КОЛІСНИК ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення

У 1968 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. З 1968 по 1971 рр. працював старшим викладачем кафедри педагогіки та психології Ужгородського державного університету. З 1974 по 2018 рр. рацював у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. 17.02.1984 р. присуджено ступінь кандидата психологічних наук. З 2019 р. працює в Луцькому інституті розвитку людини університету «Україна». Володіє медитивними духовними практиками.

Є автором трьох монографій та понад 150 наукових публікацій.

Наукові інтереси: психосинтез, гештальттерапія, психодрама, тілесно-орієнтована терапія.

 

Підвищення кваліфікації

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, кафедра педагогіки та психології, з 18.03.2021р. по 18.05.2021р. (180 год.).

 

Наукова діяльність:

Монографії

Колісник О. П. Духовний саморозвиток особистості : монографія. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. 476 с.

Колісник О. П. Духовний саморозвиток української нації : монографія. Луцьк, 2012. 312 с.

 

Публікації в наукових виданнях

Колісник О. П. Саморозвиток особистості на психогностичному ступені розвитку. Психологічні перспективи. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2015. Вип. 27. С. 67–80.

Колісник О. П. Ментальність, етнічний характер, ідентичність та духовний саморозвиток пересічного українця як чинники долі України. Психологічні перспективи. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. Луцьк, 2013. Вип. 21. С. 88–117.

Колісник О. П. Духовний саморозвиток і духовне здоров’я особистості. Соціальна психологія. 2011. № 4. С. 52–63.

Колісник О. П. Концепція переходу на постнекласичну парадигму взаємодії особистості зі світом шляхом духовного саморозвитку. Соціальна психологія. 2011. № 2. С. 88–104.

Колісник О. П. Постнекласична парадигма  взаємодії особистості зі світом щляхом її духовного саморозвитку Психологічні перспективи. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2011. Вип. 17. С. 132–147.

 

Тези наукових доповідей

Колісник О. П. Духовний саморозвиток особистості як основоположний чинник її оздоровлення. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 03 груд. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, С. 60–62

Колісник О.П. Духовний саморозвиток особистості через подолання конфлікту в її ієрархії смислів Конфліктологічна  експертиза: теорія і практика : XVII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 лют. 2018 р.). Київ : НаУКМА. 2018. С. 22–31.

Колісник О. П. З переживання  довіри розпочинається духовний саморозвиток особистості. Творення простору суспільної довіри в Україні XXI століття : матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17–19 лют. 2017 р.). Київ, 2017. С. 128–123.

Колісник О. П. Потічна взаємодія особистості зі світом. Актуальні  проблеми соціалізації особистості : матеріали ІV наук.-практ. семінару (м. Луцьк, 16 трав. 2017 р.). Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2017. С. 45–49.

Колісник О. П. Духовна соціалізація особистості. Актуальні  проблеми соціалізації особистості : матеріали ІІ наук.-практ. семінару (м. Луцьк, 20 трав. 2015 р.). Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. С. 33–35.

Колісник О. П. Як любити дітей, укорінювати їх у буття та мати від них прихильність. Концептуальні погляди Януша Корчака як важливі духовні цінності на сучасному етапі : зб. матеріалів наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук.-пр. конф. (м. Луцьк, 2012 р.). Луцьк, 2012. C. 57–63.