ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ на 2020 – 2021 н.р.

Портфоліо освітньої програми

227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня бакалавр

на 2020-2021 н.р.

 

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання)

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю (посилання)

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю (прикріплений файл)

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю (прикріплений файл)

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування (прикріплені файли). Остання версія українською та англійською мовами

1.6. Навчальний план (прикріплений файл)

 

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми (по кожній версії) – якщо не шкодять іміджу, інакше в Інтернет не викладати:

2.1. Не менше двох рецензій-відгуків на освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму (в електронному і паперовому вигляді)

Рецензія директора Луцького геріатричного пансіонату Гнатюк А.

Рецензія директора Державної реабілітаційної кстанови «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» Казмірук Л. В.

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму (під кожну зміну має бути обґрунтування)

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін (посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=204

3.2. Силабуси українською та англійською мовами (прикріплені файли)

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=204

3.3. Анотації дисциплін українською та англійською мовами (посилання на базу на сайті для вступників)

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів) (прикріплені файли)

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик (прикріплені файли)

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи (прикріплені файли)

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп (прикріплений файл)

Наказ № 58 від 16.04.2020 р. Про затвердження проектних груп на 2020/2021 н. р.

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення (прикріплений файл)

Наказ № 4/2-ф 12.03.2021 р. про внесення змін до наказу № 26/1-ОД від 21.10 2020 р. «Про створення груп забезпечення спеціальностей для підготовки здобувачів вищої освіти»

Наказ № 26/1-ф 21.10.2020 р. про внесення змін до наказу « 20/1-ОД від 06.09.2020 р. «Про створення груп забезпечення спеціальностей для підготовки здобувачів вищої освіти»

 

4.3. Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

 

4.4. Перелік наукових праць викладачів (розміщено на особистих сторінках викладачів)

4.5. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщені на особистій сторінці викладача)

Борцевич С. В. Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 1012076 15 грудня 2020 року

 

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми (посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм (прикріплений файл)

Наказ № 59 16.04.2020 р. про затвердження гарантів освітніх програм на 2020/2021 н.р.

 

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2035779439912834&id=100004423921674

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2052699571554154&id=100004423921674

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2752631864993716&id=1912582275665350

 

  1. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми (прикріплені файли)

https://volynua.com/posts/istorii-uspihu-vipusknikiv-lutskogo-institutu-rozvitku-ludini?fbclid=IwAR0RyUX0xbwlxkQJBZKDzo9ufJbtVDK-3fnCTK-f4Cgo9iDuuG5gmzWzbbA

 

Аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

 

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій (прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-2019/?fbclid=IwAR1vIPv1Mr1cegbrarLQzBZRvqbTkBvYspBiIMu98yNIlVyAcyXdl6wPFKY

 

https://m.facebook.com/groups/357536244806320/permalink/751276418765632/?refid=18&_ft_=qid.6969960453710285418%3Amf_story_key.751276418765632%3Atop_level_post_id.751276418765632%3Atl_objid.751276418765632%3Acontent_owner_id_new.100013623467879%3Apage_id.357536244806320%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.video_inline%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX9UwHZK67OBbP0l&__tn__=%2As%2As-R

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2695703857353184&id=1912582275665350

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2395045197419053&id=1912582275665350

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=640670749730368&set=pcb.442724449620832

 

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності (викладений на сторінку). На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями (прикріплений файл)

 

Угода № 001/2021 про співпрацю з комунальним підприємством «Волинський оласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради.

Угода № 012/2020 про співпрацю з громадською організацією «Центр допомоги ветеранам війни 4.5.0»

Угода № 009/2020 про співпрацю з ГО «Центр розвитку дитини «Розмовляйко»

Угода № 77/10-ФТ-20-1м-lk КП ВОТМО «Захисту материнства і дитинства»

Угода № 017/2020 зГО «Центр професійного навчання «Профі» 06.07.2020

Угода № 003/2020 з Луцьким геріатричним пансіонатом 19.02 2020

Угода № 018/2020 з Комкнальним підприємством «Санаторій матері і дитини «Пролісок» 05/08.

 

5.7. Перелік баз практик (прикріплений файл)

 

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2525613224362249&id=1912582275665350

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

 

  1. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

Академічна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_mobilnist.pdf

6.1. Консолідований звіт (викладений на сторінку)

 

VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (прикріплений файл)

 

 

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти»

https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/

 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21-22 травня 2020 року) «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу»

https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%BC%D0%BD%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-vi/

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Ткматика курсових і дипломних робіт (викладена на сторінку)

Тематика курсових робіт

8.2. Дипломні роботи

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми (викладені на сторінку)

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (викладені на сторінку)

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не шкодять іміджу і не містять конфіденційної інформації

 

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

https://uu.edu.ua/documents_organizaciya_navchalnogo_procesu

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми (викладена на сторінку іміджева інформація)

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу (викладена на сторінку іміджева інформація)

 

 

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо навчальних дисциплін на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Університету, сторінки програми в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах) (викладена на сторінку довідкова інформація)

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку (викладена на сторінку іміджева інформація)

 

Портфоліо освітньої програми

227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня магістр

на 2020-2021 н.р.

 

 

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання)

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю (посилання)

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю (прикріплений файл)

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю (прикріплений файл)

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування (прикріплені файли). Остання версія українською та англійською мовами

1.6. Навчальний план (прикріплений файл)

 

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми (по кожній версії) – якщо не шкодять іміджу, інакше в Інтернет не викладати:

2.1. Не менше двох рецензій-відгуків на освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму (в електронному і паперовому вигляді)

Рецензент: директор Державної реабілітаційної устпнови «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок Казмірук Л. В.

Рецензент: директор Луцьеого геріатричного пансіонату Гнатбк А. В.

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму (під кожну зміну має бути обґрунтування)

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін (посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=204

3.2. Силабуси українською та англійською мовами (прикріплені файли)

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=204

3.3. Анотації дисциплін українською та англійською мовами (посилання на базу на сайті для вступників)

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів) (прикріплені файли)

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик (прикріплені файли)

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи (прикріплені файли)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеню «магістр»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеню «магістр»

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп (прикріплений файл)

Наказ № 58 16.04.2020 р. Про затвердження проектних груп на 2020/2021 н. р.

 

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення (прикріплений файл)

Наказ № 4/2-од 12.03.2021р. про внесення змін до наказу № 26/1-ОД від 21.10.2020р. «Про створення груп забезпечення спеціальностей для підготовки здобувачів вищої освіти»

Наказ № 26/1-од 21.10.2020 р. Про внесення змін до наказу « 20/1-ОД від 06.09.2019 р. «Про створення груп забезпечення спеціальностей здобувачів вищої освіти»

 

4.3. Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

 

4.4. Перелік наукових праць викладачів (розміщено на особистих сторінках викладачів)

 

4.5. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщені на особистій сторінці викладача)

Борцевич С. В. Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 1012076 15 грудня 2020 року

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми (посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм (прикріплений файл)

Наказ № 59 16.04.2020 р. про затвердження гарантів освітніх програм на 2020/2021 н. р.

 

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2895599680696933&id=1912582275665350

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1872494466241333&id=100004423921674

 

  1. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми (прикріплені файли)

https://volynua.com/posts/istorii-uspihu-vipusknikiv-lutskogo-institutu-rozvitku-ludini?fbclid=IwAR0RyUX0xbwlxkQJBZKDzo9ufJbtVDK-3fnCTK-f4Cgo9iDuuG5gmzWzbbA

 

Аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

 

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій (прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-2019/?fbclid=IwAR1vIPv1Mr1cegbrarLQzBZRvqbTkBvYspBiIMu98yNIlVyAcyXdl6wPFKY

 

https://m.facebook.com/groups/357536244806320/permalink/751276418765632/?refid=18&_ft_=qid.6969960453710285418%3Amf_story_key.751276418765632%3Atop_level_post_id.751276418765632%3Atl_objid.751276418765632%3Acontent_owner_id_new.100013623467879%3Apage_id.357536244806320%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.video_inline%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX9UwHZK67OBbP0l&__tn__=%2As%2As-R

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2695703857353184&id=1912582275665350

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2395045197419053&id=1912582275665350

 

https://m.facebook.com/photo/?fbid=640670749730368&set=pcb.442724449620832

 

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності (викладений на сторінку). На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями (прикріплений файл)

Угода № 001/2021 про співпрацю з комунальним підприємством «Волинський оласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради.

Угода № 012/2020 про співпрацю з громадською організацією «Центр допомоги ветеранам війни 4.5.0»

Угода № 009/2020 про співпрацю з ГО «Центр розвитку дитини «Розмовляйко»

Угода № 77/10-ФТ-20-1м-lk КП ВОТМО «Захисту материнства і дитинства»

Угода № 017/2020 зГО «Центр професійного навчання «Профі» 06.07.2020

Угода № 003/2020 з Луцьким геріатричним пансіонатом 19.02 2020

Угода № 018/2020 з Комкнальним підприємством «Санаторій матері і дитини «Пролісок» 05/08.

 

5.7. Перелік баз практики (прикріплений файл)

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2525613224362249&id=1912582275665350

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

 

  1. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

Академічна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_mobilnist.pdf

6.1. Консолідований звіт (викладений на сторінку)

 

VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (прикріплений файл)

 

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти»

https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/

 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21-22 травня 2020 року) «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу»

https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%BC%D0%BD%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-vi/

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт (викладена на сторінку)

Теми дипломних робіт

8.2. Дипломні роботи

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми (викладені на сторінку)

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (викладені на сторінку)

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не шкодять іміджу і не містять конфіденційної інформації

 

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

https://uu.edu.ua/documents_organizaciya_navchalnogo_procesu

 

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (прикріплені файли)

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми (викладена на сторінку іміджева інформація) по фізичній терапії напишіть – у вас по спец освіті

 

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу (викладена на сторінку іміджева інформація)

 

 

 

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо навчальних дисциплін на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Університету, сторінки програми в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах) (викладена на сторінку довідкова інформація)

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку (викладена на сторінку іміджева інформація)