Центр соціальної інклюзії

Діяльність Центру соціальної інклюзії – спрямована на сприяння профорієнтації та профвідбору абітурієнтів, у тому числі з інвалідністю, створення умов для адаптації студентів до інтегрованого навчання, контроль стану їх здоров’я, розробку та впровадження нових форм реабілітації.

В центрі працюють фахівці різного профіля: фахівці з фізичної та соціальної реабілітації, медичні працівники, психологи.

Функції центру щодо організації роботи зі студентами:

– Консультування абітурієнта щодо стану здоров’я на основі результатів обстеження та висновків медико-соціальної експертизи.

– Тестування психологічного стану абітурієнта.

– Консультування абітурієнта щодо особливостей майбутньої професії.

– Ознайомлення абітурієнта з можливостями супроводу його навчання.

– Оформлення висновку щодо вибору спеціальності та необхідності проходження медичної реабілітації й медичного супроводу.

– Обстеження абітурієнта й оцінювання його фізичного стану.

– Надання рекомендацій щодо занять у певних спортивних групах.

– Створення бази даних студентів із інвалідністю та ведення медичної документації на них.

– Медичне консультування студентів із інвалідністю.

– Забезпечення медичного супроводу на факультетах університету.

– Психологічне тестування студента та корекція його психологічного стану в процесі навчання.

– Психологічне консультування студентів.

– Оцінювання фізичного стану студентів із інвалідністю під час навчання у спеціалізованих спортивних групах.

– Організація танцювальної, музичної та арт-терапії.

– Соціальна реабілітація студентів (соціально-психологічні тренінги, корекційно-розвиваючі ігри, ритмічно-рухові та музично-звукові ігрові вправи тощо).

– Корекція реабілітаційного процесу та супроводу навчання студентів із інвалідністю відповідно до результатів тестування та висновків реабілітаційної комісії.

Контакти:

Завідувач центру соціальної інклюзії – Резнік Олег Ігорович

43025, м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 5, каб. 201

+38(0332)78-06-73

e-mail: office@lirol.com.ua

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ

ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Мета діяльності Відділення реабілітаційного супроводу навчання – створення в інституті цілісної системи медичної, соціальної та професійної реабілітації осіб з особливим потребами на період навчання, а також після його закінчення. Це обумовлено тим, що сучасний стан розвитку нашого суспільства, актуалізація гуманістичних цінностей визначає особливості у підходах до особистісного і професійного становлення особистості, саморозвитку, вільного вибору життєвого шляху, зокрема, і осіб з обмеженими фізичними можливостями. Для їх повноцінної участі у соціальному-економічному, духовному та інших сферах життя, навчально-виховний процес у ВНЗ організований таким чином, щоб сприяє більш ефективному оволодінню певним обсягом знань, умінь і навичок для оптимізації процесу адаптації, реабілітації та інтеграції в суспільство.

Одним із ефективних засобів є психолого-педагогічний супровід, який передбачає комплекс діагностичних, корекційно-розвивальних та реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здібностей студентів до побутової, суспільної, майбутньої професійної діяльності згідно з їх потребами, колом інтересів, рівнем домагань з урахуванням зпрогнозованого потенціалу соматичного стану, психофізіологічної витривалості, соціального статусу і реальних можливостей соціального середовища. Виходячи з такого розуміння роботи Відділення реабілітаційного супроводу навчання, актуалізується проблема професійного становлення осіб з особливим потребами, яке є важливою характеристикою соціально-психологічної зрілості особистості, її потреби у самореалізаціїі та самоактуалізації. Отримання кваліфікації у ВНЗ, успішність працевлаштування і подальшого професійного шляху їх залежить від того наскільки сформована адекватна самооцінка та представлений рівень домагань для реалізації у трудовій діяльності з умінням співставляти себе і професію. Це сприятиме вибору найбільш оптимальної сфери застосування своїх потенційних можливостей, нахилів та здібностей у процесі самореалізації особистості.

МИ ВЗЯЛИ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНУ МІСІЮ – НАВЧАТИ ЛЮДЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Cеред відокремлених навчальних підрозділів Університету «Україна» Луцький інститут розвитку людини посідає одне з чільних місць. Тут створено сприятливі умови для того, щоб студенти з особливими потребами мали змогу успішно поєднувати навчання із заняттями спортом.

Луцький інститут розвитку людини – єдиний на Волині навчальний заклад, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки та різного стану здоров’я. Ми взяли на себе відповідальну місію: навчати людей із особливими потребами. Для цього у нас є необхідне технічне обладнання для пересування осіб із обмеженими фізичними можливостями, а також впроваджуються спеціальні сучасні технології їх навчання: створюються мультимедійні підручники на магнітних носіях, студенти з обмеженими фізичними можливостями отримують скорочені тексти лекцій із усіх дисциплін.

Саме в нашому інституті, уперше на Волині, почала діяти така сучасна перспективна технологія здобуття якісної вищої освіти, як дистанційне навчання. Дистанційне навчання – соціально орієнтована технологія отримання вищої освіти, практично це єдина можлива й ефективна система навчання громадян, які мають медичні або інші обмеження для навчання у стаціонарних умовах. Основою освітнього процесу при дистанційному навчанні є цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може здобувати знання у зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання й узгоджену з викладачами можливість контакту по телефону, за допомогою мережі Інтернет, електронної та звичайної пошти, а також особистих зустрічей.

Однією з найперспективніших спеціальностей Луцького інституту розвитку людини є «Фізична реабілітація». Досвідчений професорсько-викладацький склад кафедри очолює кандидат біологічних наук, доцент Чижик Віктор Васильович. Спеціальність має міцну навчально-матеріальну базу: до послуг студентів спеціалізовані навчальні аудиторії, забезпечені наочними та технічними засобами навчання; стадіон, спортивні майданчики, спеціалізовані спортивні зали. Працює спортивний клуб, секції з аеробіки та шейпінгу, спортивних єдиноборств, легкої атлетики, волейболу, футболу, тенісу, шахів і шашок.

Ефективно функціонує відділення реабілітаційного супроводу навчання. Наша мета – створення в інституті цілісної системи медичної, соціальної та професійної реабілітації осіб із особливими потребами на період навчання, а також після його закінчення. Оснащення лабораторії дозволяють фахівцям проводити комплексне обстеження.

Набуті професійні навички студенти закріплюють під час проходження виробничої та клінічної практики як у ВНЗ, так і за його межами: на базі лікувальних закладів, дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей із особливими потребами, а також на базі інших реабілітаційно-оздоровчих центрів і спеціалізованих освітніх закладів для дітей із обмеженими можливостями.

У співпраці з Волинським обласним центром кардіоваскулярної патології та тромболізису науковцями Інституту розвитку людини вже другий рік виконується Міжнародна програма «Оцінка якості вторинної профілактики після інфаркту міокарда та ішемічного інсульту в країнах Східної Європи», в якій разом із Україною беруть участь Білорусь, Росія та Польща.

Кафедра має досвід проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології зміцнення та відновлення здоров’я», матеріали якої публікувалися у збірнику наукових праць «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології».

В інституті підготовлено чимало студентів-інвалідів, які гідно представляють Україну на міжнародній арені. Ми пишаємося студентами-паралімпійцями Юрієм Костюком та Юлією Батенковою, які на зимових Паралімпійських іграх у Турині (Італія) здобули 9 із 25 завойованих Україною медалей (Юрій став дворазовим срібним і бронзовим призером із біатлону та лижних перегонів, а Юлія здобула дві срібні та три бронзові медалі з біатлону і лижних перегонів). Юлія Солярук – заслужений майстр спорту, чемпіонка XX Дефлімпійських ігор із волейболу, переможниця ІІІ-го студентського фестивалю творчості «Сяйво надії» в номінації «Спортсмен року». Анатолій Шевчик – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон XII Паралімпійських ігор із футболу, чемпіон Всесвітніх ігор спортсменів-інвалідів з футболу…

Випускники інституту працюють у всіх галузях світового господарства. Наприклад, випускники спеціальності “Фізична реабілітація” є працівниками реабілітаційного центру для дітей із ДЦП м. Кузнецовська, Луцької клінічної лікарні (відділення реабілітації), Волинського обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей – інвалідів, навчально-виховного об’єднання “Дошкільний заклад компенсуючого типу №28 (інтернат) спеціальна загальноосвітня школа І ст. для дітей із вадами слуху”, реабілітаційного центру санаторію с. Дачне Ківерцівського району. Випускник спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі” Микола Яручик став переможцем у номіції “Кращий роботодавець серед молодих підприємців Волині”. Випускники спеціальності “Фізична реабілітація” Марія Трикуш відкрила косметичний салон “Сана”, а Іван Сергійчук розробив та запатентував єдиний у країні унікальний масажер, який лікує остеохондроз…

Звичайно, про Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» можна розповідати дуже багато. Але я хочу навести один маленький епізод із життя, який не потребує коментарів. Нещодавно тут провели невеличке опитування студентів: «Чому для навчання вони обрали саме Луцький інститут розвитку людини (ЛІРОЛ)?». Так от, майже всі відповіді були однакові: в ЛІРОЛі до студентів ставляться особливо чуйно, по-батьківськи тепло, навіть у дрібницях, багатьом допомагають матеріально й усе це не афішують. І ще – якщо дитина в чомусь талановита, чи в науці, чи у спорті – активно підтримують і розвивають її здібності.

Ось відповіді деяких студентів і випускників.

Трофимчук Юрій, студент 4 курсу напряму «Правознавство»:
«Ще навчаючись в інституті, я маю всі шанси на достойну престижну роботу в юриспруденції. Активна робота в «Юридичній клініці», а далі – практика, яку тут і проходив, дали мені хорошу підготовку. На сьогодні я вже маю декілька пропозицій щодо роботи і дуже задоволений своїми результатами».

Новосад Михайло (закінчив ЛІРОЛ у 2008 році, має диплом магістра з маркетингу):
«Хоча я вже декілька років тому закінчив інститут, та завжди відвідую свій рідний заклад. Був на святкуванні десятиріччя. Звичайно, сьогоднішнім своїм упевненим соціальним становищем завдячую всім викладачам, і ректору особисто, який надав мені пільги в оплаті за навчання. Сьогодні у мене є можливість працювати в колективі, а головне – це зв’язки, які й дають мені можливість мати постійний заробіток і престижну роботу».

Шишко Оксана, студентка 2 курсу напряму «Туризм»:
«Готуючись до вступу, я, звичайно, чула відгуки про ЛІРОЛ. І мені сподобалося, що вимоги до студентів тут досить високі, у кожному з нас бачать особистість і рахуються з нами… Я обрала, на мій погляд, кваліфіковану, цікаву спеціальність і не сподівалася, що навчатися в ЛІРОЛі так цікаво»…