Звіт про основні напрями роботи студентського самоврядування

Звіт

про основні напрями роботи

студентського самоврядування Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

Студентське самоврядування у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» – це реальна здатність осіб, які навчаються в інституті самостійно вирішувати всі питання студентського життя в межах компетенції. Воно характеризується об’єднанням думок, ідей, навчальної і творчої справи.

Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: студентів, органів студентського самоврядування, заступника директора з виховної роботи, фахівця 1-ої категорії відділу організації навчального процесу та виховної роботи – була спрямована на пошук нових педагогічних технологій, визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу.

Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи інституту. У всіх структурних підрозділах своєчасно проводяться засідання рад кураторів, старостати, кураторські години, тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, професійної специфіки інституту, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із керівництвом інституту.

Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалася за такими аспектами:

  • організаційно-методологічне забезпечення;
  • культурно-просвітницька робота та організація студентського дозвілля;
  • національне виховання;
  • соціально-виховна робота;
  • робота органів студентського самоврядування.

Звіт виховної роботи за 2016-17.docx

Звіт виховної роботи за 2017-18.docx