Перелік наукових фахових видань 2017р.

 

Перелік

наукових фахових видань України,

в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття

наукових ступенів доктора і кандидата наук

(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за  № 148/21600)

 

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 24.05.2018 № 527

 

І. Категорія «А»

 

 

 

Назва видання

 

 

Засновник (співзасновники)

 

Галузь науки,

код (шифр) спеціальності або

галузь знань

Дата включен-ня (внесення змін), категорія
1. Технічна електродинаміка

Техническая  электродинамика

Technical Electrodynamics

 

Інститут електродинаміки НАН України технічні (05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.11.05, 05.13.05, 05.14.02)

 

спеціальності 141, 123, 152

 

24.05.2018 «А»
2. Офтальмологічний журнал

Офтальмологический журнал

Journal of Ophthalmology (Ukraine)

 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.

В. П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України

 

медичні (14.01.18)

 

спеціальність 222

 

24.05.2018 «А»
3. Наука та інновації

Наука и инновации

Science and Innovation

Національна академія наук України

 

економічні (08.00.01, 08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07, 08.00.08, 08.00.09, 08.00.10, 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02)

 

спеціальності 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292

 

24.05.2018 «А»
4. Фізика конденсованих систем

Condensed Matter Physics

Інститут фізики конденсованих систем НАН України фізико-математичні (група спеціаль-ностей 01.04.00)

 

спеціальності 104, 105

 

24.05.2018 «А»

 

ІІ. Категорія «Б»

 

 

Назва видання

 

 

Засновник (співзасновники)

 

Галузь науки,

код (шифр) спеціальності або

галузь знань

Дата включен-ня (внесення змін), категорія
1. Електроніка та системи управління

Electronics and Control Systems

Національний авіаційний університет технічні (01.05.00, 05.13.00, 05.22.01)

 

спеціальність 151

 

24.05.2018 «Б»
2. Електронне моделювання

Электронное моделирование

Electronic modeling

Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці

ім. Г. Є. Пухова НАН України

технічні (01.05.00, 05.13.00)

 

спеціальності 151, 121, 122, 125

 

24.05.2018 «Б»

 

 

 

Друковане наукове видання включається до

Переліку наукових фахових видань України

строком на п’ять років від дати включення

 

Перелік

наукових фахових видань України,

в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття

наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 26.05.2014 № 642

від 04.07.2014 № 793

від 29.09.2014 № 1081

від 06.11.2014 № 1279

від 29.12.2014 № 1528

від 06.03.2015 № 261

від 12.05.2015 № 528

від 13.07.2015 № 747

від 07.10.2015 № 1021

від 21.12.2015 № 1328

від 09.03.2016 № 241

від 16.05.2016 № 515

від 11.07.2016 № 820

від 07.10.2016 № 1222

від 22.12.2016 № 1604

від 13.03.2017 № 374

від 10.05.2017 № 693

від 11.07.2017 № 996

від 24.10.2017 № 1413

від 28.12.2017 № 1714

від 04.04.2018 № 326

від 24.05.2018 № 527

Категорія «В»

 

 

 

 

Назва видання

 

 

Засновник (співзасновники)

 

Галузь

науки

Дата включен-ня, понов-

лення (внесення змін)

Дата

попе-реднього вклю-чення

3. Advances in Astronomy and Space Physics Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

фізико-математичні 21.11.2013  
4. Algebra and discrete mathematics ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» фізико-математичні 24.10.2017 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

5. Art of medicine ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» медичні

 

28.12.2017
6. Biomedical and biosocial anthropology Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова біологічні (за групами спеціально-стей 14.01.00-14.03.00)

 

медичні

13.07.2015

 

 

 

 

 

21.12.2015

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

 

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

7. Biopolymers and cell НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України хімічні

 

біологічні

06.03.2015

 

06.03.2015

 

 

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

8. Biosystems Diversity

(Вісник Дніпропетровського університету.

Серія: Біологія. Екологія)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

біологічні 29.09.2014

(зі змінами від 11.07.17 №996)

(зі змінами від 04.04.18 №326)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

 

9. Chemistry & Chemical Technology Національний університет «Львівська політехніка» хімічні

 

 

технічні

06.03.2015

 

 

13.07.2015

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

10. Computational Problems of Electrical Engineering Національний університет «Львівська політехніка» технічні 04.07.2013
11. Economics, Entrepreneurship, Management Національний університет «Львівська політехніка» економічні 21.12.2015
12. European Journal of Management Issues

(Вісник Дніпропетровського університету.

Серія: менеджмент інновацій)

European Journal of Management Issues

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

економічні 13.07.2015

(зі змінами від 11.07.17 №996)

(зі змінами від 24.05.18 №527)

13. Experimental Oncology НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького НАН України біологічні

 

медичні

15.04.2014

 

16.05.2016

 

 

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

14. Germanistik in der Ukraine.

Германістика в Україні

Українська спілка германістів вищої школи, Київський національний лінгвістичний університет філологічні 22.12.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

(мовознав-ство)

 

15. Humanitarium

 

(Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія.)

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» психологічні

 

 

 

філософські

 

 

 

педагогічні

11.07.2016

 

 

 

07.10.2016

 

 

 

07.10.2016

 

(із змінами від 28.12.17 №1714)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

16. Information technology and security

(інформаційні технології та безпека)

ДЗ «Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» технічні 16.05.2016
17. Journal of Hydrocarbon Power Engineering Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні 13.07.2015
18. Lex portus Національний університет «Одеська юридична академія», Громадська організація «Морська асоціація «Святий Миколай» юридичні 13.03.2017
19. Mechanics and Advanced Technologies

(Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: машинобудування

Journal of Mechanical Engineering the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» технічні 06.11.2014

(зі змінами від 11.07.17 №996)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

20. Pain, Anaesthesia and Intensive Care

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

ГО «Асоціація анестезіологів України», Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

медичні 24.10.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

21. Photoelectronics.

Фотоелектроніка

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України фізико-математичні 04.04.2018 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

22. Regulatory Mechanisms in Biosystems

(Вісник Дніпропетровського університету.

серія: «Біологія. Медицина»)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

біологічні

 

 

медичні

 

09.03.2016

 

 

11.07.2016

(зі змінами від 11.07.17 №996)

(зі змінами від 04.04.18 №326)

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

23. Sententiae Вінницький національний технічний університет, Громадська організація «Український філософський фонд», Інститут філософії імені

Г. С. Сковороди НАН України

філософські 29.09.2014
24. Shipbuilding and Marine Infrastructure

Судостроение и морская инфраструктура

Академія наук суднобудування України, Міжнародна Академія морських наук, технологій та інновацій, ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова» технічні 12.05.2015
25. Studia linguistica Київський Національний університет імені Тараса Шевченка філологічні

(мово-знавство)

13.07.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

26. Studia philologica Київський університет імені Бориса Грінченка філологічні 13.07.2015
27. Theory of Stochastic Processes Інститут математики НАН України

 

фізико-математичні 04.04.2018 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

28. Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження Центр гуманітарної освіти НАН України філософські 11.07.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

29. Ukrainian Food Journal Національний університет харчових технологій технічні 21.11.2013
30. Ukrainian Journal of Food Science Національний університет харчових технологій технічні 04.07.2014
31. Versus Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького філософські 29.12.2014
32. Δόξα/Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Одеська гуманітарна традиція філософські 10.05.2017 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

33.

 

Авіаційно-космічна техніка і технологія.

Авиационно-космическая техника и технология.

Aerospace technical and technology

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

технічні 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

34. Автоматизация судовых технических средств Національний університет «Одеська морська академія» технічні 04.04.2018 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

35. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

Автоматизация технологических и бизнес-процессов

Automation of technological and business-processes

Одеська національна академія харчових технологій технічні 29.09.2014
36. Автоматическая сварка

Автоматичне зварювання

НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання» технічні 11.07.2017 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

37. Автомобільний транспорт

Автомобильный транспорт

Automobile Transport

Харківський національний автомобільно-дорожній університет технічні 29.09.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

38. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво Національний транспортний університет технічні 11.07.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

39. Автошляховик України Автодорожник Украины ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна, Національний транспортний університет технічні 10.05.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

40. Аграрна економіка Львівський національний аграрний університет економічні 07.10.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

41. Аграрна наука та харчові технології Вінницький національний аграрний університет, Академія сільсько-господарських наук Грузії сільсько- господарські

(зоотехнія)

16.05.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

42. Аграрний вісник Причорномор’я Одеський державний аграрний університет сільсько-господарські

 

економічні

 

 

технічні

 

 

ветеринарні

09.03.2016

 

 

09.03.2016

 

 

09.03.2016

 

 

22.12.2016

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

43. Агробіологія Білоцерківський національний аграрний університет сільсько-господарські 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

44. Агроекологічний журнал

Агроэкологический журнал

Agroecologycal journal

Інститут агроекології і природокористування НААН України,

ДУ «Інститут охорони ґрунтів»

сільсько-господарські

 

 

біологічні

29.12.2014

 

 

 

29.12.2014

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

 

16.12.09

(зі змінами від

04.07.13     № 893)

(фахове до 16.12.14)

45. Агропромислове виробництво Полісся Інститут сільського господарства Полісся НААН України сільсько-господарські 07.10.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

46. Агросвіт Дніпропетровський державний аграрний університет,

ТОВ «ДКС Центр»

економічні 29.12.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

47. Агрохімія і ґрунтознавство Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» сільсько-господарські

 

 

біологічні

29.12.2014

 

 

 

29.12.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

48. Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» технічні 16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

49. Адгезия расплавов и пайка материалов Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України хімічні 13.03.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

50. Адміністративне право і процес Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 21.11.2013
51. Академічний огляд

 

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

(ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»)

економічні 17.01.2014

(зі змінами від 10.05.17 №693)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

52. Актуальні питання іноземної філології Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 16.05.2016
53. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічні

 

психологічні

15.04.2014

 

15.04.2014

54. Актуальні питання масової комунікації

Current issues of mass comunication

Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

55. Актуальні питання медичної науки та практики ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» медичні

(теоретична медицина)

06.11.2014
56. Актуальні питання мистецької освіти та виховання Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка педагогічні 21.12.2015
57. Актуальні питання мистецької педагогіки Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія педагогічні 07.10.2015
58. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені

І. Я. Горбачевського» МОЗ України

 

медичні 06.03.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

59. Актуальні питання природничо-математичної освіти Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка педагогічні 22.12.2016
60. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Сучавський університет ім. Штефана чел Маре історичні

 

філологічні

16.05.2016

 

07.10.2016

61. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

Current issues in pharmacy and medicine: science and practice

Запорізький державний медичний університет МОЗ України фармацевтичні

 

 

медичні

 

21.12.2015

 

 

21.12.2015

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

62. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій.

Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий.

Actual problems automation and informational technologies

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

 

технічні 11.07.2017

(зі змінами від 24.05.178 №527)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

63.

 

 

 

 

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» юридичні 07.10.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

64. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна історичні

 

21.12.2015 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

65. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету Рівненський державний гуманітарний університет історичні 11.07.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

66. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара юридичні

 

21.12.2015
67. Актуальні проблеми держави і права Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 09.03.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

68. Актуальні проблеми державного управління Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

69. Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління 09.03.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

70. Актуальні проблеми економіки ПАТ «ВНЗ «Національна академія управління» економічні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

71. Актуальні проблеми інноваційної економіки Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка економічні 11.07.2016
72. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури

Актуальные проблемы истории, теории и практики художественной культуры

Topical problems of History, Theory and Practice of Artistic Culture

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв мистецтво-знавство

 

 

культурологія

07.10.2015

 

 

 

07.10.2015

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

73. Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини

Актуальные проблемы клинической и профилактичес-кой медицины Actual issues of clinical and preventive medicine

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, Українська військово-медична академія медичні 28.12.2017
74. Актуальні проблеми міжнародних відносин Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка політичні

 

 

юридичні

 

 

економічні

09.03.2016

 

 

09.03.2016

 

 

09.03.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

75. Актуальні проблеми нефрології

 

Національний медичний університет

ім. О. О. Богомольця МОЗ України

медичні 14.02.2014
76. Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська юридична академія», Південно-український центр гендерних проблем юридичні

 

 

 

політичні

07.10.2016

 

 

 

22.12.2016

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

77. Актуальні проблеми права: теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля юридичні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

78. Актуальні проблеми правознавства Тернопільський національний економічний університет

 

юридичні 10.05.2017
79. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України психологічні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

80. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» економічні 09.03.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

81. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філологічні 26.05.2014
82. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціологічні 22.12.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

83. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» медичні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

84. Актуальні проблеми транспортної медицини ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України медичні

 

 

 

біологічні (за групами спеціальностей  14.01.00-14.03.00)

21.12.2015

 

 

 

21.12.2015

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

85. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні

(мовознавство)

07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

86. Актуальні проблеми української літератури і фольклору Донецький національний університет імені Василя Стуса філологічні 24.10.2017 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

87. Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницький національний університет філологічні 17.01.2014
88. Актуальні проблеми філософії та соціології

Current Problems of Philosophy and Sociology

(серія Філософія)

Національний університет «Одеська юридична академія» філософські 29.12.2014
89. Альгологія

Альгология

Algologia

НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України біологічні

 

12.05.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

90. Альманах міжнародного права Міжнародний гуманітарний університет юридичні 06.11.2014
91. Альманах Полтавського національного педагогічного університету «Рідний край» Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка філологічні 21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

92. Альманах права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні 04.04.2018 25.04.2013
93. Американська історія та політика

American History and Politics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні 24.10.2017
94. Англістика та американістика.

Англистика и американистика.

Anglistics and Americanictics

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні 06.03.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

95. Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна філософські 21.11.2013
96. Археологія НАН України,

Інститут археології НАН України

 

історичні 13.03.2017 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

 

 

97. Археологія і давня історія України Інститут археології НАН України історичні 04.04.2018 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

98. Архів клінічної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний  медичний університет» медичні 16.05.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

99. Архів офтальмології України

Архив офтальмологии Украины

Archive of Ukrainian ophthalmology

Донецький національний медичний університет імені М. Горького,

Національна медична академія післядипломної освіти імені

П. Л. Шупика

медичні 04.07.2014

(зі змінами від 07.10.2015 № 1021)

100. Архіви України Державна архівна служба України,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Український інститут національної пам’яті, державний центр збереження документів Національного архівного фонду

історичні

 

04.07.2014 08.07.09

(зі змінами від

25.04.13 № 463)

(фахове до 08.07.14)

101. Архітектурний вісник КНУБА Київський національний університет будівництва і архітектури архітектура 04.07.2014
102. Архітектурні дослідження

Architectural Studies

Національний університет

«Львівська політехніка»

 

архітектура 22.12.2016
103. Аспекти історичного музикознавства Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського мистецтво-знавство 22.12.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

104. Аспекти публічного управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління 26.05.2014
105. Астма і алергія

Астма и алергія

Asthma and allergy

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, Асоціація спеціалістів

з проблем бронхіальної астми та алергії України

медичні 15.04.2014
106. Безпека інформації Національний авіаційний університет технічні 21.11.2013
107. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичні

 

 

соціальні комунікації

 

07.10.2015

 

 

21.12.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

108. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Библиотековедение. Документоведение. Информология

Library Science. Record studies. Informology

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв соціальні комунікації 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

109. Бібліотечний вісник Національна академія наук України,

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України

історичні

 

 

 

соціальні комунікації

07.10.2015

 

 

 

21.12.2015

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

110. Бізнес Інформ

Бизнес Информ

Business Inform

Харківський національний економічний університет,

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

економічні 12.05.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

111. Бізнес-навігатор ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

 

економічні 21.12.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

112. Біоенергетика/Bioenergy Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України сільсько-господарські 13.03.2017
113. Біологічні студії

Studia Biologica

Львівський національний університет імені Івана Франка біологічні 12.05.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

114. Біологія та валеологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди біологічні 09.03.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

115. Біологія та екологія Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка біологічні 24.10.2017
116. Біологія тварин

The Animal Biology

Інститут біології тварин НААН біологічні

 

 

 

ветеринарні

 

сільськогос-подарські

12.05.2015

 

 

 

12.05.2015

 

12.05.2015

 

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

 

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

117. Біоніка інтелекту

Бионика интеллекта

Bionics of Intelligence

Харківський національний університет радіоелектроніки фізико-математичні

 

технічні

11.07.2016

 

 

11.07.2016

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

118. Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство аграрної політики України ветеринарні

 

хімічні

 

 

сільськогос-подарські

 

біологічні

 

 

технічні

12.05.2015

 

12.05.2015

 

 

12.05.2015

 

 

12.05.2015

 

 

07.10.2015

 

 

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

119. Біотехнологія

Биотехнология

Biotechnology

Biotechnologia Acta

Національна академія наук України, Інститут  біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

 

технічні

 

біологічні

28.12.2017

 

21.12.2015

 

 

 

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

120. Біофізичний вісник Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

фізико-математичні

 

біологічні

 

21.12.2015

 

 

21.12.2015

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

121. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України юридичні 06.03.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

122. Будівельне виробництво

Строительное производство

ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Київський національний університет будівництва і архітектури технічні

 

 

економічні

16.05.2016

 

 

07.10.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

30.03.11

(фахове до 30.03.16)

123. Будівельні матеріали та вироби

Строительные материалы и изделия

ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут  будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Акціонерне товариство «Київміськбудматеріали» технічні 16.05.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

124. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка

Строительные материалы, изделия и санитарная техника

Building materials, Product and technical equipment

ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Київський національний  університет будівництва та архітектури технічні 29.12.2014
125. Буковинський математичний журнал

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича фізико-математичні 11.07.2016 10.03.10

(зі змінами від 25.04.13  № 463)

(фахове до 10.03.15)

126. Буковинський медичний вісник Буковинський державний медичний університет МОЗ України медичні 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

127. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Національна академія статистики, обліку та аудиту економічні 24.10.2017 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

128. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Інститут сільського господарства степової зони НААН сільськогос-подарські 06.03.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

129. Бюлетень Міністерства юстиції України Міністерство юстиції України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

130. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.

Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение

Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 16.05.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

131. Ветеринарна біотехнологія Інститут ветеринарної медицини НААН, Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів ветеринарні 06.03.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

132. Ветеринарна медицина Національний науковий центр

«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН

ветеринарні 06.03.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

133. Ветеринарна медицина України

Ветеринарна медицина Украины

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, ТОВ «ВЕТІНФОРМ» ветеринарні 10.10.2013
134. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

педагогічні 09.03.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

135. Виноградарство і виноробство ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН сільсько-господарські 28.12.2017 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

136. Високі технології в машинобудуванні Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 16.05.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

 

137. Витоки педагогічної майстерності Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка педагогічні 16.05.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

138. Вища освіта України

Высшее образование Украины

Higher education of Ukraine

(з додатками)

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса» філософські 10.05.2017 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

139. Вібрації в техніці та технологіях Вінницький національний аграрний університет технічні 21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

140. Вівчарство та козівництво Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія- Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства сільсько-господарські 28.12.2017
141. Відбір і обробка інформації.

Information Extraction and Processing

Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України технічні 10.05.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

142. Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології.

Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

технічні 06.11.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

143. Відновлювана енергетика Інститут відновлюваної енергетики

НАН України

технічні 13.03.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

144. Військова медицина України Українська військово-медична академія фармацевтичні

 

медичні

 

 

07.10.2016

 

07.10.2016

 

 

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

145. Військово-науковий вісник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України історичні

 

21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

146. Військово-технічний збірник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України технічні 06.03.2015
147. Вісник аграрної історії Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України історичні

 

29.12.2014
148. Вісник аграрної науки

Вulletin of Agricultural Science

Національна академія аграрних наук України ветеринарні

 

технічні

 

біологічні

 

 

сільсько-господарські

06.03.2015

 

12.05.2015

 

06.03.2015

 

 

06.03.2015

 

 

 

 

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

149. Вісник аграрної науки Причорномор’я

Ukrainian Black Sea region agrarian science

Миколаївський національний аграрний університет сільсько-господарські

 

 

економічні

 

 

 

 

технічні

13.07.2015

 

 

 

13.07.2015

 

 

 

 

16.05.2016

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

(зі змінами від

04.07.13        № 893)

150. Вісник Академії адвокатури України ТОВ «Академія адвокатури України» юридичні 29.09.2014
151. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму Академія праці, соціальних відносин і туризму економічні

 

 

юридичні

07.10.2016

 

 

22.12.2016

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

152. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» економічні 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

153. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» юридичні 14.02.2014
154. Вісник Вінницького національного медичного університету Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова біологічні

 

медичні

 

07.10.2015

 

12.05.2015

 

 

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

155. Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет технічні

 

 

педагогічні

29.09.2014

 

 

13.07.2015

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

156. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту Волинський інститут економіки та менеджменту економічні 26.05.2014
157. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка педагогічні 04.07.2014
158. Вісник двигунобудування Запорізький національний технічний університет, ВАТ

«Мотор Січ», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

технічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

159. Вісник ДІТБ.

Вестник ДИТБ.

DITB’s Bulletin

Донецький інститут туристичного бізнесу економічні 29.12.2014

(фахове до 01.01.15)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

160. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

 

сільсько-господарські

 

 

 

 

ветеринарні

 

 

 

 

 

 

 

технічні

28.12.2017

 

 

 

 

 

28.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2018

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

 

 

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

(зі змінами від 13.07.2015 № 747)

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

(зі змінами від 13.07.2015 № 747)

 

161. Вісник Дніпропетровського університету.

Серія: Економіка

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара економічні 29.09.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

162. Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications

(Вісник Дніпропетровського університету.

Серія: моделювання)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

фізико-математичні 13.07.2015

(зі змінами від 24.05.18  № 527)

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

163. Вісник Дніпровського університету.

Серія: математика

(Вісник Дніпропетровського університету.

Серія: математика)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

фізико-математичні 13.07.2015

(зі змінами від 04.04.18 №326)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

164. Вісник Дніпровського університету.

Серія: механіка

(Вісник Дніпропетровського університету.

Серія: Механіка неоднорідних структур)

(Вісник Дніпропетровського університету.

Серія: механіка)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

фізико-математичні

 

технічні

13.07.2015

 

 

13.07.2015

 

(зі змінами від 13.03.17 № 374)

(зі змінами від 24.05.18 № 527)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

165. Communications and Communicative Technologies

(Вісник Дніпропетровського університету.

Серія Соціальні комунікації)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

соціальні комунікації 21.12.2015

(зі змінами від 24.05.18  № 527)

 

166. Вісник Дніпропетровського університету.

Серія «Фізика. Радіоелектроніка»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара фізико-математичні 11.07.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

167. Journal of Psychology Research

(Вісник Дніпропетровського університету.

Серія психологія)

(Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

психологічні 07.10.2015

(зі змінами від 21.12.15  № 1328)

(зі змінами від 04.04.18 №326)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

168. Проблеми загального і слов’янського мовознавства

Проблемы общего и словянського языкознания

Problems of General and Slavic Linguistics

(Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

філологічні 06.03.2015

(зі змінами від 04.04.18 №326)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

169. Дослідження з історії і філософії науки і техніки

Исследования по истории и философии науки и техники

Studies  in history and philosophy of science and technology

(Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія і філософія науки і техніки)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

історичні

 

 

філософські

(09.00.09 -філософія науки)

13.07.2015

 

 

21.12.2015

 

(зі змінами від 24.05.18 №527)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

170. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара хімічні 06.11.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

171. Журнал з геології, географії та екології

Журнал по геологии, географии и экологии

Journal of Geology, Geography and Geoecology

(Вісник Дніпропетровського університету. Серія: геологія, географія)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

геологічні 07.10.2015

(зі змінами від 24.05.18 №527)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

172. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара історичні 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

173. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара технічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

174. Вісник Дніпровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

(Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

економічні

 

09.03.2016

(зі змінами від 24.05.18 №527)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

175. Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках

Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках

Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences

(Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

політичні 22.12.2016

(зі змінами від 24.05.18 №527)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

176. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» філософські 13.07.2015
177. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії Донбаська державна машинобудівна академія технічні 04.04.2018 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

178. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Proceeding of the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture

Донбаська національна академія будівництва і архітектури технічні

 

 

 

архітектура

 

06.11.2014

 

 

 

06.11.2014

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

 

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

179. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

економічні

 

09.03.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

180. Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки Донецький національний університет фізико-математичні (механіка, математи-

ка)

04.07.2014 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

181. Вісник економіки транспорту і промисловості

Вестник экономики транспорта  и промышленности

Український державний університет залізничного транспорту

 

економічні 21.12.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

182. Вісник економічної науки України Академія економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України економічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

183. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки Житомирський державний технологічний університет економічні 07.10.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

184. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки Житомирський державний технологічний університет технічні 09.03.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

185. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка філософські

 

 

філологічні

 

педагогічні

21.12.2015

 

 

21.12.2015

 

21.12.2015

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

186. Наукові горизонти

Scientific Horizons

(Вісник Житомирського національного агроекологічного університету)

Житомирський національний агроекологічний університет сільськогос-подарські

 

 

ветеринарні

 

 

економічні

 

технічні

06.03.2015

 

 

 

06.03.2015

 

 

12.05.2015

 

07.10.2015

(зі змінами від 04.04.18 №326)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

 

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

187. Вісник Закарпатської академії мистецтв

Newsletter Transcarpathian Academy of Arts

Закарпатська академія мистецтв мистецтво-знавство 04.04.2018
188. Вісник Запорізького національного університету ДВНЗ «Запорізький національний університет» юридичні

 

 

економічні

29.12.2014

 

 

06.03.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

189. Вісник Запорізького національного університету

(Серія фізико-математичні науки)

ДВНЗ «Запорізький національний університет» фізико-математичні

 

12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

190. Вісник Запорізького національного університету

(фізичне виховання та спорт)

ДВНЗ «Запорізький національний університет» фізичне виховання та спорт 16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

191. Вісник Запорізького національного університету (Серія: педагогічні науки) ДВНЗ «Запорізький національний університет» педагогічні 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

192. Вісник Запорізького національного університету.

Біологічні науки

ДВНЗ «Запорізький національний університет» біологічні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

193. Вісник Запорізького національного університету. Серія: філологічні науки ДВНЗ «Запорізький національний університет» філологічні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

194. Вісник зоології.

Вестник зоологии

Національна академія наук України, Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України біологічні 04.04.2018 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

195. Вісник інженерної академії України Інженерна академія України технічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

196. Вісник Інституту археології Львівський національний університет імені Івана Франка історичні 07.10.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

197. Вісник Інституту економіки та прогнозування ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України » економічні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

198. Вісник Інституту розвитку дитини

Вестник Института развития ребенка

 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова психологічні 12.05.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

199. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічні

 

21.12.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

200. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка історичні 11.07.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

201. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій ТОВ «Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій» економічні 22.12.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

202. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій ТОВ «Київський інститут бізнесу та технологій» психологічні 24.10.2017
203. Вісник Київського національного лінгвістичного університету

Серія «Історія, економіка, філософія»

Київський національний лінгвістичний університет

 

історичні

 

21.12.2015 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

204. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія» Київський національний лінгвістичний університет філологічні

 

21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

205. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія» Київський національний лінгвістичний університет педагогічні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

206. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

(Вісник КНТЕУ)

Київський національний торговельно-економічний університет економічні

 

 

філософські

29.12.2014

 

 

07.10.2016

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

22.04.11

(фахове до 22.04.16)

 

207. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціологічні 04.07.2013
208. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічні 14.02.2014
209. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Государственное управление

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration

Київський національний університет імені Тараса Шевченка державне управління 04.07.2014
210. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» Київський національний університет імені Тараса Шевченка психологічні 29.12.2014
211. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Філософія. Політологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка філософські 06.03.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

212. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Серія: Журналістика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації 13.07.2015
213. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

214. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка геологічні

 

 

фізико-математичні

07.10.2015

 

 

21.12.2015

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

215. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Серія: Українознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні

 

філософські

21.12.2015

 

16.05.2016

216. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 09.03.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

217. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 09.03.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

218. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини Київський національний університет імені Тараса Шевченка політичні

 

 

юридичні

 

економічні

 

09.03.2016

 

 

09.03.2016

 

09.03.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

219. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні

 

09.03.2016 10.11.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 10.11.15)

220. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історія) Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні 16.05.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

221. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 16.05.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

222. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні 16.05.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

223. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка» Київський національний університет імені Тараса Шевченка педагогічні 11.07.2016
224. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні

 

технічні

07.10.2016

 

 

07.10.2016

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

225. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні

 

технічні

13.03.2017

 

 

13.03.2017

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

226. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні

 

 

психологічні

28.12.2017

 

 

09.03.2016

227. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні 04.04.2018 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

228. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка біологічні 04.04.2018 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

229. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій Київський національний університет імені Тараса Шевченка біологічні 04.04.2018 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

230. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design

Київський національний університет технологій та дизайну технічні

 

 

 

економічні

13.07.2015

 

 

 

13.07.2015

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

231. Вісник Клубу Панкреатологів.

Вестник Клуба Панкреатологов

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, Всеукраїнська громадська організація «Український Клуб Панкреатологів», Гуляєв Р. Ю. медичні 14.02.2014
232. Вісник Книжкової палати Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Харківська державна академія культури соціальні комунікації 16.05.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

233. Вісник КНУКіМ. Збірник наукових праць. Серія мистецтвознавство Київський національний університет культури і мистецтв мистецтво-знавство 13.03.2017 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

234. Вісник Конституційного Суду України Конституційний Суд України юридичні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

235. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського економічні

 

педагогічні

 

технічні

17.01.2014

 

07.10.2015

 

16.05.2016

 

 

 

 

08.07.09

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 08.07.14)

236. Вісник Криворізького національного університету ДВНЗ «Криворізький національний університет» технічні 04.04.2018 26.05.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 26.05.15)

237. Вісник кримінального судочинства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Правова єдність» юридичні 07.10.2015
238. Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ юридичні 07.10.2015
239. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України юридичні 07.10.2015 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

240. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» педагогічні

 

 

історичні

 

філологічні

(мовознавство)

04.07.2014

 

 

29.09.2014

 

29.09.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

241. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності технічні

 

 

 

педагогічні

13.07.2015

 

 

 

07.10.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

242. Вісник Львівського національного аграрного університету

(агрономія)

Львівський національний аграрний університет сільсько-господарські 09.03.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

243. Вісник Львівського національного аграрного університету

(економіка АПК)

Львівський національний аграрний університет економічні 16.05.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

244. Вісник Львівського національного аграрного університету.

(архітектура і сільськогосподарське будівництво)

Львівський національний аграрний університет технічні 09.03.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

245. Вісник Львівського національного аграрного університету. (агроінженерні дослідження) Львівський національний аграрний університет технічні 09.03.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

246. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки

(Вісник Львівської комерційної академії. Серія – Гуманітарні науки)

Львівський торговельно-економічний університет історичні 11.07.2016

(із змінами від 22.12.2016 № 1604)

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

247. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки

(Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна)

Львівський торговельно-економічний університет економічні

 

09.03.2016

(із змінами від 22.12.2016 № 1604)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

248. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки

(Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча)

Львівський торговельно-економічний університет технічні 09.03.2016

(із змінами від 22.12.2016 № 1604)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

249. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки Львівський торговельно-економічний університет юридичні 10.05.2017
250. Вісник Львівського університету. Серія біологічна Львівський національний університет імені Івана Франка біологічні 12.05.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

251. Вісник Львівського університету. Серія географічна Львівський національний університет імені Івана Франка географічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

 

252. Вісник Львівського університету. Серія геологічна Львівський національний університет імені Івана Франка геологічні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

253. Вісник Львівського університету. Серія економічна Львівський національний університет імені Івана Франка економічні 09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

254. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови Львівський національний університет імені Івана Франка

 

філологічні 22.12.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

(мовознав-ство)

255. Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології Львівський національний університет імені Івана Франка історичні 10.05.2017 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

256. Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична Львівський національний університет імені Івана Франка фізико-математичні

 

12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

257. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство Львівський національний університет імені Івана Франка мистецтво-знавство 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

258. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка економічні

 

політичні

13.07.2015

 

21.12.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

259. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна Львівський національний університет імені Івана Франка педагогічні 07.10.2015
260. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна Львівський національний університет імені Івана Франка

 

соціологічні 12.05.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

261. Вісник Львівського університету. Серія фізична Львівський національний університет імені Івана Франка

 

фізико-математичні

 

21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

262. Вісник Львівського університету. Серія філологічна Львівський національний університет імені Івана Франка

 

філологічні 16.05.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

263. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії Львівський національний університет імені Івана Франка філософські,

 

політичні

14.02.2014

 

14.02.2014

264. Вісник Львівського університету. Серія хімічна Львівський національний університет імені Івана Франка хімічні 12.05.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

265. Вісник Львівського університету. Серія: журналістика Львівський національний університет імені Івана Франка

 

соціальні комунікації 24.10.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

266. Вісник Львівського університету. Серія: історична Львівський національний університет імені Івана Франка історичні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

267. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка юридичні 11.07.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

268. Вісник Львівського університету. Серія: прикладна математика та інформатика Львівський національний університет імені Івана Франка фізико-математичні

 

07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

269. Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України філософські 06.03.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

270. Вісник Львівського університету. Серія: юридична Львівський національний університет імені Івана Франка юридичні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

271. Вісник Львівської національної академії мистецтв Львівська національна академія мистецтв мистецтво-знавство 21.12.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

272. Вісник Маріупольського державного університету.

Серія: Історія. Політологія

Маріупольський державний університет політичні

 

історичні

04.07.2014

 

06.03.2015

273. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Маріупольський державний університет економічні 26.05.2014
274. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Маріупольський державний університет юридичні 31.05.2013
275. Вісник машинобудування та транспорту Вінницький національний технічний університет технічні 11.07.2016
276. Вісник морської медицини ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України, Центральна санітарно-епідеміологічна станція на водному транспорті медичні 06.03.2015
277. Вісник морфології Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова медичні

 

 

 

біологічні (за групами спеціально-стей 14.01.00-14.03.00)

12.05.2015

 

 

 

13.07.2015

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

278. Вісник наукових досліджень ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» медичні 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

279. Вісник Національного  університету водного господарства та природокористування

(серія: економічні науки)

Національний  університет водного господарства та природокористування економічні 11.07.2017 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

280. Вісник Національного  університету водного господарства та природокористування Національний  університет водного господарства та природокористування сільсько-господарські

 

технічні

28.12.2017

 

 

28.12.2017

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

281. Вісник Національного авіаційного університету

Вестник Национального авиационного университета

Proceedings of the National  Aviation University

Національний авіаційний університет педагогічні

 

 

 

технічні

13.03.2017

 

 

 

10.05.2017

22.04.11

(фахове до 22.04.16)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

282. Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія Національний авіаційний університет педагогічні 04.07.2014
283. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія Національний авіаційний університет філософські 06.03.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

284. Вісник Національного науково-природничого музею Національний науково-природничий музей НАН України геологічні

 

біологічні

22.12.2016

 

22.12.2016

285. Вісник Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут» (серія: Автомобіле- та тракторобудування)

Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Автомобиле- и тракторостроение)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

286. Вісник Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут» (серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування)

Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

287. Вісник Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут» (серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології)

Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Системный анализ, управление и информационные технологии)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

288. Вісник Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут» (серія: Хімія, хімічна технологія та екологія)

Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Химия, химическая технология и экология)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

289. Вісник Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

290. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»

(економічні науки)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» економічні

 

09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

291. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Інформатика, управління та обчислювальна техніка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» технічні 04.07.2013
292. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» серія приладобудування.

Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» серия приборостроение.

Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» Series Instrument Making

Informationsblatt der Nationalen technischen Universitat der Ukraine «Kyjiwer polytechnisches Institut» Serie Geratebau

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» технічні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

293. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» політичні

 

соціологічні

 

 

юридичні

13.07.2015

 

13.07.2015

 

 

13.07.2015

294. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування

Вестник Национального техничного университета Украины «Киевский политехнический институт». Серия Радиотехника. Радиоаппратостроение.

Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series Radiotechnique. Radioapparatus Bulding

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» технічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

295. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Серія «Гірництво»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ЗАТ «Експериментально-промислова технологія вибухових робіт» технічні 22.12.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

296. Вісник Національного транспортного університету Національний транспортний університет технічні

 

 

економічні

13.07.2015

 

 

13.07.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

297. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

(серія «Комп’ютерні системи та мережі»)

Національний університет

«Львівська політехніка»

 

технічні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

298. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Національний університет «Львівська політехніка» юридичні 12.05.2015
299. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

(Серія інформаційні системи та мережі)

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

300. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»

Національний університет

«Львівська політехніка»

економічні 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

301. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «Логістика»

Національний університет

«Львівська політехніка»

економічні 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

302. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія: Інформатизація вищого навчального закладу

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 13.07.2015
303. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

304. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

305. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

306. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія: Автоматика, вимірювання та керування

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

307. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія: Теорія і практика будівництва

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

308. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування

Національний університет «Львівська політехніка» хімічні

 

 

технічні

13.07.2015

 

 

13.07.2015

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

309. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія: Проблеми економіки та управління

Національний університет «Львівська політехніка» економічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

310. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

(серія «Архітектура»)

Національний університет

«Львівська політехніка»

 

архітектура 22.12.2016 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

311. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (серія «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика») Національний університет

«Львівська політехніка»

 

технічні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

312. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія

Радіоелектроніка та телекомунікації

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 13.07.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

313. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи» Національний університет «Львівська політехніка» технічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

314. Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

 

філософські

 

 

 

політичні

 

 

 

 

 

соціологічні

16.05.2016

 

 

 

11.07.2016

 

 

 

 

 

11.07.2017

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

 

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

(зі змінами від 25.01.13

№ 54)

315. Вісник Національного університету оборони України Національний університет оборони України імені Івана Черняховського психологічні 22.12.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

316. Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління» Національний університет цивільного захисту України державне управління 13.07.2015
317. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України державне управління 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

 

318. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв мистецтво-знавство

 

культурологія

07.10.2015

 

 

07.10.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

319. Вісник Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» юридичні 09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

320. Вісник Національної академії прокуратури України Національна академія прокуратури України

 

юридичні 04.07.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

321. Вісник Одеського державного екологічного університету Одеський державний екологічний університет географічні 22.12.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

322. Вісник Одеського національного морського університету Одеський національний морський університет технічні 11.07.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

323. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Бібліотекознвство. Бібліографознавство. Книгознавство. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова історичні 11.07.2017
324. Вісник Одеського національного університету. Біологія Одеський національний університет імені І. І. Мечникова біологічні 07.10.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

325. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки Одеський національний університет імені І.І. Мечникова геологічні

 

 

географічні

 

11.07.2016

 

 

11.07.2016

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

326. Вісник Одеського національного університету. Економіка

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова економічні 15.04.2014
327. Вісник Одеського національного університету. Правознавство Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України юридичні 07.10.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

328. Вісник Одеського національного університету. Психологія Одеський національний університет імені І. І. Мечникова психологічні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

329. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки Одеський національний університет імені І. І. Мечникова соціологічні

 

 

політичні

11.07.2016

 

 

11.07.2016

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

330. Вісник Одеського національного університету. Хімія Одеський національний університет імені І. І. Мечникова хімічні 07.10.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

331. Вісник Одеської державної академії  будівництва та архітектури Одеська державна академія  будівництва та архітектури технічні 13.03.2017 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

332. Вісник ортопедії, травматології та протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»,

ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»,

ВГО «Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії»

медичні 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

333. Вісник пенітенціарної асоціації України Пенітенціарна асоціація України, Науково-дослідний інститут публічного права юридичні 04.04.2018
334. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України юридичні 06.03.2015
335. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць

(Серія «Управління та адміністрування»)

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» державне управління 13.03.2017
336. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Педагогічні науки») ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» педагогічні 22.12.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

337. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Соціальні та поведінкові науки» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» психологічні 22.12.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

338. Вісник Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія сільськогос-подарські

 

 

ветеринарні

 

 

технічні

06.11.2014

 

 

 

06.11.2014

 

 

06.11.2014

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

 

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

339. Вісник Приазовського державного технічного університету

серія: «Технічні науки»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» технічні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

340. Вісник Приазовського державного технічного університету, серія: «Економічні науки» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» економічні 16.05.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

341. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Хімія» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

технічні 11.07.2017
342. Вісник Прикарпатського університету

(Серія: Економіка)

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» економічні 13.03.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

343. Вісник Прикарпатського університету. Історія ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» історичні 11.07.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

344. Вісник Прикарпатського університету. Політологія

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» політичні 22.12.2016
345. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» фізичне виховання та спорт 09.03.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

346. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» психологічні

 

 

 

філософські

 

09.03.2016

 

 

 

09.03.2016

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

347. Вісник проблем біології і медицини Українська академія наук, Українська медична стоматологічна академія медичні

 

 

біологічні

29.09.2014

 

 

29.09.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

348. Вісник серцево-судинної хірургії

Вестник сердечно-сосудистой хирургии

Сardiovascular Surgery Herald

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені

М. М. Амосова НАМН України», Асоціація серцево-судинних хірургів України

медичні 06.03.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

349. Вісник соціально-економічних досліджень Одеський національний економічний університет економічні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

350. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України

Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» медичні 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

351. Вісник стоматології ДУ «Інститут стоматології НАМН України»,

Асоціація стоматологів України, Одеська обласна стоматологічна поліклініка

медичні 21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

352. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка Сумський державний університет економічні 06.11.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

353. Вісник Сумського національного аграрного університету

(Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів)

Сумський національний аграрний університет технічні 29.12.2014
354. Вісник Сумського національного аграрного університету.

(агрономія і біологія)

Сумський національний аграрний університет сільсько-господарські 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

355. Вісник Сумського національного аграрного університету.

(економіка і менеджмент)

Сумський національний аграрний університет економічні

 

09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

356. Вісник Сумського національного аграрного університету.

(Ветеринарна медицина)

Сумський національний аграрний університет ветеринарні 16.05.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

357. Вісник Сумського національного аграрного університету.

(Тваринництво)

Сумський національний аграрний університет сільсько-господарські 16.05.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

358. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» економічні 21.12.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

359. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля технічні

 

 

 

історичні

 

 

економічні

21.12.2015

 

 

 

16.05.2016

 

 

16.05.2016

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

360. Вісник Тернопільського національного економічного університету Тернопільський національний економічний університет економічні

 

09.03.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

361. Вісник Тернопільського національного технічного університету Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя технічні 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

362. Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М.Францевича Громадська організація

«Українське матеріалознавче товариство ім. І.М.Францевича», Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України

технічні 22.12.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

363. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова», Інститут молекулярної біології і генетики НАН України біологічні

 

21.12.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

364. Вісник Уманського національного університету садівництва Уманський національний університет садівництва сільсько-господарські 13.07.2015
365. Вісник Університету «Україна»

(серія: Право)

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» юридичні 29.09.2014
366. Вісник Університету «Україна»

(серія: Економіка, менеджмент, маркетинг)

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» економічні 29.09.2014
367. Вісник Університету «Україна» ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» технічні 06.11.2014
368. Вісник Університету банківської справи ДВНЗ «Університет банківської справи» економічні 13.03.2017 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

369. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.

Серія «Педагогіка і психологія»

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

(ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»)

педагогічні 04.07.2014

(зі змінами від 10.05.17 №693)

370. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки»

(Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Серія «Філологічні науки»)

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

(ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»)

філологічні 09.03.2016

 

(зі змінами від 24.10.17 № 1413)

371. Вісник фармації

News of Pharmacy

МОЗ України,

Національний фармацевтичний університет

медичні

 

 

фармацевтичні

06.03.2015

 

 

06.03.2015

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

372. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета

Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University

Харківський національний автомобільно-дорожній університет технічні 29.09.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

373. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія фітопатологія та ентомологія Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

 

сільсько-господарські 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

374. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія економічні науки Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва економічні 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

375. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України

 

сільсько-господарські

 

06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

376. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України

 

сільськогос-подарські 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

377. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія.

Вестник Харьковского национального аграрного университета. Серия: Биология.

The Bulletin of Kharkiv national agrarian university. Series Biology

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва біологічні 06.11.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

378. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені

Г. С. Сковороди «Психологія»

Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

психологічні 29.09.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

379. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені

Г. С. Сковороди «Філософія»

Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

філософські 12.05.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

380. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

(економічні науки)

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка економічні 21.12.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

381. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

(технічні науки)

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка технічні 09.03.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

382. Вісник Харківського національного університету

Серія: Психологія

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

психологічні

 

13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

383. Вісник Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

серія «Соціальні комунікації»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна соціальні комунікації 13.03.2017
384. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 06.03.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

385. Вісник Харківського національного університету імені         В. Н. Каразіна

серія «Біологія»

The journal of V.N. Karazin Kharkiv National University series «Biology»

(Вісник Харківського національного університету

Серія: Біологія)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

біологічні 13.07.2015

(зі змінами від 21.12.15  № 1328)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

386. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

серія «Медицина»

Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина серия «Медицина»

The journal of V.N. Karazin Kharkiv National University series «Medicine»

(Вісник Харківського національного університету

Серія: Медицина)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

медичні 13.07.2015

(зі змінами від 21.12.15  № 1328)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

387. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

серія «Хімія»

Kharkiv University Bulletin Chemical series

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

хімічні 21.12.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

388. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна економічні 09.03.2016
389. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

серія «Економічна»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна економічні 09.03.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

390. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

педагогічні

 

філологічні

11.07.2016

 

07.10.2016

391. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Серія «Історія»

(Вісник Харківського національного університету

Серія: Історія)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

історичні 12.05.2015

(зі змінами від 21.12.15  № 1328)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

392. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Математика, прикладна математика і механіка»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

фізико-математичні

 

21.12.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

393. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Фізика»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

фізико-математичні

 

21.12.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

394. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Радіофізика та електроніка»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Radiophysics and Electronics»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

фізико-математичні

 

21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

395. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Питання політології»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

політичні 21.12.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

396. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Філософія. Філософські перипетії»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Philosophy. Philosophical peripetias»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

філософські 21.12.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

397. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Теорія культури і філософія науки»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

філософські 21.12.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

398. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Право»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

юридичні 21.12.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

399. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

фізико-математичні

 

технічні

 

21.12.2015

 

 

14.10.09

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

400. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

історичні

 

21.12.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

401. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Екологія»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Ecology»

Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина «Экология»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

географічні 21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

402. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Геологія. Географія. Екологія»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Geology. Geography. Ecology»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

географічні

 

 

геологічні

21.12.2015

 

 

21.12.2015

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

403. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Серія «Філологія»

(Вісник Харківського національного університету.

Серія: Філологія)

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

філологічні

(літературо-знавство)

13.07.2015

(зі змінами від 21.12.15  № 1328)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

404. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Sociological studies of contemporary society: methodology, theory, methods»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

соціологічні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

405. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

педагогічні 11.07.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

406. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв Харківська державна академія дизайну і мистецтв мистецтво-знавство 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

407. Вісник Харківської державної академії культури Харківська державна академія культури соціальні комунікації

 

21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

408. Вісник Херсонського національного технічного університету

Вестник Херсонского национального технического университета

Visnyk of Kherson National Technical University

Херсонський національний технічний університет технічні 11.07.2016 30.03.11

(фахове до 30.03.16)

 

409. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки Хмельницький національний університет економічні 12.05.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

410. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки Хмельницький національний університет технічні 04.07.2014 10.02.10

(технологія легкої промисло-вості)

(фахове до 10.02.15)

411. Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області Інститут рослинництва ім.

В. Я. Юр’єва НААН

сільськогос-подарські 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

412. Вісник Черкаського державного технологічного університету.

Вестник Черкасского государственного технологического университета

Черкаський державний технологічний університет технічні 21.12.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

413. Вісник Черкаського університету

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького економічні 15.04.2014
414. Вісник Черкаського університету

(серія фізико-математичні науки)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького фізико-математичні

(інформатика, кібернетика)

12.05.2015
415. Вісник Черкаського університету

(серія: Прикладна математика. Інформатика)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького фізико-математичні

 

технічні

12.05.2015

 

 

12.05.2015

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

416. Вісник Черкаського університету

(серія: педагогічні науки)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького педагогічні 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

417. Вісник Черкаського університету

Серія: філологічні науки

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

418. Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького біологічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

419. Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького історичні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

420. Вісник Черкаського університету. Серія: філософія Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філософські 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

421. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету економічні 09.03.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

422. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 14.02.2014
423. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Серія: історичні науки

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка історичні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

424. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету

(серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка педагогічні 11.07.2017
425. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка (серія: педагогічні науки) Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

 

педагогічні 12.05.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

426. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка.

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.

Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» фізико-математичні 06.11.2014 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

427. Вісті Донецького гірничого інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» технічні 13.03.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

428. Вісті Харківського ентомологічного товариства.

Известия Харьковского энтомологического общества.

The Kharkov Entomological Society Gazette

Харківське ентомологічне товариство, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва біологічні

 

 

сільсько-господарські

09.03.2016

 

 

16.05.2016

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

429. Вода: гігієна та екологія ДУ «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України медичні

(за групою спеціальностей

14.02.00 «Профілактична медицина»)

06.03.2015
430. Водні біоресурси та аквакультура

Water bioresources and aguaculture

Водные биоресурсы и аквакультура

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» сільсько-господарські 04.04.2018
431. Воєнно-історичний вісник Національний університет оборони України історичні 21.11.2013
432. Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем Житомирський державний університет імені Івана Франка філологічні 16.05.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

433. Волинь філологічна: текст і контекст Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 09.03.2016 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

434. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії».

Всеукраинский научно-практический журнал «Директор школы, лицея, гимназии».

All Ukrainian scientific-practical magazine Principal of School Liceum Gymnasium

Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація «Всеукраїнський центр сприяння суспільному розвитку

імені Миколи Пирогова»

філософські

 

 

 

педагогічні

 

 

 

психологічні

06.11.2014

 

 

 

06.11.2014

 

 

 

06.11.2014

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

 

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

 

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

435. Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал «Інфекційні хвороби» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського»,

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського» АМН України

медичні 13.07.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

436. Вчені записки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 07.10.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

437. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету

Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» педагогічні 10.10.2013

(фахове до 01.01.15)

438. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Державне управління»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Public Administration»

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського державне управління 28.12.2017
439. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Історичні науки»

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Исторические науки»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Historical Sciences»

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського історичні 28.12.2017
440. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Technical Sciences»

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського технічні 28.12.2017
441. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Економіка і управління»

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Экономика и управление»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Economy and Management»

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського економічні 28.12.2017 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

442. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Юридичні науки»

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Юридические науки»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Juridical Sciences»

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського юридичні 28.12.2017 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

443. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Соціальні комунікації»

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, серия «Филология. Социальные коммуникации»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series “Philology. Social Communications”

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського філологічні 04.04.2018 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

444. Вчені записки Університету  «Крок». Серія: економіка ВНЗ «Університет економіки та права  «Крок» економічні 07.10.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

445. Габітус

Habitus

Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» соціологічні 10.05.2017
446. Галицький економічний вісник Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя економічні 06.03.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

447. Галицький лікарський вісник Івано-Франківський національний медичний університет медичні 09.03.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

448. Гастроентерологія = Gastroenterology ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» медичні 21.12.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

449. Гематологія і переливання крові ДУ «Інститут гематології та трансфузіології» АМН України медичні

 

 

біологічні

13.07.2015

 

 

13.07.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

450. Генетичні ресурси рослин Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН сільськогос-подарські 12.05.2015
451. Географія та туризм Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні 16.05.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

452. Геодинаміка Національний університет

«Львівська політехніка»,

Державна служба геодезії, картографії та кадастру України,

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариство

технічні

 

 

 

 

геологічні

16.05.2016

 

 

 

 

13.03.2017

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

 

 

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

453. Геоінформатика. Геоинформатика.

Geoinformatika

Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України географічні

 

 

геологічні

 

фізико-математичні

 

 

технічні

21.12.2015

 

 

21.12.2015

 

 

21.12.2015

 

 

09.03.2016

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

454. Геологічний журнал

Геологический журнал

Geological journal

Національна академія наук України, Інститут геологічних наук НАН України геологічні 07.10.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

455. Геологія і геохімія горючих копалин Національна академія наук України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Українська нафтогазова академія геологічні 13.03.2017 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

456. Геологія і корисні копалини Світового океану.

Геология и полезные ископаемые Мирового океана.

Geology and

Mineral Resources of the World Ocean

Національна академія наук України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України геологічні 09.03.2016 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

457. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету ДВНЗ «Криворізький національний університет» геологічні 04.04.2018 10.11.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 10.11.15)

458. Геотехнічна механіка.

Геотехническая механика.

Geo-Technical Mechanics

Інститут технічної механіки імені М.С. Полякова НАН України геологічні

 

 

 

технічні

06.11.2014

 

 

 

06.11.2014

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

 

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

459. Геофізичний журнал.

Геофизический журнал

Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України фізико-математичні

 

геологічні

07.10.2015

 

 

07.10.2015

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

460. Геохімія та рудоутворення.

Геохимия и рудообразование.

Geochemistry and Ore Formation

Національна академія наук України,

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені  М.П. Семененка НАН України

геологічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

461. Гепатологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Благодійний фонд «Антигепатитний Центр ім. С.П.Боткіна» медичні 13.07.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

462. Гідробіологічний журнал.

Гидробиологический журнал.

Hydrobiological journal

Національна академія наук України, Інститут гідробіології НАН України біологічні 16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

463. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні 16.05.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

464. Гілея: науковий вісник.

Гилея: научный вестник.

Gileya: scientific herald.

Gileya: wissenschaftsblatt

Guileia: le messager scientifigue

Guileia: boletin cientifico

Gileja: dzienniknaukowy

Gileja: vedecky bulletin

Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова філософські

 

 

політичні

 

історичні

 

13.07.2015

 

 

13.07.2015

 

21.12.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

465. Гірнича електромеханіка та автоматика ДВНЗ «Національний гірничий університет» технічні 16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

466. Гірничий вісник

 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» технічні 04.04.2018 10.03.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 10.03.15)

467. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 10.05.2017 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

468. Гірська школа Українських Карпат ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» педагогічні 25.01.2013
469. Громадське здоров’я та проблеми харчування

Public Health and Nutrition Рroblems

(Проблеми харчування

Проблемы питания

Рroblems of nutrition)

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка

Л. І. Медведя» МОЗ України

(ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка

Л. І. Медведя» МОЗ України)

медичні 06.03.2015

(зі змінами від 24.10.17  № 1413)

 

 

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

470. Гуманізація навчально-виховного процесу ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» педагогічні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

471. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах Національний авіаційний університет філологічні

 

21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

472. Гуманітарний вісник Черкаський державний технологічний  університет історичні 04.07.2014
473. Гуманітарний часопис Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» філософські 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

474. Гуманітарні візії

Humanitarian Vision

Національний університет «Львівська політехніка» політичні

 

філософські

11.07.2016

 

11.07.2016

475. Гуманітарні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філософські 06.03.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

476. Ґрунтознавство.

Почвоведение.

Soil Science

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, ТОВ «Агентство «Телепресінформ» біологічні

 

06.03.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

477. Двигатели внутреннего сгорания Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

478. Демографія та соціальна економіка

Демография и социальная экономика

Demography and Social Economy

НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені

М. В. Птухи НАН України

економічні 12.05.2015 10.02.10

(зі змінами від 25.04.13  № 463)

(фахове до 10.02.15)

479. Держава і право Інститут держави і права ім.

В. М. Корецького НАН України

політичні

 

 

юридичні

06.03.2015

 

 

06.03.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

480. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки Класичний приватний університет

 

філологічні

(літературо-знавство)

22.12.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

481. Держава та регіони. Серія: Державне управління Класичний приватний університет державне управління 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

482. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво Класичний приватний університет економічні 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

483. Держава та регіони. Серія: Право Класичний приватний університет юридичні 06.11.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

484. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації Класичний приватний університет соціальні комунікації 11.07.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

485. Державна політика та економічний розвиток (Public Policy and Economic Development) Громадянка України – Ємельянова Т. В., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Місцева громадська організація «Центр економічних та політологічних досліджень» державне управління 29.12.2014
486. Державне будівництво та місцеве самоврядування Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України юридичні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

487. Державне управління та місцеве самоврядування Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління 09.03.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

488. Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія

Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология

Dermatovenereology. Cosmetology. Sexopathology

 

ГО «Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» медичні 28.12.2017 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

489. Дерматологія та венерологія

Дерматология и венерология

Український науково-дослідний інститут дерматології та венерології НАМН України медичні 24.10.2017 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

490. Діагностика і лікування оральної та щелепно-лицевої патології

Диагностика и лечение оральной и челюстно-лицевой патологии

Diagnostics and Treatment of oral and Maxillofacial Pathology

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», ТОВ «ОМФ ПАБЛІШИНГ» медичні 28.12.2017
491. Довкілля та здоров’я

Environmental & Health

Інститут гігієни та медичної екології ім.  О. М. Марзєєва НАМН України медичні

 

 

 

біологічні (за групою спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

11.07.2017

 

 

 

11.07.2017

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

492. Доповіді Національної академії наук України

Доклады Национальной академии наук Украины.

Reports of the National Academy of Siences Ukraine

Національна академія наук України технічні

 

 

 

фізико-математичні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хімічні

 

 

 

 

біологічні

07.10.2015

 

 

 

04.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2018

 

 

 

 

04.04.2018

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

 

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

(математика, механіка, геофізика) 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

(фізика)

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

(інформатика та кібернетика)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

 

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

493. Дороги і мости ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна» технічні 21.12.2015
494. Дослідження в математиці і механіці

Researches of Mathematics and Mechanics

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова фізико-математичні 10.05.2017 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

495. Дослідження з історії техніки

Исследования по истории техники

Research in History of Technology

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» історичні 11.07.2016

(із змінами від 28.12.17 №1714)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

496. Дослідження з лексикології і граматики української мови Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

філологічні 06.03.2015

(зі змінами від 24.05.2018 № 527)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

497. Досягнення біології та медицини

Достижения биологии и медицины

Achievements of biology and medicine

Національна академія наук України, НАМН України, Одеський державний медичний університет

 

медичні

 

біологічні

(за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

16.05.2016

 

 

 

16.05.2016

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

 

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

498. Досягнення у кіберфізичних системах

Advances in Cyber-Physical System

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 04.04.2018
499. Дрогобицький краєзнавчий вісник

Дрогобычский краеведческий сборник

Collection of Articles on Drogoych Region Lore Study

Drohobycki zbior krajoznawczy

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка історичні 13.03.2017 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

500. Духовність особистості: методологія, теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля педагогічні 28.12.2017 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

501. Екологічна безпека Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського технічні 16.05.2016 22.12.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 22.12.15)

502. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні 16.05.2016 23.02.11

(розробка корисних копалин)

(фахове до 23.02.16)

31.05.11

(екологічна безпека)

(фахове до 31.05.16)

503. Екологічна безпека та природокористування Київський національний університет будівництва і архітектури; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України технічні 22.12.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

504. Екологічне право Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ТОВ «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи» юридичні 24.10.2017
505. Екологічні науки ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Академія екологічних наук України біологічні

(екологія)

технічні

14.02.2014

26.05.2014

506. Екологічні проблеми

Environmental Problems

Національний університет «Львівська політехніка», Одеський державний екологічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Вінницький національний технічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 11.07.2017
507. Екологія і ноосферологія.

Экология и ноосферология.

Ecology and noospherology

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, ТОВ «Агентство «Телепресінформ» біологічні

 

06.03.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

508. Екологія та промисловість.

Экология и промышленность

ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» технічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

509. Економіка і менеджмент культури Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв економічні 06.11.2014
510. Економіка і організація управління Донецький національний університет економічні 09.03.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

511. Економіка і право  охорони здоров’я

Экономика и право здравоохранения

Economy and legislation of health care

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», ДВНЗ «Ужгородський національний університет» медичні 07.10.2016
512. Економіка і прогнозування ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» економічні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

513. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.

Экономика и регион. Научный вестник Полтавского национального технического университета им.  Юрия Кондратюка

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка економічні 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

514. Економіка і управління ПВНЗ «Європейський університет»,

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності

економічні 16.05.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

515. Економіка природокористування і сталий розвиток

(Економіка природокористування і охорони довкілля)

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук  України» економічні 22.12.2016

(зі змінами від 24.05.2018 № 527)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

516. Економіка промисловості Національна академія наук України, Інститут економіки промисловості НАН України економічні 24.10.2017 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

517. Економіка розвитку

Экономика развития

Economics of Development

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця економічні 12.05.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

518. Економіка та держава

Экономика и государство

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»

економічні

 

29.09.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

519. Економіка та держава. Серія державне управління Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»

державне управління 04.04.2018 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

520. Економіка та підприємництво ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 07.10.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

521. Економіка та право.

Экономика и право.

Національна академія наук України,

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет

економічні

 

 

юридичні

21.12.2015

 

 

09.03.2016

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

522. Економіка та управління АПК Білоцерківський національний аграрний університет економічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

523. Економіка та управління на транспорті Національний транспортний університет

 

економічні 11.07.2016
524. Економіка транспортного комплексу.

Экономика транспортного комплекса. Economics of Transport Complex

Харківський національний автомобільно-дорожній університет економічні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

525. Економіка України

Экономика Украины

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України економічні 11.07.2016
526. Економіка харчової промисловості.

Экономика пищевой промышленности.

Food Industry Economics

Одеська національна академія харчових технологій, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України економічні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

527. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики

Экономика, финансы, менеджмент: актуальные вопросы науки и практики

Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity

Вінницький національний аграрний університет економічні 21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

528. Економіка. Менеджмент. Бізнес Державний університет телекомунікацій економічні 24.10.2017 30.03.11

(зі змінами від 29.12.2014 № 1528)

(фахове до 30.03.16)

529. Економіка. Фінанси. Право ПАТ «Аудиторська фірма «Аналітик», ДВНЗ «Академія муніципального управління», Національна академія внутрішніх справ економічні

 

юридичні

21.12.2015

 

11.07.2016

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

530. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг Харківський державний університет харчування та торгівлі економічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

531. Економічна та продовольча безпека України

Экономическая и продовольственная безопасность Украины Economic and food security of Ukraine

Одеська національна академія харчових технологій

 

економічні 16.05.2016
532. Економічна та соціальна географія Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні 16.05.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

533. Економічна теорія та право

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні

 

 

 

 

 

економічні

16.05.2016

 

 

 

 

 

11.07.2016

22.12.10

(зі змінами від 13.07.2015 № 747)

(фахове до 22.12.15)

26.01.11

(зі змінами від 13.07.2015 № 747)

(фахове до 26.01.16)

534. Економічна теорія.

Экономическая теория.

Economic Theory

Національна академія наук України,

Міністерство освіти і науки України,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

економічні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

535. Економічний аналіз Тернопільський національний економічний університет економічні

 

09.03.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

536. Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» економічні 16.05.2016
537. Економічний вісник Донбасу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка економічні 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

538. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії Запорізька державна інженерна академія економічні 11.07.2016
539. Економічний вісник Національного гірничого університету Національний гірничий університет, Інститут економіки промисловості НАН України економічні 06.03.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

540. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

економічні 12.05.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

541. Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» економічні 07.10.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

542. Економічний дискурс

The economic discourse

ГО «Науковий клуб «СОФУС», Львівський торговельно-економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет економічні 07.10.2016
543. Економічний журнал Одеського політехнічного університету

Economic journal Odessa polytechnic university

Одеський національний політехнічний університет економічні 28.12.2017
544. Економічний простір ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» економічні 29.09.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

545. Економічний форум Луцький національний технічний університет економічні 22.12.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

546. Економічний часопис – ХХІ

Экономический журнал – ХХІ

Economic Annals – ХХІ

Czasopys Ekonomiczny -ХХІ

ТОВ «Інститут суспільної трансформації»,

Інститут регіональних досліджень НАН України

 

економічні 12.05.2015 14.04.10

(зі змінами від 04.07.2014 № 793)

547. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки економічні 21.12.2015
548. Економічні інновації Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України економічні

 

09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

549. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент Луцький національний технічний університет економічні 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

550. Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія Луцький національний технічний університет економічні 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

551. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси Луцький національний технічний університет економічні 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

552. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка Луцький національний технічний університет економічні 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

553. Експериментальна і клінічна медицина Харківський національний медичний університет медичні 12.05.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

554. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ» медичні

 

 

біологічні

07.10.2015

 

 

07.10.2015

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

555. Екстрена медицина: від науки до практики ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ТОВ «Професійні видання Східна Європа» медичні 06.11.2014
556. Електрифікація транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні 04.07.2014
557. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні 09.03.2016
558. Електромеханічні і енергозберігаючі системи Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського технічні 16.05.2016 26.01.11

(зі змінами від 15.04.2014 № 455) (фахове до 26.01.16)

559. Електроніка та інформаційні технології Львівський національний університет імені Івана Франка технічні 11.07.2016 26.01.11

(зі змінами від 06.03.2015 № 261) (фахове до 26.01.16)

560. Електротехніка і електромеханіка.

Электротехника и электромеханика.

Electrical engineering & Electromechanics

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» технічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

561. Електротехніка та електроенергетика Запорізький національний технічний університет технічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

562. Електротехнічні та комп’ютерні системи

Электротехнические и компьютерные системы

Electrotechnic and computer systems

Одеський національний політехнічний університет технічні 28.12.2017 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

563. ЕМІНАК ДП «Науково-дослідницький центр – «Лукомор’є», ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба  України» Інституту археології НАН України» історичні

 

21.12.2015
564. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія Національна медична академія післядипломної освіти імені

П. Л. Шупика МОЗ України,

ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»,

Всеукраїнська громадська асоціація «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

медичні 21.11.2013
565. Ендокринологія.

Endocrinology

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка  НАМН України» медичні

 

 

біологічні

(за групою спеціальностей

14.01.00 – 14.03.00)

07.10.2015

 

 

07.10.2015

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

566. Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка технічні 21.12.2015
567. Енергетика та системи керування

Energy Engineering and Control System

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 22.12.2016
568. Енергетика: економіка, технології, екологія.

Энергетика: экономика, технологии, экология

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» технічні 22.12.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

569. Енергоефективність в будівництві та архітектурі Київський національний технічний університет будівництва і архітектури технічні 06.11.2014
570. Енерготехнології та ресурсозбереження.

Энерготехнологии и ресурсосбережение.

Energy Technologies and Resource Saving

Національна академія наук України, Інститут газу НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України технічні 28.12.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

571. Естетика і етика педагогічної дії Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Полтавський національний педагогічний університет В. Г. Короленко педагогічні 04.07.2014
572. Етнічна історія народів Європи Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні 07.10.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

573. Етнос і культура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

історичні 10.05.2017
574. Ефективність державного управління Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління

 

економічні

 

09.03.2016

 

 

09.03.2016

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

575. Європейський вектор економічного розвитку ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

(ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»)

економічні

 

21.11.2013

(зі змінами від 10.05.17 №693)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

576. Європейські педагогічні студії Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, громадянин України – Андрущенко В.П. педагогічні 22.12.2016
577. Європейські перспективи

European perspective

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» юридичні 22.12.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

578. Журнал ветеринарної медицини, біотехнології та біобезпеки

Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» ветеринарні

 

біологічні

21.12.2015

 

16.05.2016

579. Журнал вушних, носових і горлових хвороб.

Журнал ушных, носовых и горловых болезней

Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» медичні 06.11.2014
580. Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва

Journal of dermatovenerology and kosmetology n. N.A. Torsuev

Журнал дерматовенерологии им. Н.А. Торсуева

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України медичні 28.12.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

581. Журнал європейської економіки Тернопільський національний економічний університет економічні

 

09.03.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

582. Журнал інженерних наук

Журнал инженерных наук

Journal of Engineering Sciences

Сумський державний університет технічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

583. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований

Journal of Clinical and Experimental Medical Researches

Сумський державний університет медичні 04.07.2014
584. Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії

Журнал математической физики анализа геометрии

Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry

Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна

НАН України

фізико-математичні 16.05.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

585. Журнал нано- та електронної фізики.

Журнал нано- и электронной физики

Сумський державний університет фізико-математичні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

586. Журнал обчислювальної та прикладної математики Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП «ТВ і МС» фізико-математичні

 

технічні

07.10.2016

 

 

07.10.2016

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

587. Журнал органічної та фармацевтичної хімії

Журнал органической и фармацевтической химии

Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry

Національна академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет

(Національна академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, МОЗ України, Національний фармацевтичний університет)

хімічні

 

 

 

фармацевтичні

16.05.2016

 

 

 

16.05.2016

(зі змінами від 04.04.18 №326)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

588. Журнал фізичних досліджень Львівський національний університет імені Івана Франка фізико-математичні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

589. Журналістика Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації 13.07.2015 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

590. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин Кіровоградський національний технічний університет технічні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

591. Закарпатські філологічні студії

Transcarpathian Philological Studies

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» філологічні 04.04.2018
592. Записки з ономастики Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова філологічні 11.07.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

593. Записки з романо-германської філології Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні (мово-знавство)

 

філологічні

(літературо-знавство)

13.07.2015

 

 

 

22.12.2016

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

594. Записки з українського мовознавства Одеський національний університет

ім. І. І. Мечникова

філологічні 09.03.2016
595. Записки історичного факультету Одеський національний університет імені І.І.Мечникова історичні 11.07.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

596. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника

Записки Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В.Стефаника

Prace Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. V. Stefanyka.

Proceedings of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv

Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника соціальні комунікації 28.12.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

597. Запорожский медицинский журнал

Zaporozhye medical journal

Запорізький державний медичний університет медичні

 

 

фармацевтичні

29.09.2014

 

 

06.11.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

598. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди педагогічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

599. Захист і карантин рослин Інститут захисту рослин НААН

 

сільсько-господарські 07.10.2015 08.07.09

(зі змінами від 25.01.13

№ 54)

(фахове до 08.07.14)

600. Захист інформації

Защита информации

Ukrainian Information Security Research Journal

Національний авіаційний університет технічні 09.03.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

601. Збагачення корисних копалин ДВНЗ «Національний гірничий університет» технічні 15.04.2014
602. Збалансоване природокористування

Сбалансированное природопользование

Balanced nature using

Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «ЕКОІНВЕСТКОМ»

 

сільськогоспо-дарські

 

економічні

25.04.2013

 

 

10.10.2013

603. Збірник наукових праць

«Проблеми сучасної психології»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім.

Г. С. Костюка НАПН України

психологічні 06.03.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

604. Збірник наукових праць

«Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» технічні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

605. Збірник наукових праць /педагогічні науки/ Херсонський державний університет педагогічні 09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

606. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського

Міністерства оборони України

педагогічні 14.02.2014
607. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки АПН України педагогічні 21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

608. Збірник наукових праць «Пожежна безпека» Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

технічні 06.11.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

609. Збірник наукових праць «Теорія і методика хортингу» Інститут проблем виховання НАПН України, Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація хортингу»

 

педагогічні 07.10.2015
610. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Громадська організація «Асоціація акушерів-гінекологів України» медичні 07.10.2015
611. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київський національний університет імені Тараса Шевченка технічні 16.05.2016 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

612. Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

(Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій)

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

(Державний університет телекомунікацій Міністерства оборони України)

технічні 06.03.2015

(зі змінами від 10.05.17 №693)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

613. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) Військова академія (м. Одеса) технічні 28.12.2017
614. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Транспортні системи і технології»

(Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Транспортні системи і технології»)

Державний університет інфраструктури та технологій

(Державний економіко-технологічний університет транспорту)

технічні 29.12.2014

(зі змінами від 04.04.18 №326)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

615. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління» Державний економіко-технологічний університет транспорту економічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

616. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації Державний науково-дослідний інститут авіації технічні 14.02.2014
617. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки).

Сборник научных трудов Днепровского государственного технического университета (технические науки)

Дніпровський державний технічний університет технічні 04.04.2018 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

618. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні 29.12.2014
619. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна економічні 06.03.2015
620. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Технічні науки: управління проектами і програмами» Донецький державний університет управління технічні 15.04.2014
621. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління Донецький державний університет управління державне управління

 

економічні

07.10.2015

 

 

21.12.2015

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

622. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України

Сборник научных трудов Института геологических наук НАН Украины

Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine

Інститут геологічних наук НАН  України геологічні 04.04.2018 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

623. Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища.

Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды.

Collected papers of Institute of environmental geochemistry

Національна академія наук України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» геологічні

 

 

технічні

09.03.2016

 

 

09.03.2016

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

 

624. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічні 07.10.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

625. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

626. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація Кіровоградський національний технічний університет технічні 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

627. Збірник наукових праць Національного гірничого університету ДВНЗ «Національний гірничий університет»

 

технічні 22.12.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

628. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України державне управління 07.10.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

 

629. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького військові

 

 

технічні

06.11.2014

 

 

06.11.2014

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

630. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького психологічні

 

 

педагогічні

13.07.2015

 

 

07.10.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

631. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії України технічні 16.05.2016 26.01.11

(зі змінами від 29.12.2014 № 1528)

(фахове до 26.01.16)

632. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» сільсько-господарські 21.12.2015 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

633. Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості ВНЗ «Одеська державна академія технічного регулювання та якості» технічні 15.04.2014
634. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету

«Інноватика у вихованні»

Рівненський державний гуманітарний університет педагогічні 16.05.2016
635. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспектива» Рівненський державний гуманітарний університет психологічні 07.10.2016
636. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення біологічні

 

 

сільсько-господарські

21.12.2015

 

 

21.12.2015

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

637. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні

 

 

фармацевтичні

12.05.2015

 

 

12.05.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

638. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Таврійський державний агротехнологічний університет економічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

639. Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту ДП Український державний геологорозвідувальний інститут геологічні

 

технічні

16.05.2016

 

 

16.05.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

640. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Український державний університет залізничного транспорту технічні 21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

641. Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського

 

ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського» технічні 28.12.2017 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

642. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні 12.05.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

643. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва Уманський національний університет садівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України сільсько-господарські

 

економічні

29.12.2014

 

 

06.03.2015

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

644. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Лінгвістичні дослідження» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди філологічні

(мово-знавство)

13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

645. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

(Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил)

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

(Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

технічні

 

 

військові

29.12.2014

 

 

29.12.2014

 

 

(із змінами від 22.12.2016 № 1604)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

646. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» педагогічні 22.12.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

647. Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Національний університет оборони України імені Івана Черняховського технічні

 

 

військові

09.03.2016

 

 

09.03.2016

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

648. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Сборник научных трудов Черкасского государственного технологического университета. Серия: Экономические науки

Черкаський державний технологічний університет економічні 06.03.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

649. Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка технічні 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

650. Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Запорізька державна інженерна академія МОН України філософські 06.03.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

651. Збірник наукових праць. Економічні науки ПВНЗ «Буковинський університет» економічні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

652. Збірник наукових праць: психологія ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» психологічні 04.04.2018 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

653. Збірник праць зоологічного музею Національний науково-природничий музей НАН України біологічні 28.12.2017 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

654. Збірник праць Інституту математики НАН України Інститут математики НАН України фізико-математичні 04.04.2018 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

655. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства

Сборник трудов Научно-исследовательского института прессоведения

Proceedings of Research and Scientific Institute for Periodicals

Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника соціальні комунікації 28.12.2017 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

 

656. Збірник праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди юридичні 07.10.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

657. Зв’язок Державний університет телекомунікацій

 

 

 

технічні 10.05.2017 10.03.10

(зі змінами від 29.12.2014 № 1528)

(фахове до 10.03.15)

658. Здобутки клінічної і експериментальної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» медичні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

659. Здоров’я дитини.

Здоровье ребёнка.

Child’s Health

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», громадянин України – Заславський О. Ю. медичні 07.10.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

660. Здоров’я жінки

Здоровье женщины

Health of woman

МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України,

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,

ДУ «Український стратегічних досліджень України», громадянки України – Щербінська О.С., Бахтіярова Д.О.

медичні 09.03.2016 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

661. Здоров’я суспільства Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Киргизька державна медична академія імені І.К. Ахунбаєва медичні

 

 

фармацевтичні

07.10.2016

 

 

11.07.2017

662. Здоров’я чоловіка

Здоровье мужчины

Health of man

ДУ «Інститут урології НАМН України», громадянка України – Щербінська О.С.

 

медичні 09.03.2016 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

663. Здоров’я, спорт, реабілітація

Здоровье, спор, реабилитация

Health, sport, rehabilitation

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди педагогічні

 

 

04.04.2018
664. Здоров’я, спорт, реабілітація

Здоровье, спор, реабилитация

Health, sport, rehabilitation

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди фізичне виховання та спорт 04.04.2018
665. Землеробство ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» сільсько-господарські 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

666. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

економічні 31.05.2013
667. Зернові продукти і комбікорми.

Зерновые продукты и комбикорма.

Grain Products and Mixed Fodder’s

Одеська національна академія харчових технологій технічні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

668. Зовнішні справи Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України,

Державне підприємство – Журнал Міністерства закордонних справ України «Політика і час»

історичні

 

 

 

політичні

21.11.2013

 

 

 

14.02.2014

 

669. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі економічні 12.05.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

670. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Київський національний
торговельно-економічний
університет
юридичні 07.10.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

671. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: серія історична та філологічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка філологічні

 

 

історичні

09.03.2016

 

 

11.07.2016

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

672. Імунологія та алергологія: наука і практика Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, ДУ «Інститут урології АМН України» медичні 13.03.2017 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

673. Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили,

ТОВ «ДКС Центр»

державне управління

 

економічні

29.12.2014

 

 

13.07.2015

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

674. Індуктивне моделювання складних систем Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України технічні 12.05.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

675. Інженерія природокористування Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка технічні 21.12.2015
676. Інженерія програмного забезпечення Національний авіаційний університет фізико-математичні

технічні

29.12.2014

 

29.12.2014

677. Інженерна геодезія Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 24.10.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

678. Інновації в стоматології

Инновации в стоматологии

Innovations in Stomatology

Виключено з Переліку на підставі наказу від 29.12.2014 № 1528

Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України» медичні 04.07.2014
679. Інноваційна економіка

Innovative economy

Подільський державний аграрно-технічний університет, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН економічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

680. Інноваційна педагогіка

Innovate Pedagogy

ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» педагогічні

 

04.04.2018
681. Іноземна філологія Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні 11.07.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

682. Іноземні мови Київський національний лінгвістичний університет, ТОВ «Видавництво «Ленвіт» педагогічні 21.12.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

683. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації

The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances

ГО «Науковий клуб «СОФУС», Тернопільський національний економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет економічні 07.10.2016
684. Інтегративна антропологія. Медико-філософський журнал Одеський державний медичний університет

 

 

медичні 28.12.2017 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

685. Інтегровані технології та енергозбереження.

Интегрированные технологии и энергосбережения

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

686. Інтелект XXI Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції» економічні 17.01.2014
687. Інтелігенція і влада Одеський національний політехнічний університет історичні 07.10.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

688. Інтермарум: історія, політика, культура

Intermarum: history, policy, culture

Житомирський державний університет імені Івана Франка історичні 04.04.2018
689. Інтродукція рослин

Интродукция растений

Plant Introduction

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, Державний дендрологічний парк  «Олександрія» НАН України, Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України” біологічні 13.07.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

690. Інформатика та математичні методи в моделюванні

Информатика и математические методы в моделировании

Informatics and mathematical methods in simulation

Одеський національний політехнічний університет технічні 25.04.2013
691. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави Національна академія Служби безпеки України юридичні 12.05.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

692. Інформаційне суспільство Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

693. Інформаційні системи, механіка та керування

Информационные системы, механика и управление

Information systems, mechanics and control

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» технічні 28.12.2017 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

694. Інформаційні технології в освіті

Информационные технологии в образовании

Information Technologes in Education

Херсонський державний університет, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України педагогічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

695. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія Вінницький національний технічний університет технічні 06.03.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

696. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте

Український державний університет залізничного транспорту

(Українська державна академія залізничного транспорту)

технічні 12.05.2015

(зі змінами від 21.12.15  № 1328)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

697. Інформаційно-телекомунікаційні науки

Информационно-телекоммуникационные науки

Іnformation and Telecommunication Sciences

(Телекомунікаційні науки

Телекоммуникационные науки

Telecommunication Sciences)

Національний технічний університет України «КПІ» технічні 25.04.2013 (зі змінами від 06.03.2015 № 261)
698. Інформація і право Науково-дослідний інститут інформатики  і права, Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» юридичні 11.07.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

699. Історико-географічні дослідження в Україні Інститут історії України НАН України історичні 04.04.2018 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

700. Історико-культурні студії

Historical and Cultural Studies

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут народознавства НАН України історичні 22.12.2016
701. Історико-педагогічний альманах Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні 06.03.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

702. Історико-політичні проблеми сучасного світу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича політичні

 

 

історичні

07.10.2016

 

 

07.10.2016

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

703. Історико-політичні студії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

історичні 28.12.2017
704. Історико-політичні студії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» політичні 04.04.2018
705. Історико-правовий часопис Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки юридичні 04.07.2014
706. Історична пам’ять Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка історичні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

707. Історична панорама Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича історичні 16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

708. Історичний архів. Наукові студії

 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України історичні 07.10.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

709. Історичні і політологічні дослідження Донецький національний університет історичні 16.05.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

710. Історіографічні дослідження в Україні Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 16.05.2016
711. Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник ДВНЗ «Національний гірничий університет» історичні 13.03.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

712. Історія народного господарства та економічної думки України ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» економічні 11.07.2016 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

713. Історія науки і техніки: Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій

(Історія науки і техніки: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту)

Державний університет інфраструктури та технологій

(Державний економіко-технологічний університет транспорту)

історичні 04.07.2014

(зі змінами від 04.04.18 №326)

714. Історія та географія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди історичні 07.10.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

715. Історія торгівлі, податків та мита Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара історичні 22.12.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

 

716. Карантин і захист рослин

 

Інститут захисту рослин НААН,

Приватне підприємство «Книжково-журнальне товариство «Колообіг»

сільськогос-подарські

 

біологічні

06.11.2014

 

 

06.11.2014

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

717. Кардиология: от науки к практике Українська військово-медична академія, Громадська організація «Товариство інвалідів з дитинства з вродженими та набутими вадами серця «Кардіопротекція», ТОВ «Професійні видання Східна Європа» медичні 29.12.2014
718. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця», ДУ «Інститут серця МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні 12.05.2015
719. Карпати: людина, етнос, цивілізація ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» історичні

 

21.12.2015
720. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» історичні 04.07.2014
721. Карпатські математичні публікації.

Карпатские математические публикации.

Carpathian mathematical publications

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» фізико-математичні

 

07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

722. Каталіз та нафтохімія

Катализ и нефтехимия

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Національний університет «Львівська політехніка» хімічні

 

технічні

15.04.2014

 

26.05.2014

723. Квалілогія книги Українська академія друкарства технічні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

724. Кераміка: наука і життя.

Керамика: наука и жизнь

Інститут технічної теплофізики  НАН України, ДП «Інженерний центр «Сушка» Інституту технічної теплофізики  НАН України, ТОВ «Асоціація кераміки» технічні 28.12.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

725. Київське музикознавство Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України,

Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра Міністерства культури і туризму України

мистецтво-знавство

 

культурологія

06.03.2015

 

 

06.03.2015

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

726. Київські історичні студії

Kyiv historical studies

Київський університет імені Бориса Грінченка історичні 13.03.2017
727. Київські полоністичні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 28.12.2017 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

728. Китаєзнавчі дослідження Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців» історичні 21.12.2015
729. Кібернетика та обчислювальна техніка.

Кибернетика и вычислительная техника.

Cybernetics and computer engineering

НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України фізико-математичні

 

технічні

 

 

медичні (медична та біологічна інформатика та кібернетика)

 

біологічні

(за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

29.12.2014

 

 

29.12.2014

 

 

06.03.2015

 

 

 

 

06.03.2015

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

 

 

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

 

730. Кібернетика та системний аналіз.

Кибернетика и системный анализ

Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України фізико-математичні

 

технічні

 

21.12.2015

 

 

21.12.2015

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

731. Клінічна анатомія та оперативна хірургія Буковинський державний медичний університет медичні 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

732. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія

Clinical anesthesiology and intensive care

Одеський національний медичний університет, Громадська організація «Одеське науково-практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів» медичні 13.07.2015
733. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України медичні 29.09.2014 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

734. Клінічна інформатика і Телемедицина

Клиническая информатика и Телемедицина

Clinical Informatics and Telemedicine

ГО «Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина», ТОВ «Інститут медичної інформатики і Телемедицини», Харківська медична академія післядипломної освіти медичні

 

 

фармацевтичні

11.07.2016

 

 

11.07.2016

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

735. Клінічна онкологія Національний інститут раку, ТОВ «Моріон» медичні 16.05.2016 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

736. Клінічна стоматологія ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» медичні 06.11.2014
737. Клінічна та експериментальна патологія Буковинський державний медичний університет МОЗ України медичні 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

738. Клінічна фармація.

Клиническая фармация.

Clinical pharmacy

 

МОЗ України, ДП «Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я України»,  Національний фармацевтичний університет медичні

 

 

 

фармацевтичні

 

04.07.2014

 

 

 

04.07.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

739. Клінічна хірургія

Клиническая хирургия

ГО «Асоціація хірургів України», ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України медичні 24.10.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

740. Клітинна та органна трансплантологія.

Клеточная и органная трансплантология.

Cell and Organ Transplantology

ТОВ «Інститут клітинної терапії» медичні

 

біологічні

 

06.11.2014

 

06.11.2014

741. Комп’ютер у школі та сім’ї Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ «Редакція науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї» педагогічні 29.09.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

742. Комп’ютерна математика.

Компьютерная математика

НАН України,

Інститут кібернетики імені  В.М.Глушкова НАН України

фізико-ма-тематичні

 

технічні

04.07.2014

 

 

04.07.2014

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

743. Комп’ютерні засоби, мережі та системи

Компьютерные средства, сети и системы

Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України технічні 24.10.2017 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

744. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво Луцький національний технічний  університет технічні 16.05.2016 30.03.11

(фахове до 30.03.16)

745. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

746. Компресорне і енергетичне машинобудування

Компрессорное и энергетическое машиностроение

Compressor and Power Machine Industry

ТОВ «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування» технічні 11.07.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

747. Комунальне господарство міст.

Серія «Економічні науки»

Комунальное хозяйство городов. Серия: «Экономические науки»

Municipal economy of cities.

Series: «Economic science»

Харківський національний університет міського господарства імені

О. М. Бекетова

економічні 13.03.2017 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

748. Комунальне господарство міст.

Серія «Технічні науки та архітектура»

Комунальное хозяйство городов. Серия: «Технические науки и архитектура»

Municipal economy of cities. Series: «Engineering science and architecture»

Харківський національний університет міського господарства імені

О. М. Бекетова

технічні

 

 

 

 

архітектура

13.03.2017

 

 

 

 

10.05.2017

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

749. Конституційно-правові академічні студії

Constitutional and legal academic studies

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні 11.07.2016
750. Корми і кормовиробництво Інститут кормів та сільського господарства  Поділлі НААН сільсько-господарські 07.10.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

751. Краєзнавство Всеукраїнська спілка краєзнавців, Інститут історії України НАН України

 

історичні 22.12.2016 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

752. Криміналістика і судова експертиза Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України юридичні 22.12.2016
753. Культура і мистецтво у сучасному світі: збірник наукових праць Київський національний університет культури і мистецтв культурологія 13.03.2017 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

754. Культура і сучасність

Культура и современность

Culture and Contemporaneity

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв мистецтво-знавство

 

культурологія

07.10.2015

 

 

07.10.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

 

755. Культура слова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України філологічні 22.12.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

 

756. Культура України Харківська державна академія культури мистецтво-знавство

 

культурологія

21.12.2015

 

 

21.12.2015

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

 

757. Культурологічна думка: щорічник наукових праць Інститут культурології НАМ України культурологія

 

мистецтво-знавство

09.03.2016

 

09.03.2016

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

758. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини ДВНЗ «Запорізький національний університет» філософські 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

759. Легка промисловість Міністерство промислової політики України, Київський національний університет технологій і дизайну,

Центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості

технічні 13.03.2017 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

760. Лінгвістика Луганський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 29.09.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

761. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України філологічні 06.03.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

762. Лінгвістика. Лінгвокультурологія Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

філологічні 22.12.2016

(зі змінами від 04.04.18 №326)

763. Лінгвістичні студії

Linguistic Studies

Донецький національний університет філологічні 16.05.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

764. Лінгвостилістичні студії Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 16.05.2016
765. Лісівництво і агролісомеліорація Український Ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України сільсько-господарскі 21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

 

 

766. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» сільсько-господарські

 

технічні

07.10.2015

 

 

21.12.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

767. Література в контексті культури Дніпропетровський національний університет  імені Олеся Гончара філологічні

(літературознавство)

13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

768. Література та культура Полісся Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя історичні

 

 

філологічні

13.07.2015

 

 

21.12.2015

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

769. Література. Фольклор. Проблеми поетики Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні (літературознавство) 13.07.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

770. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»)

(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

філологічні 04.07.2014

(зі змінами від 13.03.17 № 374)

771. Літературний процес: методологія, імена, тенденції Київський університет імені Бориса Грінченка філологічні 17.01.2014
772. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні 16.05.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

773. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України філологічні 15.04.2014
774. Літературознавчі студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні

 

21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

775. Літопис травматології та ортопедії МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів медичні 21.12.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

776. Логопедія (педагогічні науки) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічні

 

психологічні

29.12.2014

 

29.12.2014

777. Луб’яні та технічні культури Дослідницька станція луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН сільсько-господарські 07.10.2016 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

778. Лучевая диагностика, лучевая терапия ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики  Національної академії медичних наук України» медичні 06.11.2014
779. Львівський клінічний вісник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Кирилиця» медичні 04.07.2014
780. Львівський медичний часопис.

Acta Medical Leopoliensia.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України медичні 04.07.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

781. Львівський філологічний часопис

Lviv Philological Journal

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності
філологічні 28.12.2017
782. Людина та довкілля. Проблеми неоекології Харківський  національний університет імені В.Н.Каразіна географічні 13.07.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

783. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка педагогічні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

784. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка філософські 07.10.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

785. Магістеріум

Magisterium

(Історико-філософські студії)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» філософські 12.05.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

786. Магістеріум

Magisterium

(Археологічні студії)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» історичні 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

787. Магістеріум

Magisterium

(Мовознавчі студії)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні 13.07.2015
788. Магістеріум

Magisterium

(Культурологія)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» культурологія 13.07.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

789. Магістеріум

Magisterium

(Літературознавство)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні 07.10.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

790. Мандрівець

 

Виключено з Переліку на підставі наказу від 04.04.2018 № 326

Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні

 

 

 

філософські

 

історичні

13.07.2015

 

 

 

13.07.2015

 

13.07.2015

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

791. Маркетинг і менеджмент інновацій.

Маркетинг и менеджмент инноваций.

Marketing and management of  innovations

Сумський державний університет економічні 21.12.2015 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

792. Маркетинг і цифрові технології

Marketing and Digital Technologies

Одеський національний політехнічний університет економічні 28.12.2017
793. Математичне моделювання в економіці Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, ДУ «Інститут економіка та прогнозування НАН України», Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України фізико-математичні

 

технічні

 

економічні

09.03.2016

 

 

09.03.2016

 

09.03.2016

794. Математичне моделювання та інформаційні технології

Mathematical Modeling and Computing

Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України фізико-математичні

 

технічні

11.07.2016

 

 

11.07.2016

 

 

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

795. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України технічні

 

07.10.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

796. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України фізико-математичні

 

07.10.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

797. Математичні машини і системи Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України фізико-математичні

 

технічні

06.11.2014

 

 

06.11.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

798. Математичні методи та фізико-механічні поля Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України фізико-математичні

 

технічні

 

21.12.2015

 

 

21.12.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

799. Матеріали до української етнології

Материалы к украинской этнологии

Маterials to Ukrainian Ethnology

НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України історичні 06.03.2015
800. Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині Інститут українознавства                           ім. І. Крип’якевича НАН України історичні 07.10.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

801. Машинобудування Українська інженерно-педагогічна академія технічні 11.07.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

802. Медицина невідкладних станів

Медицина неотложных состояний

Emergency medicine

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України», громадянин України Заславський О.Ю. медичні 09.03.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

803. Медицина сьогодні і завтра Харківський національний медичний університет медичні 12.05.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

804. Медична інформатика та інженерія.

Медицинская информатика и инженерия.

Medical Informatics and Engineering.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» медичні

 

 

біологічні (за групами спеціальностей  14.01.00-14.03.00)

21.12.2015

 

 

21.12.2015

27.05.09 (фахове до 27.05.14)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

805. Медична наука України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця медичні 13.03.2017 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

806. Медична освіта ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

педагогічні 24.10.2017 30.03.11

(фахове до 30.03.16)

807. Медична психологія

Медицинская психология

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство психологічні

 

 

медичні

29.12.2014

 

 

29.12.2014

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

808. Медична та клінічна хімія ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені

І. Я. Горбачевського», ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

медичні

 

біологічні

 

фармацевтичні

13.07.2015

 

13.07.2015

 

21.12.2015

809. Медичні перспективи Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України медичні 06.03.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

810. Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича політичні 04.04.2018
811. Межведомственный медицинский журнал «Наука и практика» Національна академія медичних наук України, Благодійна організація «Фонд підтримки національної безпеки України» медичні 04.07.2014
812. Международный научный журнал

«Прикладная механика»

Міжнародний науковий журнал

«Прикладна механіка»

Національна академія наук України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України фізико-математичні 24.10.2017 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

 

813. Меліорація і водне господарство Інститут водних проблем і меліорації НААН технічні

 

 

сільсько-господарські

09.03.2016

 

 

 

09.03.2016

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

814. Менеджмент Київський національний університет технології та дизайну економічні 07.10.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

815. Металеві конструкції.

Металлические конструкции.

Metal Construction

Донбаська національна академія будівництва і архітектури технічні 06.11.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

816. Металл и литье Украины Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України технічні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

817. Металознавство та  термічна обробка металів.

Металловедение и термическая обработка металлов

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» технічні 16.05.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

818. Металофізика та новітні технології

Металлофизика и новейшие технологии

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України фізико-математичні

 

технічні

16.05.2016

 

 

16.05.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

819. Металургійні процеси та обладнання

Металлургические процессы и оборудование

Metallurgical processes and equipment

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,

ТОВ «Технопарк Донату «УНІТЕХ»

технічні 31.05.2013
820. Металургія Запорізька державна інженерна академія технічні 13.07.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

821. Методи та об’єкти хімічного аналізу Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічні 11.07.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

822. Методи та прилади контролю якості Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні 13.07.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

823. Метрологія та прилади Харківський національний університет радіоелектроніки,  Громадська організація «Академія метрології України», ТОВ виробничо-комерційна фірма «ФАВОР, ЛТД» технічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

824. Механізація та електрифікація сільського господарства ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» технічні 07.10.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

825. Механіка гіроскопічних систем

Механика гироскопических систем

Mechanics of gyroscopic systems

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» технічні 28.12.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

826. Механіка та машинобудування

Механика и машиностроение

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  Академія наук вищої школи, відділення механіки та машинобудування технічні 21.12.2015 30.03.11

(фахове до 30.03.16)

827. Миронівський вісник Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН сільсько-господарські 24.10.2017
828. Мистецтво та освіта Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України педагогічні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

829. Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України мистецтво-знавство 11.07.2017 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

 

830. Мистецтвознавчі записки

Искусствоведческие записки

Notes on Art Criticism

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв культурологія

 

 

мистецтво-знавство

 

07.10.2015

 

 

07.10.2015

 

 

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

831. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент ПВНЗ «Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі» педагогічні 29.12.2014
832. Міжвідомчий науково-технічний збірник

«Вимірювальна техніка та метрологія»

Національний університет

«Львівська політехніка»

технічні

 

07.10.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

833. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» Національний університет

«Львівська політехніка»

технічні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

834. Міжнародна економічна політика

Международная экономическая политика

International Economic Policy

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 12.05.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

835. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової мистецтво-знавство

культурологія

29.09.2014

 

29.09.2014

836. Міжнародний ендокринологічний журнал

Международный эндокринологический журнал

International journal of endocrinology

Буковинський державний медичний університет, громадянин України – Заславський О. Ю. медичні 15.04.2014
837. Міжнародний журнал «Реабілітація та паліативна медицина»

Международный журнал «Реабилитация и паллиативная медицина»

International Journal «Rehabilitation and Palliative Medicine»

Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ТОВ «Група компаній Мед Експерт» медичні 07.10.2016
838. Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень

International Journal of Medicine and Medical Research

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

 

медичні

 

біологічні

11.07.2016

 

11.07.2016

839. Міжнародний медичний журнал

Международный медицинский журнал

 

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство медичні 06.03.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

 

840. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»

Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Экономические науки»

International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economical sciences»

ТОВ «Фінансова Рада України», Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», ГО «Міжнародна академія освіти і науки» економічні 10.05.2017
841. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки»

Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Юридические науки»

International Scientific Journal «Internauka». Series: «Juridical sciences»

ТОВ «Фінансова Рада України», Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», ГО «Міжнародна академія освіти і науки» юридичні 10.05.2017
842. Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»

Международный научный журнал «Механизм регулирования экономики»

International Scientific Journal «Mechanism of economic regulation»

Сумський державний університет, ПНП «Центр наукових досліджень», Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга» економічні 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

843. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

(ТОВ «Редакція журналу

міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК»

ННЦ «Інститут аграрної економіки»)

економічні 07.10.2015

(зі змінами від 21.12.15  № 1328)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

844. Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики»

Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики»

International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»

Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України фізико-математичні

 

 

 

технічні

24.10.2017

 

 

 

 

24.10.2017

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

 

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

845. Міжнародний неврологічний журнал.

Международный неврологический журнал.

International Neurological Journal

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, Харківська медична академія післядипломної освіти, громадянин України – Заславський О. Ю. медичні 07.10.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

846. Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця»

Международный технико-экономический журнал «Украинская железная дорога»

International technical and economic magazine «Ukrainian Railway»

ТОВ «Центр інформації транспорту», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні 16.05.2016
847. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)

Международный юридический вестник: актуальне проблемы современности (теорія и практика)

International law herald: Actual problems of the present (theory and practice)

(Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України)

Університет державної фіскальної служби України

(Національний університет державної податкової служби України)

юридичні

 

21.12.2015

(із змінами від 22.12.2016 № 1604)

848. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки політичні 04.04.2018
849. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 16.05.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

850. Мікробіологічний журнал

Микробиологический журнал

Mikrobiologichny Zhurnal

Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні

 

06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

851. Мікробіологія і біотехнологія

Microbiology & Biotechnology

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

 

біологічні 13.07.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

852. Мікросистеми, Електроніка та Акустика

Микросистемы, Электроника и Акустика

Microsystems, Electronics and Acoustics

(Електроніка та зв’язок.

Электроника и связь.

Electronics and Communications)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)

технічні 06.03.2015

(зі змінами від 07.10.2015 № 1021)

(зі змінами від 24.10.2017 № 1413)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

853. Мінералогічний журнал.

Mineralogical Journal (Ukraine)

Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України геологічні 29.12.2014 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

854. Мінералогічний збірник Львівський національний університет імені Івана Франка геологічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

855. Мінеральні ресурси України (МРУ) Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (ДП)

(Державна служба геології та надр України, ДП Український державний геологорозвідувальний інститут)

геологічні

 

 

 

технічні

16.05.2016

 

 

 

11.07.2016

 

(зі змінами від 24.05.2018 № 527)

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

 

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

856. Містобудування та територіальне планування Київський національний університет будівництва і архітектури технічні

 

 

 

архітектура

11.07.2017

 

 

 

11.07.2017

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

857. Міфологія і Фольклор Львівський національний університет імені Івана Франка, Громадська організація «Українське товариство дослідників фольклору і міології» філологічні 29.09.2014
858. Мова Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні

 

21.12.2015 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

859. Мова і культура.

Язык и культура.

Language & culture

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго» філологічні 09.03.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

860. Мова і суспільство Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні 26.05.2014
861. Мова: класичне – модерне – постмодерне

Language: classic – modern – postmodern

Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні 11.07.2017
862. Мовні і концептуальні картини світу Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні

 

21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

863. Мовознавство

Movoznavstvo

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України філологічні 04.07.2014
864. Мовознавчий вісник Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні

 

21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

865. Моделювання регіональної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» економічні 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

866. Моделювання та інформаційні системи в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 07.10.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

867. Моделювання та інформаційні технології Національна академія наук України,

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України

технічні

 

07.10.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

868. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

фізичне виховання та спорт 09.03.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

869. Молодь і ринок Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка педагогічні 21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

870. Моніторинг біржового ринку Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України економічні 04.07.2014
871. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні 21.12.2015
872. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової мистецтво-знавство 21.12.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

873. Мультиверсум. Філософський альманах Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України філософські 11.07.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

874. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика

 

Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології

ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України

педагогічні 09.03.2016 22.12.10

(зі змінами від 04.07.13     № 893)

(фахове до 22.12.15)

875. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара історичні 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

876. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України фізико-математичні

 

технічні

16.05.2016

 

 

16.05.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

877. Народна творчість та етнологія Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України історичні 21.11.2013
878. Народознавчі зошити Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України історичні

 

філологічні

(фольклорис-тика)

мистецтво-знавство

04.07.2014

 

29.12.2014

 

 

06.03.2015

 

 

 

 

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

879. Наука в олимпийском спорте Національний університет фізичного виховання і спорту України, Національний олімпійський комітет фізичне виховання та спорт 29.12.2014 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

880. Наука і оборона Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

(Міністерство оборони України)

технічні

 

військові

29.12.2014

 

29.12.2014

 

(із змінами від 28.12.17 №1714)

 

 

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

881. Наука і освіта ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» психологічні

 

 

педагогічні

21.12.2015

 

 

21.12.2015

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

882. Наука і правоохорона Державний науково-дослідний інститут МВС України юридичні 26.05.2014
883. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

(Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

технічні

 

військові

29.12.2014

 

29.12.2014

 

 

(із змінами від 22.12.2016 № 1604)

884. Наука й економіка

Science and economics

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» економічні 13.07.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

885. Наука та будівництво ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій» технічні 06.03.2015
886. Наука та виробництво ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» технічні 04.04.2018 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

(«Захист металургійних машин від поломок»)

887. Наука та інновації

Наука и инновации

Science and Innovation

Національна академія наук України

 

технічні 24.10.2017 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

888. Наука та інновації

Наука и инновации

Science and Innovation

Національна академія наук України

 

фізико-математичні 04.04.2018
889. Наука та наукознавство Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України економічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

890. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні 29.12.2014 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

 

 

891. Наука, технології, інновації
Наука, технологии, инновацииScience, technologies, innovations
ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» технічні 24.10.2017
892. Наука, технології, інновації
Наука, технологии, инновацииScience, technologies, innovations
ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» економічні 04.04.2018
893. Наукова скарбниця освіти Донеччини Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Донецький національний університет педагогічні 29.09.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

894. Наукове пізнання: методологія та технологія ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» філософські 09.03.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

895. Наукове сходження: Біологічні науки

ScienceRise: Biological Science

ПП «Технологічний центр», Київський національний університет імені Тараса Шевченка біологічні 22.12.2016
896. Наукове сходження: Медичні науки

ScienceRise: Medical Science

(ScienceRise)

ПП «Технологічний центр», Харківська медична академія післядипломної освіти медичні 12.05.2015

(зі змінми від 13.03.17 №374)

897. Наукове сходження: Педагогічна освіта

ScienceRise: Pedagogical Education

(Наукове сходження

ScienceRise)

ПП «Технологічний центр», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

(ПП «Технологічний центр», Харківська медична академія післядипломної освіти, Національний фармацевтичний університет, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»)

педагогічні

 

21.12.2015

(зі змінми від 13.03.17 №374)

898. Наукове сходження: Фармацевтичні науки

ScienceRise: Pharmaceutical Science

(Наукове сходження

ScienceRise)

ПП «Технологічний центр», Національний фармацевтичний університет

(ПП «Технологічний центр», Харківська медична академія післядипломної освіти, Національний фармацевтичний університет, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»)

фармацевтичні 09.03.2016

(зі змінми від 13.03.17 №374)

899. Наукове сходження: Юридичні науки

ScienceRise: Juridical Science

ПП «Технологічний центр», Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України юридичні 04.04.2018
900. Науковий вісник «Асканія-Нова» Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія- Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства сільськогос-подарські 12.05.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

901. Науковий вісник Академії муніципального управління,

серія «Економіка»

Академія муніципального управління економічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

902. Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Техніка» Академія муніципального управління технічні 11.07.2016 30.03.11

(фахове до 30.03.16)

903. Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Управління» Академія муніципального управління державне управління 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

904. Науковий вісник будівництва Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України технічні

 

 

 

 

архітектура

13.03.2017

 

 

 

 

10.05.2017

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

905. Науковий вісник ветеринарної медицини Білоцерківський національний аграрний університет ветеринарні 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

906. Науковий вісник Дипломатичної академії України

Collected Works of the Diplomatic Academy of Ukraine

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

 

історичні

 

політичні

 

економічні

25.04.2013

 

04.07.2013

 

11.07.2016

907. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 07.10.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

908. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) Дрогобицький державний педагогічний університет імені

Івана Франка

філологічні 29.09.2014
909. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу економічні 04.07.2014
910. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні 13.07.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

911. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities

Ізмаїльський державний гуманітарний університет історичні

 

педагогічні

 

філологічні

10.05.2017

 

10.05.2017

 

11.07.2017

912. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Інститут професійно-технічної освіти НАПН України педагогічні 10.10.2013
913. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія, педагогіка, психологія» Київський національний лінгвістичний університет філологічні 21.12.2015 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

914. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені

І. К. Карпенка-Карого

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені

І. К. Карпенка-Карого

мистецтво-знавство 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

915. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка

(Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту                   ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка)

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія                                   ім. Тараса Шевченка

(Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка)

педагогічні 04.07.2014

(зі змінами від 21.12.15  № 1328)

916. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України економічні 06.03.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

917. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

918. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України психологічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

919. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С.З. Гжицького

(серія: харчові технології)

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького технічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

920. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С.З. Гжицького

(серія: економічні науки)

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького економічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

921. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С.З. Гжицького

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького сільсько-господарські

 

ветеринарні

13.07.2015

 

 

13.07.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

922. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки

Научный вестник Летной академии. Серия: Педагогические науки

Scientific Bulletin of Flight Academy. Section of Pedagogical Sciences

Національний авіаційний університет педагогічні 04.04.2018
923. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького педагогічні 07.10.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

924. Науковий вісник Миколаївського національного університету                імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського педагогічні 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

925. Науковий вісник Миколаївського національного університету                імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського філологічні 29.12.2014 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

926. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки Миколаївський національний університет                                                 імені В. О. Сухомлинського економічні 29.12.2014
927. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

психологічні 12.05.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

928. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Історичні науки Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

історичні 12.05.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

929. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент Міжнародний гуманітарний університет економічні 15.04.2014
930. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Міжнародний гуманітарний університет історичні 04.07.2014
931. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія Міжнародний гуманітарний університет філологічні 15.04.2014
932. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція Міжнародний гуманітарний університету юридичні 04.04.2018 25.04.2013
933. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія

 

Національний університет «Одеська юридична академія»,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

Міжнародний гуманітарний університет

філософські

 

політичні

14.02.2014

 

14.02.2014

934. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» Мукачівський державний університет економічні 06.11.2014
935. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» Мукачівський державний університет педагогічні 16.05.2016
936. Науковий вісник Національного гірничого університету

Scientific Bulletin of National Mining University

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

 

геологічні

 

 

технічні

21.12.2015

 

 

21.12.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

937. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні

(лісове господарсво)

 

сільськогос-подарські

 

технічні

12.05.2015

 

 

 

12.05.2015

 

 

13.07.2015

 

 

 

 

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

938. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні 12.05.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

939. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України ветеринарні 12.05.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

940. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України сільськогос-подарські 12.05.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

941. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України юридичні 12.05.2015 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

942. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія Національний університет біоресурсів і природокористування України сільськогос-подарські 12.05.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

943. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія Національний університет біоресурсів і природокористування України педагогічні 12.05.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

944. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Національний університет біоресурсів і природокористування України економічні 12.05.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

945. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК Національний університет біоресурсів і природокористування України технічні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

946. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки Національний університет біоресурсів і природокористування України філологічні 09.03.2016
947. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Гуманітарні студії

Scientific Journal of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Liberal Arts

Національний університет біоресурсів і природокористування України філософські 11.07.2017
948. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ юридичні 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

949. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту Національна академія статистики, обліку та аудиту економічні 06.11.2014
950. Науковий вісник Національної музичної академії України імені

П. І.Чайковського

Національна музична академія України імені П. І.Чайковського мистецтво-знавство 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

951. Науковий вісник НЛТУ України ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» біологічні

(лісове господарсво)

сільськогос-подарські

 

технічні

12.05.2015

 

 

12.05.2015

 

 

12.05.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

952. Науковий вісник НЛТУ України

(серія економічна)

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» економічні 09.03.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

953. Науковий вісник Одеського національного економічного університету Одеський національний економічний університет економічні

 

09.03.2016 26.01.11

(зі змінами від 29.12.2014 № 1528)

(фахове до 26.01.16)

954. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Лінгвістичні науки.

Научный вестник Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д.Ушинського: Лингвистические науки

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського» філологічні

 

21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

955. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського

 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського» педагогічні 16.05.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

956. Науковий вісник Полісся Чернігівський національний технологічний університет економічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

957. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі

серія «Економічні науки»

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» економічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

958. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі

серія «Технічні науки»

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» технічні 11.07.2016
959. Науковий вісник публічного та приватного права Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права» юридичні 11.07.2016
960. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. (Філологічні науки. Літературознавство) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

961. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. (Філологічні науки. Мовознавство) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

(зі змінами від

04.07.2013 № 893)

962. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

(Біологічні науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

біологічні

 

21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

963. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(Географічні науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки географічні 21.12.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

964. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(серія міжнародні відносини)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

політичні 09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

965. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(філософські науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філософські 09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

966. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(історичні науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

історичні 16.05.2016 10.03.10

(зі змінами від

04.07.2013 № 893)

(фахове до 10.03.15)

967. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(педагогічні науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

педагогічні 16.05.2016 01.07.10

(зі змінами від

04.07.2013 № 893)

(фахове до 01.07.15)

968. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство

Uzhorod National University Herald. Series: International Economic Relations and World Economy

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» економічні 21.12.2015
969. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні відносини

Uzhorod National University Herald. Series: International Relations

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» історичні 04.04.2018
970. Науковий вісник Ужгородського університету

Серія «Право»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні 04.07.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

971. Науковий вісник Ужгородського університету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» педагогічні 09.03.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

972. Науковий вісник Ужгородського університету

Серія «Філологія»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» філологічні 16.05.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

973. Науковий вісник Ужгородського університету.

Серія «Хімія»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» хімічні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

974. Науковий вісник Ужгородського університету.

Серія «Фізика»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» фізико-математичні 13.07.2015 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

975. Науковий вісник Ужгородського університету.

Серія  «Історія»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» історичні

 

21.12.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

976. Науковий вісник Ужгородського університету.

Серія «Математика і інформатика»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» фізико-математичні

(математика)

07.10.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

977. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  «Економіка» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» економічні 12.05.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

978. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  «Медицина» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» медичні 06.11.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

979. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія «Юридичні науки») Херсонський державний університет юридичні 10.10.2013
980. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» Херсонський державний університет філологічні 09.03.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

981. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні наки

Kherson State University Herald. Series: Geographical Sciences

Херсонський державний університет географічні 07.10.2016
982. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки Херсонський державний університет економічні 14.02.2014
983. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація

Kherson State University Herald. Series: Translation Studies and Intercultural Communication

Херсонський державний університет філологічні

 

11.07.2016
984. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки Херсонський державний університет психологічні 04.07.2014
985. Науковий вісник Херсонської державної морської академії

Научный вестник Херсонской государственной морской академии

Scientific Bulletin Kherson State Maritime Academy

Херсонська державна морська академія

 

технічні 13.03.2017 30.03.11

(зі змінами від 25.01.13 наказ

№ 54)

(фахове до 30.03.16)

986. Науковий Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія

History Journal of Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича історичні 16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

987. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: географія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича географічні 11.07.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

988. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: слов’янська філологія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філологічні 11.07.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

989. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича економічні 11.07.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

990. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: германська філологія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філологічні (мовознавство) 07.10.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

991. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: романо-слов’янський дискурс Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

 

філологічні (мовознавство) 13.03.2017 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

992. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: хімія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича хімічні 04.04.2018 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

993. Науковий вісник Чернівецького національного університету Юрія Федьковича. Серія: філософія Чернівецький національний університет Юрія Федьковича філософські 22.12.2016 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

994. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича біологічні

 

21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

995. Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека

Научный вестник: Гражданская защита и пожарная безопасность

Scientific bulletin: Civil protection and fire safety

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

(Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки УкрНДІПБ)

 

технічні 16.05.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

996. Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» Донецький державний університет управління державне управління

 

економічні

07.10.2015

 

 

21.12.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

997. Науковий журнал «Регіональні студії»

Scientific Journal «Regional Studies»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» політичні 04.04.2018
998. Науковий збірник «Зрошуване землеробство»

(Зрошуване землеробство)

Інститут зрошуваного землеробства НААН

(Інститут землеробства південного регіону НААН)

сільсько-господарські 07.10.2015

(зі змінами від 16.05.16 № 515)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

999. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» історичні 07.10.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1000. Науковий погляд: економіка та управління

(Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка)

Університет митної справи та фінансів

(Академія митної служби України)

економічні 12.05.2015

(зі змінами від 16.05.16 № 515)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1001. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

філологічні (мовознавство) 07.10.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1002. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11.Соціальна робота. Соціальна педагогіка.

(Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління)

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

педагогічні 07.10.2015

(зі змінами від 09.03.2016 № 241)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1003. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

психологічні

 

13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1004. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

педагогічні 16.05.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

1005. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

педагогічні 07.10.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1006. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

педагогічні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1007. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

педагогічні 22.12.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1008. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

педагогічні

 

психологічні

(спеціальна психологія)

07.10.2015

 

07.10.2015

 

 

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1009. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Компютерно-орієнтовані системи навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

педагогічні 10.05.2017 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1010. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

політичні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1011. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у вищій і середній школі Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

педагогічні 22.12.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1012. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

педагогічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1013. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

філософські 11.07.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1014. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

філологічні 22.12.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

(мовознав-ство)

1015. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

філологічні 11.07.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1016. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

фізичне вихованні і спорт

 

12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1017. Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» Львівський музей історії релігії, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України історичні 28.12.2017
1018. Наукові вісті КПІ

KPI Science News

(Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)

фізико-математичні

 

технічні

 

хімічні

 

 

біологічні

13.07.2015

 

 

13.07.2015

 

07.10.2015

 

 

09.03.2016

 

(зі змінами від 24.05.18 №527)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1019. Наукові записки Українська академія друкарства технічні

 

 

економічні

29.12.2014

 

 

13.07.2015

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1020. Наукові записки  НАУКМА

(фізико-математичні науки)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» фізико-математичні

(інформатика, кібернетика)

07.10.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1021. Наукові записки  НАУКМА. Історичні науки Національний університет «Києво-Могилянська академія» історичні 12.05.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1022. Наукові записки  НАУКМА. Теорія та історія культури. Національний університет «Києво-Могилянська академія» культурологія 13.07.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1023. Наукові записки  НАУКМА. Філологічні науки (літературознавство) Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні 07.10.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1024. Наукові записки  НАУКМА. Філологічні науки. Мовознавство. Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні 13.07.2015
1025. Наукові записки  НАУКМА. Філософія та релігієзнавство Національний університет «Києво-Могилянська академія» філософські 12.05.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1026. Наукові записки (серія педагогічні та історичні науки) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова педагогічні 21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

1027. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Бердянський державний педагогічний університет педагогічні

 

філологічні

29.09.2014

 

06.11.2014

1028. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського історичні 12.05.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1029. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського географічні 07.10.2015
1030. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського філологічні (мовознавство) 16.05.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1031. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського педагогічні 07.10.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1032. Наукові записки Державного природознавчого музею Державний природознавчий музей НАН України біологічні 12.05.2015
1033. Наукові записки з української історії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» історичні 04.07.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1034. Наукові записки Інституту журналістики Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1035. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні

 

 

економічні

 

 

державне управління

21.12.2015

 

 

21.12.2015

 

 

22.12.2016

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1036. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, НАН України політичні 13.07.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1037. Наукові записки кафедри педагогіки.

Научные записки кафедры педагогики.

Scientific notes of the pedagogical department

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради педагогічні 09.03.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1038. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» юридичні

 

 

економічні

12.05.2015

 

 

12.05.2015

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1039. Наукові записки НаУКМА Національний університет «Києво-Могилянська академія» соціологічні

 

 

юридичні

06.11.2014

 

 

29.12.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1040. Наукові записки НаУКМА

(Комп’ютерні науки)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» технічні

 

фізико-математичні

29.12.2014

 

29.12.2014

 

 

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1041. Наукові записки НаУКМА.

Економічні науки

Scientific Papers NaUKMA.

Economics

(Наукові записки НаУКМА. Серія:

Економічні науки)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» економічні

 

04.07.2014

(зі змінами від 11.07.17 №996)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1042. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Національний університет «Острозька академія» філософські 06.11.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1043. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Серія: Психологія і педагогіка

Національний університет «Острозька академія» психологічні

 

13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1044. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

(історичні науки)

Національний університет «Острозька академія» історичні 16.05.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1045. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Національний університет «Острозька академія» філологічні 22.12.2016 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

1046. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка»

Научные записки Национального университета «Острожская академия», серия «Экономика»

Національний університет «Острозька академія» економічні 16.05.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1047. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка історичні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1048. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка мистецтво-знавство 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1049. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка географічні 21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1050. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка біологічні 09.03.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1051. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мовознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка філологічні 16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1052. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка філологічні 16.05.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

1053. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка педагогічні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1054. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку Державний університет телекомунікацій, ДП «Український науково-дослідний інститут зв’язку» технічні 11.07.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1055. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Літературознавство» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди філологічні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1056. Наукові записки. Серія: Історичні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

історичні 10.05.2017 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1057. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

педагогічні 09.03.2016 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1058. Наукові записки. Серія: Право Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка юридичні 11.07.2017
1059. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка педагогічні 25.01.2013
1060. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя педагогічні 07.10.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1061. Наукові записки. Серія: Філологічні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

філологічні

 

04.07.2014 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1062. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка мистецтво-знавство 11.07.2017 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1063. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету Львівський національний університет імені Івана Франка історичні 16.05.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1064. Наукові нотатки Луцький національний технічний університет технічні

 

12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1065. Наукові основи збереження біотичної різноманітності

Scientific principles of biodiversity conservation

Інститут екології Карпат НАН України біологічні 06.03.2015
1066. Наукові праці

(серія: політологія)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили політичні 06.03.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1067. Наукові праці

(серія: Комп’ютерні технології)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили технічні 06.03.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1068. Наукові праці

(серія: економіка)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили економічні 07.10.2015
1069. Наукові праці

(серія: педагогіка)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили педагогічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1070. Наукові праці

(філософія)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили філософські 16.05.2016
1071. Наукові праці

(техногенна безпека)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили біологічні 16.05.2016
1072. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» педагогічні 04.07.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1073. Наукові праці Донецького національного технічного університету.

Серія «Електротехніка і енергетика»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» технічні 13.03.2017 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1074. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія:

«Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»

Донецький національний технічний університет технічні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1075. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

 

технічні 09.03.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1076. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Економічна» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

 

економічні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1077. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України сільсько-господарські 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1078. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України історичні

 

29.12.2014 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1079. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка історичні 11.07.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1080. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка філологічні 11.07.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1081. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки Кіровоградський національний технічний університет економічні 12.05.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1082. Наукові праці Лісівничої академії наук України ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Громадська організація «Лісівнича академія наук України» сільсько-господарські

 

біологічні

(лісове господарство)

 

технічні

13.07.2015

 

 

07.10.2015

 

 

 

09.03.2016

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1083. Наукові праці МАУП ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» економічні

 

 

юридичні

 

 

 

 

політичні

21.11.2013

 

 

24.10.2017

 

 

 

 

04.04.2018

 

 

 

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

 

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1084. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Національний авіаційний університет юридичні 12.05.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1085. Наукові праці Національного університету «Одеська національна юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 09.03.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

1086. Наукові праці Національного університету харчових технологій Національний університет харчових технологій економічні

 

 

технічні

09.03.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1087. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичні

 

 

соціальні комунікації

07.10.2015

 

 

21.12.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1088. Наукові праці НДФІ Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» економічні 07.10.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1089. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова технічні 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1090. Наукові праці
Серія: державне управління
Чорноморський державний університет імені Петра Могили державне управління 12.05.2015 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1091. Наукові праці.

Серія: «Філологія. Мовознавство»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили філологічні 29.12.2014 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1092. Наукові праці.

Філологія. Літературознавство

 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили філологічні 12.05.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1093. Наукові праці.

(серія: техногенна безпека)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили технічні 21.12.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1094. Наукові праці.

(серія: історія)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили історичні

 

21.12.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1095. Наукові праці.

Научные труды

 

Одеська національна академія харчових технологій технічні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1096. Наукові розвідки з державного та муніципального управління Академія муніципального управління державне управління 29.09.2014
1097. Наукові студії із соціальної та політичної психології Інститут соціальної та політичної психології НАПН України психологічні 07.10.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1098. Науково-інформаційний вісник  Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького юридичні 21.12.2015 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1099. Науково-практичне видання «Незалежний аудитор»

Научно-практическое издание «Независимый аудитор»

The practical science edition «Independent Auditor»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

ТОВ «Видавництво «СОВА»,

Компанія ФРЕГТОН ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД (FREGTON PARTICIPATION LIMITED)

економічні 31.05.2013
1100. Науково-практичний журнал «Архів психіатрії» Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України медичні 09.03.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1101. Науково-практичний журнал «Медичне право»

Научно-практический журнал «Медицинское право»

Scientific and practical journal «Medical Law»

Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право», Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України юридичні 12.05.2015
1102. Науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ юридичні 09.03.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1103. Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»

Научно-практический профессиональный журнал «Сравнительное правоведение»

Scientific-practical professional journal «Comparative Law»

Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права ім.                         В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України» юридичні 04.07.2014
1104. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

(соціологічні науки)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень» соціологічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

1105. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

(філософські науки)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень» філософські 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1106. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

(політичні науки)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень» політичні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1107. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

(історичні науки)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень» історичні

 

21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

1108. Науково-технічний бюлетень

Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України

(Науково-технічний бюлетень.

Научно-технический бюллетень)

Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України

(Інститут тваринництва)

сільсько-господарські 13.07.2015

(зі змінами від 07.10.2015 № 1021)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1109. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

Інститут біології тварин НААН

сільськогос-подарські

 

ветеринарні

12.05.2015

 

 

12.05.2015

10.03.10
(фахове до 10.03.15)10.03.10(фахове до 10.03.15)
1110. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН Інститут олійних культур НААН сільсько-господарські 11.07.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1111. Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів»

Научно-технический журнал «Металловедение и обработка металлов»

Scientific Technical Journal «Metal Science and Treatment of Metals»

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України технічні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1112. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» Національний університет цивільного захисту України технічні 24.10.2017
1113. Наукоємні технології Національний авіаційний університет технічні 21.12.2015 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1114. Нафтогазова галузь України

 

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні

 

 

геологічні

 

 

економічні

17.01.2014

 

 

15.04.2014

 

 

06.03.2015

1115. Нафтогазова енергетика Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні 13.07.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1116. Наше право Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 22.12.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1117. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 26.05.2014
1118. Нелінійні  коливання.

Нелинейные колебания.

Nonlinear oscillations

Інститут математики Національної академії наук України фізико-математичні 04.04.2018 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1119. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»,

Всеукраїнська громадська організація Асоціація неонатологів України

 

медичні 04.07.2013
1120. Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), Благодійний фонд імені Антона Макаренка філософські

(за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти»)

 

педагогічні

06.03.2015

 

 

 

 

06.03.2015

 

 

 

 

 

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1121. Нирки; Почки; Kidneys Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, громадяни України – Заславський Олександр Юрійович, Іванов Дмитро Дмитрович медичні 12.05.2015
1122. Ніжинська старовина Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжинський краєзнавчий музей ім. Спаського І.Г. Ніжинської міської ради Чернігівської області історичні 07.10.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1123. Нобелівський вісник

Nobel Herald

(Економічний нобелівський вісник)

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

(ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»)

економічні 26.05.2014

(зі змінами від 11.07.17 №996)

1124. Нова парадигма Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова філософські

 

 

 

 

соціологічні

10.05.2017

 

 

 

 

10.05.2017

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15

1125. Нова педагогічна думка Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Рівненський державний гуманітарний університет

педагогічні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1126. Нова філологія ДВНЗ «Запорізький національний університет» філологічні 11.07.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1127. Новий колегіум

Новый коллегиум

New collegium

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди педагогічні 04.04.2018 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1128. Новини стоматології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Спільне українсько-польське підприємство у формі ТОВ «Галдент» /ЛТД/ медичні 07.10.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1129. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні Запорізький національний технічний університет технічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1130. Нові сторінки історії Донбасу Донецький національний університет історичні 11.07.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1131. Нові технології в будівництві

Новые технологии в строительстве

ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Академія будівництва України, Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 16.05.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1132. Нові технології навчання ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» педагогічні 24.10.2017 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1133. Новітні технології ПВНЗ «Університет новітніх технологій», Громадянин України – Богом’я В.І., громадянка України Бороденко Н.Д. технічні 04.04.2018
1134. Облік і фінанси

Учет и финансы

Accounting and Finance

 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України,  ННЦ «Інститут аграрної

економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»

економічні 11.07.2017 06.10.10

(зі змінами від 17.01.14  № 41)

(фахове до 06.10.15)

1135. Обработка материалов давленим Донбаська державна машинобудівна академія технічні 28.12.2017 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1136. Образ Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1137. Обрії Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» педагогічні 16.05.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1138. Обрії сучасної лінгвістики Луганська державна академія культури і мистецтв, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» філологічні 26.05.2014
1139. Овочівництво і баштанництво Інститут овочівництва і баштанництва НААН сільсько-господарські 21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1140. Одеський лінгвістичний вісник Національний університет «Одеська юридична академія» філологічні 04.07.2014
1141. Одеський медичний журнал

Одесский медицинский журнал

МОЗ України, Одеський національний медичний університет медичні

 

 

біологічні

(за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

16.05.2016

 

 

16.05.2016

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

 

1142. Одеські астрономічні публікації

Odessa Astronomical Publications

Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова фізико-математичні 11.07.2017 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1143. Озброєння та військова техніка Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України технічні 06.11.2014
1144. Онкологія

Онкология

НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, ТОВ «Моріон» біологічні

 

медичні

15.04.2014

 

16.05.2016

 

 

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1145. Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 28.12.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1146. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології Вінницький національний технічний університет технічні 11.07.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1147. Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка.

Оптоэлектроника и полупроводниковая техника.

Optoelectronics and Semiconductor Тechnique

Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України технічні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1148. Організаційна психологія. Економічна психологія Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці психологічні 12.05.2015
1149. Ортопедія, травматологія та протезування,

Ортопедия, травматология и протезирование

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка НАМН України медичні 04.07.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1150. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної  академії педагогічних наук України педагогічні 13.07.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1151. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – Науково-методичний збірник. –Київ Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України педагогічні

 

 

 

психологічні

09.03.2016

 

 

 

10.05.2017

30.03.11

(фахове до 30.03.16)

 

30.03.11

(фахове до 30.03.16)

1152. Освіта та педагогічна наука.

Education and Pedagogical Sciences

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» педагогічні 04.07.2014 14.10.09

(зі змінами від 25.01.13 наказ

№ 54)

(фахове до 14.10.14)

1153. Освіта та розвиток обдарованої особистості Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України педагогічні

 

 

психологічні

 

 

 

 

04.07.2013

 

 

17.01.2014

1154. Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка історичні 11.07.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1155. Освітній дискурс: збірник наукових праць

Образовательный дискурс: сборник научных трудов

Ausbildungs diskurs: sammlung der wissenschaftlichen werke

Dyskurs edukacyjny: zbior prac naukowych

Le discours educative: Recueil des travaux scientifiques

ПП «Видавництво «Гілея», Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова педагогічні

 

 

04.04.2018
1156. Освітній дискурс: збірник наукових праць

Образовательный дискурс: сборник научных трудов

Ausbildungs diskurs: sammlung der wissenschaftlichen werke

Dyskurs edukacyjny: zbior prac naukowych

Le discours educative: Recueil des travaux scientifiques

ПП «Видавництво «Гілея», Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова філософські 04.04.2018
1157. Освітній простір України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» педагогічні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1158. Освітологія/Oświatologia Київський університет імені Бориса Грінченка філософські

 

педагогічні

04.07.2014

 

04.07.2014

1159. Особлива дитина: навчання і виховання

Exceptional child: teaching and upbringing

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса» психологічні

 

 

педагогічні

21.12.2015

 

 

21.12.2015

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

 

1160. Офтальмологія ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» медичні 09.03.2016
1161. Палеонтологічний збірник Львівський національний університет імені Івана Франка геологічні 07.10.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1162. Пам’ятки Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка історичні 12.05.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1163. Патологія

Pathologia

Запорізький державний медичний університет медичні 29.09.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1164. Патологія, реабілітація, адаптація

Pathalogy, Rehabilitation, Adaptation

(Медична та реабілітація гідрологія)

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, ПАТ «Трускавецькурорт»

(Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Закрите акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Трускавецькурорт»)

медичні

 

06.11.2014

(зі змінми від 13.03.17 №374)

1165. Педагогіка безпеки Вінницький національний технічний університет педагогічні 28.12.2017
1166. Педагогіка та психологія Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди педагогічні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1167. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах Класичний приватний університет педагогічні 29.12.2014 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1168. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

педагогічні

 

 

фізичне виховання та спорт

06.11.2014

 

 

06.03.2015

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1169. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка педагогічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1170. Педагогічна теорія і практика ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Вища школа бізнесу у Домброві Гурнічій (Польща), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя педагогічні 24.10.2017 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1171. Педагогічний альманах Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради педагогічні 13.07.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1172. Педагогічний дискурс Інститут педагогіки АПН України,

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

педагогічні 06.03.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1173. Педагогічний процес: теорія і практика

The Pedagogical Process: Theory And Practice

Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка педагогічні

 

 

психологічні

06.03.2015

 

 

11.07.2016

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1174. Педагогічний часопис Волині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

педагогічні 16.05.2016
1175. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи Інститут обдарованої дитини НАПН України педагогічні 29.09.2014
1176. Педагогічні науки Полтавський державний педагогічний університет імені  В.Г.Короленка педагогічні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1177. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка педагогічні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1178. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН сільсько-господарські 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1179. Переяславський літопис ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» історичні 04.07.2014
1180. Перинатологія та педіатрія

Перинатология и педиатрия

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», громадянка України – Бахтіярова Д.О. медичні 07.10.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1181. Перспективи. Соціально-політичний журнал ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» філософські 24.10.2017 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1182. Перспективні технології та прилади Луцький національний технічний університет технічні 22.12.2016
1183. Питання біоіндикації та екології ДВНЗ «Запорізький національний університет» біологічні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1184. Питання боротьби зі злочинністю Національна академія правових наук України,

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності  імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України

юридичні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1185. Питання історії науки і техніки Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії і культури історичні 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1186. Питання історії України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича історичні 16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1187. Питання культурології: Збірник наукових праць Київський національний університет культури і мистецтв культурологія 13.03.2017 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1188. Питання літературознавства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філологічні 10.05.2017 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1189. Сучасні дослідження з німецької історії

Современные исследования по немецкой истории

Modern Studies in German History Moderne Forschungen zur deutschen Gescichte

(Питання німецької історії.

Вопросы германской истории.

Fragen zur deutschen Gescichte

Questions of German history)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

 

історичні 07.10.2015

(зі змінами від 24.05.18 №527)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1190. Питання прикладної математики і математичного моделювання

Вопросы прикладной математики и математического моделирования

Problems of applied mathematics and mathematical modeling

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

 

фізико-математичні 12.05.2015

(зі змінами від 24.05.18 №527)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1191. Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів.

Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов

 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

технічні 06.11.2014 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1192. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича історичні 07.10.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1193. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель.

Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель

Issues of steppe forestry and forest reclamation of soils

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара біологічні

 

21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1194. Питання хімії та хімічної технології

Вопросы химии и химической технологии

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» хімічні

 

 

технічні

29.12.2014

 

 

29.12.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1195. Південний архів /філологічні науки/ Херсонський державний університет філологічні 22.12.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

(літературознавство)

1196. Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 04.07.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1197. Підводні технології Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 16.05.2016
1198. Підйомно-транспортна техніка

Подъёмно-транспортная техника

Hebezeuge und Fordemittel

 

Одеський державний політехнічний університет, Підйомно-транспортна академія наук України технічні 11.07.2017 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1199. Підприємництво і торгівля

(Торгівля, комерція, підприємництво)

Львівський торговельно-економічний університет економічні

 

09.03.2016

(із змінами від 22.12.2016 № 1604)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1200. Підприємництво та інновації ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» економічні 28.12.2017
1201. Підприємництво, господарство і право Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України юридичні 21.12.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1202. Пластична, реконструктивна і естетична хірургія.

Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия.

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів медичні 06.11.2014
1203. Поверхня

Поверхность

Surface

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України хімічні 11.07.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1204. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка

Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics

(Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету)

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

сільсько-господарські

 

технічні

 

 

 

економічні

04.07.2014

 

 

06.11.2014

 

 

 

09.03.2016

 

(зі змінами від 07.10.2016 № 1222)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1205. Поліграфія і видавнича справа Українська академія друкарства технічні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

 

1206. Полімерний журнал Національна академія наук України, Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС) хімічні

 

 

 

фізико-математичні

11.07.2016

 

 

 

04.04.2018

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1207. Політикус

Politicus

ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» політичні 09.03.2016
1208. Політичне життя

Political life

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

політичні 11.07.2017
1209. Порівняльна професійна педагогіка Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Хмельницький національний університет педагогічні 28.12.2017 25.01.2013

(фахове до 25.01.18)

1210. Порівняльно-педагогічні студії Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1211. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України технічні 28.12.2017 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1212. Порошкова металургія

Порошковая металлургия

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України фізико-математичні

 

технічні

16.05.2016

 

 

16.05.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

 

1213. Пошукова та екологічна геохімія.

Поисковая и экологическая геохимия.

Exploration and Environmental Geochemistry

Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України геологічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1214. Правничий вісник Університету  «Крок» ВНЗ «Університет економіки та права «Крок» психологічні

 

 

юридичні

21.12.2015

 

 

21.12.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1215. Правничий часопис Донецького університету Донецький національний університет імені Василя Стуса юридичні 28.12.2017 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1216. Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України психологічні (за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія»)

 

юридичні

06.03.2015

 

 

 

 

12.05.2015

 

 

 

 

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1217. Право і суспільство Національна академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки Академіка права  В. В. Сташиса» юридичні 06.03.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1218. Право та державне управління Класичний приватний університет, Запорізька торгово-промислова палата юридичні

 

 

державне управління

11.07.2016

 

 

11.07.2016

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1219. Право та інновації Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України юридичні 17.01.2014
1220. Право.ua

Law.ua

Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, Харківський національний університет внутрішніх справ юридичні 12.05.2015
1221. Правова держава Одеський національний університет імені І. І. Мечникова юридичні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1222. Правова держава. Щорічник наукових праць Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України юридичні 16.05.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1223. Правова позиція

(Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право»)

Університет митної справи та фінансів

(Академія митної служби України)

юридичні 29.12.2014

(зі змінами від 16.05.16 № 515)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1224. Правове регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» юридичні 11.07.2017 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1225. Правовий часопис Донбасу

(Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності)

Донецький юридичний інститут МВС України юридичні 09.03.2016

(із змінами від 28.12.17 №1714)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1226. Правові горизонти

Legal Horizons

Сумський державний університет юридичні 11.07.2017
1227. Правові новели ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» юридичні 11.07.2017
1228. Православний вісник

Київського Патріархату

(наукова частина)

Київська патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київська православна богословська академія філософські

(09.00.14 – богослов’я)

13.03.2017
1229. Практична психологія та соціальна робота Інститут психології імені

Г. С. Костюка НАПН України,

ТОВ «СОЦИС-ПРЕС»

психологічні 29.09.2014
1230. Практична філософія Благодійна організація «Центр практичної філософії», Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України філософські 09.03.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1231. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України Інститут електродинаміки НАН України технічні 22.12.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1232. Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України

Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины

Proceeding of the Institute of Applied Mathematics and Mechanics NAS of Ukraine

Національна академія наук України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України фізико-математичні 04.04.2018 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1233. Праці міжнародного геометричного центру

Труды международного геометрического центра

Proceedings of International Geometry Center

Одеська національна академія харчових технологій, Благодійний фонд наукових досліджень «Наука» фізико-математичні 13.03.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1234. Праці Наукового товариства      ім. Шевченка Наукове товариство ім. Шевченка, Західний науковий центр НАН України та МОН України хімічні 21.12.2015
1235. Праці Одеського політехнічного університету Одеський національний політехнічний університет технічні

 

07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1236. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет технічні 29.12.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1237. Праці теріологічної школи Національний науково-природничий музей НАН України біологічні 22.12.2016
1238. Праці Центру пам’яткознавства Центр пам’яткознавства НАН України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури історичні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1239. Приватне право і підприємництво

Частное право и предпринимательство

Privat Law and Business

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака

 

юридичні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1240. Приватне та публічне право

Private and public law

Сумський національний аграрний університет юридичні 11.07.2017
1241. Прикарпатський вісник НТШ

(серія «Пульс»)

Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет» медичні 21.12.2015
1242. Прикарпатський вісник НТШ (серія «Думка») Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет» політичні 29.12.2014
1243. Прикарпатський вісник НТШ (серія «Слово») Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський  державний медичний університет» філологічні 15.04.2014
1244. Прикарпатський вісник НТШ (серія: Число) Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет» фізико-математичні

технічні

29.09.2014

 

29.09.2014

1245. Прикарпатський юридичний вісник Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 04.07.2013
1246. Прикладна геометрія та інженерна графіка Київський національний технічний університет будівництва і архітектури технічні 06.11.2014
1247. Прикладна радіоелектроніка.

Прикладная радиоэлектроника.

Applied Radio Electronics

Академія наук прикладної радіоелектроніки,

Харківський національний університет радіоелектроніки

технічні

 

 

 

фізико-математичні

 

04.04.2018

 

 

 

04.04.2018

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

(фізика)

 

26.01.11

(фахове до 26.01.16) (математичне моделювання та обчислювальні методи)

1248. Прикладні проблеми механіки і математики.

Прикладные проблемы механики и математики.

Applied Problems of Mechanics and Mathematics

Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України фізико-математичні

 

 

 

технічні

 

21.12.2015

 

 

 

 

21.12.2015

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

 

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1249. Природа Західного Полісся та прилеглих територій Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки географічні

 

 

біологічні

21.12.2015

 

 

21.12.2015

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.04.11

(фахове до 22.04.16)

1250. Природничий альманах /серія біологічні науки/ Херсонський державний університет біологічні 24.10.2017 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1251. Причорноморські економічні студії

Black Sea Economic Studies

Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» економічні 16.05.2016
1252. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України технічні 24.10.2017 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

(екологічна безпека)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

(енергетика)

1253. Проблеми безперервної  географічної освіти і картографії Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна географічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1254. Проблеми безперервної медичної освіти та науки

 

Харківська медична академія післядипломної освіти медичні 24.10.2017 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1255. Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського мистецтво-знавство 22.12.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1256. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років Інститут історії України НАН України історичні 07.10.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1257. Проблеми військової охорони здоров’я Українська військово-медична академія медичні 16.05.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1258. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 28.12.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1259. Проблеми всесвітньої історії

Проблемы всемирной истории

Problems of World History

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» історичні 10.05.2017
1260. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій Львівський національний університет імені Івана Франка географічні 28.12.2017
1261. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка історичні 16.05.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1262. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка філологічні 07.10.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1263. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка філософські 07.10.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1264. Проблеми екології та медицини.

Проблемы экологии и медицины.

Medical and ecological problems

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»  МОЗ України,

Українська Академія наук національного прогресу

медичні 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1265. Проблеми економіки

The problems of economy

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України економічні 11.07.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1266. Проблеми ендокринної патології

Проблемы эндокринной патологии

Національна академія медичних наук України, МОЗ України, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України» медичні

 

 

 

біологічні

29.09.2014

 

 

 

29.12.2014

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

 

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1267. Проблеми етномузикології Національна музична академія України імені П. І. Чайковського мистецтво-знавство 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1268. Проблеми загальної енергетики НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України технічні 04.07.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1269. Проблеми законності Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого юридичні 07.10.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1270. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Частини 1. Сільськогосподарські науки;  Частина 2. Ветеринарні науки. Харківська державна зооветеринарна академія ветеринарні

 

 

сільсько-господарські

21.12.2015

 

 

07.10.2016

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1271. Проблеми і перспективи економіки та управління Чернігівський національний технологічний університет економічні 07.10.2015
1272. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва Харківський національний автомобільно-дорожній університет економічні 21.11.2013
1273. Проблеми інженерно-педагогічної освіти Українська інженерно-педагогічна академія педагогічні 16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1274. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку

Проблемы инновационно -инвестиционного развития

Problems of innovation and investment-driven development

Probleme der Innovations and investition sentwicklung

Problemas del desarrollo innovatorio inversor

Problemy rozwoju innowacyjno-inwestycyjnegro

Problemy inovacni-investicniho rozvoju

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, громадянин України – Шморгун Леонід Григорович економічні 13.03.2017
1275. Проблеми інформаційних технологій Херсонський національний технічний університет технічні 11.07.2016 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1276. Проблеми історії України ХІХ- початку ХХ ст. Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 16.05.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1277. Проблеми клінічної педіатрії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» медичні 13.07.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1278. Проблеми кріобіології  і кріомедицини

Проблемы криобиологии и криомедицины

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України біологічні

 

 

медичні

07.10.2016

 

 

07.10.2016

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

(зі змінами від 25.04.13  № 463)

1279. Проблеми машинобудування.

Проблемы машиностроения.

Journal of Mechanical Engineering

Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України технічні

 

04.04.2018 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1280. Проблеми міжнародних відносин ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Сопотська Вища Школа, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, ГО «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва» політичні 11.07.2017 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1281. Проблеми міцності

Проблемы прочности

Strength of Materials

Інститут проблем міцності                 імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук України технічні 04.07.2013
1282. Проблеми надзвичайних ситуацій

 

Національний університет цивільного захисту України технічні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1283. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций

Problems of Computational Mechanics and Strength of Structures

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара фізико-математичні

 

технічні

12.05.2015

 

 

12.05.2015

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1284. Проблеми освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» педагогічні 24.10.2017 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1285. Проблеми підготовки сучасного вчителя Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні 21.12.2015 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1286. Проблеми політичної історії України Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

історичні 13.07.2015

(зі змінами від 24.05.18 №527)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1287. Проблеми політичної психології Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціації політичних психологів України психологічні 07.10.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1288. Проблеми програмування.

Проблемы программирования.

Problems in Programming

Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України фізико-математичні

 

технічні

09.03.2016

 

 

09.03.2016

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1289. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології

Problems of radiation medicine and radiobiology

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» медичні

 

біологічні

29.09.2014

 

29.09.2014

1290. Проблеми розвитку міського середовища Національний авіаційний університет технічні 11.07.2017 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1291. Проблеми семантики слова, речення та тексту Київський національний лінгвістичний університет філологічні 10.05.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1292. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 07.10.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1293. Проблеми системного підходу в економіці Національний авіаційний університет економічні 22.12.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1294. Проблеми слов’янознавства Львівський національний університет імені Івана Франка історичні

 

 

філологічні

22.12.2016

 

 

22.12.2016

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1295. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія Чернігівський національний технологічний університет філософські 16.05.2016
1296. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова технічні 11.07.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1297. Проблеми сучасного літературознавства Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова філологічні 22.12.2016 30.03.11

(фахове до 30.03.16)

(літературо-знавство)

1298. Проблеми сучасного підручника

Проблемы современного учебника

Problems of a Modern Textbook

(Проблеми сучасного підручника)

Інститут педагогіки НАПН України педагогічні 17.01.2014

(зі змінами від 29.09.14  № 1081)

 

1299. Проблеми сучасної психології Інститут психології імені

Г. С. Костюка НАПН України,

ВНЗ «Запорізький національний університет»

психологічні 29.09.2014
1300. Проблеми теорії та історії архітектури України.

Проблемы теории и истории архитектуры Украины

Одеська державна академія будівництва і архітектури архітектура 06.11.2014
1301. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу Житомирський державний технологічний університет економічні 07.10.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1302. Проблеми тертя та зношування Національний авіаційний університет технічні 04.07.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1303. Проблеми травматології та остеосинтезу Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація травматології та остеосинтезу», ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» медичні 07.10.2016
1304. Проблеми трибології

Problem of tribology

Хмельницький національний університет технічні 29.09.2014 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1305. Проблемы пожарной безопасности Національний університет цивільного захисту України технічні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1306. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

технічні 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1307. Продовольча індустрія АПК Національний університет біоресурсів і природокористування України, ПП «Видавниче представництво «Паралель» сільсько-господарські

 

технічні

09.03.2016

 

 

09.03.2016

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

1308. Продовольчі ресурси Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України технічні

 

економічні

04.07.2014

 

21.12.2015

1309. Променева діагностика, променева терапія ТОВ «Видавничо-інформаційний центр «Медицина України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні 07.10.2015
1310. Промислова гідравліка і пневматика Вінницький національний аграрний університет, Міжнародна громадська організація «Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики» технічні 28.12.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1311. Промислове будівництво та інженерні споруди ТОВ  «Український інститут сталевих конструкцій імені

В. М. Шимановського», Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»

технічні 13.03.2017 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1312. Промышленная теплотехника.

Промислова теплотехніка

Національна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН України технічні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1313. Професійна освіта: методологія, теорія та технології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» педагогічні 09.03.2016
1314. Професійна освіта: проблеми і перспективи Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» педагогічні 10.10.2013
1315. Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби)

Preventive medicine (epidemiology, microbiology, virology, parasitology, infectious diseases)

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України» медичні 07.10.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1316. Процеси лиття

Процессы литья

Casting Processes

Національна академія наук України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України технічні 09.03.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1317. Психіатрія, неврологія та медична психологія

Психиатрия, неврология и медицинская психология

Psychiatry, Neuroogy and Medical Psychology

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

психологічні

 

медичні

13.07.2015

 

16.05.2016

1318. Психолінгвістика

Психолингвистика

Psycholinguistics

 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» психологічні

 

 

 

філологічні

(мовознавство)

 

13.07.2015

 

 

 

22.12.2016

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

(зі змінами від 12.05.2015 № 528)

1319. Психологічне консультування і психотерапія

Психологическое консультирование и психотерапия

Psychological counseling and psychotherapy

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна психологічні 10.05.2017
1320. Психологічні науки: проблеми і здобутки ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Інститут соціальної та політичної психології НАПН України психологічні 10.05.2017 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1321. Психологічні перспективи Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

психологічні 16.05.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1322. Психологія і особистість Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України психологічні 15.04.2014
1323. Психологія і суспільство Тернопільський національний економічний університет психологічні 10.05.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1324. Психологія особистості Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника психологічні 04.07.2013
1325. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» педагогічні 04.07.2014
1326. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні 12.05.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1327. Публічне право

Публичное право

Public Law

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Всеукраїнська громадська організація «Майбутнє країни» юридичні 16.05.2016 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

1328. Публічне управління і адміністрування в Україні

Public management and administration in Ukraine

Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» державне управління 04.04.2018
1329. Публічне управління та митне адміністрування Університет митної справи та фінансів державне управління 11.07.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1330. Публічне урядування

Public management

ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» державне управління 10.05.2017
1331. Радіоелектроніка та інформатика

Радиоэлектроника и информатика

Radioeleкtroniса i informaticа

Харківський національний університет радіоелектроніки технічні

 

 

 

фізико-математичні

28.12.2017

 

 

 

28.12.2017

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

 

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1332. Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університет фізико-математичні

 

технічні

 

21.12.2015

 

 

21.12.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1333. Радіоелектронні і комп’ютерні системи Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

технічні 06.11.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1334. Радіотехніка.

Радиотехника.

Radiotekhnika

Харківський національний університет радіоелектроніки технічні

 

 

 

фізико-математичні

24.10.2017

 

 

 

28.12.2017

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1335. Радіофізика і радіоастрономія Національна академія наук України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзу фізико-математичні 11.07.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1336. Радіофізика та електроніка Національна академія наук України, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України фізико-математичні 11.07.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1337. Регіональна бізнес-економіка та управління

Региональная бизнес-экономика и управление

ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» економічні 15.04.2014
1338. Регіональна економіка Національна академія наук України,

Міністерство економіки України,

Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України,

Українська асоціація регіональних наук

економічні 07.10.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1339. Регіональна історія України

Региональная история Украины

 Інститут історії України НАН України історичні 22.12.2016 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1340. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Тернопільський національний економічний університет економічні 16.05.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1341. Реєстрація, зберігання і обробка даних.

Регистрация, хранение и обработка данных

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України технічні 29.12.2014 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1342. Резание и инструменты в технологических системах Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 16.05.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1343. Релігія та Соціум Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філософські

 

 

 

соціологічні

16.05.2016

 

 

 

10.05.2017

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

 

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1344. Ренесансні студії Класичний приватний університет, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України філологічні (літературо-знавство) 07.10.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1345. Репродуктивна ендокринологія

Репродуктивная эндокринология

Reproductive endocrinology

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,

МОЗ України, ТОВ «ТРИЛИСТ»

медичні 15.04.2014
1346. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди Національний університет водного господарства та природокористування технічні 28.12.2017 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1347. Рибогосподарська наука України.

Рыбохозяйственная наука Украины.

Fisheries Science of Ukraine

Інститут рибного господарства НААН сільськогос-подарські

 

 

біологічні

06.11.2014

 

 

 

06.11.2014

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

 

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1348. Ринок праці та зайнятість населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України економічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1349. Ринок цінних паперів України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Український інститут розвитку фондового ринку економічні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1350. Ринологія ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» медичні 06.11.2014
1351. Рідна школа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут проблем виховання НАПН України,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді,

ПП «Видавництво «Рідна Школа»

(Міністерство освіти і науки України)

педагогічні 13.07.2015

(зі змінами від 24.10.17  № 1413)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1352. Рідне слово в етнокультурному вимірі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка філологічні 07.10.2016
1353. Розведення і генетика тварин Інститут розведення і генетики тварин НААН сільсько-господарські 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1354. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті Одеський державний морський університет економічні 22.12.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1355. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні 13.07.2015 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1356. Розробка родовищ

Разработка месторождений

Mining of Mineral Deposits

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

(ДВНЗ «Національний гірничий університет», ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донбаський державний технічний університет, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України)

технічні 15.04.2014

(зі змінами від 24.10.17  № 1413)

1357. Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичні

 

 

соціальні комунікації

07.10.2015

 

 

21.12.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1358. Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди філологічні 04.07.2013
1359. Садівництво Інститут садівництва НААН сільсько-господарські 09.03.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1360. Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета

Collection of Scientific Papers of DonSTU

Донбаський державний технічний університет технічні 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1361. Сверхтвердые материалы

Надтверді матеріали

Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України технічні

 

 

 

 

хімічні

11.07.2017

 

 

 

 

11.07.2017

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1362. Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

 

сільсько-господарські 07.10.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1363. Світ медицини та біології Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань,

Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України»

медичні,

 

 

 

біологічні

(за групами спеціально-

стей 14.01.00-14.03.00, 03.00.04)

06.11.2014

 

 

 

06.11.2014

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

 

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1364. Світ фінансів Тернопільський національний економічний університет економічні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1365. Світлотехніка та електроенергетика Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова технічні 10.05.2017 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1366. Світогляд – Філософія – Релігія ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України філософські 21.11.2013
1367. Селекція і насінництво Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН сільсько-господарські 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1368. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова технічні

 

 

біологічні

 

фізико-математичні

 

07.10.2015

 

 

07.10.2015

 

21.12.2015

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1369. Серце і судини.

Сердце и сосуды.

Heart & Vessels

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Громадська організація «Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва», громадянка України – Амосова К. М., громадянин України – Мішалов В. Г., ПП «ІНПОЛ ЛТМ» медичні 09.03.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1370. Система і структура східнослов’янських мов Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова філологічні 22.12.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

(мовознав-ство)

1371. Системи обробки інформації Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

(Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

технічні

 

військові

29.12.2014

 

29.12.2014

 

(із змінами від 22.12.2016 № 1604)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1372. Системи озброєння і військова техніка Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

(Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

технічні

 

 

військові

29.12.2014

 

 

29.12.2014

 

(із змінами від 22.12.2016 № 1604)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1373. Системи та технології Університет митної справи та фінансів технічні 04.04.2018 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

«Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки»

 

1374. Системи управління, навігації та зв’язку Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка технічні 24.10.2017 16.12.09

(зі змінами від 25.01.13 наказ

№ 54)

(фахове до 16.12.14)

1375. Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара технічні 21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1376. Системні дослідження та інформаційні технології.

Системные исследования и информационные технологии.

System research & information technologies

Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» фізико-математичні

 

 

технічні

06.11.2014

 

 

 

06.11.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1377. Системні технології Національна металургійна академія України технічні 21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1378. Сіверщина в історії України Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури історичні 16.05.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1379. Сіверянський літопис Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка,

Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

історичні

 

21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1380. Сільське господарство та лісівництво

Agriculture and forestry

Сельское хозяйство и лесоводство

Вінницький національний аграрний університет сільсько-господарські 16.05.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1381. Сільськогосподарська мікробіологія Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України сільсько-господарські 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1382. Сільськогосподарські машини Луцький національний технічний університет технічні 09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1383. Сімейна медицина

Семейная медицина

Family medicine

Українська асоціація сімейної медицини, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, громадянка України – Щербінська О.С. медичні 09.03.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1384. Слобожанський науково-спортивний вісник Харківська державна академія фізичної культури фізичне виховання та спорт 29.09.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1385. Слов’янський збірник Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова філологічні

(мовознавство)

11.07.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1386. Слов’янський світ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології                        ім. М. Т. Рильського НАН України філологічні

(фольклорис-тика)

29.12.2014 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1387. Слово Національної школи суддів України Національна школа суддів України юридичні 29.09.2014
1388. Современная электрометаллургия НАН України,

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»

 

технічні 11.07.2017 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1389. Современные проблемы физического материаловедения Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України хімічні

 

 

технічні

22.12.2016

 

 

22.12.2016

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1390. Современные строительные конструкции из металла и древесины Одеська державна академія будівництва та архітектури технічні 11.07.2017 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1391. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин

Сортоизучение и охрана прав на сорта растений

Plant Varieties Studying and Protection

Український інститут експертизи сортів рослин, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України біологічні

 

сільсько-господарські

16.05.2016

 

16.05.2016

 

 

23.02.11

(зі змінами від 14.02.14 наказ № 153)

(фахове до 23.02.16)

1392. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України історичні 11.07.2017
1393. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник

София. Гуманитарно-религиоведческий вестник

Sophia. Human and Religious Studies Bulletin

Київський національний університет імені Тараса Шевченка філософські 12.05.2015
1394. Соціальна економіка Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна економічні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1395. Соціальна педагогіка: теорія та практика ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» педагогічні 04.07.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1396. Соціальна фармація в охороні здоров’я

Социальная фармация в здравоохранении

Social Pharmacy in Health Care

Національний фармацевтичний університет фармацевтичні

 

медичні

(14.02.03 – соціальна медицина)

09.03.2016

 

11.07.2016

1397. Соціальне право Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 04.04.2018
1398. Соціальні виміри суспільства Інститут соціології НАН України соціологічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1399. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики Класичний приватний університет соціологічні 21.12.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1400. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції Херсонський національний технічний університет економічні 21.11.2013
1401. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України

Socio-economic problems of the modern period of Ukraine

Социально-экономические проблемы современного периода Украины

Національна академія наук України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

 

економічні 11.07.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1402. Соціально-трудові відносини: теорія та практика ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 04.07.2013
1403. Соціологічні студії Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки соціологічні 12.05.2015
1404. Соціологія права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи» юридичні 04.07.2014
1405. Соціологія: теорія, методи, маркетинг.

Социология: теория, методы, маркетинг

Інститут соціології НАН України соціологічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1406. Соціум. Альманах соціальної історії Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 11.07.2016
1407. Соціум. Документ. Комунікація ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» історичні 10.05.2017
1408. Спортивна медицина і фізична реабілітація

(Спортивна медицина)

Національний університет фізичного виховання і спорту України фізичне виховання та спорт 29.09.2014

(зі змінами від 13.03.17 №374)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1409. Спортивний вісник Придніпров’я Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту фізичне виховання та спорт 13.07.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1410. Сталий розвиток економіки

Sustainable development of economy

Білоцерківський національний аграрний університет, ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»

 

економічні 07.10.2015 22.12.10

(зі змінами від 12.05.2015 № 528)

(фахове до 22.12.15)

1411. Стандартизація, сертифікація, якість Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» технічні 10.05.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1412. Старожитності

Древности

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна історичні 11.07.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1413. Статистика України

Statistics of Ukraine

Статистика Украины

(Статистика України)

Державна служба статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національна академія державного управління при Президентові України

(Державна служба статистики, ДП «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень», Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національна академія державного управління при Президентові України)

економічні 13.07.2015

(зі змінами від 11.07.2016 № 820)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1414. Стиль і переклад Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні

 

11.07.2016
1415. Стиль і текст Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1416. Сторінки воєнної історії України

Страницы военной истории Украины

Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні 13.03.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1417. Сторінки історії Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» історичні 29.09.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1418. Стратегічна панорама Національний інститут стратегічних досліджень політичні 11.07.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1419. Стратегічні пріоритети Національний інститут стратегічних досліджень економічні

 

 

політичні

 

 

філософські

09.03.2016

 

 

16.05.2016

 

 

11.07.2016

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

30.03.11

(фахове до 30.03.16)

30.03.11

(фахове до 30.03.16)

1420. Стратегія економічного розвитку України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні

 

09.03.2016 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1421. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку Інститут економіки промисловості

НАН України

економічні 21.11.2013
1422. Стратегія розвитку України Національний  авіаційний університет, ТОВ «Науково-видавничий центр «Стратегія» економічні 10.05.2017 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

1423. Строительство, материаловедение, машиностроение

Безопасность жизнедеятельности

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» технічні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1424. Строительство, материаловедение, машиностроение

Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» технічні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1425. Строительство, материаловедение, машиностроение

Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» технічні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1426. Строительство, материаловедение, машиностроение

Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» технічні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1427. Строительство, материаловедение, машиностроение

Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» технічні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1428. Строительство, материаловедение, машиностроение

Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» технічні 16.05.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1429. Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» технічні 16.05.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1430. Студії з архівної справи та документознавства Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка історичні 12.05.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1431. Студії мистецтвознавчі

Researches of Fine Arts

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України мистецтво-знавство 16.05.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1432. Судова апеляція Апеляційний суд м. Києва,

Інститут держави і права ім.

В. М. Корецького НАН України

юридичні 06.03.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1433. Судова та слідча практика в Україні

Judicial and Investigative Practice in Ukraine

Херсонський державний університет юридичні 22.12.2016
1434. Судовождение Національний університет «Одеська морська академія» технічні 04.04.2018 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1435. Судово-медична експертиза Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Асоціація судових медиків України, Державна установа Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України медичні 21.12.2015 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1436. Султанівські читання

Sultanivski Chytannia

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» філологічні 21.12.2015
1437. Сумська старовина Сумський державний університет, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка історичні 16.05.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1438. Сумський історико-архівний журнал Інститут історії України НАН України, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,

Національна спілка краєзнавців України

історичні 07.10.2015 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1439. Сучасна гастроентерологія.

Современная гастроэнтерология.

Contemporary gastroenterology

ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», ПП «ІНПОЛ ЛТМ» медичні 21.12.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1440. Сучасна педіатрія

Современная педиатрия

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», громадянка України – Бахтіярова Д.О. медичні 07.10.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1441. Сучасна спеціальна техніка

Современная специальная техника

Modern Special Technics

Державний науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія внутрішніх справ, Національний авіаційний університет технічні 16.05.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1442. Сучасна стоматологія.

Современная стоматология

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ТОВ «Експерт ЛТД» медичні 28.12.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1443. Сучасне мистецтво Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України мистецтво-знавство 11.07.2017 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1444. Сучасне промислове та цивільне будівництво.

Современное промышленное и гражданское строительство.

Modern Industrial and Civil Construction

Донбаська національна академія будівництва і архітектури технічні

 

 

архітектура

06.11.2014

 

 

06.11.2014

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1445. Сучасне птахівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України сільсько-господарські

 

ветеринарні

07.10.2015

 

 

07.10.2015

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1446. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні, культурологічні науки Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди політичні 29.12.2014
1447. Сучасний захист інформації Державний університет телекомунікацій

 

технічні

 

07.10.2015 01.07.10

(зі змінами від 29.12.2014 № 1528)

(фахове до 01.07.15)

1448. Сучасні дослідження з іноземної філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

філологічні 09.03.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1449. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії та картографії технічні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1450. Сучасні інформаційні системи

Advanced information systems

Современные информационные системы

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 04.04.2018
1451. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського педагогічні 21.12.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1452.

 

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони Національний університет оборони України імені Івана Черняховського технічні

 

 

військові

29.12.2014

 

 

29.12.2014

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1453. Сучасні літературознавчі студії Київський національний лінгвістичний університет філологічні

 

21.12.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1454. Сучасні медичні технології

Современные медицинские технологии

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України медичні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1455. Сучасні питання економіки та права ПВНЗ «Київський міжнародний університет», ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» економічні 13.07.2015
1456. Сучасні проблеми архітектури та містобудування Київський національний університет будівництва і архітектури технічні

 

 

 

архітектура

24.10.2017

 

 

 

24.10.2017

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1457. Сучасні проблеми металургії Національна металургійна академія України технічні 21.12.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1458. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» філологічні 11.07.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1459. Сучасні проблеми моделювання Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького технічні 09.03.2016
1460. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки

Современные проблемы токсикологии, пищевой и химической безопасности

Modern problems of toxicology, food and chemical safety

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України» медичні

 

біологічні

04.07.2014

 

04.07.2014

1461. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського технічні 16.05.2016 10.03.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 10.03.15)

1462. Сучасні технології в машинобудуванні

Современные технологии в машиностроении

Modern Technologies in mechanical engineering

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні 16.05.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1463. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті Луцький національний технічний університет технічні 12.05.2015
1464. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві Луцький національний технічний університет технічні

(будівельні конструкції, будівельна механіка)

13.07.2015
1465. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві Вінницький національний технічний університет технічні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1466. Схід Український культурологічний центр,

Інститут економіки промисловості НАН України,

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ДВНЗ «Запорізький національний університет»

філософські

 

 

економічні

 

історичні

12.05.2015

 

 

13.07.2015

 

07.10.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1467. Східний Світ

The Word of the Orient

Національна академія наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України історичні 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1468. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини Харківська обласна організація «Асоціація лікарів загальної практики – сімейної медицини», Харківська медична академія післядипломної освіти медичні 04.04.2018
1469. Східно-європейський журнал передових технологій.

Восточно-европейский журнал передовых технологий.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

Український державний університет залізничного транспорту,

ПП «Технологічний центр»

(Українська державна академія залізничного транспорту,

НВП «Технологічний центр»)

технічні 04.07.2014

(зі змінами від 04.04.18 №326)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1470. Східноєвропейський історичний вісник Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка історичні 13.03.2017
1471. Східно-європейський неврологічний журнал Громадська організація «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні 07.10.2015
1472. Східно-європейський фізичний журнал

East European Journal of Physics

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

фізико-математичні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1473. Сходознавство Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України історичні 12.05.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1474. Таврійський науковий вісник ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» сільсько-господарські 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

 

1475. Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) Дніпропетровський національний університет  імені Олеся Гончара філологічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1476. Тваринництво України Національний університет біоресурсів і природокористування України, ПП «Видавниче представництво «Паралель» сільсько-господарські

 

 

ветеринарні

13.03.2017

 

 

 

13.03.2017

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1477. Тектоніка і стратиграфія.

Тектоника и стратиграфия.

Tectonics and stratigraphy

Інститут геологічних наук НАН України геологічні 04.04.2018 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1478. Теле- та радіожурналістика. Львівський національний університет імені Івана Франка соціальні комунікації 12.05.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1479. Телекомунікаційні та інформаційні технології

 

Державний університет телекомунікацій технічні 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

1480. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Інститут проблем виховання НАПН України

 

педагогічні 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

1481. Теоретична і дидактична філологія

(серія: педагогіка)

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» педагогічні 16.05.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1482. Теоретична і дидактична філологія

(серія: філологія)

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» філологічні 16.05.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1483. Теоретична й експериментальна хімія

Теоретическая и экспериментальная химия

Teoreticheskaya i eksperimentalnaya khimiya

Національна академія наук України, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України хімічні 24.10.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1484. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» економічні 12.05.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1485. Теоретичні і прикладні проблеми психології Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля психологічні 22.12.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1486. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» філологічні

(мовознавство)

 

філологічні

(літературознавство)

11.07.2016

 

 

07.10.2016

1487. Теоретичні питання культури, освіти та виховання Київський національний лінгвістичний університет педагогічні 21.12.2015 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1488. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики

Теоретические и прикладные аспекты геоинформатики

Theoretical and applied aspects of geoinformatics

Всеукраїнська  асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України фізико-математичні

геологічні (геологічна інформатика)

16.05.2016

 

16.05.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1489. Теоретичні та прикладні питання економіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні 24.10.2017 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1490. Теорія і методика фізичного виховання і спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України фізичне виховання та спорт 29.09.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1491. Теорія і практика викладання української мови як іноземної Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні 22.12.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

(мовознав-ство)

1492. Теорія і практика інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності юридичні 07.10.2016 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1493. Теорія і практика металургії Відділення матеріалознавства і металургії Академії інженерних наук України, Національна металургійна академія України технічні 16.05.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1494. Теорія і практика сучасної психології Класичний приватний університет психологічні 24.10.2017
1495. Теорія і практика управління соціальними системами

Теория и практика управления социальными системами

Practice of Social Systems Management

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

педагогічні 09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1496. Теорія ймовірностей та математична статистика Київський університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні 04.04.2018 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1497. Теорія оптимальних рішень.

Теория оптимальных решений

Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України фізико-математичні 06.11.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1498. Теорія та методика навчання та виховання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди педагогічні 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1499. Теорія та практика державного управління Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України державне управління 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1500. Теорія та практика дизайну Національний авіаційний університет мистецтво-знавство

технічні

29.12.2014

 

29.12.2014

1501. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні 11.07.2016 30.03.11

(фахове до 30.03.16)

1502. Термінологічний вісник.

Terminolohichnyi visnyk

Інститут української мови НАН України філологічні 06.11.2014
1503. Термоелектрика

Термоелектричество

Journal of Thermoelectricity

Національна академія наук України, Інститут термоелектрики НАН України та МОН України фізико-математичні 28.12.2017 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1504. Техніка і технології АПК ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого», ДП «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва», МГО «Український міжнародний Інститут Агропромислового Інжинірингу» технічні

 

 

 

 

сільсько-господарські (агрономія)

10.05.2017

 

 

 

 

10.05.2017

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

 

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

 

1505. Техніка, енергетика, транспорт АПК Вінницький національний аграрний університет технічні 16.05.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1506. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» технічні

 

 

 

сільсько-господарські (агрономія)

10.05.2017

 

 

 

10.05.2017

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

1507. Технічна діагностика та неруйнівний контроль

Техническая диагностика и неразрушающий контроль

 

НАН України,

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»

 

 

технічні 11.07.2017 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1508. Технічна електродинаміка.

Техническая  электродинамика

Інститут електродинаміки НАН України технічні 22.12.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1509. Технічна естетика і дизайн.

Техническая эстетика и дизайн.

The Industrial Art and Design

Київський національний технічний університет будівництва і архітектури технічні 06.11.2014
1510. Технічна механіка

Техническая механика

Technical Mechanics

(Технічна механіка

Техническая механика)

Національна академія наук України,

Інститут технічної механіки НАН та ДКАУкраїни

технічні 07.10.2015

(зі змінами від 11.07.17 №996)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1511. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка технічні 21.12.2015
1512. Технічні науки та технології

(Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: «Технічні науки»)

Чернігівський національний технологічний університет технічні 12.05.2015

(зі змінами від 13.07.2015 № 747)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

 

1513. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради технічні 22.12.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1514. Технологические системы ВАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», ТОВ «Компанія «Індустріальні технології» технічні 09.03.2016 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1515. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, научно-технический журнал Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», Одеський національний політехнічний університет, ПП «Політехперіодика»

(Міністерство промислової політики України,

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України,

ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»,

Одеський національний політехнічний університет,

ПП «Політехперіодика»)

технічні

 

 

 

 

 

 

 

 

фізико-математичні

21.12.2015

(зі змінами від 11.07.2016 № 820)

 

 

 

 

 

 

11.07.2016

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

 

 

 

 

 

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1516. Технологічний аудит та резерви виробництва

Технологический аудит и резервы производства

Technology audit and production reserves

Приватне підприємство «Технологічний Центр», Полтавська державна аграрна академія технічні

 

економічні

29.12.2014

 

29.12.2014

1517. Технологічні комплекси Луцький національний технічний університет технічні 13.07.2015 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1518. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Білоцерківський національний аграрний університет сільськогос-подарські

 

06.11.2014 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1519. Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» технічні 13.03.2017 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1520. Технологія приладобудування

Технология приборостроения

Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування, Харківський національний університет радіоелектроніки технічні 22.12.2016 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1521. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

Typology of Language Meanings in Diachronic and Contrastive Aspects

Донецький національний університет імені Василя Стуса філологічні 28.12.2017 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1522. Товари і ринки Міжнародний науково-практичний журнал Київський національний торговельно-економічний університет технічні 06.03.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1523. Товарознавчий вісник Луцький національний технічний університет технічні (товарознавст-во) 13.07.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1524. Торгівля і ринок України.

Торговля и рынок Украины

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського економічні 07.10.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1525. Травма

Травма

Trauma

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1526. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті Харківська державна академія дизайну і мистецтв мистецтво-знавство 16.05.2016 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

1527. Труди Київської Духовної Академії Київська православна богословська академія Української православної Церкви Київського Патріархату філософські 21.12.2015
1528. Труды Института проблем материаловедения НАН Украины. Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України технічні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1529. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.

Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция.

Tuberculosis, Lung diseases. HIV infection

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, ПП «ІНПОЛ ЛТМ» медичні 09.03.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1530. Углехимический журнал

Вуглехімічний журнал

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут «УХІН», Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Дніпрококс», Українська науково-промислова асоціація «Укркокс» технічні 06.03.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1531. Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка історичні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1532. Україна в Центрально-Східній Європі

Украина в Центрально-Восточной Европе

Ukraine in the Central-East Europe

Національна академія наук України,

Інститут історії України НАН України

історичні 22.12.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1533. Україна дипломатична Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Комунальне підприємство «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних підприємств», Громадська організація Історичний клуб «Планета» історичні 26.05.2014
1534. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні 13.03.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1535. Україна. Здоров’я нації

Украина. Здоровье нации

Ukraine. Nation’s Health

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» , ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», ДВНЗ «Ужгородський національний університет» медичні 12.05.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1536. Україна: аспекти праці НДІ праці і зайнятості населення, Міністерство праці та соціальної політики України і НАН України,

ТОВ «Інформаційно-консультативна фірма «Праця», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

економічні 13.07.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1537. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність Інститут українознавства

ім. І. Крип’якевича НАН України

історичні 28.12.2017 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1538. Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України історичні 12.05.2015
1539. Українознавство Науково-дослідний інститут українознавства історичні

 

21.12.2015 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

1540. Українознавчий альманах Київський національний  університет імені Тараса Шевченка історичні

 

 

філософські

07.10.2016

 

 

07.10.2016

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1541. Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури мистецтво-знавство

 

архітектура

21.12.2015

 

 

21.12.2015

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1542. Українська біографістика.

Biographistica ukrainica

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичні

 

 

соціальні комунікації

07.10.2015

 

 

21.12.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1543. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку

Ukrainian culture: the past, modern, ways of development

Рівненський державний гуманітарний університет, Інститут культурології НАМ України

 

культурологія 13.03.2017 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1544. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Рівненський державний гуманітарний університет

 

мистецтво-знавство 22.12.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

1545. Українська мова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України філологічні 12.05.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1546. Українська музика Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка мистецтво-знавство 29.12.2014
1547. Українська полоністика Житомирський державний університет імені Івана Франка філологічні

 

 

 

педагогічні

 

 

філософські

29.12.2014

 

 

 

09.03.2016

 

 

09.03.2016

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

 

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1548. Українське журналістикознавство Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1549. Українське літературознавство Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1550. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України мистецтво-знавство 16.05.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1551. Українське мовознавство Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 06.03.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1552. Українське музикознавство Національна музична академія України імені П. І.Чайковського мистецтво-знавство 29.12.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1553. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін

Украинское общество: мониторинг социальных изменений

Ukrainian society: monitoring of social changes

Інститут соціології НАН України соціологічні 13.07.2015
1554. Український антарктичний журнал

Украинский антарктический журнал

Ukrainian Antarctic Journal

ДУ «Національний антарктичний науковий центр», Інститут геологічних наук НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» біологічні

 

 

геологічні

 

 

географічні

12.05.2015

 

 

13.07.2015

 

 

13.07.2015

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

 

 

1555. Український біофармацевтичний журнал Національний фармацевтичний університет біологічні

 

 

фармацевтичні

12.05.2015

 

 

12.05.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1556. Український біохімічний журнал

Украинский биохимический журнал

The Ukrainian Biochemical Journal

Національна академія наук України, Інститут  біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України біологічні

 

 

 

 

медичні

21.12.2015

 

 

 

 

28.12.2017

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1557. Український ботанічний журнал

Украинский ботанический журнал

Ukrainian Botanical Journal

НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України біологічні

 

12.05.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1558. Український вісник психоневрології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» медичні 06.03.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

1559. Український географічний журнал Національна академія наук України, Інститут географії НАН України, Головне управління геодезії, картографії та кадастру України, Українське географічне товариство географічні 09.03.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1560. Український гідрометеорологічний журнал Одеський державний екологічний університет географічні 22.12.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1561. Український ентомологічний журнал Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Інститут захисту рослин НАН України, ГО «Українське Ентомологічне Товариство» біологічні 10.10.2013
1562. Український журнал «Чоловіче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина»

Украинский журнал «Мужское здоровье, гендерная и психосоматическая медицина»

Men’s Health, Gender and Psychosomatic Medicine Ukrainian Journal

Харківська медична академія післядипломної освіти, ВГО «Українське міждисциплінарне Товариство Чоловічого Здоров’я та Гендеру», Національна ліга психотерапії, психосоматики та медичної психології України медичні 28.12.2017
1563. Український журнал дерматології, венерології, косметології.

Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии.

Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,

Українська асоціація лікарів-дерматологів і косметологів,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

медичні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1564. Український журнал дитячої ендокринології

Украинский журнал детской эндокринологии

Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація дитячих ендокринологів України», ПП «ІНПОЛ ЛТМ» медичні 07.10.2015
1565. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України медичні 11.07.2016 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1566. Український журнал з проблем медицини праці ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» медичні

 

 

 

біологічні

04.07.2014

 

 

 

04.07.2014

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

 

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1567. Український журнал із машинобудування і матеріалознавства

Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 10.05.2017
1568. Український журнал клінічної та лабораторної медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет» медичні

 

 

біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

фармацевтичні

11.07.2016

 

 

11.07.2016

 

 

 

 

11.07.2016

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

 

 

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1569. Український журнал медицини, біології та спорту Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Харківська медична академія післядипломної освіти, Херсонський державний університет біологічні

 

медичні

(медичні

(за групою спеціальностей 14.03.00)

 

22.12.2016

 

22.12.2016(зі змінами від 11.07.17 №996)

1570. Український журнал медицини, біології та спорту Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Харківська медична академія післядипломної освіти, Херсонський державний університет, Львівський державний університет фізичної культури фізичне виховання та спорт 04.04.2018
1571. Український журнал нефрології та діалізу

Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis

ДУ «Інститут нефрології АМН України», Національний нирковий фонд України медичні 07.10.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1572. Український журнал прикладної економіки

Ukrainian Journal of Applied Economics

Тернопільський національний економічний університет економічні 07.10.2016
1573. Український журнал фізичної оптики

Ukrainian journal of physical optics

Інститут фізичної оптики

 

фізико-математичні 04.07.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1574. Український журнал хірургії

Украинский журнал хирургии

Ukrainian Journal of Surgery

Громадська організація «Асоціація хірургів Донецької області»,

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні 12.05.2015 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1575. Український історичний журнал Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України,

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

історичні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1576. Український історичний збірник Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 13.03.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1577. Український кардіологічний журнал ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» медичні 12.05.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1578. Український математичний вісник

Украинский математический вестник.

Ukrainian Mathematical Bulletin

Інститут математики НАН України,

Інститут прикладної математики і механіки НАН України,

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Українське математичне товариство

фізико-математичні 04.04.2018 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1579. Український математичний журнал

Украинский математический журнал

Ukrainian Mathematical Journal

Національна академія наук України, Інститут математики НАН України фізико-математичні 04.04.2018 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1580. Український медичний часопис Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, ТОВ «Моріон» медичні 11.07.2016 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1581. Український метрологічний журнал

Ukrainian Metrological Journal

ННЦ «Інститут метрології» технічні 28.12.2017 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1582. Український міжвідомчий науково-технічний збірник

«Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»

Національний університет «Львівська політехніка» технічні 13.07.2015 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1583. Український науково-медичний молодіжний журнал.

Украинский научно-медицинский молодежный журнал.

Ukrainian Scientific Medical Youth Journal

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця фармацевтичні

 

медичні

 

09.03.2016

 

09.03.2016

 

 

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1584. Український неврологічний журнал.

Украинский неврологический журнал.

Ukrainian Neurological Journal

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

медичні 07.10.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1585. Український нейрохірургічний журнал Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова АМН України,

ГО «Українська асоціація нейрохірургів»

медичні 12.05.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1586. Український педагогічний журнал

Украинский педагогический журнал

Ukrainian Educational Journal

Інститут педагогіки НАПН України педагогічні 07.10.2015
1587. Український психологічний журнал Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

психологічні 13.03.2017
1588. Український пульмонологічний журнал

Украинский пульмонологический журнал

Ukrainian Pulmonology Journal

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» медичні 13.07.2015 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1589. Український радіологічний журнал ДУ «Інститут медичної радіології                 ім. С. П. Григор’єва НАМН України» медичні 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1590. Український ревматологічний журнал Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка                     М. Д. Стражеска» НАМН України медичні 04.07.2013
1591. Український селянин Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького історичні

 

21.12.2015 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1592. Український смисл Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

філологічні 15.04.2014

(зі змінами від 24.05.18 №527)

1593. Український соціологічний журнал

Украинский социологический журнал

Ukrainian sociological journal

Соціологічна асоціація України,

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

соціологічні 28.12.2017 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1594. Український соціум.

Украинский социум.

Ukrainian society

 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»,

ПВНЗ «Київський міжнародний університет»,

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

соціологічні 07.10.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1595. Український стоматологічний альманах ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» медичні 13.07.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1596. Український терапевтичний журнал.

Украинский терапевтический журнал.

Ukrainian Therapeutic Journal

ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», ПП «ІНПОЛ ЛТМ» медичні 21.12.2015 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1597. Український фізичний журнал

Украинский физический журнал

Ukrainian journal of physics

Національна академія наук України,

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

фізико-математичні 11.07.2017 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1598. Український хімічний журнал

Украинский химический журнал

Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київський  національний університет імені Тараса Шевченка хімічні 11.07.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1599. Український часопис конституційного права

Ukrainian Journal of Constitutional Law

Львівський національний університет імені Івана Франка, ТОВ «Редакція журналу «Український часопис конституційного права», ГО «Центр конституційних ініціатив»

 

юридичні 28.12.2017
1600. Український часопис міжнародного права

Украинский журнал международного права

Ukainian Journal of International Law

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», ТОВ «Юридична фірма «Проксен» юридичні 25.01.2013
1601. Університетська кафедра ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» філософські 14.02.2014
1602. Університетські наукові записки Хмельницький університет управління та права,

Національна академія державного управління при Президентові України,

Інститут законодавства Верховної Ради України

державне управління

 

юридичні

 

економічні

07.10.2015

 

 

09.03.2016

 

09.03.2016

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

 

1603. Упаковка Національний університет харчових технологій, ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «Упаковка» технічні 16.05.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1604. Управління економікою: теорія та практика Інститут економіки промисловості

НАН України

економічні 21.11.2013
1605. Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля економічні

 

 

технічні

16.05.2016

 

 

16.05.2016

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1606. Управління проектами, системний аналіз і логістика Національний транспортний університет технічні

економічні

13.07.2015

13.07.2015

16.12.09 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1607. Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 09.03.2016 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1608. Управління розвитком.

Управление развитием

Development Management

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця економічні 13.07.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1609. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації Національний фармацевтичний університет МОЗ України фармацевтичні 06.03.2015 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1610. Управляющие системы и машины Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова фізико-математичні

 

технічні

12.05.2015

 

 

12.05.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

 

1611. Урологія Інститут урології та нефрології Академії медичних наук України, Дніпропетровська державна медична академія медичні 12.05.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1612. Успіхи фізики металів

Успехи физики металлов

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України технічні

 

фізико-математичні

 

16.05.2016

 

16.05.2016

 

 

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1613. Фактори експериментальної еволюції організмів Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І . Вавилова», Інститут молекулярної біології і генетики  НАН України біологічні 06.11.2014
1614. Фармакологія та лікарська токсикологія

Pharmacology and Drug Toxicology

НАМН України,

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»,

ДП «Державний експертний центр  МОЗ України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»

біологічні

 

 

 

медичні

 

 

фармацевтичні

 

04.07.2014

 

 

 

04.07.2014

 

 

04.07.2014

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

 

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

 

(зі змінами від 25.04.13  № 463)

 

1615. Фармаком ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», Запорізький державний медичний університет фармацевтичні 11.07.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1616. Фармацевтичний часопис ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені

І. Я. Горбачевського», Національний фармацевтичний університет

фармацевтичні

 

21.12.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1617. Физика аэродисперсных систем Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова фізико-математичні 06.11.2014
1618. Физико-технические проблемы горного производства Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук України технічні 09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1619. Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

педагогічні

 

 

фізичне виховання та спорт

06.11.2014

 

 

29.12.2014

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

 

1620. Финансы, учет, банки Донецький національний університет економічні 11.07.2016 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1621. Фізика і техніка високих тисків

Физика и техника высоких давлений

 

Національна академія наук України, Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна НАН України фізико-математичні

 

21.12.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1622. Фізика і хімія твердого тіла.

Physics and Сhemistry of Solid State

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» фізико-математичні

 

технічні

 

21.12.2015

 

 

21.12.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1623. Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка.

Semiconductor Physics, Quantum Electronics& Optoelectronics

Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки «SPIE/Ukraine», ТОВ «Технологічний парк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» технічні

 

 

фізико-математичні

 

07.10.2015

 

 

21.12.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1624. Фізика низьких температур

Физика низких температур

Fizika Nizkikh Temperatur

Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України фізико-математичні

 

16.05.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1625. Фізико-математична освіта

Physics and mathematics education

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка педагогічні

(13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика, математика, інформатика)

11.07.2017
1626. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.

Я. С. Підстригача НАН України

фізико-математичні

 

технічні

25.04.2013

 

 

25.04.2013

1627. Фізико-хімічна механіка матеріалів Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України технічні

 

 

 

фізико-математичні

04.04.2018

 

 

 

04.04.2018

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

 

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

1628. Фізична активність, здоров’я і спорт Львівський державний університет фізичної культури фізичне виховання та спорт 09.03.2016 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

1629. Фізична географія та геоморфологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні 16.05.2016 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1630. Фізична культура, спорт та здоров’я нації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Житомирський державний університет імені Івана Франка фізичне виховання та спорт 11.07.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1631. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

педагогічні

 

 

фізичне виховання та спорт

12.05.2015

 

 

13.07.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

1632. Фізіологічний журнал Національна академія наук України,

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця  НАН України

медичні

 

 

біологічні

07.10.2015

 

 

07.10.2015

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1633. Фізіологія рослин і генетика

Физиология растений и генетика

Plant Physiology and Genetics

 

Національна академія наук України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України біологічні 24.10.2017 18.11.09

(зі змінами від 04.07.2013 № 893)

(фахове до 18.11.14)

1634. Філологічний дискурс Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України філологічні 21.12.2015
1635. Філологічні науки Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка філологічні 13.07.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1636. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» філологічні 24.10.2017 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

1637. Філологічні трактати Сумський державний університет,

Харківський національний університет імені В.І.Каразіна

філологічні

 

21.12.2015 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1638. Філософія та політологія в контексті сучасної культури

Философия и политология в контексте современной культуры

Philosophy and political sciences in the context of modern culture

(Філософія і політологія в контексті сучасної культури)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

філософські 21.12.2015

(зі змінами від 24.05.2018 № 527)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1639. Філософія науки: традиції та інновації Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка філософські 22.12.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1640. Філософія освіти

Philosophy of education

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут вищої освіти НАПН України філософські 16.05.2016
1641. Філософія права і загальна теорія права

Философия права и общая теория права

Philosophy of Law and General Theory of Law

Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України» юридичні 15.04.2014
1642. Філософська думка Національна академія наук України,  Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України філософські 11.07.2017 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1643. Філософська та релігійна антропологія Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля філософські 15.04.2014
1644. Філософські обрії Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Полтавський державний педагогічний університет імені . Г. Короленка філософські 29.12.2014 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1645. Філософські проблеми гуманітарних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка філософські 28.12.2017 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1646. Філософські та методологічні проблеми права Національна академія внутрішніх справ

МВС України

юридичні 21.11.2013
1647. Фінанси України

Финансы Украины

Finances of Ukraine

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» економічні 07.10.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1648. Фінанси, облік і аудит

Finance, accounting & audit

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 12.05.2015

(зі змінами від 04.04.18 №326)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1649. Ірпінський юридичний часопис

(Фінансове право)

Університет державної фіскальної служби України

(Науково-дослідний інститут фінансового права)

юридичні 29.12.2014

(зі змінами від 24.05.18 №527)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1650. Фінансові послуги

Финансовые услуги

Financial services

ТОВ «Видавничий Дім «Україна Бізнес», Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні 11.07.2017
1651. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Університет банківської справи Національного банку України економічні 29.12.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1652. Фітотерапія. Часопис Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини», ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» медичні

 

 

фармацевтичні

 

біологічні

12.05.2015

 

 

12.05.2015

 

12.05.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1653. Формування ринкових відносин в Україні

Формирование рыночных отношений в Украине

Market relationship development in Ukraine

(Формування ринкових відносин в Україні)

Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки

(ДП «Науково-дослідний економічний інститут»)

економічні 06.11.2014

(зі змінами від 10.05.17 №693)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1654. Формування ринкової економіки в Україні Львівський національний університет імені Івана Франка економічні 09.03.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1655. Фотобіологія та фотомедицина Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна біологічні

 

 

технічні

 

 

медичні

16.05.2016

 

 

11.07.2016

 

 

04.04.2018

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1656. Функціональні матеріали

Функциональные материалы

Functional materials

НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України хімічні

 

фізико-математичні

 

технічні

21.12.2015

 

21.12.2015

 

 

21.12.2015

 

 

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1657. Харківська хірургічна школа ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України медичні 24.10.2017 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1658. Харківський історіографічний збірник Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна історичні

 

21.12.2015 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1659. Харчова наука і технологія.

Пищевая наука и технология.

Food science and technology

Одеська національна академія харчових технологій технічні 09.03.2016 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1660. Харчова промисловість Національний університет харчових технологій технічні 09.03.2016 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

1661. Химия и технология производств основной химической промышленности ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» технічні 07.10.2015 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

1662. Хімія і технологія води

Химия и технология воды

Journal of water chemistry and technology (Ukraine)

Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України хімічні

 

 

технічні

21.12.2015

 

 

21.12.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1663. Хімія металів і сплавів

Chemistry of Metals and Alloys

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України хімічні 29.12.2014 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1664. Хімія, фізика та технологія поверхні

Химия, физика и технология поверхности

Chemistry, Physics and Technology of Surface

Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України фізико-математичні

 

хімічні

 

16.05.2016

 

 

11.07.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1665. Хірургія дитячого віку

Хирургия детского возраста

Surgery of children’s age

 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів, ТОВ «Група компаній мед експерт» медичні 13.03.2017 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1666. Хірургія Донбасу ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України медичні 11.07.2016
1667. Хірургія України

Surgery of Ukraine

Хирургия Украины

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Асоціація хірургів-гепатологів України, Громадська організація «Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва», ПП «ІНПОЛ ЛТМ» медичні 09.03.2016 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1668. Холодильна техніка і технологія

Холодильная техника и технология

Refrigeration engineering and technology

(Холодильна техніка і технологія)

Одеська національна академія харчових технологій технічні

 

04.07.2014

(зі змінами від 12.05.2015 № 528)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1669. Художня культура. Актуальні проблеми Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса мистецтво-знавство 11.07.2017 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1670. Цивілістична процесуальна думка Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 04.04.2018
1671. Цифрові технології Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова технічні 29.12.2014 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1672. Цукор України

Сахар Украины

Ukrainian Sugar

Zucker der Ukraine

Національна асоціація цукровиків України, Національний університет харчових технологій, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості технічні 04.04.2018 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

1673. Цукрові буряки Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН сільсько-господарські 22.12.2016 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

1674. Часопис економічних реформ

Time description of economics reforms

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля економічні 16.05.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1675. Часопис картографії Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні 16.05.2016 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

1676. Часопис Київського університету права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України юридичні 12.05.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1677. Часопис Національної музичної академії України                                ім. П. І. Чайковського Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського мистецтво-знавство

 

культурологія

29.09.2014

 

 

29.09.2014

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

1678. Часопис соціально-економічної географії Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна географічні 06.03.2015 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1679. Часопис української історії Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ видавництво «Книги – ХХІ» історичні 13.07.2015 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

1680. Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 14.02.2014
1681. Часопис цивільного і кримінального судочинства Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. Корецького НАН України юридичні 16.05.2016
1682. Чорноморський ботанічний журнал Херсонський державний університет біологічні 24.10.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1683. Чорноморський літопис Чорноморський державний університет мені Петра Могили, Інститут історії НАН України історичні 11.07.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1684. Шевченків світ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні 16.05.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1685. Шевченкознавчі студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 07.10.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1686. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин Київський національний університет будівництва і архітектури технічні 22.12.2016 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1687. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин Київський національний університет будівництва і архітектури економічні 13.03.2017 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

1688. Шпитальна хірургія.

Журнал імені Л. Я. Ковальчука

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

медичні 07.10.2015 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

1689. Штучний інтелект.

Искусственный интеллект

Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелекту фізико-математичні

 

технічні

 

07.10.2015

 

 

07.10.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

1690. Электронная микроскопия и прочность материалов Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України технічні

 

фізико-математичні

29.09.2014

 

11.07.2016

 

 

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1691. Юридична наука

Juridical science

ЗАТ «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» юридичні 14.02.2014
1692. Юридична психологія

Юридическая психология

Legal Psychology

Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні

 

 

психологічні

13.07.2015

 

 

07.10.2015

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

30.03.11

«Юридична психологія та педагогіка»

(фахове до 30.03.16)

1693. Юридична Україна

Юридическая Украина

Legal Ukraine

Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН,

ТОВ «ЮРІНКОМ Інтер»

юридичні 28.12.2017 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

1694. Юридичний бюлетень

Юридический бюллетень

Law Bulletin

Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, Асоціація нотаріусів Херсонської області, Одеський державний університет внутрішніх справ юридичні 13.03.2017
1695. Юридичний вісник.

Юридический вестник.

Law herald

Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 21.12.2015 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1696. Юридичний журнал «Право України»

Юридический журнал «Право Украины»

Legal journal «Law of Ukraine»

НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім.

В. М. Корецького НАН України,

ТОВ «Видавничий дім «ІН ЮРЕ», ТОВ «Юридичне видавництво

«ПРАВО УКРАЇНИ», ТОВ «База даних судової практики «РАТІО ДЕЦІДЕНДІ», ТОВ «Міжнародна наукометрична база «ВЕРБА», Адвокатське об’єднання «Адвокатська компанія «КАЙРОС»

(Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу

«Право України»)

юридичні 15.04.2014

(зі змінами від 04.04.18 №326)

1697. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ юридичні 11.07.2016 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

1698. Ядерна енергетика та довкілля

Ядерная энергетика и окружающая среда

Nuclear power and the environment

ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», Українське ядерне товариство технічні 29.12.2014
1699. Ядерна та радіаційна безпека Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський державний політехнічний університет технічні 29.09.2014 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

1700. Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН України фізико-математичні

 

біологічні (радіобіологія, екологія)

 

технічні

13.07.2015

 

 

13.07.2015

 

 

 

07.10.2015

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

1701. Якість мінеральної сировини

Качество минерального сырья

ГО «Академія гірничих наук України», ДВНЗ «Криворізький національний університет» технічні 21.12.2015

 

 

 

Затверджено постановами

президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

від 16.12.2009 р. № 1-05/6

від 10.02.2010 р. № 1-05/1

від 10.03.2010 р. № 1-05/2

від 14.04.2010 р. № 1-05/3

від 26.05.2010 р. № 1-05/4

від 01.07.2010 р. № 1-05/5

від 06.10.2010 р. № 1-05/6

від 06.10.2010 р. № 3-05/6

від 10.11.2010 р. № 1-05/7

від 10.11.2010 р. № 2-05/7

від 22.12.2010 р. № 1-05/8

від 26.01.2011 р. № 1-05/1

від 23.02.2011 р. № 1-05/2

від 30.03.2011 р. № 1-05/3

від 22.04.2011 р. № 1-05/4

від 31.05.2011 р. № 1-05/5

 

Назва видання

Засновник (співзасновники)

 

Галузь

науки

Дата включення (внесення змін)
1. Автохтонні та інтродуковані рослини Національний дендрологічний парк “Софіївка” Національної академії наук України сільськогосподарські, біологічні 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

2. Аграрний вісник Причорномор’я. Серія: біологічні науки Одеський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України біологічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

3. Агроінком Науково-виробниче акціонерне товариство “Агроінком” економічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

4. Адвокат ВГО «Спілка адвокатів України»,  «Академія адвокатури України», Українська іноземна юридична колегія, Українська адвокатська корпорація, Редакція журналу «Адвокат», ТОВ «Прецедент» юридичні 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

5. Адгезия расплавов и пайка материалов Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України технічні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

6. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики Луганський державний медичний університет МОЗ України медичні

 

 

біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

7. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології Херсонський національний технічний університет державне управління, педагогічні 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

8. Актуальні проблеми духовності.

Актуальные проблемы духовности

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

(Криворізький державний педагогічний університет МОН України)

філософські 14.04.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 14.04.15)

9. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство Бердянський державний педагогічний університет, ДВНЗ «Запорізький національний університет» філологічні 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

10. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України філософські 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

11. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії) Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України архітектура, культурологія, мистецтвознавство 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

12. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами ВНЗ “ Відкритий міжнародний університет розвитку людини

“ Україна ”, Інститут вищої освіти АПН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України

педагогічні, психологічні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

13. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство Бердянський державний педагогічний університет МОН України, Інститут літератури

ім. Т.Г. Шевченка НАН України

філологічні (мовознавство, літературознавство) 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

14. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка психологічні

 

педагогічні

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

15. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту фізичне виховання та спорт 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

16. Акустичний вісник Інститут гідромеханіки НАН України фізико-математичні (акустика, механіка деформівного твердого тіла; механіка рідини, газу та плазми) 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

17. Американські літературні студії в Україні Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України філологічні (літературознавство) 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

18. Аналітика і влада Національна академія державного управління при Президентові України державне правління, соціологічні, політичні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

19. Аркадія Одеський національний політехнічний університет, ТОВ «Студія «Негоціант» мистецтвознавство, культурологія 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

20. Археологічний альманах.

Археологический альманах

Кримський філіал Інституту  археології НАН України, Донецький обласний краєзнавчий музей історичні 23.02.11

(фахове до 01.01.15)

21. Археологічні дослідження Львівського університету Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України історичні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

22. Архів клінічної та експериментальної медицини.

Архив клинической и экспериментальной медицины.

Archives of clinical and experimental medicine

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

23. АСУ та прилади автоматики.

АСУ и приборы автоматики. Management Information System and Devises

Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України технічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

24. Банківська справа Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні 30.03.11

(фахове до 30.03.16)

25. Бахмутський шлях Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України історичні, філологічні (українська література) 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

26. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України історичні,

 

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

27. Біблія і культура Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України філологічні (літературознавство) 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

28. Біологія і хімія в школі Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ТОВ «Зодіак –ЕКО», Видавництво «Освіта України» педагогічні

(теорія та методика навчання)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

29. Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Міністерство аграрної політики України педагогічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

30. Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Міністерство аграрної політики України економічні 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

31. Боспорські дослідження.

Боспорские исследования

Виключено з Переліку на підставі наказу від 11.07.2016 № 820

Національна академія наук України, Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського історичні 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

32.
«Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції.

Бранта: Сборник научных трудов орнитологической станции.

Branta: Transactions of the Azov-Black Sea Ornithological Station

Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України,

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

біологічні 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

33.
Будівельні конструкції.

Строительные конструкции. Building structures.

ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України архітектура, технічні 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

34.
Будівництво та техногенна безпека.

Строительство и техногенная безопасность.

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України архітектура, технічні 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

35. Бухгалтерський облік та аудит.

Бухгалтерский учет и аудит

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ТОВ «Екаунтінг» економічні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

36. Бюлетень ДНБС.

Бюллетень ГНБС

Державний Нікітський ботанічний сад Української академії аграрних наук біологічні 14.04.10

(фахове до 01.01.15)

37. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму ТОВ “Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля” економічні 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

38. Ветеринарна біотехнологія Інститут ветеринарної медицини УААН, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів сільськогосподарські 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

39. Взрывозащищённое электрооборудование Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом технічні 10.02.10

(фахове до 01.01.15)

40. Вибори та демократія Національний університет «Києво-Могилянська академія ”,

Інститут виборчого права

юридичні, політичні 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

41. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах Хмельницький національний університет МОН України, Українська Технологічна Академія технічні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

42. Виноградарство и виноделие Національний інститут винограду і вина “Магарач” технічні, сільськогосподарські (виноградарство, селекція рослин) 23.02.11

(фахове до 01.01.15)

43. Вища освіта України.

Высшее образование Украины.

Higher education of Ukraine

(з додатками)

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса» педагогічні 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

44. Вища школа Міністерство освіти і науки України філософські

 

 

педагогічні

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

45. Від бароко до постмодернізму Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філологічні (літературознавство) 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

46. Вісник аграрної науки.

Вестник аграрной науки

Національна академія аграрних наук України економічні, 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

 

47. Вісник Академії адвокатури України ТОВ «Академія адвокатури України» юридичні 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

48. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України державне управління 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

49. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України історичні

 

 

соціологічні

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

50. Вісник Академії управління МВС Академія управління Міністерства внутрішніх справ юридичні

 

 

державне управління

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

51. Вісник Академії управління МВС Академія управління Міністерства внутрішніх справ психологічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

52. Вісник астрономічної школи Національний авіаційний університет фізико-математичні (астрономія) 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

53. Вісник Вищого адміністративного суду України Вищий адміністративний суд України юридичні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

54. Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет МОН України економічні 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

55. Вісник геодезії та картографії Державна служба геодезії, картографії та кадастру, Українське товариство геодезії і картографії, ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», ВГО «Українська картографічна асоціація» технічні, географічні 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

56. Вісник гігієни та епідеміології.

Вестник гигиены и эпидемиологии.

Vestnik of Hygiene and Epidemiology

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція медичні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

57. Вісник господарського судочинства Вищий господарський суд України юридичні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

58. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України філософські

 

 

історичні

 

 

політичні

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

59. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

(Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету)

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

 

(Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики)

економічні

 

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

(зі змінами від 13.07.2015 № 747)

 

60. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

(Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерства інфраструктури України економічні 10.03.10

(зі змінами від 25.04.13  № 463)

(фахове до 10.03.15)

61. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філологічні (літературознавство) 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

62. Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філологічні (українська, російська мови, загальне мовознавство, перекладознавство)
63. Вісник Дніпропетровського університету.  Серія: філософія, соціологія, політологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філософські

 

 

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

 

64. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства фінансів України економічні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

65. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії Донбаська державна машинобудівна академія МОН України економічні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

66. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

Філософські науки

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України

 

філософські 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

67. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

Технічні науки

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України

 

технічні 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

68. Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки Донецький національний університет МОН України Хімічні

 

 

 

фізико-математичні (механіка)

 

біологічні

 

 

технічні (інформаційні технології)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

 

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

22.04.11

(фахове до 22.04.16)

69. Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки Донецький національний університет МОН України філологічні, історичні

 

 

філософські

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

70. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право Донецький національний університет МОН України економічні, юридичні 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

71. Вісник Донецького університету економіки та права. Серія економіка та управління. ПВНЗ “ Донецький університет економіки та права ” економічні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

72. Вісник Донецької академії автомобільного транспорту ПВНЗ “ Донецька академія автомобільного транспорту ” технічні 10.02.10

(фахове до 01.01.15)

73. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України юридичні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

74. Вісник Інституту розвитку дитини.

Вестник Института развития ребенка

 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України філософські,

педагогічні

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

75. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України фізичне виховання і спорт 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

76. Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія “ Історія, економіка, філософія ” Київський національний лінгвістичний університет

МОН України

філософські 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

77. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія Київський національний університет імені Тараса Шевченка астрономія 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

78. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття Київський національний університет імені Тараса Шевченка біологічні 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

79. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Радіофізика та електроніка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні (фізика) 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

80. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Філософія. Політологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка політичні 30.03.11

(фахове до 30.03.16)

81. Вісник Книжкової плати Книжкова палата України технічні, історичні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

82. Вісник КНУКІМ. Збірник наукових праць. Серія “мистецтвознавство” Київський національний університет культури і мистецтв культурологія 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

83. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана МОН України економічні

 

 

геологічні (економічна геологія)

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

84. Вісник Криворізького національного університету

(Вісник Криворізького технічного університету)

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

(Криворізький технічний університет МОН України)

економічні 26.05.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 26.05.15)

85. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Медико-біологічні науки

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України медичні

 

 

біологічні (група спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

86. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки Луганський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні (літературознавство) 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

87. Вісник Львівського інституту економіки та туризму Львівський інститут економіки та туризму МОН України економічні 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

88. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України історичні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

89. Вісник Львівської державної фінансової академії Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України економічні 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

90. Вісник Львівської національної академії мистецтв Львівська національна академія мистецтв МОН України культурологія 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

91. Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету.

Серія: філологія

Маріупольський державний гуманітарний університет МОН України філологічні (літературознавство) 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

92. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків.

Серія: економічні науки

Вестник Международного славянского университета. Харьков.

Journal of the International Slavonic Unіversity.Kharkov

ВЗО “ Міжнародний Слов’янський університет. Харків ”

 

економічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

93. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків.

Серія: мистецтвознавство

Вестник Международного славянского университета. Харьков.

Journal of the International Slavonic Unіversity. Kharkov

ВЗО “ Міжнародний Слов’янський університет. Харків ”

 

мистецтвознавство 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

94. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків.

Серія: соціологічні науки

Вестник Международного славянского университета. Харьков.

Journal of the International Slavonic Unіversity. Kharkov

ВЗО “ Міжнародний Слов’янський університет. Харків ”

 

соціологічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

95. Вісник Національного авіаційного університету.

Вестник Национального авиационного университета.

Proceedings of the National  Aviation University

Національний авіаційний університет МОН України хімічні (екологічна безпека) 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

96. Вісник Національного банку України Національний банк України економічні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

97. Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”. Політологія. Соціологія. Право Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України

 

юридичні

 

 

соціологічні, політичні

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

98. Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”, серія “ Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження ”.

Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», Серия «Химическая инженерия, экология и ресурсосбережение»

Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України

 

технічні 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

99. Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”. Філософія. Психологія. Педагогіка Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України

 

філософські 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

100. Вісник Національного технічного університету

“ Харківський політехнічний інститут ”

Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ” МОН України історичні,

економічні

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

101. Вісник Національного  університету України «Київський політехнічний інститут». Інформатика, управління та обчислювальна техніка Національний технічний  університет України «Київський політехнічний інститут» технічні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

102. Вісник Національного університету  ” Львівська політехніка ”. Серія “ Архітектура ” Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України

 

технічні

 

 

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

 

103. Вісник Національного університету  ” Львівська політехніка ”. Серія “ Держава та армія ” Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України

 

історичні 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

104. Вісник Національного університету  ” Львівська політехніка ”. Серія “ Електроніка ” Національний університет

” Львівська політехніка ”

МОН України

 

технічні (електроніка) 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

105. Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Проблеми української термінології ”

Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України

 

філологічні (мовознавство) 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

106. Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія “ Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація ” Національний університет

” Львівська політехніка»

МОН України

технічні 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

107. Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Фізико-математичні науки»

Національний університет

” Львівська політехніка ”

МОН України

 

фізико-математичні (математика) 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

108. Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Філософські науки ”

Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України

 

філософські 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

109. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України політичні, філософські 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

 

110. Вісник Національної академії наук.

Вестник Национальной академии наук.

Herald of the National Academy Ukraine

Національна академія наук України економічні

 

 

геологічні

 

 

географічні

 

 

хімічні, біологічні, фізико-математичні (фізика, механіка), технічні

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

111. Вісник Національної академії оборони України

(Вісник Національного університету оборони)

Національна академія оборони України Міністерства оборони України

(Національний університет оборони)

педагогічні

 

 

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

 

 

112. Вісник невідкладної і відновної медицини.

Вестник неотложной и восстановительной медицины

Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

113. Вісник Одеського державного екологічного університету Одеський державний екологічний університет МОН України економічні,

 

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

114. Вісник Одеської державної академії  будівництва та архітектури Одеська державна академія  будівництва та архітектури МОН України архітектура 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

115. Вісник Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія  Міністерства аграрної політики України

 

економічні 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

116. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України мистецтвознавство 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

117. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство) Прикарпатський  національний університет імені В.С. Стефаника МОН України філологічні 14.04.10

(фахове до 14.04.15)

118. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Хімія». ДВНЗ “ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

 

 

хімічні

27.05.09

(фахове до 27.05.14)

119. Вісник Прокуратури Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

120. Вісник психіатрії та психофармакотерапії Одеська обласна асоціація психіатрів,

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Одеський державний медичний університет МОЗ України

медичні 27.05.09

(фахове до 27.05.14)

121. Вісник СевНТУ. Серія «Автоматизація процесів та управління» Севастопольський національний технічний університет МОН України технічні 10.11.10

(фахове до 01.01.15)

122. Вісник СевНТУ. Серія «Економіка і фінанси» Севастопольський національний технічний університет МОН України економічні 10.03.10

(фахове до 01.01.15)

123. Вісник СевНТУ. Серія «Інформатика, електроніка, зв’язок » Севастопольський національний технічний університет МОН України технічні 10.03.10

(фахове до 01.01.15)

124. Вісник СевНТУ. Серія «Машиноприладобудування та транспорт » Севастопольський національний технічний університет МОН України технічні (транспорт) 31.05.11

(фахове до 01.01.15)

125. Вісник СевНТУ. Серія «Механіка, енергетика, екологія» Севастопольський національний технічний університет МОН України технічні (енергетика)

 

 

технічні (механіка деформівного  твердого тіла;  динаміка та міцність машин; процеси механічної обробки, верстати та інструменти)

01.07.10

(фахове до 01.01.15)

06.10.10

(фахове до 01.01.15)

126. Вісник СевНТУ. Серія «Педагогіка» Севастопольський національний технічний університет МОН України педагогічні 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

127. Вісник СевНТУ. Серія «Політологія» Севастопольський національний технічний університет МОН України політичні 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

128. Вісник СевНТУ. Серія «Філософія» Севастопольський національний технічний університет МОН України філософські 01.07.10

(фахове до 01.01.15)

129. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований

Journal of Clinical and Experimental Medical Researches

(Вісник Сумського державного університету. Серія «Медицина»)

Сумський державний університет МОН України медичні 08.07.09

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 08.07.14)

130. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Будівництво» Сумський національний аграрний університет технічні 23.02.11

(фахове до 23.02.16)

131. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит» Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України економічні 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

132. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України хімічні 06.10.10

(фахове до 06.10.15)

133. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля фізико-математичні 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

134. (Вісник Тернопільського державного технічного університету)

Вісник Тернопільського національного технічного університету

(Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України фізико-математичні (механіка деформівного тіла) 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

135. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова сільськогосподарські (генетика, селекція) 16.12.09

(фахове до 16.12.14)

136. Вісник Української академії банківської справи ДВНЗ “ Українська академія банківської справи Національного банку України ” економічні 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

137. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України економічні,

 

 

сільськогосподарські

14.04.10

(фахове до 14.04.15) 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

138. Вісник Харківського національного університету.

Серія “ Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов ”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

 

філологічні

(германські, романські мови)

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

139. Вісник Харківського національного університету.

Серія “ Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

 

філософські 18.11.09

(фахове до 18.11.14)

140. Вісник Харківського національного університету.

Серія “ Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов ”

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

філологічні

(мовознавство)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

141. Вісник Харківського національного університету.

Серія “ Філологія ”

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

МОН України

філологічні

(мовознавство)

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

142. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України соціологічні 26.05.10

(фахове до 26.05.15)

143. Вісник Харківської державної академії культури Харківська державна академія культури Міністерства культури і туризму України історичні

 

 

педагогічні

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

 

144. Вісник Черкаського університету. Серія: хімічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України хімічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

145. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету.  Серія Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка фізичне виховання та спорт 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

146. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Серія: психологічні науки

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка  МОН України психологічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

147. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: економічні науки Чернігівський державний технологічний університет МОН України державне управління 31.05.11

(фахове до 31.05.16)

148. Вісті автомобільно-дорожнього інституту Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України технічні 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

149. Вісті Біосферного заповідника “ Асканія – Нова ” Біосферний заповідник “ Асканія  –Нова ” імені Ф. Е. Фальц-Фейна УААН біологічні 08.07.09

(фахове до 08.07.14)

150. Віче Верховна Рада України юридичні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

151. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті.

Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести.

Water and water purification technologies. Scientific and technical news

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України,

ТОВ Українська спілка фахівців в галузі очистки води

технічні 10.11.10

(фахове до 10.11.15)

152. Водний транспорт Київська державна академія водного транспорту технічні, економічні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

153. Волинські історичні записки Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України історичні 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

154. Вопросы русской литературы. Межвузовский научный сборник Кримський центр гуманітарних досліджень, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського філологічні (літературознавство) 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

155. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України Міністерство освіти і науки України, Видавництво «Педагогічна преса», ТОВ «Зодіак –ЕКО», Видавництво «Освіта України» педагогічні

(теорія та методика навчання)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

156. Вугілля України.

Уголь Украины

 

Міністерство вугільної промисловості,

Спілка гірничих спеціалістів України

технічні

 

 

економічні

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

157. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Економічні науки.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки

Республіканський ВНЗ “ Кримський інженерно-педагогічний університет ” МОН України економічні 10.03.10

(фахове до 01.01.15)

158. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Технічні науки.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Технические науки

Республіканський ВНЗ “ Кримський інженерно-педагогічний університет ” МОН України технічні 10.03.10

(фахове до 01.01.15)

159. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “ Біологія, хімія. ”

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Biology and Chemistry”.

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України хімічні, біологічні 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

160. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “ Географія .”

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «География».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Geography”

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України географічні 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

161. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “ Фізико-математичні науки. ”

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия

« Физико-математические науки».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Physics and Matematics Sciences”

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського фізико-математичні (фізика)

 

фізико-математичні (математика)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.04.11

(фахове до 22.04.16)

162. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “ Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. ”

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Philosophy. Culturology. Political Sciences. Sociology”.

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України філософські, політичні, соціологічні, культурологія 10.02.10

(фахове до 10.02.15)

163. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» філософські, соціологічні

 

філологічні

(літературознавство)

 

економіка

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

30.03.11

(фахове до 30.03.16)

164. Генеалогічні записки Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України історичні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

165. Генетичні ресурси рослин Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН сільськогосподарські 14.10.09

(фахове до 14.10.14)

166. Географія та основи економіки в школі Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ТОВ «Зодіак –ЕКО», Видавництво «Освіта України» педагогічні

(теорія та методика навчання)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

167. Геолог України Спілка геологів України геологічні 01.07.10

(фахове до 01.07.15)

168. Геополитика и экогеодинамика регионов.

Геополітика і екогеодинаміка регіонів

Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського географічні 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

169. Гігієна населених місць Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України медичні, біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00) 10.03.10

(фахове до 10.03.15)

170. Гідравліка і гідротехніка Національний транспортний університет технічні 26.01.11

(фахове до 26.01.16)

171. Гідроенергетика України Інститут електродинаміки НАН України,

ВАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Укргідропроект»,

ДП «НЕК «Укренерго»,

ЗАТ АК «Енпаселектро»

технічні 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

172. Гоголезнавчі студії Ніжинський  державний університет імені Миколи Гоголя філологічні (літературознавство) 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

173. Горизонти освіти.

Горизонты образования

 

Севастопольський міський гуманітарний університет, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” педагогічні,

психологічні

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

174. Горноспасательное дело Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки ” Респіратор ” Міністерства вугільної промисловості технічні 10.02.10

(фахове до 01.01.15)

175. Грані історії Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Донецький національний університет історичні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

176. Гуманітарний журнал Національний гірничий університет історичні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

177. Гуманітарні науки Державне інформаційно-виробниче підприємство Видавництво “ Педагогічна преса ”, Кримський державний гуманітарний інститут педагогічні 10.02.10

(фахове до 01.01.15)

178. Гуманітарні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка політичні 22.04.11

(фахове до 22.04.16)

179. Гуржіївські історичні читання Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького історичні 22.12.10

(фахове до 22.12.15)

180. Дидактика математики: проблеми і дослідження