Міжнародні зв’язки

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Міжнародне співробітництво є невід’ємною частиною діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». Інститут, за підтримки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» системно підходить до питання інтеграції до європейського та світового освітянського товариства, яке реалізується в поступовому розвитку співробітництва з відомими зарубіжними університетами, організаціями, фондами й установами.

Основні напрямки міжнародної діяльності:

 • Залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм;
 • Відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів між Інститутом та іноземними партнерами;
 • Залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі;
 • Направлення студентів, на практику до закордонних вищих навчальних закладів;
 • Сприяння академічній мобільності науково-педагогічних працівників та студентів;
 • Участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і між інститутського обміну студентами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • Проведення спільних наукових досліджень;
 • Організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • Участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 • Міжнародна співпраця є невід’ємною складовою діяльності Інституту, важливим засобом щодо забезпечення якості освіти та її відповідності міжнародним стандартам.

 

Міжнародні партнери Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

 • Познанська сільськогосподарська академія ім. Августа Чешковського (Республіка Польща);
 • Державний університет міжнародних відносин (Республіка Молдова);
 • реабілітаційний заклад «Санаторій Наленчув» (м. Наленчув, Республіка Польща);
 • Вища школа інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Республіка Польща);
 • Інститут кібернетики і математики (Республіка Білорусь);
 • Вища школа Економіки та Інновацій в м. Люблін (Республіка Польща);
 • Українсько-польський кластер «Економіка. Наука. Медицина» (Республіка Польща);
 • Люблін Вентурес ТОВ (Республіка Польща);
 • Інститут литовської мови м. Вільнюс (Республіка Литва);
 • Гуманітарний факультет Клайпедського університету (Республіка Литва).