Х МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ».

21  грудня 2022 р. Луцьким інститутом розвитку людини Університету «Україна» спільно з Волинською державною обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олени Пчілки було проведено Х МІЖВУЗІВСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ «ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ». Науковий захід відбувався у змішаному форматі, учасниками конференції стали представники різних закладів вищої освіти: викладачі Волинського національного університету ім. Лесі Українки, викладачі Національного транспортного університету, викладачі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, викладачі та здобувачі освіти Луцького педагогічного коледжу, викладачі та здобувачі освіти Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А.Ю. Кримського, викладачі та здобувачі освіти Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Під час роботи конференції обговорено актуальні проблеми розвитку бібліотечних установ; функціонування інформаційних технологій у системі суспільних комунікацій; документознавчі аспекти досліджень; підготовка майбутніх фахівців у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Фахівці бібліотечної та архівної справи ділилися досвідом практичної діяльності. Магістри спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа мали слушну нагоду апробації своїх магістерських, кваліфікаційних робіт. За результатами конференції заплановано випуск ювілейного Х-го наукового збірника матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи».