ВАСЮРА РУСЛАНА ВІКТОРІВНА

викладач кафедри інформаційної діяльності та туризму

 

У 2009 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» та здобула кваліфікацію магістра з документознавства (документознавця, менеджера з адміністративної діяльності). Спеціалізується на викладанні дисциплін «Діловодство», «Інформаційні технології», «Машинопис».

Google Scholar

 

Підвищення кваліфікації:

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Кафедра культурології та менеджменту соціокультурної діяльності. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) № 44/16 04.04.2016р.

Certificate ES №1230/2020 07.09.2020 In the internationalskills development (the webinar) on the theme «the cloud storage service for the online studying on the example of the zoom platform» Workload of the international skills deveiopment (the webinar) is 1,5 ESTS credits (45 hours)

Сертифікат №363805452111 27.03.2021 Всеукраїнська наукова конференція Сучасна освіта: методологія, теорія, практика. 26-27 березня брала участь у підвищені кваліфікації за темою: Нові технології при переході від дистанційного до очного навчання за обсягом часу 15 годин/0,5 кредиту (ЄКТС) КВЕД 85.59

 

Наукова діяльність:

Васюра Р. В. Ораторське мистецтво промовця як умова переконання. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євро інтеграційного поступу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 2-3 квіт. 2015 р. Луцьк : КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2015. С. 82-86.

 

Васюра Р. В. Зовнішня культура юриста в контексті службового та юридичного етикету. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 26-27 трав. 2016р. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2016. С. 81–83.;

Васюра Р. В. Засоби масової інформації в системі соціального формування особистості. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доповідей учасників IV Міжвузівського науково-практичного семінару, м. Луцьк, 21 грудня 2016 р. Луцьк : КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2016. Вип.4.  С.15-20.;

Васюра Р. В. Гендерний аспект інтернет-спілкування. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 26-27 квітня 2018 р. / упоряд. О.А.Бундак, Н.В.Ляшук, Н.Г.Конон. Луцьк : Вежа-Друк,  2018.  С. 74-76.;

Васюра Р. В. Система електронного навчання: використання платформи Moodle у мережній підтримці освітнього процесу. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи : матеріали доповідей учасників VІ Міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 27 груд. 2018 р.). Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. Вип.6. С. 128–132.

Васюра Р. В. Юридична клініка як один із шляхів підготовки фахівців-юристів. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (м. Луцьк, 21–22 травня, 2020). Луцьк: Вежа-Друк,  2020. – С. 183–185.

Васюра Р. В. Вплив карантинного періоду на соціальні мережі та ЗМІ. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи : матеріали доповідей учасників VІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 30 листопада 2020 р.) / упоряд.: Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон, Н. В. Ляшук. Луцьк : Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2020. Вип. 8. С. 7–10.