Якість освіти

Результати моніторингу якості освіти

1. Результати моніторингу якості освіти  https://uu.edu.ua/rezultati_monitoringu_yahosti_osviti.

2. Рада якості – https://uu.edu.ua/rada_z_yakosti.

 

3. Результати анкетування студентів

Графік та результати опитувань

Графік та результати опитувань за 2020-2021 н.р.

Дата Тема дослідження Назва Дата проведення Аудиторія Посилання на анкету Результати
1 Маркетингове дослідження поведінки здобувачів освіти, які вступили на навчання у 2020 році Опитування студентів 1 курсу до 15.11.2020 р. здобувачі освіти https://forms.gle/V32WkTLp2AVaRDop7 Результати
2 Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості навчального курсу Курс дисциплін очима студентів до 15.11.2020 р. здобувачі освіти https://forms.gle/7UVuwKPZJeAyGwqw7 Результати
3 Оцінювання обізнаності учасників освітнього процесу щодо принципів та особливостей організації дуальної форми Дуальна форма здобуття освіти до 15.11.2020 р. здобувачі освіти, викладачі https://forms.gle/U3nFX22XgNQNpzTf9 Результати
4 Визначення професійної орієнтованості і конкурентоздатності випускників університету на ринку праці, залежності   успішності працевлаштування від якості освіти Працевлаштування очима випускників до 25.11.2020 р. випускники https://forms.gle/eEikeJ3AfLcAyMFr9 Результати
5
Визначення конкурентоздатності випускників університету на ринку праці
Працевлаштування очима роботодавців до 25.11.2020 р. роботодавці https://forms.gle/7pTeEEzcCacwKGUGA Результати
6 Оцінювання рівня адаптації студентів першого курсу до умов навчання в університеті Адаптація першокурсників до 15.12.2020 р. здобувачі освіти https://forms.gle/XuE9iwAATzLWAaBz5 Результати
7 Освітня програма очима здобувачів вищої освіти Опитування здобувачів освіти листопад 2020 – лютий 2021 р. здобувачі освіти https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_h3VnOYVmbSOlcKjF_46-87QxpW_t-_c6W2YnkJELIMBnA/viewform Результати
8 Освітня програма очима випускників Опитування випускників лютий-березень 2021 р. випускники https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchCdHBG26x2D-7VBB-EX9rGCrZlQ_FXeTKQeQxGwwBCkwDgQ/viewform Результати
9 Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу Опитування науково-педагогічного персоналу лютий-березень 2021 р. науково-педагогічні працівники https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevdcLIHuZO42h-6sp-fyHqpQOtvtcZhcILY_GMVB7ZhHJMvQ/viewform Результати
10 Освітня програма очима роботодавців Опитування роботодавців лютий-березень 2021 р. роботодавці https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzkRdcyfWI-udtg7Py79gXttawy4sButaEXFjdXtK2p_ASBw/viewform Результати
11 Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості курсу Опитування здобувачів освіти до 26.03.2021 р. здобувачі освіти https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAWPYn9QINF8UTDUeM87S87OFJV4EBf7ZkwnDA8RRu4U7xUQ/viewform Результати
12 Опитування старост груп у рамках конкурсу на звання «кращого старости академічної групи» Кращий староста академічної групи березень

2021 р.

старости груп https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8dQgXb0MtBWKJ1FZTPT-bLe3OWg5bv1QiHcd9ArJgykq_YA/viewform Результати
13 Оцінювання рівня задоволеності якістю освітніх послуг і середовища Університет очима студентів березень-квітень 2021 р. здобувачі освіти https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJJTSRqM-YBNeFbGPtWHm8y1AxutGEm2Hsyo_B8ISWN5VOQ/viewform Результати
14 Моніторинг якості навчання англійської мови Моніторинг якості навчання англійської мови березень-квітень 2021 р. здобувачі освіти https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJlkHiK56UCF5PGzQIASIZiErpO23f7e1VTHvi3a2G0Q5oNw/viewform Результати
15 Оцінювання учасниками освітнього процесу елементів супроводу виховання та навчання студентів з особливими освітніми потребами і рівня розвиненості інклюзивного середовища Інклюзивна освіта квітень-травень 2021 р. здобувачі освіти https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc__WURxh7w99fw3uOOrgk2QGuANbyY2sXi3moANbrAqHfTXQ/viewform Результати
16
З’ясування рівня поінформованості та ставлення до системи запобігання плагіату
Опитування стосовно системи запобігання плагіату травень 2021 р. здобувачі освіти, викладачі https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6HH-znB7Z1HTSiiZs_jzpPnIL8E00WrsoLDCVvSOCVhAjqg/viewform Результати
17 Оцінювання діяльності викладача завідувачем кафедри за 2020-2021 н.р. Рейтингове оцінювання травень 2021 р. завідувач кафедри https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA0DsPxMCg3qKgX_J45dcr1koM4VYq__2YW839jzvbzgZp6A/viewform Результати
18 Оцінювання діяльності викладача колегами за 2020-2021 н.р. Рейтингове оцінювання травень 2021 р. науково-педагогічні працівники https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczzet34fgrxfqSaSnOrMW3kV9P4arChnZafzTnvNTa3gXQXA/viewform Результати
19 Оцінювання діяльності викладача здобувачами вищої освіти за 2020-2021 н.р. Рейтингове оцінювання травень 2021 р. здобувачі освіти https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0gy0KJKC-rfbYByxFdQLsIwtaalYCJJNe27xcuzS8cN3Pgg/viewform Результати

 

за І семестр 2021-2022 н.р.

Дата Тема дослідження Назва Дата проведення Аудиторія Посилання на анкету Результати
1 Опитування із проблем насильства та цькування (булінгу) в студентському середовищі Що ми знаємо про булінг і як розуміємо цю проблему Жовтень – листопад 2021 науково-педагогічні та педагогічні працівники https://forms.gle/KPbQ3u6dxoD1hsuA9  

Результати

2 Опитування із проблем насильства та цькування (булінгу) в студентському середовищі Що ми знаємо про булінг і як розуміємо цю проблему Жовтень – листопад 2021 здобувачі освіти https://forms.gle/oXWF9fyQTRGzLnML8 Результати
3 Визначення конкурентоздатності випускників інституту на ринку праці Працевлаштування очима роботодавців Листопад 2021 роботодавці https://forms.gle/7yHJu2Szm8yF8H6k7 Результати
4 Маркетингове дослідження поведінки споживачів освітніх послуг інституту Опитування споживачів освітніх послуг Листопад – грудень  2021 студенти https://forms.gle/1fhB9RfeYEeAnZGm7 Результати
5 Оцінювання рівня адаптації студентів першого курсу до умов навчання в інституті Адаптація першокурсників Грудень 2021 студенти-першокурсники https://forms.gle/foY4n7dTz26kzXu16  

Результати

6 Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості курсу Курс дисципліни очима студентів Грудень 2021

 

студенти https://forms.gle/ufVmTafVgxyYLcKu8 Результати
7 Оцінювання якості освітньої програми Освітня програма очима здобувачів вищої освіти Січень – лютий 2022 студенти https://forms.gle/DomHitKUv2Mi9Gs99 Результати
8 Освітня програма очима випускників випускники https://forms.gle/9V1SL3WQVBHj27628 Результати
9 Освітня програма очима роботодавців роботодавці https://forms.gle/ErRLAVcbCcLtt3xQA Результати
10 Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу викладачі https://forms.gle/MnQp5sYV9ZuuDENF6 Результати
11 Оцінювання обізнаності учасників освітнього процесу щодо принципів та особливостей організації дуальної форми навчання Дуальна форма здобуття освіти Лютий 2022 студенти, викладачі, співробітники https://forms.gle/GwUqtPoLho5woM359 Результати

 

Графік та результати відвідування відкритих занять викладачів  Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

за І семестр 2022-2023 н.р.

Дата Назва дисципліни Тема заняття Викладач (звання, ПІБ повністю) Кафедра
05.09.2022 / понеділок Організація роботи біблі

отечних установ

Сучасна бібліотека як місце інновацій, креативу, культурної активності, інтелектуального розвитку Конон Надія Гнатівна, ст. викладач Інформаційної діяльності та туризму
09.09.2022 /пя’тниця Алгоритми та структури даних Структури даних Каун Юрій Вікторович, ст. викладач Інформаційної діяльності та туризму
19.09.2022/понеділок Історія вчень про державу і право Державно-правові концепції доби європейського Середньовіччя Бундак Олена Анатоліївна,  канд.істор.н., доцент Права та фінансів
21.09.2022/середа Вступ до спеціальності Аналіз освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Конон Надія Гнатівна, ст. викладач Інформаційної діяльності та туризму
21.09.2022/середа Організація туристичної діяльності Процес взаємодії між туроператором і турагентом Майстер Андрій Анатолійович, к. географ. наук Інформаційної діяльності та туризму
22.09.2022 / четвер Організація науково-інформаційної діяльності Курсова, дипломна (магістерська) роботи: написання, оформлення, захист” Пахолок Зінаїда Олександрівна, д. філолог. н, професор Інформаційної діяльності та туризму
26.09.2022 / понеділок Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Degrees of comparison of adjectives Приймачук Ольга Вікторівна, викладач Інформаційної діяльності та туризму
28.09.2022/середа Цивільне право Дієздатність та правоздатність фізичної особи Рязанцев Олександр Євгенович, к. юр.н., доцент Права та фінансів
30.09.2022/пя’тниця Основи програмування Функції, цикли, умови, умови з розгалуженням Хомутенко Олег Едуардович, к. фіз.-мат. н Інформаційної діяльності та туризму
30.09.2022/п’ятниця Педіатрія з основами медичних знань Педіатрія з основами медичних знань Борцевич Святослав Володимирович, к. мед.н., доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
03.10.2022/понеділок Державне право зарубіжних країн Органи виконавчої влади в зарубіжних країнах Василюк Ігор Миколайович,  к.юр.н. Права та фінансів
04.10.2022 /вівторок Державне управління та державні установи Організаційна структура органу державної влади Пахолок Зінаїда Олександрівна, д. філолог. н, професор Інформаційної діяльності та туризму
04.10.2022/вівторок Масаж класичний та лікувальний Техніка, фізіологічний вплив і види поглажування, розтирання, розминання та ударних прийомів Труш Роман Васильович, викладач Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
04.10.2022/вівторок Професійна майстерність Загальна характеристика лікувальної фізичної культури Труш Роман Васильович, викладач Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
05.10.2022/середа Кримінальне право України Суб’єкти злочину Дмитрів Серафима Олександрівна, ст. викладач Права та фінансів
05.10.2022/середа Цивільний процес Учасники справи Рязанцева Наталія Олександрівна, ст. викладач Права та фінансів
07.10.2022/п’ятниця Правові інформаційні системи Електронна комерція Василюк Ігор Миколайович,  к.юр.н. Права та фінансів
10.10.2022 / понеділок Іміджелогія Іміджмейкерство та його особливості Ляшук Наталія Вікторівна, к. філол. н. Інформаційної діяльності та туризму
10.10.2022/четвер Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя) Організація і методи проведення занять з волейболу Гордійчук Віктор Іванович, к. н. з фізичного виховання та спорту Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
11.10.2022 /вівторок Іноземна мова Person’s character and appearance Приймачук Ольга Вікторівна, викладач Інформаційної діяльності та туризму
12.10.2022/середа Спецметодика розвитку мовлення Методика розвитку словника Майструк Вікторія Миколаївна, к. психол. наук Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
12.10.2022/середа Педагогіка Вибрані проблеми дидактики Іванюк Інна Яківна, ст. викладач Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
13.10.2022/четвер Анатомія людини Вікова анатомія та фізіологія Борцевич Святослав Володимирович, к. мед.н., доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
14.10.2022 /п’ятниця Соціологія Соціальні процеси Закусило Оксана Юріївна, ст. викладач Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
14.10.2022/п’ятниця Менеджмент та маркетинг в туризмі Туристична індустрія як об’єкт управління Куницький Михайло Петрович, д. істор.н., професор Інформаційної діяльності та туризму
17.10.2022/понеділок Основи здоров’я та здорового способу життя Основні техніки гімнастичних вправ Гордійчук Віктор Іванович, к. н. з фізичного виховання та спорту Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
17.10.2022/понеділок PR та рекламна діяльність у туризмі Особливості PR-заходів у туризмі Майстер Андрій Анатолійович, к. географ. наук Інформаційної діяльності та туризму
17.10.2022/понеділок Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення Ігрова діяльність дітей з порушенням мовлення Майструк Вікторія Миколаївна, к. психол. наук Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
18.10.2022/ вівторок Міжнародне приватне право Зовнішньоекономічний контракт Попов Анатолій Андрійович, к.юр.н., доцент Права та фінансів
19.10.2022/ середа Адміністративне право Адміністративні стягнення і порядок їх накладення Пікалюк Світлана Станіславівна, ст. викладач Права та фінансів
19.10.2022/середа Організація проектної і виставкової діяльності Організація міжнародних виставок в туристичній галузі Ожема Сергій Вікторович, к. економ. н. Інформаційної діяльності та туризму
20.10.2022/четвер Психологія Сучасні теорії особистості Колісник Олексій Петрович, к. психол.н., доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
20.10.2022/ четвер Музеєзнавство Експозиційна робота музеїв Кушпетюк Олена Іванівна, к. іст. н. доцент Інформаційної діяльності та туризму
20.10.2022/четвер Міжнародне приватне право Міжнародний цивільний процес Попов Анатолій Андрійович, к.юр.н., доцент Права та фінансів
24.10.2022/понеділок Кримінальне право України Склад злочину Дмитрів Серафима Олександрівна, ст. викладач Права та фінансів
27.10.2022/четвер Організація анімаційної діяльності Організація готельної анімації Ожема Сергій Вікторович, к. економ. н. Інформаційної діяльності та туризму
27.10.2022/четвер Психологія Особистість в системі сучасного наукового знання Колісник Олексій Петрович, к. психол.н., доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
28.10.2022 / п’ятниця Організація діяльності пресслужб. Алгоритми підготовки і проведення медіа-заходів: прес-конференція, брифінг, престур Васюра Руслана Вікторівна, викладач Інформаційної діяльності та туризму
28.10.2022/п’ятниця Трудове право України Робочий час і час відпочинку Пікалюк Світлана Станіславівна, ст. викладач Права та фінансів
31.10.2022/понеділок Спеціальна корекційна психологія Психологія розумово відсталий дітей як напрям спец.психології Закусило Оксана Юріївна, ст. викладач Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
02.11.2022/середа Правове регулювання в туристичній діяльності Договірні відносини туроператора з постачальниками послуг Куницький Михайло Петрович, д. істор.н., професор Інформаційної діяльності та туризму
08.11.2022/вівторок Нотаріат України Сутність та зміст нотаріального процесу Рязанцева Наталія Олександрівна, ст. викладач Права та фінансів
10.11.2022/четвер Цивільне право Договір найму (оренди) та окремі його види Рязанцев Олександр Євгенович, к. юр.н., доцент Права та фінансів
10.11.2022 / четвер Професійна етика Взаєморозуміння та конфлікти в ділових стосунках Ляшук Наталія Вікторівна, к. філол. н. Інформаційної діяльності та туризму

Графік та результати відвідування відкритих занять викладачів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Дата Назва дисципліни Тема заняття Викладач Кафедра
15.02.2021 Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія Предмет, мета, завдання педагогічної логопсихології Колісник Олексій Петрович, к. психол.н., доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
16.02.2021 Адаптивне фізичне виховання осіб з порушенням слуху і зору Характеристика захворювань осіб з порушенням слуху і зору Кліш Ірина Степанівна, к.н. з фіз. вих. і спорту, доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
17.02.2021 Теорія та організація адаптивної фізичної культури Організація адаптивної фізичної культури в Україні Мудрик Сергій Борисович, к.н. з фіз. вих. і спорту, доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
18.02.2021 Спеціальні методики адаптивної фізичної культури Методи і засоби адаптивної фізичної культури Кліш Ірина Степанівна, к.н. з фіз. вих. і спорту, доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
22.02.21 р. Трудове право Підстави припинення трудового договору Пікалюк Світлана Станіславівна, ст. викладач Права та фінансів
23.02.21 р. Історія держави і права зарубіжних країн Історія держави і права Стародавнього Сходу Бундак Олена Анатоліївна,  канд.істор.н., доцент Права та фінансів
24.02.2021 Основи фізичної терапії, ерготерапії Реабілітація, її визначення завдання, стианловлення, види, принципи Кирилюк Вікторія Василівна, ст. викладач Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
02.03.2021 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи Типологізація бібліотек як об’єктів автоматизації Конон Надія Гнатівна, ст. викладач Інформаційної діяльності та туризму
04.03.2021 Комерціалізація стартап проектів Теоретичні основи розвитку стартапів Дацюк-Томчук Марія Богданівна, к.екон.н., доцент Права та фінансів
04.03.2021 Україна в контексті світового розвитку Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХУІІ ст. Українська держава на міжнародній арені Кушпетюк Олена Іванівна, к. іст. н. доцент Інформаційної діяльності та туризму
10. 03.2021 Правове регулювання в туризмі Програми розвитку туризму в Україні Майстер Андрій Анатолійович, к. географ. наук Інформаційної діяльності та туризму
15.03.2021 Місцеве самоврядування та суспільні комунікації Функції і повноваження місцевого самоврядування в Україні Ляшук Наталія Вікторівна, к. філол. н. Інформаційної діяльності та туризму
15.03.21 р. Кримінальне право Звільнення від покарання та його відбування Дмитрів Серафима Олександрівна, асистент Права та фінансів
16.03.21 р. Господарське право Припинення суб’єктів господарювання Попов Анатолій Андрійович, к.юр.н., доцент Права та фінансів
18.03.21 р. Кримінальний процес Провадження в суді апеляційної інстанції Василюк Ігор Миколайович,  к.юр.н. Права та фінансів
22.03.2021 Основи заповідної справи Економічні аспекти управління природно-заповідним фондом України Ожема Сергій Вікторович, к. економ. н. Інформаційної діяльності та туризму
22.03.21 р. Цивільне право Договір поставки Рязанцев Олександр Євгенович, к. юр.н., доцент Права та фінансів
25.03.2021 Фізичне виховання (Фізичне виховання, основи здорового способу життя) Основні елементи техніки гри в нападі і захисті у волейболі Гордійчук Віктор Іванович, к. н. з фізичного виховання та спорту Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
26.03.2021 Комп’ютерні системи і мережі Вступ до мережних технологій Каун Юрій Вікторович, ст. викладач Інформаційної діяльності та туризму
29.03.2021 Соціальна робота з дітьми, сім’ями та молоддю Система соціальної роботи з дітьми девіантної поведінки Закусило Оксана Юріївна, ст. викладач Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
30.03.2021 Долікарська допомога у невідкладних станах Долікарська допомога при серцево-судинних захворюваннях Резнік Олег Ігорович, асистент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
01.04.2021 Діловодство (юридична клініка)  Оформлення організаційно-розпорядчої документації. Васюра Руслана Вікторівна, викладач Права та фінансів
01.04.2021 Управлінське документознавство Системи документацій на сучасному підприємстві Ляшук Наталія Вікторівна, к. філол. н. Інформаційної діяльності та туризму
01.04.2021 Технічні засоби в адаптивному фізичному вихованні та фізичній реабілітації Застосування тренажерів у фізичній реабілітації Мудрик Сергій Борисович, к.н. з фіз. вих. і спорту, доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
02.04.2021 Інвестування Теоретичні засади інвестування Гоманюк Олена Костянтинівна, к.економ.н. Права та фінансів
05.04.2021 Документознавство Кінофотофонодокумент Жалко Тетяна Йосипівна, к. філол. н., доцент Інформаційної діяльності та туризму
05.04.21 р. Кримінальне право Поняття та критерії поділу, форми співучасті Дмитрів Серафима Олександрівна, асистент Права та фінансів
06.04.2021 Довідково-інформаційні фонди та їх формування Методика формування та вивчення бібліотечних фондів Конон Надія Гнатівна, ст. викладач Інформаційної діяльності та туризму
06.04.21 р. Фінансове право  Сутність податків та податкового права Попов Анатолій Андрійович, к.юр.н., доцент Права та фінансів
13.04.2021 Основи туризму та орієнтування   Засоби орієнтування на місцевості Ожема Сергій Вікторович, к. економ. н. Інформаційної діяльності та туризму
14.04.2021 Іноземна мова  Crime Приймачук Ольга Вікторівна, викладач Інформаційної діяльності та туризму
14.04.2021 Основи фізичної терапії, ерготерапії Реабілітація та структура реабілітаційного процесу Кирилюк Вікторія Василівна, ст. викладач Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
14.04.21 р. Теорія держави і права Правовідносини Пікалюк Світлана Станіславівна, ст. викладач Права та фінансів
15.04.2021 Фізичне виховання (Фізичне виховання, основи здорового способу життя) Форми організації, зміст і методи проведення занять із гімнастики у школі. Гордійчук Віктор Іванович, к. н. з фізичного виховання та спорту Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
15.04.2021 Лікарський контроль в адаптивній фізичній культурі Тимчасові протипоказання і обмеження навантаження при заняттях фізичними вправами Борцевич Святослав Володимирович, к. мед.н., доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
20.04.21 р. Житлове право Здійснення права на житло шляхом приватизації Рязанцева Наталія Олександрівна, ст. викладач Права та фінансів
20.04.2021 Соціологія Соціальні процеси Закусило Оксана Юріївна, ст. викладач Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
21.04.21 р. Конституційне право Правовий статус виконавчих органів Василюк Ігор Миколайович,  к.юр.н. Права та фінансів
22.04.2021 Реабілітаційні технології в адаптивному фізичному вихованні Організації що займаються корекційно-реабілітаційними програмами Борцевич Святослав Володимирович, к. мед.н., доцент Фізичної реабілітації та соціального забезпечення
24.05.2021 Організація туристичної діяльності  Технологія формування турів Майстер Андрій Анатолійович, к. географ. наук Інформаційної діяльності та туризму

 

4. Результати анкетування випускників

Результати опитування “Працевлаштування очима випускників” 2019 р.

Результати опитувань “Освітня програма очима випускників” 2019-2020 н.р.

 

5. Результати анкетування викладачів

Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу” 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Дуальна форма здобуття освіти” 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС колегами 2019-2020 н.р.

 

6. Результати анкетування роботодавців

Результати опитування “Працевлаштування очима роботодавців” 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима роботодавців” 2019-2020 н.р.

 

7. Результати оцінювання відкритих занять

Графік та результати відвідування відкритих занять викладачів  Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

за І семестр 2020-2021 н.р.

Дата Назва дисципліни Тема заняття Викладач (звання, ПІБ повністю)
09.09.2020 Музеєзнавство Музеєзнавство як наука та навчальна дисципліна, роль та значення музеїв Кушпетюк Олена Іванівна, к.і.н., доцент
10.09.2020 р. Фізичне виховання Легкоатлетичні естафети. Елементи спортивних ігор Гордійчук Віктор Іванович, к. н. з фізичного виховання та спорту, доцент
14.09.2020 р. Українська мова (за проф.спрям.) Основи культури української мови Жалко Тетяна Йосипівна, к. філол. н., доцент
17.09.2020 р. Педіатрія з основами медичних знань Медична допомога та її види Борцевич Святослав Володимирович, к. мед.н., доцент
22.09.2020 р. Зв’язки з громадськістю Технології лобіювання Пахолок Зінаїда Олександрівна, д.ф.н., професор
22.09.2020 р. Вступ до спеціальності Законодавча база у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи Конон Надія Гнатівна, ст. викладач
22.09.20 р. Трудове право Правове регулювання зайнятості та працевлаштування Пікалюк Світлана Станіславівна старший викладач
23.09.20 р. Історія вчень про державу і право Державно-правові вчення Стародавньої Греції і Стародавнього Риму Бундак Олена Анатоліївна, доцент, канд.істор.н.
24.09.2020 р. Нотаріат України Нотаріат в Україні: права та обов’язки нотаріуса, організація діяльності нотаріальних органів Туз Юлія Олександрівна, ст. викладач
28.09.20 р. Кримінальне право Кримінальна відповідальність та її підстави. Дмитрів Серафима Олександрівна, асистент
29.09.20 р. Міжнародне право та право ЄС Загальна характеристика права Європейського Союзу Попов Анатолій Андрійович, к.юр.н., доцент
30.09.2020 р. Біомеханіка Біомеханіка рухових дій Чижик Віктор Васильович, к.біол.н., професор
01.10.2020 р. Теорія соціальної роботи Соціально-радикальна та рольова теорія соціальної роботи Закусило Оксана Юріївна, ст. викладач
03.10.20 р. Управлінський облік Організація управлінського обліку на підприємстві Євтух Олександр Тихонович, д. економ.н., професор
06.10.20 р. Фінанси підприємств Грошові надходження підприємств Гоманюк Олена Костянтинівна, к.екон.н.
07.10.20 р. Цивільне право Правочини в цивільному праві Рязанцев Олександр Євгенович, к. юр.н., доцент
12.10.2020 р. Масаж загальний та самомасаж  Основні види масажу Кирилюк Вікторія Василівна, ст. викладач
12.10.20 р. Цивільне право Особисті немайнові права Рязанцев Олександр Євгенович, к. юр.наук, доцент
13.10.20 р. Психологія Емоції, мотивація, настанови Колісник О.П., к. психол.н., доцент
15.10.2020 Риторика юриста Публічне мовлення та його специфіка. Специфіка виголошення різних видів промов. Васюра Руслана Вікторівна, викладач
15.10.20 р. Гроші і кредит Грошові надходження підприємств Дацюк-Томчук Марія Богданівна, к.екон.н., доцент
19.10 .2020 р. Алгоритми та структури даних Алгоритми: види, властивості Каун Юрій Вікторович, ст. викладач
19.10.2020 Іноземна мова Seasons. Weather Приймачук Ольга Вікторівна, викладач
19.10.2020 Українська мова (за проф.спрям.) Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні Жалко Тетяна Йосипівна, к. філол. н., доцент
20.10.2020 р. Реабілітаційна психологія Психологічний аспект діагностики і терапія психосоматичних розладів Іванюк Інна Яківна, ст. викладач
26.10.2020 р. Право соціального забезпечення Поняття та умови трудової пенсії Закусило Оксана Юріївна, ст. викладач
29.10.2020 Сучасні технології збору, обробки і передачі інформації Персональний комп’ютер Конон Надія Гнатівна, ст. викладач
02.11.2020 р. Біохімія Вітаміни, визначення поняття, загальні властивості вітамінів Резнік Олег Ігорович, асистент
03.11.2020 Статистика в туризмі Статистика туристичних потоків Майстер Андрій Анатолійович, к. географ. наук
05.11.20 р. Податкове та митне право  Митно-тарифне регулювання Попов Анатолій Андрійович, к.юр.н., доцент
16.11.2020 р. Анатомія людини Функції та будова лімфатичної системи Кирилюк Вікторія Василівна, ст. викладач
17.11.2020 р. Гімнастика та методика її викладання Методика вивчення елементів акробатичних вправ Гордійчук Віктор Іванович, к. н. з фізичного виховання та спорту, доцент
24.11.2020  Інформаційні технології Комп’ютерні мережі Мамчич Ярослав Минович, ст. викладач
25.11.2020 Державна політика у сфері інноваційної діяльності Особливості державної політики в сфері інноваційної діяльності Ляшук Наталія Вікторівна, к. філол. н.
02.12.20 р. Кримінальне право Форми співучасті: поняття та критерії поділу Дмитрів Серафима Олександрівна, асистент
03.12.20 р. Теорія держави і права Особа, її правовий статус та його види. Права, свободи, обов’язки людини і громадянина Пікалюк Світлана Станіславівна, ст. викладач
10.12.2020 Професійна етика Ділове спілкування та форми обговорення ділових проблем Ляшук Наталія Вікторівна, к. філол. н.
10.12.2020 р. Основи римського приватного права Речове право у Стародавньому Римі Туз Юлія Олександрівна, ст. викладач

 

8. Результати конкурсів на звання “кращий викладач”

https://uu.edu.ua/concurs_lider_roku

Наказ від 06.12.2019 №167 “Про підсумки конкурсу на звання “Кращий викладач”

 

9. Результати конкурсів навчально-методичної та наукової літератури

https://uu.edu.ua/concurs_lider_roku

Наказ від 06.12.2019 №168 “Про підсумки конкурсу навчально-методичної та наукової літератури”

 

10. Оцінка методичного забезпечення навчальних дисциплін, в першу чергу на платформі інтернет-супроводу освітнього процесу Moodle

Ресурсів на Moodle разом 21.04.2020

Ресурсів на Moodle середнє значення на курс 21.04.2020

Рішення розширеної виробничої наради від 31 травня 2019 року з питання «Про моніторинг якості та оновлення інформації на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу MOODLE»

Наказ № 32 “Про навчально-методичне забезпечення дисциплін на 2019-2020 н.р.”

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Реєстр електронних курсів станом на 09.01.2019 р.

Наказ №164 від 12.10.2018 р. “Про формування реєстру та сертифікацію електронних навчальних курсів на 2018-2019 н.р.”

Розпорядження №53-р “Про заходи щодо впровадження дистанційного навчання в університеті у 2018/19 н.р.”

 

11. Оцінка дистанційної форми навчання, роботи сайту Інтернет-підтримки освітнього процесу і популярності електронних курсів

Розпорядження від 30 квітня 2020 р. №26-р “Про заходи для якісної організації освітнього процесу за дистанційними технологіями”

Розпорядження від 28 квітня 2020 р. №25-р “Про додаткові заходи для якісної організації освітнього процесу за дистанційними технологіями”

Наказ від 3.04.2020 р. №48 “Про забезпечення та контроль здійснення освітнього процесу за дистанційною технологією навчання під час карантину”

Додаток 1

Додаток 2

Наказ від 24.03.2020 р. № 15-р “Про заходи для якісної організації освітнього процесу за дистанційними технологіями”

Звіт на 17.11.2020 р.

Звіт на 09.04.2020 р.

Звіт на 02.04.2020 р.

Звіт на 25.03.2020 р.

Звіт на 19.03.2020 р.

Активність на Moodle 22.04.2020

Найактивніші курси 22.03.2020

 

12. Оцінка ефективності практичної підготовки студентів

Результати опитування “Працевлаштування очима випускників” 2019 р.

Результати опитування “Працевлаштування очима роботодавців” 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Дуальна форма здобуття освіти” 2019-2020 н.р.

Рішення розширеної виробничої наради Університету “Україна” від 22 листопада 2019 року з питання “Про стратегічні завдання взаємодії навчально-виховних підрозділів університету з роботодавцями з метою підвищення якості підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників”

 

13. Моніторинг наймання, навантаження професорсько-викладацького складу та атестація персоналу

Розпорядження від 26 березня 2019 року №16-р “Про перевірку виконання індивідуальних планів викладачів за І півріччя 2018-2019 н.р.”

Наказ від 20 червня 2018 року № 95 “Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету”

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) від 3 липня 2017 р. № 4/17

14. Моніторинг підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу

Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних, педагогічних, адміністративно-педагогічних і навчально-допоміжних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2019)

15. Моніторинг успішності студентів – поточної та підсумкової атестації, результатів семестрового контролю

LIRoL_Reytynh_studentiv_I_sem_20-21

ПОЛОЖЕННЯ про призначення президентських і директорських стипендій студентам Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком, затверджене наказом №184 від 01.11.2018 р.

Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації студентів

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”

16. РЕЙТИНГ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

LIRoL_Reytynh_studentiv_I_sem_20-21
LIRoL_Reytynh_studentiv_IІ_sem_20-21
LIRoL_Reytynh_studentiv_I_sem_21-22

LIRoL_Reytynh_studentiv_I_sem_22-23