Угода про співпрацю Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» з Вищою Школою Економіки та Інновацій м. Любліна

Міжнародне співробітництво є невід’ємною частиною діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», який спрямовує свою роботу на розширення та поглиблення міжнародних контактів, сприяє покращенню рівня кваліфікації викладачів та студентів шляхом координації науково-педагогічних контактів із відповідними інституціями за кордоном.

8 березня 2017 року між Луцьким інститутом розвитку людини Університету «Україна» та Вищою Школою Економіки та Інновацій м. Любліна було підписано угоду про співпрацю. Предметом цього документа є співпраця в галузях проведення спільних наукових та культурно-масових заходів, обмін науковим досвідом між професорсько-викладацьким складом, студентами та інші форми співпраці.