Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це частина громадського самоврядування Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», яке дає право і можливість студентам вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Діяльність органів Студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної позиції.

Метою діяльності Студентського самоврядування є:

– сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього лідерських якостей, навичок майбутнього організатора та керівника;

– удосконалення навчального процесу, підвищення його якості;

– забезпечення виховання духовності та культури студентів;

– сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізації молодого покоління.

Основними завданнями діяльності органів Студентського самоврядування є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів Інституту, зокрема стосовно організації навчально-виховного процесу;

– забезпечення виконання студентами академії своїх обов’язків як громадян і студентів;

– сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

– залучення студентів до науково-дослідної роботи;

– вирішення питань заохочення, преміювання студентів тощо;

– сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;

– репрезентація студентства у керівних і дорадчих органах Інституту, органах влади і управління міста, області, України;

– координація своєї діяльності з деканатами, структурними підрозділами Інституту, з викладачами, кураторами академічних груп;

– безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики України;

– забезпечення інформаційної, соціально-психологічної допомоги студентам з особливими потребами;

– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;

– участь у вирішенні питань міжнародного співробітництва та обміну студентами;

– залучення студентів у вільний від навчання час до трудової діяльності, а саме, участь у громадських роботах щодо благоустрою території міста, інституту,

– створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– участь в організації культурно-масових і мистецьких заходів;

– участь в організації спортивних заходів;

– співпраця з кураторами академічних груп, керівниками кафедр та інших структурних підрозділів Інституту;

– пропаганда серед студентів здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню ними правопорушень.