Причини відмови МОНУ у присвоєнні вченого звання доцента (професора)

Шановні здобувачі вченого звання!!!

При розгляді атестаційної справи Міністерство освіти та науки України може прийняти негативне рішення у присвоєнні вченого звання доцента або професора. Найчастіше такими причинами є:

1) Недостатньо статей, опублікованих у фахових виданнях після захисту кандидатської (докторської) дисертації.

2) Не має жодної публікації з профілю кафедри або відповідно до курсу, який викладає здобувач.

3) Не має останнього календарного року педагогічного стажу у ВНЗ від якого здобувач претендує на присвоєння вченого звання.

4) Недостатній науковий доробок.

5) Не має навчальних посібників з грифом МОН (для професора).

6) Не має 10 статей, опублікованих у фахових виданнях України, після захисту докторської дисертації.

7) Не має 5 статей, опублікованих у фахових виданнях, після захисту кандидатської дисертації.

8) Не має 5 років педагогічного стажу у ВНЗ III-IVрівнів акредитації.

9) Не має 10 років педагогічного стажу у ВНЗ III-IVрівнів акредитації, зазначених у Порядку присвоєння вчених звань професора.

10) Матеріали атестаційної справи повністю не відповідають вимогам Порядку присвоєння вченого звання професора та доцента.

11) Невідповідністю атестаційних матеріалів вимогам п. 14 Порядку присвоєння вченого звання професора та доцента.

12) Науковим, науково-педагогічним працівникам, які працюють у двох або більше вищих навчальних накладах, вчене звання професора і доцента присвоюється на підставі рішення вченої ради вищого навчального закладу за основним місцем роботи.

13) Лише 2 публікації з профілю кафедри або відповідно до курсу, який викладання здобуває.

Отже, слід відповідально ставитися до складання документів атестаційної справи, не сподіватися на те, що може не дочитають, недодивляться тощо. Наслідками  негативної відмови МОНУ – є заборона у присвоєнні вченого звання здобувачу на один рік.  Якщо виникають питання або сумніви одразу запитуйте вченого секретаря. Вчений секретар – Ваш найперший помічник при оформлені документів атестаційної справи.