Висновки експертних комісій

Висновок експертної комісії про підсумки чергової акредитаційної експертизи спеціальності 5.03040101 “Правознавство” галузі знань 0304 “Право” ОКР “молодший спеціаліст”

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03040101 “Правознавство”

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.140103 “Туризм”