В інституті говорили про забезпечення академічної доброчесності

19 травня 2021 року за ініціативи директора Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», доцента, кандидата юридичних наук С. С. Савича відбувся семінар на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ у закладі вищої освіти». Директор інституту проінформував науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти про реалізацію норм академічної доброчесності в науковій та освітній діяльності. Доповідач акцентував увагу на змісті понять «плагіат», «самоплагіат», «фальсифікація», «фабрикація»; було звернено увагу на види академічної відповідальності для здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників. С. Савич торкнувся також співвідношення норм авторського законодавства та норм Закону України «Про освіту» про академічну доброчесність. Учасникам освітнього процесу ЛІРоЛ Університету «Україна» доведено до відома обов’язковість дотримання норм академічної доброчесності та про наслідки їхнього порушення.