Особливості вступу студентів з інвалідністю

Чинне законодавство передбачає можливість людині з інвалідністю здобути професію у навчальному закладі на оплатній основі за рахунок держави.

Заявник – фізична особа за реєстрацією місця проживання може звернутися із заявою до відділення Фонду соціального захисту інвалідів для здійснення видатків на навчання.
До заяви заявник – фізична особа надає такі документи:
копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), а також, за потреби, копію паспорта законного представника інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;
копію свідоцтва про народження дитини-інваліда, копію паспорта законного представника дитини-інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК);
копію індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда);

інші документи, передбачені підпунктом 4.8.5 пункту 4.8 Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики 06.09.2010 р. N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за N 954/18249у разі потреби).

Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації вперше заявник-фізична особа звертається (із заявою) до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає документи, зазначені у пункті 2.11 Інструкції, а також:
копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);
копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);
копію трудової книжки (за наявності);
повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги інваліду;
документи, що підтверджують приналежність інваліда до числа осіб, зазначених у підпункті 4.8.9 Інструкції;
документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;
довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, затверджену наказом Мінпраці від 22.07.2003 N 204, зареєстрованим в Мін’юсті 13.08.2003 за N 709/8030.
Інваліди, які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, надають разом із заявою:
довідку навчального закладу про відсутність фінансової та академічної заборгованості;
копію залікової книжки (перша сторінка та сторінка, заповнена за результатами останнього семестру).
Після прийняття рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації шляхом відшкодування витрат протягом 10 робочих днів укладається договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію.
Договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію укладається між надавачем освітніх послуг, платником (відділенням Фонду) та одержувачем послуг (студентом).
Людина з інвалідністю надсилає на адресу відділення Фонду відповідний підписаний примірник договору не пізніше десяти днів з дня його отримання. У разі порушення  вказаного строку без поважних причин відділення Фонду має право скасувати рішення про надання фінансової допомоги. Якщо вказаний строк порушено  з поважних причин, відділення Фонду продовжує вказаний строк, але не більше ніж на двадцять днів.