ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА на 2021 – 2022 н.р.

Портфоліо освітньої програми

«Спеціальна освіта» освітнього ступеня бакалавр

на 2021-2022 н.р.

 

 

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю,  який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю (прикріплений файл)

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма 2020 р.

Освітньо-професійна програма 2021 р.

 

1.6. Навчальний план 2020 р.

Навчальний план 2021

 

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

2.1. Не менше двох рецензій-відгуків на освітньо-професійну

Рецензент: директор КП «Санаторій матері і дитини «Пролісок» О. В. Бугайчук

Рецензент: голова правління ГО «Центр розвитку дитини «Розмовляйко» Л. М. Вознюк

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін (сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

 

 

3.2. Силабуси (сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

 

 

3.3. Анотації дисциплін українською та англійською мовами (посилання на базу на сайті для вступників)

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентам 3-4 курсу спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «бакалавр»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентам 2 курсу спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «бакалавр»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ студентам 1 курсу спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «бакалавр

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи (прикріплені файли)

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп (прикріплений файл)

Наказ № 58 від 16.04.2020 р. Про затвердження проектних груп на 2020/2021 н. р.

 

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення (прикріплений файл)

Наказ від 12.03.2021р. про внесення змін до наказу № 26/1-ОД від 21.10.2020р. «Про створення груп забезпечення спеціальностей для підготовки здобувачів вищої освіти»

Наказ від 21.10.2020р. про внесення змін до наказу № 26/1-ОД від 06.09.2019р. «Про створення груп забезпечення спеціальностей для підготовки здобувачів вищої освіти»

 

4.3. Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

 

4.4. Перелік наукових праць викладачів

 

4.5. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

 

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми (посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

 

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм (прикріплений файл)

Наказ № 59 16.04.2020 р. про затвердження гарантів освітніх програм на 2020/2021 н.р.

 

 

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

https://www.facebook.com/lirol.edu/photos/pcb.2895599680696933/2895599497363618/?__cft__[0]=AZUbYv7LXwGK9kR30PSKUXSivoPJgsDho-kIj1kYYrtOgqgvAcMKX7b4dUMBSivykng9CRFyVvCOUEIEgCHmOIDCeQpe8eQEUETAn_2lad5TAC6_Vgl8XuMtozpN1__sUSEnLVCe9l2_ZOQj3qwCHNhD&__tn__=*bH-R

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255378736079148&id=106934150923608

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2433857953537777&id=1912582275665350

 

Профорієнтаційна робота.

Якщо професія стає способом життя,  то ремесло перетворюється на мистецтво. Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість, – одна з умов відчуття життєвої повноцінності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

Аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

 

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій

 

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-2019/?fbclid=IwAR1vIPv1Mr1cegbrarLQzBZRvqbTkBvYspBiIMu98yNIlVyAcyXdl6wPFKY

 

https://m.facebook.com/groups/357536244806320/permalink/751276418765632/?refid=18&_ft_=qid.6969960453710285418%3Amf_story_key.751276418765632%3Atop_level_post_id.751276418765632%3Atl_objid.751276418765632%3Acontent_owner_id_new.100013623467879%3Apage_id.357536244806320%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.video_inline%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX9UwHZK67OBbP0l&__tn__=%2As%2As-R

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2695703857353184&id=1912582275665350

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2395045197419053&id=1912582275665350

https://www.facebook.com/photo/?fbid=640670749730368&set=pcb.442724449620832

 

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

 

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності (викладений на сторінку). На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

 

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями (прикріплений файл)

 

Угода № 001/2021 про співпрацю з комунальним підприємством «Волинський оласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради 04.02.2021

Угода № 77/10-ФТ-20-1м-lk КП ВОТМО «Захисту материнства і дитинства» 12.01.2021

Угода № 012/2020 про співпрацю з громадською організацією «Центр допомоги ветеранам війни 4.5.0» 26.02.2020

Угода № 009/2020 про співпрацю з ГО «Центр розвитку дитини «Розмовляйко» 25.02.2020

Угода № 017/2020 зГО «Центр професійного навчання «Профі» 06.07.2020

Угода № 003/2020 з Луцьким геріатричним пансіонатом 19.02 2020

Угода № 018/2020 з Комкнальним підприємством «Санаторій матері і дитини «Пролісок» 05.08.2020

 

5.7. Перелік баз практики

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

Навчальна практика в ЗОШ І-ІІІ ст.,

с. Велика Осниця Маневицького

району Волинської області.

 

 

 

 

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

 

  1. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

Академічна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_mobilnist.pdf

 

6.1. Консолідований звіт (викладений на сторінку)

 

 

VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (прикріплений файл)

Перелік наукових праць студентів за 2019-2020рр.

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти»

https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/

 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21-22 травня 2020 року) «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу»

https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%BC%D0%BD%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-vi/

 

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

https://uu.edu.ua/conferenciya_molod_osvita_nauka_duhovnist

 

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт (викладена на сторінку)

Теми курсових робіт

8.2. Дипломні роботи

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми (викладені на сторінку)

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (викладені на сторінку)

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не шкодять іміджу і не містять конфіденційної інформації

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

 

 

 

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

 

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми

 

 Портфоліо освітньої програми

 «Спеціальна освіта» освітнього ступеня магістр

на 2021-2022 н.р

 

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання)

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

 

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма 2020 р.

      Освітньо-професійна програма 2021 р.

 

1.6. Навчальний план 2020 р.

Навчальний план 2021

 

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

2.1. Не менше двох рецензій-відгуків на освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму (в електронному і паперовому вигляді)

Рецензент; голова правління ГО «Центр розвитку дитини «Розмовляйко» Вознюк Л. М.

Рецензент: директор КП «Санаторій матері і дитини «Пролісок» О. В. Бугайчук

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін (посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

 

3.2. Силабуси українською та англійською мовами (прикріплені файли)

 

3.3. Анотації дисциплін українською та англійською мовами (посилання на базу на сайті для вступників)

 

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп (прикріплений файл)

Наказ № 58 16.04.2020 про затвердження проектних груп на 2020/2021 н.р.

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення (прикріплений файл)

Наказ № 4/2-ф 12.02.2021 р. про внесення змін до наказу № 26/1-ОД від 21.102020 р. «Про створення груп забезпечення спеціальностей для підготовки здобувачів вищої освіти»

Наказ № 26/1-ф 21.10.2020 р. про внесення змін до наказу № 26/1-ОД від 06.09.2019 р. «Про створення груп забезпечення спеціальностей для підготовки здобувачів вищої освіти»

 

4.3. Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

 

4.4. Перелік наукових праць викладачів (розміщено на особистих сторінках викладачів)

 

4.5. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм (прикріплений файл)

Наказ № 59 16.04.2020 р. про затвердження гарантів освітніх програм на 2020/2021 н.р.

 

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255378736079148&id=106934150923608

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2895599680696933&id=1912582275665350

 

Профорієнтаційна робота.

Якщо професія стає способом життя,  то ремесло перетворюється на мистецтво. Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість, – одна з умов відчуття життєвої повноцінності.

   

 

 

  1. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми (прикріплені файли)

Аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

 

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій (прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-2019/?fbclid=IwAR1vIPv1Mr1cegbrarLQzBZRvqbTkBvYspBiIMu98yNIlVyAcyXdl6wPFKY

 

https://m.facebook.com/groups/357536244806320/permalink/751276418765632/?refid=18&_ft_=qid.6969960453710285418%3Amf_story_key.751276418765632%3Atop_level_post_id.751276418765632%3Atl_objid.751276418765632%3Acontent_owner_id_new.100013623467879%3Apage_id.357536244806320%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.video_inline%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX9UwHZK67OBbP0l&__tn__=%2As%2As-R

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2695703857353184&id=1912582275665350

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2395045197419053&id=1912582275665350

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=640670749730368&set=pcb.442724449620832

 

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

 

Угода № 77/10-ФТ-20-1м-lk з КП ВОТМО «Захисту материнства і дитинства» 19.02.2020

Угода № 018/2020 з Комунальним підприємством «Санаторій матері і дитини «Пролісок» 06.07.2020

Угода № 009/2020 з ГО «Центр розвитку дитини «Розмовляйко» 25.02. 2020

Угода № 012/2020 з Громадською організацією «Центр допомоги ветеранам війни 4.5.0» 26.02. 2020

Угода № 003/2020 з Луцьким геріатричним пансіонатом 19.02.2020

Угода № 017/2020 з ГО «Центр професійного навчання «Профі» 06.07.2020

Угода № 001/ 2021 з Комунальним підприємством «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради 14.02.2021

 

5.7. Перелік баз практики

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

 

  1. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

Академічна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_mobilnist.pdf

 

6.1. Консолідований звіт (викладений на сторінку)

 

VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

 

7.2. Наукові праці студентів

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти»

https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/

 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21-22 травня 2020 року) «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу»

https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%BC%D0%BD%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-vi/

 

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

https://uu.edu.ua/conferenciya_molod_osvita_nauka_duhovnist

 

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

Теми дипломних робіт

8.2. Дипломні роботи

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми (викладені на сторінку)

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (викладені на сторінку)

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не шкодять іміджу і не містять конфіденційної інформації

 

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу

https://uu.edu.ua/documents_organizaciya_navchalnogo_procesu

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

 

 

 

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми,