Вибіркові компоненти освітніх програм

Дисципліни вільного вибору студентів

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

Порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін

у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”, вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТОМ

  1. Ознайомтесь із ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИМ КАТАЛОГОМ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, який складається з листів “Вибіркові загальний цикл”, “Вибіркові професійний цикл”.
  2. Ознайомтесь із анотаціями дисциплін, які Вас зацікавили (посилання є в каталозі). Інший спосіб – ознайомитись із алфавітним покажчиком дисциплін за посиланням АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЦИПЛІН.
  3. Якщо хочеться дізнатися більше про дисципліну, яка зацікавила, ознайомтесь із робочою програмою навчальної дисципліни (РПНД) на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу на платформі Moodle (посилання є в каталозі). Якщо курс закритий для перегляду, а Ви все ж бажаєте переглянути РПНД, зверніться в деканат.
  4. Якщо бажаєте ще глибше зрозуміти зміст і якість підготовки курсу, подивіться, які ще навчально-методичні матеріали входять в електронний курс на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу.
  5. Поцікавтесь, який викладач, імовірно, вестиме курс у наступному році. Кожен викладач Інституту має особисту сторінку на сайті Інституту, в якому працює, де відображено основну інформацію про його професійний досвід, кваліфікацію і наукові здобутки.
  6. Якщо викладач підготував відеопрезентацію курсу або проводить аудиторні презентації, перегляньте або відвідайте їх, щоб переконатися, що стиль викладання і особистість викладача вам подобається.
  7. На основі отриманого враження оберіть дисципліни (шляхом заповнення і підписання Google-форми чи заяви на кафедрі чи в цикловій комісії. При цьому Ви можете обирати дисципліни, закріплені за вашою кафедрою, вашим навчально-виховним підрозділом, іншим територіально відокремленим підрозділом університету (в цьому випадку за дистанційною технологією навчання) ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИМ КАТАЛОГОМ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН.

Якщо в процесі вибору у вас з’явилася потреба ознайомитись з іншими освітніми програмами чи навчальними планами інших спеціальностей, ви можете знайти їх у розділі “НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ“, зайшовши на сторінку відповідного навчального року, наприклад Навчально-методичне забезпечення спеціальностей 2021-2022 н.р..

Крім цього при реалізації студентом права на академічну мобільність студенту можуть зараховуватися кредити і результати навчання, які він здобув під час навчання в іншому територіально відокремленому структурному підрозділі Університету “Україна”, в іншому ЗВО (національному чи закордонному), а також на відкритих навчальних онлайн курсах (МООС, зокрема Prometeus, Coursera, Edex, CHAN Academy тощо) з отриманням відповідних сертифікатів. Ці дисципліни подані на листах “ТВСП”, “Академмобільність по Україні”, “Міжнародна академмобільність” ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ ВИБІРКОВИХ відповідно.

  1. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального навчального плану студента, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається студент.
  2. Вибір дисциплін здійснюється за допомогою Google-форм, посилання на які наведено нижче. За консультаціями звертайтесь на кафедру.
  3. Заповнюючи Google-форму, ви обираєте дисципліни з запропонованих варіантів, які слухатимете в наступному навчальному році.

 

 

Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін

Назва освітньої програми Форма навчання Рівень кваліфікації
081 Право Денна/ заочна Фаховий молодший бакалавр
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   2 курс 3 курс  
Вибіркові дисципліни 2021-2022   2 курс 3 курс  
016 Спеціальна освіта Денна/ заочна Перший (бакалаврський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   2 курс 3 курс 4 курс
Вибіркові дисципліни 2021-2022   2 курс 3 курс 4 курс
227 Фізична терапія, ерготерапія Денна Перший (бакалаврський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   2 курс 3 курс 4 курс
Вибіркові дисципліни 2021-2022   2 курс 3 курс 4 курс
081 Право Денна/ заочна Перший (бакалаврський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   2 курс 3 курс 4 курс
Вибіркові дисципліни 2021-2022   2 курс 3 курс 4 курс
029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа Денна/ заочна Перший (бакалаврський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   2 курс 3 курс 4 курс
Вибіркові дисципліни 2021-2022   2 курс 3 курс 4 курс
072 Фінанси, банківська справа та страхування Денна/ заочна Перший (бакалаврський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   2 курс 3 курс 4 курс
Вибіркові дисципліни 2021-2022   2 курс   4 курс
123 Комп’ютерна інженерія Денна/ заочна Перший (бакалаврський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   2 курс 3 курс 4 курс
Вибіркові дисципліни 2021-2022   2 курс 3 курс 4 курс
242 Туризм Денна/ заочна Перший (бакалаврський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   2 курс 3 курс 4 курс
Вибіркові дисципліни 2021-2022     3 курс 4 курс
231 Соціальна робота Денна/ заочна Перший (бакалаврський) рівень
Вибіркові дисципліни 2022-2023     3 курс 4 курс
         
016 Спеціальна освіта Денна Другий (магістерський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   1 курс 2 курс  
Вибіркові дисципліни 2021-2022   1 курс 2 курс  
227 Фізична терапія, ерготерапія Денна Другий (магістерський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   1 курс 2 курс  
Вибіркові дисципліни 2021-2022   1 курс 2 курс  
081 Право Денна/ заочна Другий (магістерський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   1 курс    
Вибіркові дисципліни 2021-2022   1 курс    
029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа Денна/ заочна Другий (магістерський) рівень
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін
Вибіркові дисципліни 2022-2023   1 курс 2 курс  
Вибіркові дисципліни 2021-2022   1 курс 2 курс