Спеціальності

 Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Спеціалізація: Фізична реабілітація

Кваліфікація:

 • Бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії.
 • Магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності:

 • фізичний терапевт;
 • ерготерапевт;
 • асистент фізичного терапевта;
 • асистент еротерапевта;
 • інструктор з трудової терапії;
 • інструктор з трудової адаптації.

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація: Адаптивне фізичне виховання та фізична реабілітація

Кваліфікація:

 • Бакалавр із спеціальної освіти
 • Магістр зі спеціальної освіти за спеціалізацією адаптивне фізичне виховання та фізична реабілітація.

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності:

 • вчитель-дефектолог;
 • вчитель з адаптивного фізичного виховання;
 • вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку;
 • вчитель індивідуальної форми навчання дитини з особливими освітніми потребами у дошкільних та середньоосвітніх навчальних закладах;
 • асистент вчителя спеціалізованих шкіл для дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
 • вчитель спеціалізованих шкіл для дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
 • асистент вчителя в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;
 • вчитель-викладач фізичної культури, фізичного виховання;
 • ортопедагог дошкільного навчального закладу та ортопедичного пункту;
 • інструктор (методист) з фізичної реабілітації у дошкільних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах, профілакторіях та інших закладах специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією.

Галузь знань: 012 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Спеціалізація: Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація:

 • Бакалавр з комп’ютерної інженерії

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності:

 • адміністратор баз даних, систем та комп’ютерних мереж;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій та комп’ютерних систем;
 • технічний фахівець в галузі забезпечення комп’ютерних систем і мереж та інше;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • спеціаліст комп’ютерної інженерії.

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Спеціалізація: Цивільно-господарська діяльність

Кваліфікація:

 • Молодший спеціаліст з права.
 • Бакалавр з права.
 • Магістр з права.

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності:

 • юрист;
 • юрисконсульт;
 • адвокат, нотаріус, прокурор та судді;
 • державний виконавець, приватний виконавець;
 • офісний службовець;
 • помічник юриста;
 • помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник судді;
 • секретар суду, секретар судового засідання, судовий розпорядник.

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Кваліфікація:

 • Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, менеджер органів державної влади та управління. Менеджер бізнес-структур.
 • Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, менеджер органів державної влади та управління. Менеджер бізнес-структур, документно-іформаційних систем і ресурсів.

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності:

 • керівник адміністративних підрозділів,
 • працівник апарату місцевих органів державної влади,
 • керівник відділу кадрів і трудових відносин, інспектор з кадрів,
 • організатор персоналу, менеджер із управління персоналом,
 • секретар адміністративних органів,
 • референт, помічник керівника підприємства, установи, організації,
 • організатор діловодства,
 • документознавець, інженер з науково-технічної інформації,
 • завідувач канцелярії, загального відділу, департаменту документаційного забезпечення управління і управління справами,
 • організаційний секретар,
 • завідувач архіву, архіваріус,
 • документознавець,
 • інспектор з контролю за виконанням доручень,
 • фахівець із зв’язків з громадськістю (PR) та пресою,
 • керуючий агентством (інформаційного спрямування),
 • інформаційний аналітик, аналітик консолідованої інформації;
 • аналітик комунікацій; аналітик систем,
 • науковий співробітник (інформаційна аналітика),
 • адміністративний помічник,
 • відповідальний за протокольну роботу.

Галузь знань: 24 Сфера послуг
Спеціальність: 242 Туризм
Спеціалізація: Туризм, організація туристичного бізнесу

Кваліфікація:

 • Бакалавр з туризму.

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності:

 • менеджер з туризму;
 • менеджер у готельному господарстві;
 • менеджер ресторану;
 • керівник туристичної групи;
 • керівник туристичним агенством;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • туроператор;
 • гід-країнознавець в’їздного туризму;
 • консультант з туризму в органах місцевого самоврядування;
 • метролог туристичної служби;
 • інспектор з туризму;
 • інструктор-методист з туризму;
 • методист рекреаційної діяльності;
 • екскурсовод.

Галузь знань: 23 Соціальна робота

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Спеціалізація: Управління міжнародними соціальними проектами і програмами

Кваліфікація:

 • Бакалавр соціальної роботи.

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності:

 • соціальний працівник;
 • державний інспектор,
 • інспектор з виплати і призначення пенсій,
 • інспектор із соціальних допомог,
 • інспектор з ліцензування,
 • паспортист,
 • вихователь ПТУ, шкіл-інтернатів і спеціальних виховних закладів,
 • фахівець з найму робочої сили,
 • агенти зайнятості, трудових контрактів, страховий агент,
 • інспектор благодійного фонду,
 • фахівець підрозділів органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді,
 • фахівець підрозділів органів виконавчої влади із соціального захисту населення,
 • фахівець підрозділів Фонду соціального захисту інвалідів.

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація: Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація:

 • Бакалавр у сфері фінансів, банківської справи та страхування

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності:

 • дилер, брокер;
 • страховий агент;
 • агент з торгівлі майном;
 • оцінювач та аукціоніст;
 • брокер з купівлі-продажу товарів;
 • агент з клірингу та експедиції;
 • бухгалтер та касир-експерт;
 • інші технічні працівники в галузі управління;
 • інспектор митної служби;
 • інспектор податкової служби;
 • інші державні інспектори.