Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

 Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОКР бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
Інші спеціальності 016 спеціальна освіта Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс 2 р. 10 м.
народна художня творчість 5.02010401 029 інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фаховий іспит 3 курс 1 р. 10 м.
бібліотечна справа 5.02010201
діловодство 5.02010501
Інші спеціальності Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс 2 р. 10 м.
організація виробництва 5.03060101 072 фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит 3 курс 1 р. 10 м.
фінанси і кредит 5.03050801
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
Інші спеціальності Фаховий іспит

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс 2 р. 10 м.
правоохоронна діяльність 5.03040102 081 право Фаховий іспит 3 курс 1 р. 10 м.
правознавство 5.03040101
Інші спеціальності Фаховий іспит

Додатково

Теорія держави і права

2 курс 2 р. 10 м.
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит 3 курс 1 р. 10 м.
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201
Інші спеціальності Фаховий іспит

Додатково

Математика

2 курс 2 р. 10 м.
фізичне виховання 5.01020101 227 фізична терапія, ерготерапія Фаховий іспит 3 курс 1 р. 10 м.
Інші спеціальності   Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс 2 р. 10 м.
ресторанне обслуговування 5.14010102 туризм Фаховий іспит 3 курс 1 р. 10 м.
організація обслуговування населення 5.14010202
туристичне обслуговування 5.14010301
готельне обслуговування 5.14010101
Інші спеціальності 242 Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс 2 р. 10 м.
протезне виробництво 5.13010102 231 соціальна робота Фаховий іспит 3 курс 1 р. 10 м.
соціальна робота 5.13010101
Інші спеціальності Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс 2 р. 10 м.