Канцелярія

 Основні завдання та функції канцелярії:

1. Встановлення єдиного порядку роботи з документами в інституті.

3. Здійснення приймання, реєстрування, попереднього розгляду, передачі документів згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву та на виконання у структурні підрозділи.

4. Реєстрування та надсилання за призначенням вихідної кореспонденції інституту.

5. Реєстрування, доведення до відома виконавців наказів директора та інших розпорядчих документів інституту.

6. Забезпечення оперативного зберігання вхідних, вихідних, розпорядчих та інших документів інституту.

7. Здійснення контролю за строками проходження і виконання, повнотою і відповідністю форм виконання документів чинним вимогам та резолюціям керівництва інституту.

8. Перевірка за дорученням керівництва інституту стану організації діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів у структурних підрозділах інституту, надання їм необхідної допомоги в удосконаленні форм і методів роботи з документами.

9. Розробка зведеної номенклатури справ інституту. Забезпечення здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і оперативного зберігання справ у структурних підрозділах інституту.

10. Сприяння набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками інституту, відповідальних за діловодство у структурних підрозділах.

11. Забезпечення виготовлення, обліку, зберігання печаток, штампів, бланків організаційно-розпорядчих документів інституту і законності користування ними.

Контакти:

Зав. канцелярії

Туз Юлія Олександрівна

43025, м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 5

+38(0332)78-06-73

e-mail: lutsk@uu.edu.ua