Заступники директора

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Кушпетюк Олена Іванівна – кандидат історичних наук, доцент.

У 1991 році закінчила історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.

25 травня 2001 успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ століття» при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю: 07.00.01 – історія України.

19 квітня 2007 року О. І. Кушпетюк присвоєно вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін.

У Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» О. І. Кушпетюк працює з 01 жовтня 2001 року. Одинадцять років (з жовтня 2002 року по серпень 2013 року) Олена Іванівна очолювала кафедру соціально-гуманітарних наук та суспільних відносин. З 22 жовтня 2014 року до сьогодні працює на посаді заступника директора з  навчально-виховної роботи.

Олена Іванівна активно займається науковою роботою. Коло її наукових інтересів охоплює проблеми краєзнавчих досліджень Волині. За результатами науково-дослідної роботи нею опубліковано понад 110 праць.

Неодноразово виступала опонентом кандидатських дисертацій за спеціальностями 26.00.05 –  музеєзнавство, пам’яткознавство (2010 р.) та 07.00.01 – історія України (2012 р.), є автором відгуків на автореферати.

О.І. Кушпетюк є членом Національної спілки краєзнавців Волині.

За плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців неодноразово була нагороджена подяками та грамотами різних рівнів: Грамота Управління освіти Луцької міської ради (2008 р.), Грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної  адміністрації (2014 р.), Подяки Луцького міського голови (2005 р.; 2010 р.), Подяка Голови Волинської обласної ради (2016 р.).

 

 

 

Заступник директора з науково-методичної роботи

Бундак Олена Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент.

У 1994 році з відзнакою закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія та методика виховної роботи».

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795-1861 рр.». Спеціальність – 07.00.01 – Історія України. У 2012 році отримала атестат доцента кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій.

Має досвід наукової, адміністративної та викладацької роботи (Волинський державний університет імені Лесі Українки, середня школа № 25 м. Луцька, ПВНЗ «Луцький гуманітарний університет»).

Пріоритетна проблематика наукової діяльності: аграрна історія,  селянство кінця XIX – початку XX століття, історіографія, краєзнавство.

Бундак О.А. є членом Наукового товариства істориків-аграрників України та Національної Спілки краєзнавців України.

Активно займається науковою роботою: учасниця понад 200 різнорангових конференцій (Республіка Литва, Республіка Білорусь, Республіка Польща, Російська федерація). Автор понад 250 статей, доповідей та тез.

Входить до складу редколегії збірників: «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євро інтеграційного простору», «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи», «Українське державотворення», «Сучасний стан розвитку юридичної галузі в Україні».

За плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців Бундак О.А. неодноразово була нагороджена подяками та грамотами різних рівнів: Подяка Луцького міського голови за особистий внесок у розвиток вищої школи, підготовку висококваліфікованих кадрів, значні досягнення в галузі науки та освіти (Луцьк, 2008 р.); Почесна грамота Волинської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців (Луцьк, 2015 р.).