Навчальний відділ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», який:

– планує та організує навчальну діяльність;

– здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу на денній та заочній формах навчання;

– веде облік та звітність з питань навчально-методичної роботи.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, наказами президента Університету, директора Інституту.

Робота відділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляються на навчальний рік.

Контакти:

Зав. відділом – Іванюк Інна Яківна
43025, м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 5
+38(0332)78-46-57
e-mail: office@lirol.com.ua