ГОРДІЙЧУК ВІКТОР ІВАНОВИЧ

доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

 

У 1985 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки. З 1994 по 2001 рік працював директором Камінь-Каширської дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства «Колос». У 2008 році отримав диплом за спеціальністю «Правознавство» і здобув кваліфікацію молодший спеціаліст – юрист. З 2011 р. працює у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна».

Є автором декількох десятків наукових статей та публікацій.

 

Наукові інтереси: Фізкультурно-оздоровчі технології. Фізичне виховання сільських дітей. Факультативні заняття фізичною культурою

Профіль у Google scholar

 

Підвищення кваліфікації

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти факультету педагогічної освіти та соціальної роботи, з 23.12.2020р. по 23.02.2021р. (180 год). Наказ № 223 від 23.12.2020 р.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, кафедра теорії та методики фізичного виховання, з 29.03.2021р. по 29.05.2021р. (180 год.).

 

Наукова діяльність:

Публікації в наукових виданнях

Гордійчук В. І., Чижик В. В. Вплив факультативних занять з фізичної культури на рухову підготовленість підлітків, які проживають в сільській місцевості. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків : Єрмаков, 2014. № 6. С. 76‑82.

Гордійчук В. І., Чижик В. В. Адаптаційні можливості учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл за даними аналізу варіабельності серцевого ритму. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2013. № 1 (5). С. 261–266.

Гордійчук В. І. Фізичний розвиток сільських та міських школярів. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : з6. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 13. С. 108–112.

Гордійчук В. І. Відношення до навчального процесу, самооцінка успішності, стомлення та його причини у процесі навчання сільських та міських школярів. Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі ФК і С. Львів, 2010. Т. 2. С. 52–60.

Гордійчук В. І. Ставлення сільських та міських учнів середніх та старших класів до занять фізичними вправами. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2010. С. 36–41.

Гордійчук В. І. Самооцінка фізичного розвитку, стану здоров’я, стомлення та його причини у процесі навчання сільських та міських школярів. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць. 2010. С. 75–80.

Гордійчук В .І. Фізична працездатність і самооцінка рівня здоров’я, фізичної підготовленості, самопочуття та сприятливості умов навчання в сучасній міській школі в учнів загальноосвітніх шкіл і гімназій. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2009. № 1 (5). С. 65–69.

Гордійчук В. І. Обґрунтування необхідності оптимізації фізичного виховання сільських школярів. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць. Рівне : МЕГУ, 2009. С. 51–57.

 

Тези наукових доповідей

Гордійчук В. І. Ставлення підлітків сільських та міських ЗОШ до занять фізичними вправами. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23–24 трав. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2019. С. 192–194.

Гордійчук В. І. Pухoва активність – невiд’ємна частина спoсoбу життя та пoведiнки дітей. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали IV наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13 лют. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2019. С. 33–35.

Гордійчук В. І. Ставлення підлітків сільських та міських ЗОШ до занять фізичними вправами. Актуальні проблеми  сучасної освіти та науки  в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23–24 трав. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2019. С. 192–195.

Гордійчук В. І. Детермінанти, які впливають на формування постави та стопи людини. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 03 груд. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2019. С. 20–22.

Гордійчук В. І. Підвищення рухової активності – невід’ємна складова способу життя та поведінки дітей. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 31 січ. 2018 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2018. С. 96–98.

Гордійчук В. І. Особливості фізичного розвитку школярів у конкретних умовах проживання. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26–27 квіт. 2018 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2018. С. 160–161.

Чижик В. В. Гордійчук В. І. Вплив факультативних занять з фізичної культури на рухову підготовленість підлітків, які проживають в сільській місцевості. Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність : тези VI наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 20–22 верес. 2017 р.). Черкаси, 2017. С.83.