КИРИЛЮК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення

В 2015 році закінчила Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», здобувши ступінь магістра за спеціальністю «Фізична реабілітація», здобула кваліфікацію викладача вищого навчального закладу, фахівець з фізичної реабілітації. В 2011 р закінчила курси масажу. Досвід практикуючого масажиста становить 9 р. У 2019 році пройшла підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі фізичного виховання, фітнесу та рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З 2019 року – керівник курсів з оздоровчого масажу на базі інституту. Кандидат у майстри спорту з легкої атлетики.

Є автором декількох десятків наукових статей та публікацій.

Наукові інтереси: східний та оздоровчий масаж.

Профіль у Google scholar

 

Підвищення кваліфікації;

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, кафедра теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації, з 01.11.2018 р. по 02.05.2019 р. (180 год.). Свідоцтво №155/18 від 06.05.2019 р.

 

Наукова діяльність:

Навчально-методичний посібник, монографія

Мудрик С.Б., Кліш І.С., Кирилюк В. В. Рухливі ігри: навчально-методичний посібник. Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Луцьк, 2021. 254 с.

 

Публікації в наукових виданнях

Кирилюк В. В., Резнік О. І. Теоретико-методологічні особливості фізичного виховання дітей із вадами зору. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. С. 60–63.

Андрийчук Ю. Н. Чижик  В. В., Кырылюк В. В. Особенности физического состояния подростков в зависимости от длины тела. LINGVO-SCIENCE : ежемесячный международный научный журнал. Варна, Болгария, 2017. С. 15–17.

Тези наукових доповідей

Кирилюк В. В. Особливості застосування кінезіотейпування при остеохондрозі хребта. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21–22 травня 2020 року). Луцьк : Вежа-Друк,2020. С. 248-249.

Кирилюк В.В. Фізична терапія при плоскостопості. Молодь: освіта, наука, духовність: матеріали ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. (м. Київ,  27-28 травня 2020 року). Київ : Ун-т «Україна», 2020

Саприкіна В.А., Кирилюк В.В. Застосування лікувального масажу при інсульті у диспансерний період реабілітації. Молодь: освіта, наука, духовність: матеріали ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. (м. Київ,  27-28 травня 2020 року). Київ : Ун-т «Україна», 2020р.

Кирилюк В. В. Фізичне виховання дітей з вадами зору в системі адаптивної фізичної культури. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13 лют. 2019 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 64–66.

Кирилюк В. В. Основні форми фізичного виховання дітей-інвалідів. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 23–24 трав. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2019. С. 206–207.

Кирилюк В. В. Використання рекреаційних засобів при реабілітації студентів з відхиленнями у фізичному розвитку. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 3 груд. 2019р.). Луцьк : ЛІРоЛ. 2019. С. 55.

Самолюк Д. В., Кирилюк В. В. Застосування фізичних вправ та лікувального масажу у фізичній реабілітації. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 3 груд. 2019р.). Луцьк : ЛІРоЛ. 2019. С. 88–89.

Кирилюк В. В. Теоретико-методичні передумови організації фізичного виховання учнів з церебральним паралічем у навчальних закладах системи професійної освіти. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доп. XІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20–21 листоп. 2019 р.). Київ : Ун-т «Україна», 2019. Ч. 2. С 147–148.

Іванюк Д. В., Кирилюк В. В. Фізична реабілітація слабозорих дітей шкільного віку. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доп. XІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20–21 листоп. 2019 р.). Київ : Ун-т «Україна», 2019. Ч. 2. С 141–142.