МАЙСТЕР АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат географічних наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму

 

У 2012 році закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин за спеціальністю «Країнознавство» – диплом із відзнакою.

18 квітня 2016 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Автор 75 наукових праць, з них – одна монографія, дві наукові статті у SCOPUS.

Коло наукових інтересів: рекреаційна освоєність території, географія туризму, господарська освоєність території.

Профіль у Google scholar

 

Підвищення кваліфікації:

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, кафедра туризму та готельного господарства, свідоцтво № 062/20 від 04.05.2020.

Сертифікат про закінчення онлайн-курсу «Візуалізація даних» на платформі «Prometheus» від 17.01.2021

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/671755372da84080b05d1fe060952bdb

Свідоцтво Майстер А. А.

Наукова діяльність:

Монографії

Майстер А. А. Геопросторова диференціація господарської освоєності території Волинської області : монографія / А. А. Майстер. – Луцьк : Терен, 2017. – 196 с.

 

Публікації в наукових виданнях

Lazhnik Volodymyr, Puhach Serhii, Maister Andrii Regional differentiation of commodity trade of Ukraine with Poland. Geographia Polonica. 2020, Volume 93, Issue 3, pp. 421-442. (Scopus, Польща)

Lazhnik V., Maister A. Puhach S. Spatial differentiations of trade links between Ukraine and Czechia. Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2019. № 54 (1). Р. 37–47. (SCOPUS, Чехія)

Puhach S., Maister A. Spatial features of the distribution of social network services in Volyn region of Ukraine. Acta Geographica Silesiana. 2020. № 14/2 (38). – Р. 21–27. (Польща)

Майстер А. А. Рекреационная освоенность территории Украины / А. А. Майстер // Вопросы география и геоэкологии. – 2018. – № 1. – С. 82–88. (Казахстан)

Майстер А. Сучасний стан і територіальні особливості розвитку туризму в Італії. Економічна та соціальна географія [Ред. кол.: К. В. Мезенцев (гол. ред.), Олійник Я. Б. (шеф-ред.), Гнатюк О. М. (відп. ред.) та ін.]. 2020. Вип. 83. С. 37–45.

Майстер А. Рекреаційна освоєність території Волинської області. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. 2017. № 9 (358). С. 52–58.

Лажнік В. Й., Майстер А. А. Водогосподарська освоєність території Волинської області. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. 2016. № 15 (340). С. 64–71.

Майстер А. Транспортна освоєність території Волинської області. Часопис соціально-економічної географії. 2015. Вип. 19 (2). С. 188–192.

 

Тези наукових доповідей

Майстер А. Проблеми розвитку санаторно-курортного господарства Волинської області. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21–22 травня 2020 року) / упоряд.: О. А. Бундак, Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 233–235.

Майстер А., Марчук І. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Італії / А. Майстер, І. Марчук. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21–22 травня 2020 року) / упоряд.: О. А. Бундак, Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 231–233.

Майстер А. А. Розвиток сільського туризму в Україні. Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 27–28 травня 2020 р.). Ч. 3. Київ : Університет «Україна», 2020. С. 208–209.

Майстер А. А. Територіальні особливості розвитку дитячого туризму в Україні. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 14–14 травня 2020 р.). Луцьк : Терен, 2020. С. 101–104.

Майстер А. А. Сучасний стан розвитку туризму в Україні. Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12–13 грудня 2019 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 40–44.

Майстер А. А. Перспективи розвитку санаторно-курортного господарства Волинської області. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасників V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23–24 травня 2019 р.) / упоряд. О. А Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 167–169.

Майстер А. А. Територіальні особливості розвитку дитячого туризму в Україні. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 травня 2019 р.). Луцьк : Терен, 2019. С. 7–10.

Майстер А. А. Розвиток туристичної діяльності у Волинській області. Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 13–14 грудня 2018 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 62–65.

Майстер А. Геопросторова диференціація рекреаційної освоєності території України. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26–27 квітня 2018 року) / упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 138–140.

Майстер А. А. Сучасний стан розвитку дитячого туризму в Україні. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 травня 2018 р.). Луцьк : Терен, 2018. С. 36–40.

Майстер А. А. Екотуристичний потенціал регіонів України. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 травня 2018 р.). Луцьк : Терен, 2018. С. 23–26.

Майстер А. А. Особливості розвитку агроекотуризму в Республіці Білорусь. Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 11–12 грудня 2017 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С. 87–92.

Майстер А. А. Співвідношення між рівнем рекреаційної освоєності території та природно-рекреаційним потенціалом Волинської області. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 30–31 березня 2017 р.). Луцьк : Терен, 2017. С. 39–42.

Майстер А. А. Антропогенна перетвореність рекреаційних ландшафтів Волинської області. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 30–31 березня 2017 р.). Луцьк : Терен, 2017. С. 20–23.

Майстер А. А. Планування регіонального розвитку Волинської області у контексті господарського освоєння території. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп. (12−13 травня 2015 р.) : у 3 т. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. Т. 2. С. 173–175.