Реєстрація на складання МКТ та МТНК

Вступники, котрі бажають зареєструватися на складення магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетентності в Луцькому інституті розвитку людини Університету “Україна” (реєстрація розпочинається з 27 червня 2022 року та закінчується 18 липня 2022 року) мають принести особисто до приймальної комісії (м.Луцьк, вул. Гергія Гонгадзе, 5) або надіслати на електронну адресу lutsk@uu.edu.ua скановані копії (фотокопії):
🔹заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
🔹документа, що посвідчує особу;
🔹облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
🔹довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі, якщо дані особи ще не вносили в ЄДЕБО);
🔹документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
🔹медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ / МТНК);
🔹фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (3×4, 1 шт.).

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві–анкеті.

❗У темі листа вступник обов’язково зазначає вираз: «Реєстрація на МКТ / МТНК , а також прізвище, ім’я, по батькові).

В тексті листа вступник обов’язково зазначає номер особистого телефону, прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).