Навчання в умовах карантину

Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в країні та світі, пов’язану з пандемією захворювання, спричиненого вірусом Covid-19, навчальний процес у Луцькому інституті розвитку людини відбувається згідно графіку.

Завчасно підготовлена база для дистанційного навчання дозволяє надавати освітні послуги навіть в таких складних умовах. Окрім платформи Moodle, здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники широко використовують програми для проведення онлайн-вебінарів з метою дистанційного викладання лекційного матеріалу. Що ж стосується самостійного опрацювання матеріалу, вирішення поставлених завдань та перевірки результатів роботи студентів викладачами, то це забезпечуються через уже згадану платформу Moodle.