Бібліотека Луцького інституту розвитку людини поповнилася черговими надходженнями


Бібліотека Луцького інституту розвитку людини поповнилася черговими надходженнями, – новими підручниками та посібниками «Фізіотерапія» та «Медична та соціальна реабілітація» для студентів – здобувачів освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». До слова, наш навчальний заклад має тривалу історію підготовки спеціалістів згаданої спеціальності як на бакалаврському, так і магістерському рівнях освіти, а дослідження ефективних методів фізичної реабілітації – пріоритетний напрямок наукової роботи кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення інституту. У цьому контексті слід зазначити також, що 13 лютого 2019 року у стінах інституту відбудеться IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти” за участі провідних фахівців галузі.