спеціальність 081 Право освітній ступінь молодший бакалавр

  1. Освітня програма
ОП 081 Право - Молод спеціаліст

2. Концепція освітньої діяльності

Концепція Право - мол спец

 

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

ІV. Кадровий склад

V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціям

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

VIІІ. Підсумкова атестація

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

Х. Інше