Право

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

Важливим напрямком в оволодінні професії юриста є практика студентів. Метою практики студентів спеціальності «Правознавство» є оволодіння майбутніми фахівцями сучасними методами, формами організації в майбутній професії. Фахівець спеціальності «Правознавство» згідно з навчальним планом проходить ознайомчу, навчальну і виробничу практики. Основною метою практики є поглиблення і закріплення знань, набутих у процесі навчання, розвиток навичок діяльності, набуття досвіду практичної діяльності в галузі юриспруденції, підготовка до самостійної роботи на посадах, що передбачені кваліфікаційною характеристикою фахівця.

Грушковська Інна – студентка ОКР «Бакалавр» (місце проходження практики – Горохівський районний відділ державної виконавчої служби)

Шаповаленко Світлана – студентка ОКР «Бакалавр» (місце проходження практики – приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу волинської області Михальчук Л.В)

ЗДОБУТТЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ

Для покращення сприйняття вивченого матеріалу, закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання, кафедрою права організовуються зустрічі із практикуючими юристами. Це дає можливість студентам глибше зрозуміти сутність обраної професії, її тонкощі та зорієнтуватись на майбутні перспективи.

Зустріч із першим заступником начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області Сергієм Петровичем Філюком.

Зустріч із прокурором прокуратури м. Луцька Володимиром Володимировичем Бущаком

Зустріч із Надточій Аллою Володимирівною – депутатом Луцької міської ради, головою постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури і мови

НАУКОВІ ЗАХОДИ

Наукова діяльність кафедри права спрямована на проведення наукових досліджень, участь викладачів в наукових конференціях, семінарах та залучення до науково-дослідної діяльності студентів інституту.

У зв’язку з цим стало традицією проведення студентських науково-практичних семінарів, конференцій, налагодження наукових зв’язків з провідними профільними установами області тощо.

Щорічний науково-практичний семінар «Шляхи реформування правової системи України», присвячений професійному святу служителів Феміди – Дню юриста

Проведення науково-практичного семінару, присвяченого Тижню права

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

11 грудня 2015 р. було відкрито Центр польського права. Центр є структурним науковим підрозділом Луцького інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та діє при кафедрі права.

Центр є структурним науковим підрозділом Інституту та діє при кафедрі права. Основні його завдання полягають у впровадженні та популяризації міжакадемічних зв’язків наукових працівників юридичного профілю науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів України та Республіки Польща, залученні до співпраці фахівців у галузі права з Республіки Польща; вивченні та узагальненні польського досвіду адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу; наданні наукових правових висновків та юридичних консультацій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності регіону (зокрема тим, що співпрацюють з господарюючими суб’єктами Республіки Польща) щодо тих чи інших положень правової доктрини та практики Республіки Польща; впровадженні навчальних курсів для підвищення кваліфікації юристів, юрисконсультів, адвокатів тощо регіону з метою ознайомлення та вивчення польського законодавства та практики; реалізації програм обміну між студентами та викладачами вищих навчальних закладів України та Республіки Польща.