Відділ кадрів

 Основні завдання та функції відділу кадрів:

1. Забезпечення підрозділів згідно зі штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації.

2. Оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників та здійснення контролю за їх наданням.

3. Організація обліку особового складу підрозділів і звітності по кадрах.

4. Оформлює документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників згідно з чинним законодавством при взаємодії з юристом інституту. Видає працівникам необхідні довідки та інші документи, пов’язані з роботою.

5. Заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції.

6. Ознайомлює працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Забезпечує ведення обліку звітності з особового складу, веде облік наказів директора з особового складу.

8. Формує і веде особові справи викладачів інституту, вносить до них зміни, пов’язані з трудовою діяльністю викладачів. А також формує і веде особові справи інших працівників інституту.

9. Дотримується вимог законодавства з питань персональних даних та встановленого в інституті порядку обробки персональних даних.

10. Веде персональний і статистичний облік всіх категорій працюючих за встановленими формами.

11. Оформлює документи для призначення пенсій працівникам.

12. Веде обрахунок наукового, науково-педагогічного стажу професорсько-викладацького складу інституту, бібліотечного стажу працівників бібліотеки.

13. Підраховує стаж для лікарняних листків і передає їх в бухгалтерію для нарахування допомоги.

14. Здає в архів інституту документи відділу кадрів.

15. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і кадрів в інституті.

16. Видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.

17. Веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників.

18. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержання м графіків щорічних відпусток.

19. Перевіряє правильність заповнення табелів обліку робочого часу підрозділами інституту.

20. Здійснює контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку.

21. Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з персоналом.

22. Бере участь у розробці структури інституту, штатного розпису.

23. Веде списки військовозобовʼязаних та призовників.

24. Приймає у відбіркової комісії справи студентів.

25. Веде особові справи студентів.

26. Здійснює реєстрацію дипломів та додатків до них.

27. Веде журнал «Реєстрації академічних довідок».

28. Проводить видачу документів студентам, що закінчили чи припинили навчання.

 

Контакти:

тел.роб. (0332)78-26-16

e-mail: kadry.lirol@gmail.com

Адреса: 43020, м.Луцьк, вул. Г. Гонгадзе, 5;

Години роботи:

пн-пт: 8.30-17.30

обід: 13.00-14.00