Склад апеляційної комісії

2. Коць Михайло Онисимович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук
3. Рязанцев Олександр Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

4. Євтух Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва

5. Герасимчук Галина Андріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії