Ціни на навчання у 2020 році

 Перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими проводиться підготовка фахівців і річна вартість навчання у 2019-2020 навчальному році у Луцькому інституті розвитку людини Університету “Україна”

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”
(на основі повної середньої загальної освіти)

№ п/п Галузь знань Код спеціаль
ності
Спеціаль
ність
Освітній ступінь Денна форма навчання Заочна форма навчання
Термін навчання Вартість навчання за навчаль
ний рік (грн.)
Термін навчання Вартість навчання за навчаль
ний рік (грн.)
1 2 3 3.1 4 5 6 8 9
1 08 Право 081 Право молодший бакалавр 3 13000 3 13000

Освітній ступінь “бакалавр”

№ п/п Галузь знань Код спеціаль
ності
Спеціаль
ність
Освітній ступінь Денна форма навчання Заочна форма навчання
Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.)
1 2 3 3.1. 4 5 6 8 9
1 01 Освіта 016 Спеціальна освіта бакалавр 4 15000 4 15000
2 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія бакалавр 4 15000 4 15000
3 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа бакалавр 4 13000 4 13000
4 08 Право 081 Право бакалавр 4 15000 4 15000
5 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування бакалавр 4 13000 4 13000
7 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія бакалавр 4 13000 4 13000
8 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота бакалавр 4 13000 4 13000
9 24 Сфера обслуговування 242 Туризм бакалавр 4 13000 4 13000

Освітній ступінь “магістр”

№ п/п Галузь знань Код спеціаль
ності
Спеціальність Освітній ступінь Денна форма навчання Заочна форма навчання
Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.)
1 2 3 3.1. 4 5 6 8 9
1 01 Освіта 016 Спеціальна освіта магістр 1,5 17000 1,5 0
2 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія магістр 1,5 15400 1,5 0
3 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа магістр 1,5 15400 1,5 15400
4 08 Право 081 Право магістр 1,5 15400 1,5 15400