Підсумкова атестація здобувачів освіти Луцького інституту розвитку людини

З 20 по 24 червня 2022 р. у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» тривала підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня та здобувачів освітнього ступеня молодший спеціаліст з використанням телекомунікаційних технологій.

Комплексний екзамен за фахом у формі тестування на платформі Moodle складали випускники спеціальностей 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 016 «Спеціальна освіта», 081 «Право», 231 «Соціальна робота».

Успішно захистили випускні кваліфікаційні роботи студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 242 «Туризм».

Вітаємо випускників з успішним захистом та бажаємо міцного здоров’я й вдалої професійної самореалізації.

081 "Право"

227 "Фізична терапія, ерготерапія"

123 "Комп'ютерна інженерія"

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

242 "Туризм"