Професорсько-викладацький склад кафедри

Кафедра фізичної реабілітації та соціального забезпечення

Склад кафедри

Викладачі

Кліш Ірина Степанівна

кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент кафедри

Гордійчук Віктор Іванович

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри

Борцевич Святослав Володимирович

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри

Шипелик Олег Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Колісник Олексій Петрович

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Іванюк Інна Яківна

старший викладач кафедри

Закусило Оксана Юріївна

старший викладач кафедри

Кирилюк Вікторія Василівна

старший викладач кафедри

Резнік Олег Ігорович

асистент кафедри