ПРИЙМАЧУК ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

викладач кафедри інформаційної діяльності та туризму

У 2005 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація «філолог, викладач англійської мови та літератури та німецької мови».

Автор понад 20 наукових праць, присвячених вивченню англійської мови та літератури, а також навчального посібника «Порівняльна граматика української та англійської мов» 2008 р. видання. Керівник студентського гуртка VIVAT “LINGUIS”.

Профіль у Google scholar

 

Підвищення кваліфікації:

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, кафедра іноземних мов та перекладу, свідоцтво № 124/17 від 01.12.2017р.

Свідоцтво_Приймачук

Наукова діяльність:

Публікації в наукових виданнях

Приймачук О.В., Закусило О. Ю. Проблематика інклюзивної форми освіти у загальноосвітньому навчальному закладі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький, 2019. С. 35–38.

Приймачук О. В., Гром О.А.  Проблеми автоматизованого перекладу. Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні студії.  Луцьк : ПВД «Твердиня», 2008. № 1-2. С. 581-585.;

Приймачук О. В., Кричфалушій Л.М., Макарчук І.П. Прикметники, що позначають зовнішність людини в сучасній англійській мові. Збірник наукових праць науково-педагогічних працівників Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» : у 3-х т. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2009. Т.3.  С.106-111.

Приймачук О. В. Риси готики у творах Чарлза Діккенса і Миколи Гоголя. Наукові записки. Серія: літературознавство\ За ред. проф. М.Ткачука.  Тернопіль: ТНПУ, 2011. Вип. 31. С. 362-376.

 

Тези наукових доповідей

Приймачук О.В., Жалко Т.Й., Політична комунікація: реалії чи приховані змісти. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23–24 трав. 2019 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 93–95.

Приймачук О. В. Імітаційно ігровий підхід у вивченні професійної іноземної мови. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи : матеріали доп. учасн. VІ Міжвузівського наук.-практ. семінару (м. Луцьк, 27 груд. 2018 р.). Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. Вип.6. С. 150–152.

Приймачук О.В. Використання сучасних методів навчання у процесі викладання іноземної мови. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доп. сучасн. Міжвузівського наук.-практ. семінару. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2017. Вип.5. С.213–219.