ОЖЕМА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму

 

Вересень 1997–травень 1999 р.: магістратура, Українська академія зовнішньої торгівлі, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», м. Київ.

Листопад 2002–травень 2006 р.: Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура.

Спеціальність «Економіка та управління національним господарством», диплом від 30.11.2012 р.

Наукові інтереси: менеджмент туризм,  маркетинг туризму.

Профіль у Google scholar

Підвищення кваліфікації:

  1. Сертифікат Google Digital Workshop (29.01.2021 р.) Основи цифрового маркетингу.
  2. Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) «Хмарні сервіси для онлайн-навчання на прикладі платформи Zoom»(28.09–0.10.2020 р., м. Люблін (Республіка Польща)) The participation in the international skills development (the webinar) on the theme «The Cloud Storage Service For The Online Studying on The Example of The ZOOM Platform».
  3. Куглий стіл на тему «Сталий розвиток на місцевому рівні» (6 жовтня 2020 року) ГО «Центр досліджень та консультацій» (онлайн) у м. Хмельницький (довідка про участь).
  4. Тренінг «Інструменти аналізу громад» 9 жовтня 2020 року, м. Хмельницький.

Наукова діяльність:

Навчальні посібники

 

Зовнішньоекономічна діяльність України для входження в Євросоюз: Досвід вишеградської четвірки : навч. посіб. / Горбовий А. Ю., Оксанич О. Е., Степанюк О. М., Ожема С. В., Милько І. П., Нагорнова О. В. та ін. Луцьк : ВІЕМ, 2014. 224 с.

 

Статті в наукових виданнях іноземних держав

Ozhema S., Mylko I., Ovchynnikoa O., Cherchyk L. Management of Investment Processes in the Region. National Interest Academic Journal. № 1. 2020. P. 1021.

Ожема С., Жуковська Т. Товарна політика підприємства: процес формування. Oficyna Wydawnicza Staropolska w Kielcach. Kielce, 2014. С. 267273.

 

Статті в наукових фахових виданнях України

та виданнях іноземних держав

 

Зовнішньоекономічна діяльність України для входження в Євросоюз: Досвід вишеградської четвірки : навч. посіб. / Горбовий А. Ю., Оксанич О. Е., Степанюк О. М., Ожема С. В., Милько І. П., Нагорнова О. В. та ін. Луцьк : ВІЕМ, 2014. 224 с.

Ожема С. В., Овчиннікова О. Р., Нагорнова О. В. Корпоративна соціальна відповідальність в управлінні трудовими ресурсами. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. № 20, том 1, Луцьк : ВІЕМ, 2018. С. 207–214.

Ожема С. В., Овчиннікова О. Р., Нагорнова О. В. Методи прогнозування в дослідженні динаміки показників доходів і витрат населення. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. № 17, Луцьк : ВІЕМ, 2017. С. 208–218.

Ожема С. В., Білоус С. В. Стан туристичної галузі в України та шляхи  його удосконалення. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. № 10, том 2, Луцьк : ВІЕМ, 2014. С. 202–210.

Ожема С. В. Система методів дослідження в процесі державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю. Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць ; за ред. С. М. Панчишина. Вип. 33. Львів, 2014. С. 148–151.

Ожема С. В., Киришун Л. В. Формування стратегії залучення прямих іноземних інвестицій у Волинську область. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. № 10, том 1, Луцьк : ВІЕМ, 2014. С. 146–154.

 

Публікації в інших виданнях, тези наукових доповідей

 

Ожема С., Гомера М. Проблема менеджменту освіти в Україні. Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. (8–10 жовтня 2015 р., м. Хмельницький – Яремче). Хмельницький: ФОП Сторожук О. В., 2015. С.125–127.

Ожема С., Нагорнова О. Україно-словацькі економічні відносини: сучасний стан. «Україна – Вишеградська четвірка (V4) – ЄС: механізм міжнародного співробітництва»: збірник тез доповідей XIV Міжнародної інтернет-конференції. Луцьк: ВІЕМ, 2015. С. 2528.