Вступні випробування на ОС “магістр”

При вступі на програми підготовки магістрів на основі базової або повної вищої освіти за спорідненими спеціальностями вступники здають фаховий іспит і вступний екзамен з іноземної мови, за іншими спеціальностями крім цього додатковий фаховий іспит зі спеціальності

Галузь знань Спеціальність Вступні випробування
Код Назва Код Назва за спорідненими спеціальностями за іншими спеціальностями
01 Освіта 016 Спеціальна освіта

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Анатомія людини

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

08 Право 081 Право ЗНО ЗНО
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково
Анатомія людини