Професорсько-викладацький склад кафедри

 

 

ЧИЖИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

професор кафедри,

кандидат біологічних наук, професор

профіль у Google scholar

Освіта

1991 – Луцький державний педагогічний інститут ім.ЛесіУкраїнки за спеціальністю «Фізична культура». Вчитель фізичної культури середньої школи.

Дисертаційна праця

1998 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук з теми «Особливостi фiзичного розвитку i працездатностi пiдлiткiв, якi проживають на радiоактивно забруднених територiях».

Наукові праці за останніх 3 роки

ЧижикВ.І. Вплив факультативних занять із фізичної культури на рухову підготовленість підлітків, які проживають у сільській місцевості // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд. О.І.Бундак, Т.Й.Жалко, Н.Г.Конон, Н.В.Ляшук. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2016. – С.223.

ЧижикВ.В. Функціональний стан кардіореспіраторної системи юних волейболістів // Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій (медико-біологічні аспекти): зб. матеріалів ітернет-конференції 8–10 червня 2016 р., м. Луцьк / за заг. ред. І.Я.Коцана, А.І.Поручинського, А.Г.Моренко. – Луцьк / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – С.106–107.

Чижик В.В. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології/ В.В.Чижик, М.В.Макаренко, О.М.Гурковський, В.І.Довгаль, О.В.Шипелик. – Луцьк, 2016. – 45 с.

Наукові інтереси

Спортивна морфологія.

Визначення біологічного віку.

Спортивна медицина та методи дослідження.

 

БОРЦЕВИЧ СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення

 У 1974 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут Ордена Трудового Червоного Прапора.

У 1984 році захистив дисертацію кандидата медичних наук в Національно-дослідному інституті гігієни праці та професійних захворювань АМН СРСР на тему: «Комплексна гігієнічна оцінка виробництва синтетичної шкіри на основі поліефіруретанів».

В 1994 році отримав вчене звання доцента по кафедрі основ медичних знань та охорони здоров’я дітей.

Викладацький стаж роботи складає 34 роки.

Коло наукових інтересів: реабілітація військовослужбовців, особливості роботи з людьми з інвалідністю, особливості безпеки праці.

Автор понад 50 наукових праць. Є співавтором двох навчальних посібників («Основи психотерапії та когнітивно-поведінкової діяльності», 2018 р. та «Психологічна допомога в клініці», 2018 р.).

Постійно підвищує кваліфікацію, беручи участь у наукових конференціях, семінарах, фестивалях, конгресах.

 

КОЛІСНИК ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ

 кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення

 У 1968 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. З 1968 по 1971 рр. працював старшим викладачем кафедри педагогіки та психології Ужгородського державного університету.

З 1971 по 1974 рр. навчався у аспірантурі Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. Рішенням Ради Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова від 17.02.1984 р. присуджено ступінь кандидата психологічних наук.

Працював на різних викладацьких посадах у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 1974 року. Доцент кафедри психології з 1992 року.

Викладацький стаж роботи складає 42 роки.

Наукова робота у вигляді досліджень та публікацій по темі «Психологія духовного саморозвитку особистості». Є автором трьох монографій та понад 150 наукових публікацій.

Постійний учасник семінарів-тренінгів, практикумів, наукових конференцій, фестивалів, конгресів.

Володіє медитивними духовними практиками, психосинтезом, гештальттерапією, психодрамою, тілесно-орієнтованою терапією. Регулярно займається йогою та медитацією.

 

ГОРДІЙЧУК ВІКТОР ІВАНОВИЧ

доцент кафедри,

кандидат наук з фізичного виховання і спорту

профіль у Google scholar

Освіта

1985 – Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю «Фізичне виховання», вчитель фізичної культури середньої школи.

Дисертаційна праця

2014 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту «Оптимізація фізичного стану сільських підлітків у процесі факультативних занять фізичною культурою».

Наукові праці за останніх 3 роки

ГордійчукВ.І. Формування мотивів до занять фізичними вправами та чинники, які заважають сільським підліткам займатися фізичною культурою // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд. О.І.Бундак, Т.Й.Жалко, Н.Г.Конон, Н.В.Ляшук. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2016. – С.199.

Наукові інтереси

Фізкультурно-оздоровчі технології

Фізичне виховання сільських дітей

Факультативні заняття фізичною культурою

 

ІВАНЮК ІННА ЯКІВНА

старший викладач

профіль у Google scholar

Освіта

1999 – Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Психологія». Психолог.

Наукові праці за останніх 3 роки

ІванюкІ. Особистість сучасного студента: критерії зрілості // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 26–27 трав. 2016р.) / упоряд. Т.Й.Жалко, О.І.Кушпетюк, Н.Г.Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016.

ІванюкІ. Соціальна зрілість в структурі професійного розвитку студента ВНЗ // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р.– К.: Університет «Україна», 2016, ч. І. – С.538–540.

ІванюкІ. Толерантність як запорука успішного формування інклюзивного освітнього середовища // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 23–24 листопада 2016р.). – К.: Університет «Україна», 2016.

Наукові інтереси

Міжособистісне спілкування

Особистісний ріст

Психологія ідентичності

 

ЗАКУСИЛО ОКСАНА ЮРІЇВНА

старший викладач

Освіта

2002 – Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Соціальна педагогіка». Соціальний педагог, Вчитель початкових класів.

Наукові праці за останніх 3 роки

ЗакусилоО. «Програма 15» як сучасна соціальна технологія // Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток: Тези доповідей. – Рівне: Рівненський інститут Університету «Україна», 2016. – С.221–225.

ЗакусилоО. Основні аспекти реалізації Програми «15» у загальноосвітніх школах міста Луцька як ефективної профілактичної технології // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 26–27 травня. 2016р.) / упоряд. О.А.Бундак, Т.Й.Жалко, Н.Г.Конон, Н.В.Ляшук. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – С.106–108.

ЗакусилоО. Program 15: Basic Conceptual Principles and Experience of Implantation in Ukraine // Tiltai. Socialiniai mokslai. – 2016, 1 (73). – Р.133–145.

ЗакусилоО. До питання соціальної реклами в Україні // Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доповідей учасників ІV Міжвузівської науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 грудня 2016 р.) / упоряд.: Т.Й.Жалко, Н.Г.Конон, Н.В.Ляшук: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»; ПП ІванюкВ.П., 2016 р. – Вип.4. – С.30–35.

Наукові інтереси

Технології соціальної роботи

Соціальна профілактика

Соціально-педагогічний патронаж

 

КИРИЛЮК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

асистент кафедри,

кандидат в майстри спорту з легкої атлетики

 

 

 

РЕЗНІК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

фельдшер інституту