Захист випускних кваліфікаційних робіт правниками-магістрами

19 лютого  2019 року на кафедрі права та фінансів відбувся захист дипломних робіт студентів-магістрів денної форми навчання групи ПРм -2.1.

Екзаменаційна комісія працювала у складі: голови комісії доктора юридичних наук, завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін СНУ імені Лесі Українки Духневича А.В. та членів комісії: кандидата юридичних наук Савича С.С., доцента, кандидата юридичних наук Попова А.А.

На захист були представлені роботи, присвячені актуальним питанням юридичної науки та практики.

Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини готує висококваліфікованих магістрів спеціальності 081 «Право», які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з присвоєної кваліфікації.

Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!