Кафедра права та фінансів

кафедра права та фінансів

Про нас

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: 081 «Право» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Попов Анатолій Андрійович.

 

081 Право

магістр

Випускники отримують кваліфікацію – магістр з права (цивільно-господарська діяльність).

081 Право

Бакалавр

Випускники отримують кваліфікацію – бакалавр з права (цивільно-господарська діяльність).

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр

На кафедрі працює 15 штатних науково-педагогічних працівників, з них: доктор економічних  наук, професор Євтух О. Т.,  кандидати юридичних наук Рязанцев О. Є.Попов А. А.Мочкош Я. В., Савич С. С.Мартіросян А. Г., кандидат історичних наук Бундак О. А., кандидати економічних наук Дацюк-Томчук М. Б.Гоманюк О. К., кандидат психологічних наук Мартіросян М. В., старші викладачі Пікалюк С. С.Рязанцева Н.О., Пащук Т. В., асистенти Туз Ю. О., Дмитрів С. О.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 081 «ПРАВО»

Випускники кафедри є спеціалістами в таких галузях права: кримінальне право і процес, адміністративне право і процес, цивільне право та процес, господарське право та процес,  трудове право, міжнародне публічне та приватне право та інших.

Разом із фундаментальними правничими дисциплінами, студенти одержують поглиблені знання з питань правового регулювання комерційної та іншої господарської діяльності, корпоративних правовідносин, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності, ринку цінних паперів, фінансового і банківського права, правових питань системи оподаткування, договірного права. Також отримують навички складання проєктів господарських договорів, процесуальних документів у судових справах, навчаються основам організації і здійснення юридичної практики.

Практика

Студенти проходять практику в органах виконавчої влади, правоохоронних органах, в інших організаціях та установах всіх форм власності, зокрема в таких як:

 • Луцький міськрайонний суд Волинської області;
 • Перший відділ державної виконавчої служби міста Луцьк Головного територіального управління юстиції у Волинській області;
 • Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Перша державна нотаріальна контора Волинської області;
 • Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів);
 • Юридичний департамент Луцької міської ради;
 • Володимир-Волинський міськрайонний суд;
 • Любомльська міська рада у Волинській області, юридичний відділ;
 • Управління Держпраці у Волинській області, сектор юридичного забезпечення;
 • Ківерцівське бюро правової допомоги;
 • Департамент соціальної політики Луцької міської ради, відділ правової допомоги.

Працевлаштування: програма спеціальності 081 «Право» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Фахівець із кваліфікацією магістр підготовлений для роботи на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; органах прокуратури; органах Міністерства юстиції України; системі нотаріату; адвокатурі; юридичних службах підприємств усіх форм власності; юридичних навчальних закладах.

Фахівець із кваліфікацією бакалавра права може займати первинні посади в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, митної служби, в юридичних службах підприємств, установ, організацій тощо

Фахівець із кваліфікацією молодший бакалавр з права може надавати консультації та здійснювати представництво в цивільних, кримінальних справах, з трудових спорів, консультації і юридична допомога з загальних питань під контролем професійного адвоката, консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса. Освітній рівень молодшого бакалавра з права є повним і являється основою для продовження навчання за програмою підготовки бакалаврів цієї спеціальності

Навчальний процес

Вивчення фундаментальних дисциплін супроводжується виїзними практичними та екскурсійними заняттями (Луцький міськрайонний суд, Волинський Апеляційний суд), а також студенти мають можливість під час аудиторних занять спілкуватися зі фахівцями-практиками.

 У  рамках реалізації проекту «Я маю право!» запроваджений цикл лекцій, які проводяться командою юстиції Волині.

Щорічно на кафедрі проводяться науково-практичні семінари, присвячені Дню юриста. До участі в семінарах залучаються практикуючі юристи фахівців галузі юриспруденції з багаторічним досвідом роботи: Герасимик М. І. начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти ГТУЮ у Волинській області; Єлов В. А.регіональний координатор взаємодії з громадськістю  УповноваженогоВерховної Ради України з прав людини в Волинській області; Завидовська О. Г. практикуючий юрист, обіймала посаду судді Апеляційного суду у Волинській області (1995 р. – 2016 р.); Климчук Т. Д.юрисконсульт на громадських засадах «Спілка воїнів АТО Волині»; Кудрицька О. Я.керівникЛуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 Кафедрою налагоджено співпрацю із закордонними партнерами. Проводяться спільні конференції з представниками Республіки Польща. Прикладом такої стала конференція: «Правові системи України та Польщі: мости взаємодії», участь в якій взяли представники Католицького люблінського та Лодзського університетів, науковці та практики з України.

В інституті функціонує Юридична клініка «Феміда»  як база для практичного навчання та проведення практики студентів, яка була створена у 2007 р. В червні 2014 року юридичну клініку «Феміда» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» було прийнято до Асоціації юридичних клінік України. Консультанти Юридичної клініки Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» надають правові послуги виключно в межах первинної правової допомоги.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Випускники кафедри, за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовлені до роботи за такими видами економічної діяльності, як: фінансове посередництво; допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування; діяльність у сфері бухгалтерського обліку; допоміжна діяльність у сфері державного управління; управління та нагляд у сфері оподаткування; управління на рівні районів, міст; управління на рівні сіл та селищ; діяльність у сфері соціального страхування; в фінансових службах підприємств, організацій і установ різних форм власності і господарювання.

Під час навчання здобувачі вищої освіти вивчають: поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування на вітчизняних та міжнародних ринках.

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні у Європейський освітянський простір, а також реальні потреби практиків щодо формування у випускників певних компетенцій.

 Проходження практики

Студенти проходять практику в місцевих органах влади, банках, страхових компаніях, фінансових компаніях, в інших організаціях та установах всіх форм власності, зокрема в таких як:

 • Департамент соціальної політики Луцької міської ради;
 • Волинський обласний навчально-методичний центр профспілок;
 • ПАТ «Кредобанк»;
 • Праг «УСК «Княжа Воєнна Іншуранс Груп»;
 • ПраТ “Страхова компанія “ПЕРША”;
 • АТ «Ощадбанк»;
 • СГ ПП «Лаврів», фінансовий відділ;
 • СГ ПП «Дружба», фінансовий відділ;
 • ТзОВ «Золотий екватор»;
 • ТОВ «Нова Пошта»;
 • Волинська дирекція АТ «Укрпошта», фінансовий відділ;
 • ТзОВ «Волиньфарм»;
 • ТзОВ”ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ»;
 • ТОВ «МАКАРТРАНС».

Працевлаштування: програма спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» орієнтована на надання освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі управління та адміністрування.

Фахівець із кваліфікацією бакалаврау сфері фінансів, банківської справи та страхування можеобіймати такі посади: фінансовий директор підприємства; начальник фінансового управління; керівник фінансового відділу; дилер; брокер; страховий агент; агент з торгівлі майном; брокер з купівлі-продажу товарів; агент з клірингу та експедицій; бухгалтер; касир-експерт; інспектор митної служби; інспектор-кредитний; інспектор податкової служби,тощо.

Навчальний процес

Головною метою діяльності кафедри у навчальному процесі – є підготовка фінансистів, здатних аналітично мислити, що володіють сучасними знаннями і практичними навичками, необхідними для роботи у різних сферах банківської , страхової та фінансово-кредитної діяльності.

Підготовка фахівців в галузі фінансів, банківської справи та страхування ведеться з урахуванням швидких змін умов функціонування фінансового ринку, посилення глобалізаційних процесів, конкуренції, необхідності подальшої реформи вітчизняної банківської системи на основі адаптації міжнародного та впровадження провідного вітчизняного досвіду в практику функціонування банківських установ.

Вивчення фундаментальних дисциплін супроводжується можливістю під час аудиторних занять спілкування із фахівцями-практиками.

 

 

Кафедрою налагоджено співпрацю з партнерами: Західним міжрегіональним управлінням юстиції Міністерства юстиції України,  Луцьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та іншими.

Одним із головних показників результатів роботи кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини є рівень працевлаштування випускників спеціальності “Право”. Підготовка студентів спеціальності «Право» дає їм змогу бути конкурентоспроможними фахівцями та знайти себе на юридичному ринку праці.

Віра Ольшевська, начальник відділу «Ківерцівське бюро правової допомоги» Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

«Навчаючись в ЛІРоЛ «Україна», я здобула знання, якими на сьогодні користуюсь. Юрист – це професіонал, який має відмінно розбиратись в правовій документації, захищати інтереси громадян, які звертаються за допомогою. З 2016 року я працюю в Луцькому місцевому центрі з надання безплатної правової допомоги на посаді начальника відділу «Ківерцівське бюро правової допомоги». Велика кількість справ по яким я працюю, стосується проблем людей. Ці справи стосуються як порушень їх прав, так і їх захисту Знання, які я отримала у інституті, дали мені змогу досягти успіху в моїх починаннях в юридичній сфері».

Дмитро Тараненко, приватний виконавець

«Я вважаю, роки свого навчання провів у пошуках себе, дозріванні як особистості. Це були часи важкої роботи. Щодо навчання, то нелегко було перші 2,5 роки. Від студентства залишилися лише теплі та приємні спогади. Я познайомився з низкою цікавих та неординарних людей, збагатився солідним досвідом. Підсумовуючи, скажу, що Луцький інститут розвитку людини лишив по собі вагомий слід у моєму житті, і саме під час навчання я почав провадити ті речі, які сьогодні визначають напрями мого життя та діяльності».

Партнери кафедри