КОНОН НАДІЯ ГНАТІВНА

старший викладач кафедри інформаційної діяльності та туризму

У 1974 р. закінчила Дубнівське культосвітнє училище, 1978 р. – Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнійчука, 2011 р. – Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна». Конон Надія Гнатівна – автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, учасник міжнародних, всеукраїнських, обласних конференцій, семінарів. У 2005 р. нагороджена нагрудним знаком Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака» № 3546. 1988 р. – затверджена на посаду заступника директора Волинської обласної профспілкової бібліотеки, з 1996 до 2011 р. – директор Волинської обласної профспілкової бібліотеки, обиралася у склад обласної міжвідомчої, об’єднаної науково-методичної ради обласних бібліотек Волині.

Н. Г. Конон спеціалізується на викладанні навчальних дисциплін: «Бібліографознавство», «Архівознавство», «Автоматизовані інформаційно-пошукові системи», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Сучасні інформаційні технології управління персоналом», «Сучасні технології збору, обробки і передачі інформації», «Довідково-інформаційні фонди та їх формування».

Профіль у Google scholar

Підвищення кваліфікації:

Волинський регіональний тренінговий центр для бібліотекарів, сертифікат про підвищення професійної кваліфікації, №296, від 28.04.2021. 72 год.

Волинський регіональний тренінговий центр для бібліотекарів, сертифікат про підвищення професійної кваліфікації, №294, від 30.03.2021. 72 год.

Наукова діяльність:

Публікації в наукових виданнях

Дем’янюк О. Й., Конон Н. Г. Проєктна робота як креативний чинник трансформації бібліотеки. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I conférence scientifique et pratique  internationale (Vol. 6), Paris, 5 février 2021. Vinnytsia-Paris : Plateforme scientifique européenne& La Fedeltà, 2021. Р. 151-155. DOI 10.36074/logos-05.02.2021.v6

Конон Н. Г. Бібліотека для дітей як ключовий компонент партнерства з Новою українською школою. Українське державотворення : проблеми і сучасність : зб. наук. праць присвячений століттю подій Української революції (1917–1921 рр.) / ред. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк та ін. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. Вип. ХVІ. C. 27–31.

Demianiuk Oleksandr, Konon Nadia. Bibliographica potential of the library in the context of information space.=Бібліографічний потенціал бібліотеки в контексті інформаційного простору. Scientific Horizon in the Context of Social Crises: Proceedings of the 3rdInternational Scientific and Practical Conference (April 16-18, 2020), Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2020.=Науковий горизонт в контексті соціальних криз: IIІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Токіо, Японія, 16-18 квіт. 2020 р.). pр. 21-27. URL: https://interconf.top/.296 р. С. 205-213.

Конон Н. Г. Проєктна діяльність як засіб трансформації бібліотеки. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доповідей учасників VІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 30 листоп. 2020 р.). Луцьк : Луцький ін.-т розвитку людини Ун-ту «Україна»; 2020. Вип.8. С. 28-29. URL: https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/

Конон Н. Г. Бібліотека як інформаційний посередник обʼєднаної територіальної громади. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 20 річчю ін-ту (м. Луцьк, 21–22 трав. 2020 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 304–307. URL: https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/?fbclid=IwAR2HhAXsiwkK4l83lGRgnq008cCYAdopP7dCjMohOZzGhHDduvs9pg26eqM

Конон Н. Г., Марʼюсік І. І. Бібліотека – новій українській школі. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи : матеріали доп. учасн. VІІІ Міжвузівського наук.-практ. семінару (м. Луцьк, 30 листоп. 2020 р.). Луцьк : Луцький ін.-т розвитку людини Ун-ту «Україна», 2020. Вип.8. С. 65-68. URL: https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/

Конон Н. Г. Популяризація бібліотечних ресурсів. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доповідей учасників VІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 27 листоп. 2019 р.). Луцьк : Луцький ін.-т розвитку людини Ун-ту «Україна»; ПП Іванюк В. П., 2019.  Вип.7. 190 с. (С. 18–23).

Конон Н. Г. Бібліотека як інтегрований молодіжний заклад Волині. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХIХ Міжнародної наук.-практ. конф.ї (м. Київ, 20–21 листоп. 2019 р.). Ч. 3. Київ, 2019. С. 307-309.

Конон Н. Г. Науковий доробок М. С. Бойка в контексті розвитку історичної бібліографії. Новини наукового прогресу та актуальні наукові дослідження сучасності: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Краків, 17 черв. 2019 р.).Логос: збірник наукових праць. Польща: Краков, 2019. Т. 4. С.23–27.

Конон Н. Г. Бібліотечний сервіс як складова трансформації діяльності бібліотеки. Логос: збірник наукових праць. London : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.3. P.107–112.

Конон Н. Г. «Осередок бібліографії Волині» у вимірі волинського історичного краєзнавства. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. до 50-річчя заснування Київського нац. ун-ту культури і мистецтв і початку підготовки в ньому фахівців бібліотечно-інформаційної галузі (м. Київ, 15 квіт. 2018 р.). Київ : КНУКіМ, 2018. С. 254–258.

Конон Н. Г. Бібліотека як центр соціокультурної інфраструктури Волині / Луцький ін.-т розвитку людини Ун-ту «Україна». Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи : матеріали доповідей учасників Міжвузівського наук.-практ. семінару. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. Вип.5. С.63–68.

Конон Н. Г. Інформаційно-бібліографічні технології. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Луцьк, 26-27 трав. 2016 р.). Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2016. С. 92–93.

Конон Н. Г. Науковий підхід до традиційних та впровадження інноваційних послуг у бібліотеці / ред. кол. : Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк та ін. Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. праць. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2015. Вип. 9. С. 178–183.

Тези наукових доповідей

Конон Н. Г. Бібліотека для дітей як ключовий компонент партнерства з Новою українською школою / Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. Педагогічний пошук. 2021. (Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22420-12320 ПР від 31.10.2016).

Конон Н. Г. Бібліотека як інформаційний посередник обʼєднаної територіальної громади. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 20 річчю ін-ту (м. Луцьк, 21–22 трав. 2020 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 304–307. URL: https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/?fbclid=IwAR2HhAXsiwkK4l83lGRgnq008cCYAdopP7dCjMohOZzGhHDduvs9pg26eqM

Конон Н. Г., Марʼюсік І. І. Бібліотека – новій українській школі. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи : матеріали доп. учасн. VІІІ Міжвузівського наук.-практ. семінару (м. Луцьк, 30 листоп. 2020 р.). Луцьк : Луцький ін.-т розвитку людини Ун-ту «Україна», 2020. Вип.8. С. 65-68. URL: https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/

Конон Н. Г. Бібліографічний потенціал бібліотеки в контексті інформаційного простору. Науковий горизонт в контексті соціальних криз: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Токіо, 16-18 квіт. 2020 р.). Scientific Horizonin the Contextof Social Crises: Proceedingsofthe 3rdInternational Scientific and Practical Conference (April 16-18, 2020), Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2020. P. 21-27. URL: https://interconf.top/. 296 (дата звернення 09.05.2021).

Конон Н. Г. Бібліотечний сервіс як складова трансформації діяльності бібліотеки Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of  scientific papers «ΛΌГOΣ» with  materials of the International scientific – practical conf., London, July 29, 2019. London: NGO «European Scientific Platform», 2019. V.3. p. 134. (p. 107-112). ISBN 978-617-7171-80-4.  Розвиток сучасних технологій та наукового потенціалу світу : Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Лондон, 29 лип. 2019 р.).  Лондон, 2019.

Конон Н. Г. Бібліотека як інтегрований молодіжний заклад Волині. Інклюзивне освітнє середовище : проблеми, перспективи та кращі практики: ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20–21 листоп. 2019). Київ, 2019. С. 307-309.

Конон Н. Г. Науковий доробок М. С. Бойка в контексті розвитку історичної бібліографії. Новини наукового прогресу та актуальні наукові дослідження сучасності : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Краків, 17 черв. 2019 р.). Логос : зб. наук. праць. Польща : Краков, 2019. Т. 4. С.23–27.

Конон Н. Г. Популяризація бібліотечних ресурсів. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи : матеріали доп. учасн. VІІ Міжвузівського наук.-практ. семінару (м. Луцьк, 27 листоп. 2019 р.). Луцьк : Луцький ін.-т розвитку людини Ун-ту «Україна»; ПП Іванюк В. П., 2019. Вип.7. С. 18–23.

Конон Н. Г. Електронні інформаційні ресурси бібліотеки як простір соціокультурної комунікації для молоді з інвалідністю. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю : ХVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 листоп. 2018 р.). Київ, 2019.C. 357-359.

Конон Н. Г. Бібліографічна продукція – результат процесу бібліографування документів. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доп.учасн. VІ Міжвузівського наук.-практ. семінару (м. Луцьк, 27 груд. 2018 р.). Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна»; ПП Іванюк В. П., 2018. Вип.6. С. 73–79.

Конон Н. Г. Бібліотека як технологічна інфраструктура у підвищенні рівня інформатизації. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19–20 квіт. 2018 р.). Київ : ВЦ КНУКіМ, 2018. Ч.1. С. 60–62.

Конон Н. Г. Бібліотека як центр соціокультурної інфраструктури Волині. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи : матеріали доп. учасн. V Міжвузівського наук.-практ. семінару (м. Луцьк, 21 листоп. 2017 р.) Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна»; ПП Іванюк В. П., 2017. Вип.5. С. 63–68.

Конон Н. Г. Біобібліографічний покажчик «Олександра Кондратович: крізь терни життя» як інформаційна складова фольклорної та етнографічної спадщини. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 18–19 трав. 2017 р. Луцьк : Луцький ін.-т розвитку людини Ун-ту «Україна»; ПП Іванюк В. П., 2017. С. 242–244.

Конон Н. Г. Національна бібліографічна інформація як ефективний засіб документної комунікації. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бердянськ, 20–21 квіт. 2017 р.): зб. тез. Бердянськ : БДПУ, 2017. Ч.1.  С. 255–259. rmu.bdpu.conf2017@gmail.comІ.

Конон Н. Г. Бібліографічна продукція як зафіксована бібліографічна інформація. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: матеріали VII міжнар. наук.-практ. семінару: зб. тез. (м. Луцьк, 24 берез. 2017 р.). Луцьк, 2017. С. 167–171.

Конон_certificate2222
Конон_certificate (8)888
Конон_сертифікат