Про судочинство у ЄСПЛ студентам інституту розповідали фахівці з управління юстиції

Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини сектору судової роботи та міжнародного співробітництва у Волинській області Ярослав Букало провів лекцію-семінар для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» Луцького інституту розвитку людини.
Присутнім було повідомлено про їхні основні права і свободи, передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, учасником якої є держава Україна. Також доведено про основні вимоги до заяви, що подається до Європейського суду з прав людини, про процедуру та результат розгляду цієї заяви. Під час лекції також йшлося про визнання заяви прийнятною та порядок розгляду її в Європейському суді з прав людини.
Після виступу фахівця органів юстиції здобувачі вищої освіти мали змогу поставити запитання представнику Західного міжрегіонального управління юстиції (м. Львів), які їх цікавили.