Професорсько-викладацький склад кафедри

Кафедра права та фінансів

 Склад кафедри

На кафедрі працює 13 штатних науково-педагогічних працівників, із них: доктор економічних  наук, професор Євтух О.Т.,  кандидати юридичних наук Рязанцев О.Є., Попов А.А., Савич С.С., Василюк І. М., кандидат історичних наук Бундак О.А., кандидати економічних наук Дацюк-Томчук М. Б., Гоманюк О. К., старші викладачі Пікалюк С.С., Рязанцева Н.О., Пащук Т.В., асистенти Туз Ю.О. та Дмитрів С. О. 

Євтух Олександр Тихонович

професор, доктор економічних наук, професор кафедри

Попов Анатолій Андрійович

доцент, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри

Савич Сергій Святославович

доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Рязанцев Олександр Євгенович

доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Василюк Ігор Миколайович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Дацюк-Томчук Марія Богданівна

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Бундак Олена Анатоліївна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри

Гоманюк Олена Костянтинівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Пікалюк Світлана Станіславівна

старший викладач кафедри

Рязанцева Наталія Олександрівна

старший викладач кафедри

Пащук Тарас Валерійович

старший викладач кафедри

Туз Юлія Олександрівна

старший викладач кафедри

Дмитрів Серафима Олександрівна

асистент кафедри