Громадське обговорення освітніх програм

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  Анкета для пропозицій
Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  Анкета для пропозицій
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  Анкета для пропозицій
Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  Анкета для пропозицій
Спеціальність: 081 Право
Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  Анкета для пропозицій
Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  Анкета для пропозицій
Освітньо-професійна програма за ОР «Фаховий молодший бакалавр»:  Анкета для пропозицій
Спеціальність: 029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа
Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  Анкета для пропозицій
Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  Анкета для пропозицій
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  Анкета для пропозицій
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  Анкета для пропозицій
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  Анкета для пропозицій
Спеціальність: 242 Туризм
Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  Анкета для пропозицій