ПОРТФОЛІО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА”

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР

 

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності

1.2.Стандарт вищої освіти за спеціальністю

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю (прикріплений файл)

1.4.Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Освітньо-професійна програма 2021 р.

Навчальний план 2019-2020 р.р.

Навчальний план 2020-2021 р.р.

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

2.1. Не менше двох рецензій-відгуків на освітньо-професійну програму

Рецензія-відгук директора Волинської обласної бібліотеки для юнацтва А. С. Єфремової

Рецензія-відгук заступника директора з науково-педагогічної роботи ВІППО О. Й. Дем’янюка

Рецензія-відгук начальника управління культури, з питань релігій та національностей ВОДА О. С. Чубари

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1.Робочі програми навчальних дисциплін

3.2.Силабуси українською та англійською мовами (прикріплені файли)

3.3.Анотації дисциплін

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів) (прикріплені файли)

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

Методичні рекомендації щодо проходження ознайомчої практики

Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики

Методичні рекомендації щодо проходження технологічної практики

 

3.6.Методичні рекомендації до підготовки випускної (магістерської) роботи

ІV. Кадровий склад

4.1.Наказ про затвердження складу проєктних груп(прикріплений файл)

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення спеціальності

Наказ №26.1-од від 21.10.2020

Наказ№4/2-од від 12.03.2021 про внесення змін

4.3.Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

4.4. Перелік наукових праць викладачів (прикріплений файл)

4.5. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми (посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм (прикріплений файл)

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

https://lutsk.uu.edu.ua/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b3-%d1%96%d0%b7-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96/

https://www.facebook.com/101885915060012/posts/101896275058976/

https://www.facebook.com/101885915060012/posts/123109696270967/

https://www.facebook.com/101885915060012/posts/192003176048285/

https://www.facebook.com/101885915060012/posts/206078257974110/

https://fb.watch/5tVkoO_YR0/

 

  1. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми (прикріплені файли)

Історії вдалої кар’єри випускників

Аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій (прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

Науково-практичний семінар, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек: «Сучасні бібліотеки – скарбниці інформації для широкого кола користувачів»https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5/?fbclid=IwAR28wtwhuuONfmYlO6BC-V7ukSmIdXNH3hAsySOiUIoZxmhIVe2ILq7VogU

https://www.facebook.com/1912582275665350/posts/2714949662095270/

 

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності (викладений на сторінку). На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

Угода з ОУНДБ ім. Олени Пчілки

Угода з Цуманською селищною радою

Угода з Волинським краєзнавчим музеєм

Угода з управлінням культури, із питань релігій та національностей

Угода з державним історико-культурним заповідником в м. Луцьку

Угода з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва

5.7. Перелік баз практики

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

 

Практика у Державному архіві Волинської області

 

Інформаційний центр «Волиньстандартметрологія»

 

https://www.facebook.com/groups/146389400013294/permalink/
Бібліотека-студія «Дім» Луцької міської централізованої бібліотечної системи https://www.facebook.com/groups/146389400013294/permalink/
Виробнича практика на базі Волинської обласної бібліотеки для юнацтва

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

  1. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

Академічна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_mobilnist.pdf

 

VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (прикріплений файл)

Перелік наукових праць студентів за 2019-2020 н. р.

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

– Збірник матеріалів VIII міжвузівського науково-практичного семінару «Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи»https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інститутуhttps://lutsk.uu.edu.ua/%d0%bc%d0%bd%d0%bf-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-vi/

 

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених “Молодь: освіта, наука, духовність”https://uu.edu.ua/conferenciya_molod_osvita_nauka_duhovnist

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

8.2. Дипломні роботи

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми (викладені на сторінку)

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (викладені на сторінку)

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не шкодять іміджу і не містять конфіденційної інформації

9.4.Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (прикріплені файли)

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на належному рівні налагоджена робота з організації інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Інформаційне забезпечення здійснюють бібліотека інституту, електронна бібліотека Університету «Україна» та Волинська обласна бібліотека для юнацтва.

Загальний бібліотечний фонд інституту становить 9548 примірників, серед яких є навчальна, наукова, художня література і вітчизняні періодичні видання. До послуг користувачів пропонується електронна он-лайн бібліотека, яка містить підручники, навчальні посібники, довідкові видання з кожної спеціальності. Створено електронну бібліотеку, яка представляє собою локальний сайт-каталог рекомендованого навчального матеріалу, призначеного для оффлайн ознайомлення здобувачів освіти з навчальним матеріалом. Бібліотека інституту забезпечуєнеобмежений доступ до всесвітньої мережі «Інтернет». Забезпечення здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників сучасною літературою, періодичними виданнями здійснюється за рахунок поновлення бібліотечних фондів, розробки та видання опорних конспектів лекцій, методичних рекомендацій, навчальних посібників, іншої методичної літератури; підписки фахових та загальноосвітніх періодичних видань.

У бібліотеці інституту забезпечено наявність наукових фахових періодичних видань, рекомендованих МОН України, відповідного профілю спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а саме «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Бібліотечний вісник», «Вісник Книжкової палати», «Кадровик-01», «Hi-Tech», «Науково-технічна інформація», «Сучасний захист інформації».

Режим роботи бібліотеки інституту встановлено з урахуванням потреб освітнього процесу та інтенсивності відвідин його учасників.

Бібліографічнийописнавчально-методичноїлітератури за спеціальністю029 «Інформаційна, бібліотечнатаархівнасправа»

 

 

10.2.

Для забезпечення належної якості освітньої діяльності в інституті широко використовуються комп’ютерні технології та сучасні технічні засоби.

Заняття в навчальних комп’ютерних лабораторіях проводяться із підгрупами здобувачів освіти у кількості, що не перевищує 12 осіб, відповідно до графіку роботи комп’ютерних лабораторій, які оснащені достатньою кількістю робочих комп’ютерних місць. В якості робочих місць використовуються моноблоки ASUS з процесорами Intel Core 13-8145U 2,1-2,3 ГГц і оперативної пам’яттю 8 Гбайт під операційною системою Windows 10 х64. В якості антивірусу використовується програма Avast Free Antivirus. В освітньому процесі використовуються багатофункціональні лазерні пристрої Canon MF 3010, Canon MF 231, Canon MF 4018.

Оснащення комп’ютерних лабораторій постійно поновлюється оргтехнікою та поповнюється новітніми програмними розробками. Уся комп’ютерна техніка, що використовується в навчальному процесі, має строк експлуатації від 2 до 7 років, відповідає вимогам сучасних програмних продуктів на основі Windows-технологій. Всі комп’ютери, які безпосередньо використовуються в навчальному процесі, під’єднані до комп’ютерної мережі Internet.

 

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо навчальних дисциплін на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Університету, сторінки програми в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах) (викладена на сторінку довідкова інформація)

10.4.Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА”

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ- МАГІСТР

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності

1.2.Стандарт вищої освіти за спеціальністю

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю (прикріплений файл)

1.4.Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Освітньо-професійна програма 2021 р.

1.6. Навчальний план

Навчальний план 2019-2020 р.р.

Навчальний план 2020-2021 р.р.

Навчальний план 2021-2022 н.р.

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

2.1. Не менше двох рецензій-відгуків на освітньо-професійну програму

Рецензія-відгук директора Волинської обласної бібліотеки для юнацтва А. С. Єфремової

Рецензія-відгук заступника директора з науково-педагогічної роботи ВІППО О. Й. Дем’янюка

Рецензія-відгук начальника управління культури, з питань релігій та національностей ВОДА О.С. Чубари

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1.Робочі програми навчальних дисциплін

3.2.Силабуси українською та англійською мовами (прикріплені файли)

3.3.Анотації дисциплін

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів) (прикріплені файли)

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (переддипломної) практики

Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики

 

3.6.Методичні рекомендації до підготовки випускної (магістерської) роботи

 

ІV. Кадровий склад

4.1.Наказ про затвердження складу проєктних груп(прикріплений файл)

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення спеціальності

Наказ №26.1-од від 21.10.2020

Наказ№4/2-од від 12.03.2021 про внесення змін

4.3.Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

4.4. Перелік наукових праць викладачів (прикріплений файл)

4.5. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми (посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм (прикріплений файл)

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

https://lutsk.uu.edu.ua/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b3-%d1%96%d0%b7-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96/

https://www.facebook.com/101885915060012/posts/101896275058976/

https://www.facebook.com/101885915060012/posts/123109696270967/

https://www.facebook.com/101885915060012/posts/192003176048285/

https://www.facebook.com/101885915060012/posts/206078257974110/

https://fb.watch/5tVkoO_YR0/

 

  1. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми (прикріплені файли)

Історії вдалої кар’єри випускників

Аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій (прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

Науково-практичний семінар, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек: «Сучасні бібліотеки – скарбниці інформації для широкого кола користувачів»https://lutsk.uu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5/?fbclid=IwAR28wtwhuuONfmYlO6BC-V7ukSmIdXNH3hAsySOiUIoZxmhIVe2ILq7VogU

https://www.facebook.com/1912582275665350/posts/2714949662095270/

 

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності (викладений на сторінку). На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

Угода з ОУНДБ ім. Олени Пчілки

Угода з Цуманською селищною радою

Угода з Волинським краєзнавчим музеєм

Угода з управлінням культури, із питань релігій та національностей

Угода з державним історико-культурним заповідником в м. Луцьку

Угода з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва

5.7. Перелік баз практики

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

Практика у Державному архіві Волинської області

 

Інформаційний центр «Волиньстандартметрологія»

https://www.facebook.com/groups/146389400013294/permalink/

Бібліотека-студія «Дім» Луцької міської централізованої бібліотечної системи

 

Виробнича практика на базі Волинської обласної бібліотеки для юнацтва

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

 

  1. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

Академічна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_mobilnist.pdf

 

VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (прикріплений файл)

Перелік наукових праць студентів за 2019-2020 н. р.

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

– Збірник матеріалів VIII міжвузівського науково-практичного семінару «Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи»https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інститутуhttps://lutsk.uu.edu.ua/%d0%bc%d0%bd%d0%bf-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-vi/

 

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених “Молодь: освіта, наука, духовність”https://uu.edu.ua/conferenciya_molod_osvita_nauka_duhovnist

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

8.2. Дипломні роботи

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми (викладені на сторінку)

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (викладені на сторінку)

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не шкодять іміджу і не містять конфіденційної інформації

9.4.Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (прикріплені файли)

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на належному рівні налагоджена робота з організації інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Інформаційне забезпечення здійснюють бібліотека інституту, електронна бібліотека Університету «Україна» та Волинська обласна бібліотека для юнацтва.

Загальний бібліотечний фонд інституту становить 9548 примірників, серед яких є навчальна, наукова, художня література і вітчизняні періодичні видання. До послуг користувачів пропонується електронна он-лайн бібліотека, яка містить підручники, навчальні посібники, довідкові видання з кожної спеціальності. Створено електронну бібліотеку, яка представляє собою локальний сайт-каталог рекомендованого навчального матеріалу, призначеного для оффлайн ознайомлення здобувачів освіти з навчальним матеріалом. Бібліотека інституту забезпечуєнеобмежений доступ до всесвітньої мережі «Інтернет». Забезпечення здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників сучасною літературою, періодичними виданнями здійснюється за рахунок поновлення бібліотечних фондів, розробки та видання опорних конспектів лекцій, методичних рекомендацій, навчальних посібників, іншої методичної літератури; підписки фахових та загальноосвітніх періодичних видань.

У бібліотеці інституту забезпечено наявність наукових фахових періодичних видань, рекомендованих МОН України, відповідного профілю спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а саме «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Бібліотечний вісник», «Вісник Книжкової палати», «Кадровик-01», «Hi-Tech», «Науково-технічна інформація», «Сучасний захист інформації».

Режим роботи бібліотеки інституту встановлено з урахуванням потреб освітнього процесу та інтенсивності відвідин його учасників.

Бібліографічнийописнавчально-методичноїлітератури за спеціальністю029 «Інформаційна, бібліотечнатаархівнасправа»

10.2.

Для забезпечення належної якості освітньої діяльності в інституті широко використовуються комп’ютерні технології та сучасні технічні засоби.

Заняття в навчальних комп’ютерних лабораторіях проводяться із підгрупами здобувачів освіти у кількості, що не перевищує 12 осіб, відповідно до графіку роботи комп’ютерних лабораторій, які оснащені достатньою кількістю робочих комп’ютерних місць. В якості робочих місць використовуються моноблоки ASUS з процесорами Intel Core 13-8145U 2,1-2,3 ГГц і оперативної пам’яттю 8 Гбайт під операційною системою Windows 10 х64. В якості антивірусу використовується програма Avast Free Antivirus. В освітньому процесі використовуються багатофункціональні лазерні пристрої Canon MF 3010, Canon MF 231, Canon MF 4018.

Оснащення комп’ютерних лабораторій постійно поновлюється оргтехнікою та поповнюється новітніми програмними розробками. Уся комп’ютерна техніка, що використовується в навчальному процесі, має строк експлуатації від 2 до 7 років, відповідає вимогам сучасних програмних продуктів на основі Windows-технологій. Всі комп’ютери, які безпосередньо використовуються в навчальному процесі, під’єднані до комп’ютерної мережі Internet.

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо навчальних дисциплін на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Університету, сторінки програми в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах) (викладена на сторінку довідкова інформація)

10.4.Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку