Особливості вступу студентів з інвалідністю

В Луцькому інституті розвитку людини розроблено модель відбору абітурієнтів, яка базується на принципах рівноправності, справедливості, гуманізму та ставлення до людини як до найбільшої цінності буття. Така модель взаємодії сприяє індивідуальному та диференційованому підходу до кожного абітурієнта, забезпечує впевненість у тому, що до інституту прийде не тільки та молодь, яка прагне навчатися, але й має для цього здоров’я та творчий потенціал.

Організаційні заходи щодо

супроводу вступу та адаптації до навчання студентів із інвалідністю

З метою забезпечення рівного доступу вступників до вступу до іституту та подальшого забезпечення інклюзії студентів із інвалідністю у навчальний процес у визначеній послідовності здійснюються організаційні заходи щодо супроводу вступу та адаптації до навчання студентів із інвалідністю:

1. Перед подачею документів до відбіркової комісії вступники, які мають інвалідність, повинні звернутися до Центру реабілітаційного супроводу навчання за довідкою-висновком щодо можливості навчання в інституті на обраній спеціальності за певною формою навчання.

При собі вступник повинен мати:

· довідку МСЕК або висновок ЛКК (оригінал та копію);

· індивідуальну програму реабілітації (ІПР) інваліда;

· виписку з амбулаторної карти;

· аудіограму (для вступників із порушенням слуху).

2. Довідка-висновок заповнюється за результатами співбесід із такими фахівцями, які здійснюють певні дії:

2.1. Лікар:

· аналізує фізичний стан вступника;

· консультує щодо спроможності навчання у ВНЗ;

· на основі результатів обстеження стану здоров’я, наданих медичних документів та керуючись Переліком медичних протипоказань до вступу абітурієнтів у ВНЗ України I-IV акредитації дає дозвіл на навчання в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна».

2.2. Психолог:

· проводить індивідуальну консультацію зі вступником для визначення ступеня сформованості професійної орієнтації, вмотивованості та усвідомленості вибору професії, допомагає визначитись із майбутньою професією і визначає відповідність її вимог психофізіологічним особливостям вступника;

· проводить комплексне тестування вступника, що включає в себе три діагностичні методики (скорочений варіант MMPI «Міні-мульт», методики ТОБОЛ, методики діагностики соціально-психологічної адаптації Роджерса і Даймонда) на визначення особистісних рис та властивостей поведінки, за результатами якого формується психологічна характеристика вступника;

· застосовує профорієнтаційну методику ДДО;

· у разі необхідності проводить додаткове дослідження когнітивної та афективної сфери особистості вступника за методиками Дж. Равена «Прогресивні матриці Равена» і визначення рівня агресії Баса-Даркі;

· на основі співбесіди та результатів тестування вступника надає рекомендації щодо майбутньої спеціальності, можливості навчання в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна».

2.3. Соціальний працівник:

· спільно зі вступником заповнює «Соціальний портрет вступника», з’ясовує соціальні особливості вступника та його сім‘ї і визначає обсяг потрібної допомоги, надає рекомендації щодо соціального супроводу.

3. У разі подання документів на спеціальності інститутів комп‘ютерних технологій та інженерно-технологічного вступникам із інвалідністю необхідно пройти співбесіду із завідувачем кафедри щодо специфіки та особливостей процесу навчання на даній спеціальності.

4. Після отримання довідки-висновку та ознайомлення з поточними можливостями інституту щодо організації супроводу навчання вступник звертається до відбіркової комісії .

5. Прийом документів для вступу до інституту від вступників із інвалідністю здійснюється відбірковою комісією згідно з Правилами прийому вступників до Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна” .

6. До відбіркової комісії вступники особисто подають заяву про вступ до інституту і необхідні документи.

7. За умови проходження психологічного тестування та отримання рекомендації на навчання вступника для інвалідів І чи ІІ групи та дітей-інвалідів віком до 18 років призначається дата проходження вступного предметного тестування, яке проводиться Відбірковою комісією інституту.

8. Після зарахування студент, який потребує психологічного, медико-реабілітаційного, фізкультурно-спортивного чи соціального супроводу навчання, має звернутися до Центру реабілітаційного супроводу навчання інституту.

За результатами обстеження фізичного стану студенти-першокурсники розподіляються за спортивними групами залежно від групи інвалідності та нозології, отримують рекомендації щодо фізичної реабілітації й медичного супроводу. У разі необхідності студенти направляються на консультацію (тренінги) до психолога Центру реабілітаційного супроводу навчання. Разом із відділом виховної роботи студенту надається потрібна соціальна допомога.

9. Центр реабілітаційного супроводу навчання інституту на початку навчального року проводить на кожній кафедрі зустрічі-семінари для викладачів інтегрованих груп, у яких планується навчання студентів із інвалідністю, для ознайомлення зі специфікою нового контингенту, обговорення та впровадження необхідних елементів супроводу в навчальний процес.