ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти»


13 лютого 2019 р. в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» відбулася ІV науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти», у якій взяли участь науковці освітніх закладів України.

Співорганізатором наукового заходу поряд з Луцьким інститутом розвитку людини виступила Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

Учасників конференції привітав директор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» кандидат юридичних наук С. С. Савич. Модератором пленарного засідання виступив кандидат біологічних наук, професор В. В. Чижик.

В обговоренні прозвучали доповіді фахівців-науковців у галузі фізичної культури та спорту, спортивної медицини та фізичної реабілітації –  представників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарова НАМН України, Київського медичного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та інших.

Наукові доповіді учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Захід пройшов у дружній діловій атмосфері.