Професорсько-викладацький склад кафедри

Група забезпечення спеціальності 081 “ПРАВО”

 

БРИГІНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

Автор понад 90 наукових праць з фінансової безпеки держави, фінансового права, банківського права, митного права, адміністративного права, теорії держави і права.

У 2008 році закінчив Національний університет ДПС України, спеціальності “Правознавство” та “Фінанси” (дипломи магістра з відзнакою), аспірантуру Національного університету ДПС України.

Викладає дисципліни: Банківське право (2011-2019) (авторський посібник), Фінансове право (2008-2018) (співавтор 3х посібників), Правове забезпечення фінансової безпеки держави (авторський курс) (2015-2019) (авторський посібник), Правове забезпечення здійснення фінансових розслідувань (авторський курс) (2009-2016) (авторський посібник). Історія держави і права зарубіжних країн (2019), Історія вчень про державу і право (2019), Теорія держави і права (2011-2012, 2016-2017, 2018-2019)

Член спеціалізованих вчених рад Д 27.855.02 (НУДПСУ, м.Ірпінь) та K.26.004.16 (НУБіП, м.Київ)

Виступав опонентом 5 разів за останні 5 років

 

ПОПОВ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

завідувач кафедри права та фінансів.

кандидат юридичних наук, доцент

Профіль у Google scholar

У 1980 році закінчив Харківський юридичний інститут, а у 1983 – аспірантуру згаданого навчального закладу. Працював на різних викладацьких посадах у Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого, Одеській юридичній академії та ін. У 1991 – 1992 р.р. проходив стажування в Сполучених Штатах Америки в школі права університету Дрейка м. Де-Мойн (штат Айова).

У сфері інтересів наукова діяльність, юридичні консультації із складних питань. Захоплюється шахами (кандидат в майстри спорту).

Автор більше 50 публікацій та підручників: «Правовые основы предпринимательской деятельности», «Международное частное право» (2 видання), «Торговое право» (5 видань), «Правовые основы внешнеэкономической деятельности” (2 видання); «Європейське судочинство»; 2 – под грифом Міністерства освіти. Співавтор проекту «Торгового кодексу України».

Володіє польською та англійською мовами.

 

РЯЗАНЦЕВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та фінансів.

В 1980 році закінчив Харківський юридичний інститут і отримав повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію «юрист».

В 1988 році присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

В 2014 році отримав вчене звання доцента

Викладацький стаж роботи складає 18 років.

Коло наукових інтересів: цивільне, сімейне та господарське право.

Опубліковано 27 наукових праць, прийнято участь у 14 конференціях.

 

САВИЧ СЕРГІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

У 2009 році закінчив юридичний факультет Волинського національного університету імені Лесі України.

У 2013 році захистив дисертацію кандидата юридичних наук в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України на тему: «Цивільно-правова охорона комерційних позначень в Україні та Республіці Польща (порівняльно-правовий аспект)».

Має досвід практичної (начальник юридичного департаменту підприємства, юрисконсульт), наукової та викладацької роботи (Київський університет права Національної академії наук України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Спеціалізується на питаннях права інтелектуальної власності, зокрема реєстрації та захисту прав на торговельні марки і географічні зазначення в Україні, гармонізації законодавства про комерційні позначення з правом Європейського Союзу, проблемах захисту суб’єктів підприємницької діяльності та споживачів від актів недобросовісної конкуренції, авторсько-правових відносин у «цифровому середовищі».

У 2014 р. брав участь у Міжнародному семінарі – «Intellectual Property Law and Institutions – New Perspectives and Dimensions», що проходив на базіВсесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) у м. Женева (Швейцарія).

У Луцькому інституті розвитку людини Університету “Україна” у період з 2015 та по 2017 р.р. очолювував кафедру права.

Починаючи з 2017 р. обіймає посаду директора згаданого закладу вищої освіти.

У 2018 р. отримав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю.

Володіє польською та англійською мовами.

Автор понад 25 наукових праць, з них – одна монографія.

 

МОЧКОШ ЯН ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

Закінчив у 1968 р. Київську Вищу школу міліції. У 2004 р. спеціалізованою вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності: «кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза».

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.

З 1962 по 1994 рр. працював в органах внутрішніх справ. Підполковник міліції. Нагороджений відомчими відзнаками.

Відмінник освіти України.

Мартіросян Артур Гагікович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та фінансів, адвокат

 

 

 

 

 

ПІКАЛЮК СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА

старший викладач кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

У 1993 р. закінчила юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка Автор понад 30 наукових праць.

 

 

 

РЯЗАНЦЕВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

В 2005 році закінчила Волинський державний університет ім. Л.Українки і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «юрист».

Викладацький стаж роботи складає 10 років.

Коло наукових інтересів: цивільне, сімейне та господарське право.

Опубліковано 18 наукових праць, прийнято участь у 8 конференціях.

 

ПАЩУК ТАРАС ВАЛЕРІЙОВИЧ

старший викладач кафедри права та фінансів, адвокат.

Профіль у Google scholar

У 2011 р. закінчив юридичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Розпочав свій трудовий шлях працюючи юрисконсультом на підприємствах та установах Волині.

Протягом 2011 – 2014 рр. навчався в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Тема кандидатської дисертації: «Історичні та правові засади, системи виконання покарань в Україні (за матеріалами Волинської, Рівненської, Львівської областей)».

З 2014 року працює на посаді асистента кафедра права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

У 2015 році заснував Громадську організацію «Волинське товариство польського права», є її віце – президентом.

Автор понад 25 статей.

Життєве кредо сформульоване у вислові: «До успіху немає ліфта, треба підніматися по східцях».

 

ТУЗ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

асистент кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

У 2014 році закінчила Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста – юрисконсульта, юриста.

Викладацький стаж роботи становить 2 роки.

Коло наукових інтересів: цивільне та аграрне право.

Опубліковано 10 наукових праць,  участь в 5 конференціях.

 

 

Група забезпечення спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 

ЄВТУХ ОЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

доктор економічних наук, професор кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

У 1975 р. закінчив Пермське вище командно-інженерне училище за спеціальністю „Літальні апарати і технологічне обладнання до них”.

У 1988 р. закінчив воєнно-політичну академію ім. Леніна і Жовтневої революції за спеціальністю „Військово-політична” та отримав кваліфікацію „офіцер з вищою воєнною освітою, викладач історії”.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему „Іпотечний механізм ефективного використання нерухомості” за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. У 2004 р. отримав диплом професора кафедри фінансів підприємств і кредиту.

Євтух О.Т. є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць, з них: 6 монографій та 2 посібники з грифом МОН.

 

ДАЦЮК-ТОМЧУК МАРІЯ БОГДАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри права та фінансів.

У 2005 р. закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького за спеціальністю ”Маркетинг” та отримала кваліфікацію „економіст”.

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Формування та розвиток політики збуту підприємств молокопродуктового підкомплексу”

за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами. У 2014 році отримала диплом доцента кафедри економіки та підприємництва.

Дацюк-Томчук М.Б. є автором 60 наукових та навчально-методичних праць, з них одна монографія.

 

ГОМАНЮК ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри права та фінансів.

У 2001 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет ім. Лесі Українки  за спеціальністю ”Фінанси” та отримала кваліфікацію економіста

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток регіональних ринків банківських послуг» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Гоманюк О.К. є  автором 33 наукових та навчально-методичних праць, з них одна монографія та одна стаття в наукометричному виданні SciVerse Scopus