Професорсько-викладацький склад кафедри

Кафедра права та фінансів

 Склад кафедри

 

На кафедрі працює 15 штатних науково-педагогічних працівників, із них: доктор юридичних наук, доцент Бригінець О. О., доктор економічних  наук, професор Євтух О.Т.,  кандидати юридичних наук Рязанцев О.Є., Попов А.А., Мочкош Я.В., Савич С.С., Мартіросян А. Г., кандидат історичних наук Бундак О.А., кандидати економічних наук Дацюк-Томчук М. Б., Гоманюк О. К., старші викладачі Пікалюк С.С., Рязанцева Н.О., Пащук Т.В., асистенти Туз Ю.О. та Дмитрів С. О. 

Викладачі

Бригінець Олександр Олексійович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри

Євтух Олександр Тихонович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри

Попов Анатолій Андрійович

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри

Савич Сергій Святославович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Мартіросян Артур Гагікович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Мочкош Ян Васильович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Рязанцев Олександр Євгенович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

Дацюк-Томчук Марія Богданівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Гоманюк Олена Костянтинівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Бундак Олена Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Пікалюк Світлана Станіславівна

старший викладач кафедри

Рязанцева Наталія Олександрівна

старший викладач кафедри

Пащук Тарас Валерійович

старший викладач кафедри

Туз Юлія Олександрівна

асистент кафедри

Дмитрів Серафима Олександрівна

асистент кафедри