Дні науки в інституті

У рамках проведення Днів науки в ЛІРоЛ «Україна» відбулося засідання студентського навчально-наукового виробничого підрозділу «Центр фізичної реабілітації «Крок» на тему: «Залежність м’язового скорочення від фізичних навантажень». Учасники проходять функціональні тести в навчально-науковій лабораторії кінезіології інституту. Під керівництвом к. наук з фіз.-вих. і спорту, доц. Кліш І. С.

З метою обговорення актуальних проблем сучасної юридичної освіти також проведено засідання наукового гуртка «Правознавець».
Слід зазначити, що науковий гурток є однією з важливих форм якісної підготовки і виховання фахівців вищої кваліфікації, здатних творчо використовувати в практичній діяльності органів Національної поліції досягнення юридичної науки. Вони покликані стимулювати активну творчу працю здобувачів вищої освіти у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.
14 квітня 2021 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій було схвалено проект Концепції розвитку юридичної освіти.
Обговорюючи питання вищої юридичної освіти був проаналізований проєкт Концепції та його основні аспекти. Загалом, в Концепції – багато корисних речей, які мають сприяти підвищенню якості майбутніх правників – суддів, прокурорів і адвокатів.