Кафедра права та фінансів

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: 081 «Право» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Попов Анатолій Андрійович.

На кафедрі працює 15 штатних науково-педагогічних працівників, із них: доктор юридичних наук Журавльов Д.В., доктор економічних  наук, професор Євтух О.Т.,  кандидати юридичних наук Рязанцев О.Є., Попов А.А., Мочкош Я.В., Савич С.С., Пундор Ю. А., кандидат історичних наук Бундак О.А., кандидати економічних наук Дацюк-Томчук М. Б., Ліповська-Маковецька Н.і І., старші викладачі Пікалюк С.С., Рязанцева Н.О., Пащук Т.В., Гаврилюк Н.В., асистент Туз Ю.О. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: 081 «Право» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 


Спеціальність “Право”

Під час підписання Меморандуму про співпрацю між Луцьким інститутом розвитку людини та Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області (жовтень 2018 року).

Підготовка за ступенем вищої освіти “бакалавр”:

081 – “Право” (денна, заочна форми навчання). Випускники отримують кваліфікацію – бакалавр з права (цивільно-господарська діяльність).

Підготовка за ступенем вищої освіти “магістр” :

081 – «Право» (денна, заочна форми навчання). Випускники отримують кваліфікацію – магістр з права (цивільно-господарська діяльність).

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» :

5.03040101 – «Правознавство» (денна, заочна форми навчання). Випускники отримують кваліфікацію – молодший спеціаліст – юрист.

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності

081 «Право»:

 Молодший спеціаліст з права

 • помічник юриста (інші види юриспруденції)
 • кодифікатор в органах юстиції
 • спеціаліст відділу систематизації законодавства
 • паспортист
 • молодший інспектор (органи внутрішніх справ), тощо.

Бакалавр з права

 • керуючий справами (секретар) виконавчого комітет
 • державний виконавець
 • секретар судового засідання
 • судовий розпорядник, помічник юриста
 • спеціаліст-юрисконсульт, радник
 • спеціаліст державної служби, тощо.

Магістр з права

 • адвокат, нотаріус
 • суддя, прокурор
 • консультант науковий (правознавство)
 • приватний виконавець
 • детектив НАБУ
 • слідчий та ін.
Відкриті лекції запрошених спеціалістів Головного територіального управління юстиції у Волинській області покликані ознайомити студентів спеціальності з новітніми реформами у сфері юстиції, реєстраційної діяльності, нотаріату та виконавчої служби.

В інституті функціонує Юридична клініка «Феміда» як база для практичного навчання та проведення практики студентів.

Мета створення юридичної клініки – забезпечення практичної підготовки студентів-правників до професійної діяльності, усвідомлення ними місії юридичної професії та забезпечення більш широкого доступу представників соціально вразливих груп населення до правової допомоги.

Консультанти Юридичної клініки Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» надають правові послуги виключно в межах первинної правової допомоги.

Студенти-консультанти в межах діяльності Юридичної клініки займаються правоосвітньою та правовиховною діяльністю. З метою реалізації покладених на них завдань студенти-консультанти регулярно проводять виїзні лекції на правову тематику для школярів, студентів, соціально-незахищених категорій населення, осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, займаються розробкою та розповсюдженням правоосвітніх методичних матеріалів (буклетів, пам’яток тощо).

Юридична клініка “Феміда”

У Луцькому міськрайонному суді Волинської області

Кафедрою налагоджено тісну співпрацю із партнерами з Республіки Польща. При кафедрі діє Центр польського права, який очолює докторант Люблінського католицького університету Міхал Мосьціцкі. З 2015 року було започатковано проведення міжнародного науково-практичного семінару «Правові системи України та Польщі: мости взаємодії».

 

На конференції “Правові системи України та Польщі: мости взаємодії”

Нагородження учасників турніру “Брейн-ринг”

Відповідно до поставленої мети – забезпечення ринкових потреб господарського комплексу Волинської області у висококваліфікованих фахівців з фінансів, страхування та банківської справи на кафедрі розроблені стратегії підготовки фахівців спеціальності «фінанси, банківська справа та страхування».

Магістри права

“Фінанси, банківська справа та страхування”

В практику діяльності кафедри увійшла співпраця з досвідченими спеціалістами-фінансистами, фахівцями у сфері банківської справи, страхових компаній та інших фінансових установ регіону. Спектр цих установ, де студенти спеціальності можуть знайти практичне застосування отриманим знанням надзвичайно широкий.

 

База практики – фінансовий відділ компанії «Нова Пошта»

Одним з важливих компонентів діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є наукова робота. До здійснення наукових досліджень залучаються студенти спеціальності, що дає їм можливість краще засвоїти проблеми ринкового розвитку регіону, почати реалізовувати свій потенціал. При кафедрі функціонує наукова школа «Банківництво в умовах сталого розвитку» під керівництвом доктора економічних наук, професора Євтуха О.Т.

Євтух О.Т., доктор економічних наук, професор кафедри

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності>

 • фінансовий директор підприємства
 • начальник фінансового управління
 • керівник фінансового відділу
 • дилер, брокер
 • страховий агент
 • агент з торгівлі майном
 • брокер з купівлі-продажу товарів
 • агент з клірингу та експедицій
 • бухгалтер, касир-експерт
 • інспектор митної служби
 • інспектор кредитний
 • інспектор податкової служби, тощо.