Перелік електронних фахових видань 24.05.18р.

Електронне наукове видання включається до

Переліку наукових фахових видань України

строком на п’ять років від дати включення

 

 

Перелік

електронних наукових фахових видань України,

в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 04.07.2014 № 793

від 29.09.2014 № 1081

від 06.11.2014 № 1279

від 29.12.2014 № 1528

від 06.03.2015 № 261

від 12.05.2015 № 528

від 13.07.2015 № 747

від 07.10.2015 № 1021

від 21.12.2015 № 1328

від 09.03.2016 № 241

від 16.05.2016 № 515

від 11.07.2016 № 820

від 07.10.2016 № 1222

від 22.12.2016 № 1604

від 13.03.2017 №  374

від 10.05.2017 № 693

від 11.07.2017 № 996

від 24.10.2017 № 1413

від 28.12.2017 № 1714

від 04.04.2018 № 326

 

 

Назва видання Засновник (співзасновники)

 

Галузь

науки

Дата включення, поновлення (внесення змін) Дата

попереднього включення

1. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Академія економічних наук України, Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету економічні

 

09.03.2016  
2. Economic Processes Management Сумський державний університет економічні 29.12.2014  
3. Innovative Biosystems and Bioengineering

 

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» технічні

 

біологічні

 

медичні

(за групою спеціальностей 03.00.00, 14.03.00)

04.04.2018

 

04.04.2018

 

 

04.04.2018

 
4. Inter сollegas Харківський національний медичний університет медичні 16.05.2016  
5. Modern Economics Миколаївський національний аграрний університет економічні 24.10.2017  
6. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sport Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди педагогічні

 

фізичне виховання та спорт

07.10.2016

 

13.03.2017

 
7. Physical education of students Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди педагогічні 22.12.2016  
8. Physical education of students Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди фізичне виховання та спорт 13.03.2017  
9. Scriptorium nostrum Херсонський державний університет історичні 11.07.2016  
10. SPACE/Society, Politics, Administration in Central Europe Національний університет «Одеська юридична академія» політичні 22.12.2016  
11. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології Харківський національний автомобільно-дорожній університет технічні 29.12.2014  
12. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка» Українська інженерно-педагогічна академія

 

економічні 10.05.2017  
13. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» Українська інженерно-педагогічна академія

 

педагогічні 10.05.2017  
14. Американська історія та політика

(перенесено до переліку друкованих фахових видань від 24.10.2017 №1413)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

історичні 11.07.2017

 

 
15.

Аннали Мечниковського Інституту

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» медичні

 

 

 

фармацевтичні

04.07.2013

 

 

 

29.12.2014

19.01.06

(фахові до 01.08.10)

18.11.09

(фахові до 18.11.14)

16. Богословський вісник Київської православної богословської академії Київська православна богословська академія філософські 22.12.2016  
17. Військово-історичний меридіан Інститут історії України НАН України історичні 04.07.2014  
18. Вісник Асоціації кримінального права України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО «Асоціація кримінального права України» юридичні 04.07.2014  
19. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: юридичні науки Національна академія Державної прикордонної служби України юридичні 22.12.2016  
20. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Національна академія Державної прикордонної служби України педагогічні

 

 

 

психологічні

29.12.2014

 

 

 

13.07.2015

18.11.09

(фахові до 18.11.14)

18.11.09

(фахові до 18.11.14)

 

21. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Серія: державне управління Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького державне управління 28.12.2017  
22. Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївський національний університет                                                 імені В. О. Сухомлинського економічні 29.12.2014  
23. Демократичне врядування Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління 09.03.2016 02.07.08

(фахові до 01.08.10)

 

24. Державне будівництво Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України державне управління 12.05.2015 18.01.07

(фахові до 01.08.10)

 

25.

Державне управління: теорія та практика

Національна академія державного управління при Президентові України державне управління 16.05.2016 08.06.05

(фахові до 01.08.10)

 

26. Державне управління: удосконалення та розвиток Дніпропетровський державний аграргно-економічний університет

(Академія муніципального управління)

державне управління 06.11.2014

 

(зі змінами від 22.12.2016 №1604)

08.07.09

(фахові до 08.07.14)

27. Державно-управлінські студії Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України державне управління 04.04.2018  
28. Економіка та суспільство Мукачівський державний університет економічні 09.03.2016  
29. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН  України», Житомирський державний університет імені Івана Франка економічні 29.12.2014 08.07.09

(фахові до 08.07.14)

30.

Економіка: реалії часу

Одеський національний політехнічний університет економічні 04.04.2018 31.05.2013
31.

Енергетика і автоматика

Національний університет біоресурсів і природокористування України технічні 13.07.2015 10.02.10

(фахові до 10.02.15)

32. Ефективна економіка Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет економічні 29.12.2014 08.07.09

(фахові до 08.07.14)

33. Ефективне кролівництво і звірівництво Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН,  Відділення зоотехнії НААН, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

 

сільсько-господарські 10.05.2017  
34. Європейські історичні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні 09.03.2016  
35. Журнал європейського і порівняльного права Київський національний університет імені Тараса юридичні

 

16.05.2016  
36. Журнал східноєвропейсь-кого права Університет сучасних знань юридичні 15.04.2014  
37. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України

(Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України)

Університет державної фіскальної служби України

(Національний університет державної податкової служби України)

економічні 21.12.2015

(зі змінами від 10.05.17 № 693)

10.03.10

(фахові до 10.03.15)

38. Імідж сучасного педагога Полтавський обласний інститут післядипломної освіти ім. М.В.Остроградського, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України педагогічні 28.12.2017  
39. Інженерні та освітні технології Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

педагогічні 07.10.2015  
40. Інновації в стоматології

Инновации в стоматологии

Innovations in Stomatology

Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України» медичні 29.12.2014  
41.

Інформаційні технології і засоби навчання

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України педагогічні 10.10.2013 12.04.07

(фахові до 01.08.10)

 

42. Інфраструктура ринку Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій економічні 07.10.2016  
43. Історичні студії суспільного прогресу Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка історичні 13.03.2017  
44. Історія науки і біографістика Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН історичні 04.07.2014  
45. Когниция, коммуникация, дискурс Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна філологічні (мовознавство) 07.10.2016 22.04.11

(фахові до 22.04.16)

46. Ліки України плюс

 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні

фармацевтичні

12.05.2015 10.02.10

(фахові до 10.02.15)

47. Лісове і садово-паркове господарство Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні (лісове господарство)

сільськогоспо-дарські

 

технічні

14.02.2014

 

14.02.2014

 

 

15.04.2014

 
48. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку

Management and entrepreneurship: trends of development

Запорізький національний університет економічні 04.04.2018  
49. Міжнародний науковий журнал Університети і Лідерство

International Scientific journal of Universities and Leadership

Інститут вищої освіти НАПН України

Національний авіаційний університет

 

педагогічні 11.07.2016  
50. Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка економічні 15.04.2014  
51. Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка політичні 14.02.2014  
52. Місто: історія, культура, суспільство Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні 10.05.2017  
53.

Морфологія

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Наукове товариство анатомів, гістологій, ембріологів і топографоанатомів України медичні

 

10.10.2013 14.06.07

(фахові до 01.08.10)

 

54. Народна освіта Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», Інститут педагогіки НАПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого педагогічні 07.10.2015 20.09.07

(фахові до 01.08.10)

 

55. Науковий вісник Донбасу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» педагогічні

 

04.07.2014 27.05.09

(фахові до 27.05.14)

56. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет технічні 11.07.2016 31.05.11

(фахові до 31.05.16)

57. Науковий часопис Національної академії прокуратури України Національна академія прокуратури України юридичні 04.07.2014  
58. Наукові вісті Далівського університету Східноукраїнський національний університет імені Володимир Даля технічні 09.03.2016 30.03.11

(фахові до 30.03.16)

59.

Наукові доповіді НУБіП України

Національний університет біоресурсів і природокористування України сільськогосподарські,

ветеринарні

 

біологічні

 

технічні

04.07.2013

 

 

10.10.2013

 

17.01.2014

 
60.

Наукові праці Вінницького національного технічного університету

Вінницький національний технічний університет технічні 04.07.2013  
61. Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру безпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет сільськогосподарські, ветеринарні 15.04.2014  
62. Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН сільсько-господарські 09.03.2016  
63. Обрії друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» соціальні комунікації 10.05.2017  
64. Освітологічний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка педагогічні 21.12.2015 01.07.10

(фахові до 01.07.15)

65.

Порівняльно-аналітичне право

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні 04.04.2018 25.04.2013
66.

Право і громадянське суспільство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 10.10.2013  
67. Право та інноваційне суспільство Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку

НАПрН України

юридичні 14.02.2014  
68. Правова просвіта Університет державної фіскальної служби України юридичні 22.12.2016  
69. Правові системи Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН України юридичні 04.07.2014  
70. Приазовський економічний вісник Класичний приватний університет економічні 10.05.2017  
71. Проблеми екологічної біотехнології

Problems of environmental biotechnology

Національний авіаційний університет біологічні

(біотехнологія, екологія), технічні (екологічна безпека)

21.11.2013  
72. Проблеми економіки та політичної економії Національна металургійна академія України економічні 13.03.2017  
73. Проблеми телекомунікацій Харківський національний університет радіоелектроніки технічні 28.12.2017 10.03.10

(фахові до 10.03.15)

74. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» педагогічні 11.07.2016  
75. Психологічний часопис: збірник наукових праць Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України психологічні 22.12.2016  
76. Психосоматична медицина та загальна практика

Psychosomatic medicine and general practice

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України медичні 24.10.2017  
77. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток Чернігівський національний технологічний університет державне управління 11.07.2017  
78. Публічне адміністрування: теорія та практика Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління 21.12.2015 14.10.09

(фахові до 14.10.14)

79. Синопсис: текст, контекст, медіа Київський університет імені Бориса Грінченка філологічні 21.12.2015  
80. Соціально-економічні проблеми і держава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління економічні 09.03.2016 26.01.11

(фахові до 26.01.16)

81. Спортивна наука України Львівський державний інститут фізичної культури фізичне виховання та спорт 09.03.2016 30.06.05

(фахові до 01.08.10)

 

82. Східна Європа: економіка, бізнес та управління ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» економічні 16.05.2016  
83.

Таврійські студії

РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризм» культурологія,

мистецтвознавство

04.07.2013

(фахове до 01.01.2015)

 
84. Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні 13.03.2017  
85. Текст. Контекст. Інтертекст

Text. Context. Intertext

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

 

філологічні 24.10.2017  
86. Теоретичні та прикладні питання державотворення Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління 09.03.2016 13.02.08

(фахові до 01.08.10)

 

87. Теорія і методика професійної освіти Інститут професійно-технічної освіти НАПН України педагогічні 12.05.2015  
88.

Теорія і практика правознавства

Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» юридичні 28.12.2017 25.01.13

(фахові до 25.01.18)

89. Теорія та методика управління освітою Університет менеджменту освіти НАПН України педагогічні 29.09.2014 27.05.09

(фахові до 27.05.14)

90. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування Херсонський національний технічний університет державне управління 29.12.2014  
91. Технології розвитку інтелекту Інститут психології імені Г. С. Костюка  НАПН України психологічні 17.01.2014  
92. Український журнал дистанційного зондування Землі ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України» технічні

геологічні

07.10.2015  
93.

Фінансовий простір

Financial space

Університет банківської справи НБУ,

Черкаський інститут Університету банківської справи НБУ

економічні 10.10.2013  
94. Фінансові дослідження Чернігівський національний технологічний університет економічні 11.07.2017  
95.

Форум права

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 04.07.2013 18.01.07

(фахові до 01.08.10)

 

96. Часопис Академії адвокатури України ТОВ «Академія адвокатури України» юридичні 29.09.2014 27.05.09

(фахові до 27.05.14)

97. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» Національний університет «Острозька академія» юридичні 07.10.2015 06.10.10

(фахові до 06.10.15)

98.

Чернігівський науковий часопис

Чернігівський національний технологічний університет (Чернігівський державний інститут економіки і управління) економічні 04.07.2013

(зі змінами від 06.03.2015 № 261)

 
99. Юридичний науковий електронний журнал ДВНЗ «Запорізький національний університет» юридичні 21.11.2013  

 

 

 

 

Затверджено постановами

президії ВАК України

від 08.06.2005 р. № 3-05/5

від 30.06.2005 р. № 2-05/6

від 19.01.2006 р. № 3-05/1

від 09.03.2006 р. № 2-05/3

від 04.07.2006 р. № 3-05/7

від 18.01.2007 р. № 3-05/1

від 15.02.2007 р. № 2-05/2

від 12.04.2007 р. № 1-05/4

від 14.06.2007 р. № 2-05/6

від 20.09.2007 р. № 3-05/7

від 13.02.2008 р. № 2-05/2

від 02.07.2008 р. № 2-05/6

від 27.05.2009 р. № 2-05/2

від 08.07.2009 р. № 2-05/3

від 14.10.2009 р. № 2-05/4

від 18.11.2009 р. № 2-05/5

від 16.12.2009 р. № 2-05/6

від 10.02.2010 р. № 2-05/1

від 10.03.2010 р. № 2-05/2

від 14.04.2010 р. № 2-05/3

від 26.05.2010 р. № 2-05/4

від 01.07.2010 р. № 2-05/5

від 06.10.2010 р. № 2-05/6

від 22.12.2010 р. № 2-05/8

від 26.01.2011 р. № 2-05/1

від 23.02.2011 р. № 2-05/2

від 30.03.2011 р. № 2-05/3

від 22.04.2011 р. № 2-05/4

від 31.05.2011 р. № 2-05/5

 

Назва видання Засновник (співзасновники)

 

Галузь

науки

Дата включення (внесення змін)
1.

Вісник Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції, НУ «Одеська юридична академія» юридичні 26.01.11

(фахові до 26.01.16)

2.

Вісник Національного університету кораблебудування

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України економічні

 

 

технічні

14.04.10

(фахові до 14.04.15)

26.05.10

(фахові до 26.05.15)

3.

Європейські студії і право

Одеська національна юридична академія юридичні 01.07.10

(фахові до 01.07.15)

4.

Збірник наукових праць «Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии»

Донбаська державна машинобудівна академія економічні

технічні

14.04.10

(фахові до 14.04.15)

5.

Історія науки і біографістика

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН історичні сільськогосподарські (історія сільськогосподарських наук) 12.04.07

(фахові до 01.08.10)

6.

Наукові вісті Далівського університету

Східноукраїнський національний університет імені Володимир Даля економічні

 

 

22.12.10

(фахові до 22.12.15)

 

 

7.

Наукові доповіді Національного аграрного університету

Національний аграрний університет сільськогосподарські

ветеринарні

09.03.06

(фахові до 01.08.10)

8.

Наукові доповіді Національного аграрного університету

Національний аграрний університет біологічні 15.02.07

(фахові до 01.08.10)

9.

Наукові доповіді Національного аграрного університету

Національний аграрний університет технічні 12.04.07

(фахові до 01.08.10)

10.

Наукові праці Вінницького національного технічного університету

Вінницький національний технічний університет технічні 13.02.08

(фахові до 01.08.10)

11.

Право та управління

Національний університет державної податкової служби України юридичні

державне управління

26.01.11

(фахові до 26.01.16)

12.

Проблеми системного підходу в економіці

Національний авіаційний університет МОН України економічні 04.07.06

(фахові до 01.08.10)

13.

Таврійські студії

Кримський університет культури, мистецтв і туризму історичні 23.02.11

(фахові до 01.01.15)