Вибіркові компоненти освітніх програм

Дисципліни вільного вибору студентів

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

Порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін

у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”, вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТОМ

  1. Ознайомтесь із ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИМ КАТАЛОГОМ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, який складається з листів “Вибіркові загальний цикл”, “Вибіркові професійний цикл”.
  2. Ознайомтесь із анотаціями дисциплін, які Вас зацікавили (посилання є в каталозі). Інший спосіб – ознайомитись із алфавітним покажчиком дисциплін за посиланням АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЦИПЛІН.
  3. Якщо хочеться дізнатися більше про дисципліну, яка зацікавила, ознайомтесь із робочою програмою навчальної дисципліни (РПНД) на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу на платформі Moodle (посилання є в каталозі). Якщо курс закритий для перегляду, а Ви все ж бажаєте переглянути РПНД, зверніться в деканат.
  4. Якщо бажаєте ще глибше зрозуміти зміст і якість підготовки курсу, подивіться, які ще навчально-методичні матеріали входять в електронний курс на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу.
  5. Поцікавтесь, який викладач, імовірно, вестиме курс у наступному році. Кожен викладач Інституту має особисту сторінку на сайті Інституту, в якому працює, де відображено основну інформацію про його професійний досвід, кваліфікацію і наукові здобутки.
  6. Якщо викладач підготував відеопрезентацію курсу або проводить аудиторні презентації, перегляньте або відвідайте їх, щоб переконатися, що стиль викладання і особистість викладача вам подобається.
  7. На основі отриманого враження оберіть дисципліни (шляхом заповнення і підписання Google-форми чи заяви на кафедрі чи в цикловій комісії. При цьому Ви можете обирати дисципліни, закріплені за вашою кафедрою, вашим навчально-виховним підрозділом, іншим територіально відокремленим підрозділом університету (в цьому випадку за дистанційною технологією навчання) ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИМ КАТАЛОГОМ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН.

Якщо в процесі вибору у вас з’явилася потреба ознайомитись з іншими освітніми програмами чи навчальними планами інших спеціальностей, ви можете знайти їх у розділі “НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ“, зайшовши на сторінку відповідного навчального року, наприклад Навчально-методичне забезпечення спеціальностей 2021-2022 н.р..

Крім цього при реалізації студентом права на академічну мобільність студенту можуть зараховуватися кредити і результати навчання, які він здобув під час навчання в іншому територіально відокремленому структурному підрозділі Університету “Україна”, в іншому ЗВО (національному чи закордонному), а також на відкритих навчальних онлайн курсах (МООС, зокрема Prometeus, Coursera, Edex, CHAN Academy тощо) з отриманням відповідних сертифікатів. Ці дисципліни подані на листах “ТВСП”, “Академмобільність по Україні”, “Міжнародна академмобільність” ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ ВИБІРКОВИХ відповідно.

  1. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального навчального плану студента, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається студент.
  2. Вибір дисциплін здійснюється за допомогою Google-форм, посилання на які наведено нижче. За консультаціями звертайтесь на кафедру.
  3. Заповнюючи Google-форму, ви обираєте дисципліни з запропонованих варіантів, які слухатимете в наступному навчальному році.

 

Google–форми  для вибору дисциплін студентами

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

 

Освітній рівень/ Код/ Освітня програма / Курс
БАКАЛАВР
016 Спеціальна освіта
2 курс 3 курс 4 курс
227 Фізична терапія, ерготерапія
2 курс 3 курс 4 курс
081 Право
2 курс 3 курс 4 курс
029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа
2 курс 3 курс 4 курс
072 Фінанси, банківська справа та страхування
2 курс 4 курс
123 Комп’ютерна інженерія
2 курс 3 курс 4 курс
242 Туризм
2 курс 3 курс 4 курс
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
081 Право
2 курс 3 курс
МАГІСТР
029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа
2 курс
016 Спеціальна освіта
2 курс
227 Фізична терапія, ерготерапія
2 курс

 

 

 

 

 

Вибіркові компоненти освітніх програм на 2020-2021 н.р.

Назва спеціальності Посилання
Ступінь вищої освіти «магістр»
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа https://drive.google.com/file/d/1dOucs0wwwPcduE8WcgG7CrhVthoj8SRq/view?usp=sharing
016 Спеціальна освіта https://drive.google.com/file/d/1kA8Qqc59YYpL8SrEGROiviuJr7UJRbUv/view?usp=sharing
227 Фізична терапія, ерготерапія https://drive.google.com/file/d/17Dz_P617lZZbiawSj5cUhvtAdffFyIPJ/view?usp=sharing
Ступінь вищої освіти «бакалавр»
016 Спеціальна освіта https://drive.google.com/file/d/1xT1ahB8Yy7Z_PDzoybWpHJ9pVGWKfmJZ/view?usp=sharing
227 Фізична терапія, ерготерапія https://drive.google.com/file/d/1Bh3n01kjm-VjeuUUajnbAZ4dO28-sJtS/view?usp=sharing
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа https://drive.google.com/file/d/1kA8Qqc59YYpL8SrEGROiviuJr7UJRbUv/view?usp=sharing
231 Соціальна робота https://drive.google.com/file/d/1eVaVO2WAdOWpQx9KM8sNO00a81II4Ebz/view?usp=sharing
242 Туризм https://drive.google.com/file/d/1GrJYthVBM3stf5MQuZRv4FxnXMIKDdu7/view?usp=sharing
081 Право https://drive.google.com/file/d/1tY31Tk2mQYjSOK8pBh9DZb77QZkiKk6R/view?usp=sharing
072 Фінанси, банківська справа та страхування https://drive.google.com/file/d/1cpc-Z1k4J5Hn-O5JEZb6IsSQSrZoxgn7/view?usp=sharing
123 Комп’ютерна інженерія https://drive.google.com/file/d/1NvEyutbWy1Ok1c-ftZPExRaqxiHhlk1U/view?usp=sharing
Ступінь вищої освіти «молодший спеціаліст»
081 Право https://drive.google.com/file/d/1h3nSibHxNt1Wnb5dgxB-89vcw21–rG7/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

Googleформи  для вибору дисциплін студентами

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

Курс Освітній рівень/ Код/ Освітня програма
БАКАЛАВР
016 Спеціальна освіта
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1zzcF0a60c8ykX1w8DtNQJtFDXC3Xvjw0SwvACoPPbDw/edit?usp=sharing
3 курс https://docs.google.com/forms/d/1Otj2eBrtUbqls0typt7Dg4Wi5Exp93JUpTEDqBMscAQ/edit?usp=sharing
4 курс https://docs.google.com/forms/d/1KXAKdPA9FkRuTd6q-uo-DAGFVqjQlIcY4qDqOVmveGg/edit?usp=sharing
227 Фізична терапія, ерготерапія
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1INU-lwHbACeXTRdq_jBsF0y2VET56JKonNNleC0S1is/edit?usp=sharing
3 курс https://docs.google.com/forms/d/1btoibTsnZ6dRm8RO46m0q_9XIv_lTItNOJseo7tY39c/edit?usp=sharing
4 курс https://docs.google.com/forms/d/1tZoK9_19bNNrUEBih-tBxmTTLEzwNYP6F6Ad32Wa6rs/edit?usp=sharing
081 Право
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1xK3KeUMl_GS-g3Tyl9riDYDJz4Go2x2Tm70JtkYo_zs/edit?usp=sharing
3 курс https://docs.google.com/forms/d/1RSuf1N4JGHA9mDBQ7dBjg7AVCWneBpLK221HRHU1CTE/edit?usp=sharing
4 курс https://docs.google.com/forms/d/1b7ILlBeX77rmNdaojns8KklrFBdHFLnVl5dADStnduI/edit?usp=sharing
029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1IXwPLKinZpJpMmcoZXHtY-neVeIw_NoteBTgEakAJ0I/edit?usp=sharing
3 курс https://docs.google.com/forms/d/1KVXkit2_8kgfDOgPlWxG7X0CslD_KOhJhxricl5EMdo/edit?usp=sharing
4 курс https://docs.google.com/forms/d/1-VnJYc3Pxh23sVOrGcBtQqixcqBXw0vP7-wnx_AdHwU/edit?usp=sharing
072 Фінанси, банківська справа та страхування
2 курс https://docs.google.com/forms/d/18bZn7mcTH2H5a0cG7tHIw_smNnSVUw9iuVJRx5wbenQ/edit?usp=sharing
4 курс https://docs.google.com/forms/d/1BrKhgnNng-wmqaBkU2vwIFqq33AJlk1bg5jVS_QmiTU/edit?usp=sharing
231 Соціальна робота
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1PutU3tmjNUlCcHcVgvwukPta43-12mk_uLM4GqaIFR0/edit?usp=sharing
3 курс https://docs.google.com/forms/d/1TZeU3pc1mQOzYEUlUJJhf4wDAEg9FP5w9uI5lY3Nc-g/edit?usp=sharing
4 курс https://docs.google.com/forms/d/1fve9Q1wbN9fKB2-_TWA3d5Z7rhy7uzq2nn_IyGXVPVs/edit?usp=sharing
123 Комп’ютерна інженерія
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1NlSwDQQKNk6N1lfAu6eqlTEEiJk8JNnwo-ivcO8auE8/edit?usp=sharing
3 курс https://docs.google.com/forms/d/1lGviOTxRq0nG-XrqwNUbmC42V9c3D2T_Fzz2nSuKKEE/edit?usp=sharing
4 курс https://docs.google.com/forms/d/1-K3p228lPCmDwyWkDlwi5XwWdC8iRGcGnUNd2yXQw2Q/edit?usp=sharing
242 Туризм
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1l9VFJ5kF-eN6K7VsQxxnRolFjEy6GhZSRtfEd6160NQ/edit?usp=sharing
3 курс https://docs.google.com/forms/d/1Z9ZZYmH4nSK2s85N1OxBAbg9NnkSJA54If-AFDn1DAI/edit?usp=sharing
4 курс https://docs.google.com/forms/d/1dERomg2jfmhCZfFnuVWlUopF5wWc9fXCxrqL9qSvePw/edit?usp=sharing
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
081 Право
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1xNmNJBLvy4WOp2VmAfuhvDrC1hdpf9QFSTQFmiTRH2A/edit?usp=sharing
3 курс https://docs.google.com/forms/d/1W6B46anIdLRlD38IPbSJ1CxDTYJUpKUfSCBdHFHbsjo/edit?usp=sharing
МАГІСТР
029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа
2 курс https://docs.google.com/forms/d/11Dch80llzKE1T6UdG5bbgpDZGyUacDNoB8z76Wd2ePc/edit?usp=sharing
016 Спеціальна освіта
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1wa1k4d9RQ5hvad_nwUqkUnTtkRllevs2MtLgjqtywfw/edit?usp=sharing
227 Фізична терапія, ерготерапія
2 курс https://docs.google.com/forms/d/1k40iDy7c0-nzPHv3bKsuUZgRUL-E8qr7frcFAth9z2s/edit?usp=sharing